Etcetera

Publicat în Dilema Veche nr. 661 din 20-26 octombrie 2016
„Cu bule“ jpeg

Într-un articol publicat de Caragiale în ziarul Epoca (din 17 mai 1897) se poate citi o mică digresiune filologică plurilingvă, care acumulează mai multe formule cu rol de suspendare a enumerării: „în ţara noastră, în literatura noastră, în progresul nostru, în toate ale noastre, et coetera, cum zicea romanul de pe malurile Tibrului, şi celelalte, cum zice românul de pe malurile Dîmboviţei cu apă dulce, che ta lipa, cum zicea răposatul Vilarà, iproci iproci, cum spunea adormitul întru nefericire, răposata victimă disgraţiată a lui Neselrode, gheneral lieutenant şi locţiitor împărătesc Pavel Dimitrievici Kisseleff“… Toate formulele pomenite – similare prin structură şi funcţie şi avînd sensul comun „şi restul“ – au circulat în diverse perioade în română; slavonismul i proci şi grecismul ke ta lipa au ieşit din uz, lăsînd loc traducerii româneşti şi celelalte (lucruri) şi mai ales latinismului internaţional et cetera. Nu e nimic neobişnuit în apariţia şi circulaţia acestor forme: cuvintele cu rol discursiv, mai ales marcatorii invariabili, se împrumută cel mai uşor dintr-o limbă în alta, dar pot fi şi calchiaţi, transpuşi în material autohton.

I proci apărea des în secolele trecute, în documentele de cancelarie şi în textele religioase redactate în slavonă, din care a trecut apoi în cele româneşti; îl găsim la Miron Costin şi la Antim Ivireanul. În cea mai veche gramatică românească, a lui Dimitrie Eustatievici (1757), enumerările se încheie de obicei cu formula şi altele, uneori şi prin i proci: „1 Numele, 2 Graiul iproci“. Grecismul echivalent – che (sau ke) ta lipà (alcătuit din conjuncţie, articol şi substantiv neutru plural, cu sensul „restul“, „celelalte lucruri“) – are multe atestări interesante în secolul al XIX-lea. Accentuarea pe silaba finală e pusă în evidenţă de prezenţa sa în rimă, în versurile lui Nicolae Istrati, Corespondenție între doi amorezi sau limba romănească la anii 1832 și 1822, publicate în Almanah de învățătură și petrecere (Iaşi, 1844). Textul lui Istrati urmărea să producă un efect comic prin acumularea de grecisme: „Axafna [deodată] cu duioșie, te rog mult a m-asculta, / Să nu faci schepsis, tertipuri, nerozii, chetalipa“. Formula grecească apare în comediile epocii, în vorbirea străinilor (Lacherdopulos, din Muza de la Burdujăni a lui Negruzzi), dar şi a inşilor mai vîrstnici şi de modă veche, la Alecsandri; „În zadar am rostit: «Nu întindeți sfoara prea tare… Nu vă întindeți mai mult decît plapoma… Nu înmulțiți armata, căci se înmulțesc datoriile și se jignește integritatea Imperiului otoman… che ta lipa»“ (Gură cască, om politic); „teatruri vrei? ai; pasagiuri române ca la Bucureşti vrei? ai; che-ta-lipa“ (Cucoana Chiriţa la Paris).

Etcetera (adesea repetat la sfîrşitul enumerării) este folosit curent începînd din secolul al XIX-lea. Latinismul a fost scris – în română ca şi în alte limbi care l-au preluat – atît într-un cuvînt, cît şi cu elementele componente despărţite: et cetera (şi cu variantele et caetera şi et coetera). Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic (DOOM2, 2005) a optat pentru scrierea sa în două cuvinte, dar dicţionarul academic (Dicţionarul limbii române, DLR, Litera E, 2010) l-a tratat ca pe un cuvînt sudat. Acelaşi dicţionar a înregistrat şi un derivat glumeţ, o creaţie ad-hoc a lui Codru Drăguşanu: „plebea, după cum îi e originea, îşi exprimă puţinele idei sîrbo-bulgăreşte, germano-ungureşte, italo-spanioleşte, muscăleşte, turceşte, etcetereşte – numai rar româneşte“. Au circulat mai multe variante ale latinismului: una, înregistrată la Heliade Rădulescu şi la Asachi, ecetera, se explică printr-o sursă italienească (eccetera). Forma actuală eccetera (pronunţată ekcetera), neadmisă de normă, s-ar putea explica prin influenţa formei scrise din italiană. O altă variantă a cuvîntului reflecta modelul german şi slav de pronunţare a literelor latine, cu c urmat de e sau i citit ţ (ca în Ţiţero, formă frecventă la autorii vechi). Forma etţetera a fost simplificată, probabil din cauza succesiunii de consoane greu de rostit, în eţetera, pronunţie transpusă şi în scris şi păstrată pînă azi, mai ales în vorbirea persoanelor mai în vîrstă. Un proces fonetic de disimilare sau tot influenţa formei italieneşti au condus la înlocuirea lui t cu c, deci la pronunţia ecţetera. Unele dintre aceste variante sînt prezente în opera lui Caragiale, de pildă la Trahanache  – „noi sîntem stîlpii puterii: proprietari, membrii Comitetului permanent, ai Comitetului electoral, ai Comitetului școlar, ai Comitetului pentru statuia lui Traian, ai Comițiului agricol și ețetera“ – şi la Farfuridi: „precum la 21, dați-mi voie (se șterge) la 48, la 34, la 54, la 64, la 74 asemenea și la 84 și 94, și ețetera“; în ambele cazuri, cuvîntul e folosit pleonastic, cu et latinesc precedat de echivalentul românesc şi. Ecţetera apare în Telegrame: „Costăchel Gudurău avocat, ecțetera“.

Azi, abrevierea etc., pronunţată adesea „pe litere“, e-tî-cî, e transcrisă ca atare, într-un stil colocvial-glumeţ pentru care găsim exemple în proza contemporană – „după aia a mai trebuit să-i pună şi Gabi Luncă, Romica Puceanu etîcî etîcî“ (Ovidiu Verdeş, Muzici şi faze) – şi în Internet: „vai ș-amar va fi de ei etîcî etîcî!“ (dyobodiu.wordpress.com).

Etcetera produce şi unele oscilaţii în materie de punctuaţie: în timp ce în română i se aplică regula care interzice virgula înainte de conjuncţia şi, în alte limbi (engleză, franceză), componentul et nu este automat echivalat cu o conjuncţie copulativă, astfel că abrevierea etc. apare în mod tipic precedată de virgulă; în italiană, ambele versiuni sînt acceptate. 

Rodica Zafiu este prof. dr. la Facultatea de Litere, Universitatea București. A publicat, între altele, volumele Limbaj și politică (Editura Universității București, 2007) și 101 cuvinte argotice (Humanitas, Colecția „Viața cuvintelor“, 2010).

O mare invenție – contractul social jpeg
O iluzie a lui Benjamin Constant
Partitura globalizării, interpretată cu patos în multe universități și în diferite cercuri de activiști din lume, are ca laitmotiv potențialul tehnologiei de a uni oamenii și de a înlătura diferențele de mentalitate, dincolo de granițele politice.
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
Trenul de Luhansk
Dar ce te faci cînd conducerea țării tale decide că statistica poate fi contrazisă? Ajungi în trenul din Luhansk. Împrăștiat pe marginile unei gropi de obuz, ești contradicție inutilă. Atomi restituiți creației pentru reasamblare.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
Limitele parodiei
Dinaintea unui spectacol mai curînd grotesc, ca acela imaginat de Kremlin în noaptea dinspre 2011, avem dreptul să spunem, ca regina Victoria: „We are not amused!”.
Frica lui Putin jpeg
Unde este Rusia?
Și, în timp ce Putin pretinde în mod fals că Rusia luptă pentru ființa sa națională, Occidentul, uneori fără să-și dea seama prea bine, luptă (prin susținerea Ucrainei) cu adevărat pentru ființa sa morală.
AFumurescu prel jpg
Închiși în societatea deschisă
Noi, ăștia, muritorii de rînd, ne confruntăm, de o bună bucată de vreme, cu o problemă mai degrabă inversă: cum se face că ne simțim închiși într-o societate altminteri declarat deschisă?
Ronald Reagan   NARA   558523 jpg
Regina și președintele
Ploaia s-a oprit. Regina Elisabeta a II-a și prințul Philip s-au întors pe iahtul regal, unde i-au găzduit pe președintele Ronald Reagan și pe Prima Doamnă Nancy Reagan. Au sărbătorit împreună aniversarea nunții cuplului prezidențial american.
Iconofobie jpeg
Bucuriile prostului solemn
Prostul solemn este numai individul prezentului. Pe simplitatea sa fermecătoare, gospodărească, emanată dintr-o „filozofie a clipei”, se sprijină, ultimativ, întreaga istorie...
„Cu bule“ jpeg
Bîtă
Cînd ești bîtă, cu un punct din oficiu ai șanse să iei un 5 și cu note mai mari la alte materii poți chiar să treci. Dar ăsta nu e bîtă, e lemn.
HCorches prel jpg
Ce putem face pentru elevii ucraineni
Mă rog, e ceva mai complicat, dar în mare cam acestea sînt condițiile.
p 7 Cicero WC jpg
Capitalismul și regina
Monarhia poate fi criticată din multe puncte de vedere. Dar faptul că Elisabeta a II-a s-a privit pe sine într-o lumină smithiană și s-a străduit să fie un exemplu de simț al datoriei și de abnegație, pentru a domoli patimile populare, nu poate fi negat.
Un sport la Răsărit jpeg
Meciurile de tipul celui dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf pot deveni mai interesante decît cele de fotbal?
Nu, stimabililor, toată ţara e un banc prost. Începeţi de la vîrful ei şi apoi să vă mai văd că strîmbaţi din nas la chivuţele astea!
Comunismul se aplică din nou jpeg
Canalele subterane peste care s-au creat universitățile
La Bologna se suprapun mai multe rînduri de civilizații, etruscă, celtă, romană, și apoi medievală, renascentistă și modernă.
Washington Gas service pnp hec 14600 14697v 02 jpg
Cine ajută pe cine
Pe subiectul energiei, România nici dacă ar vrea nu ar putea să ajute statele membre. De ce?
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
Vladimir Putin se micșorează
Cere respect și primește dispreț. Sau, în cel mai bun caz, indiferență. Evenimentul istoric la care asistăm cu toții azi este micșorarea lui Vladimir Putin.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
Note, stări, zile
Lăsînd ironia la o parte, inițiativa rezerviștilor SRI de a „sărbători” lupta bărbătească a Securității printr-un monument instalat chiar în curtea „ghilotinei” construite de ei apare bunului-simț drept halucinantă.
Frica lui Putin jpeg
Secolul XX continuă
Lumea noastră este deci foarte departe de „sfîrșitul istoriei”, adică de o lume non-conflictuală.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Ungaria – afară din UE și NATO!
Atitudinea politică a Ungariei nu e lașitate, prostie sau egoism. E calcul asumat, e politică adevărată și articulată. E vremea să culeagă consecințele asumării.
lossy page1 640px Winston Churchill LCCN2006687122 tif jpg
Regina și prim-ministrul
Peste zece ani, în 1965, Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit a ocolit cu stil și grație protocolul, care spunea că suverana trebuie să ajungă ultima la orice ceremonie, sosind la funeraliile lui Winston Churchill înaintea familiei acestuia. În semn de prețuire.
Iconofobie jpeg
Pledoarie à contrecœur
Exact așa s-a întîmplat! Ipocriții m-au scos complet din viața lor care, prin iradierea stării de ipocrizie la scară mare, se dovedea a fi, pînă la urmă, viața întregii comunității.
„Cu bule“ jpeg
„Umpic”
Dacă româna nu ar fi o limbă standardizată, cu registre cultivate, ci doar una de circulație orală, cu multe instabilități și variații, umpic ar putea deveni relativ repede un nou cuvînt. Nu e cazul, desigur.
HCorches prel jpg
În pași de dans
Și chiar dacă sînt conștient că nu în toate liceele funcționează în acest fel, acolo unde lucrurile se întîmplă astfel pașii de dans ai unui eveniment de divertisment pot deveni, iată, cîțiva pași pe drumul vieții, într-o manieră formativă.
p 7 WC jpg
Recviem pentru un imperiu
Întrebarea care rămîne este în ce măsură durabilitatea Comunității Națiunilor a depins strictamente de longevitatea regretatului monarh și în ce măsură va putea fi ea menținută de succesorul reginei.
Un sport la Răsărit jpeg
După Serena, acum și Roger? Se încheie o eră?
Federer, în sine, era un sport. Sînt oameni care locuiesc într-un sport şi alţii care invită, ba nu, ordonă unui sport să locuiască în ei.
Comunismul se aplică din nou jpeg
Cînd ajungi să crezi în propria cacealma
De ce au făcut conducătorii ruși o asemenea greșeală? De ce s-au grăbit cu un război? Una din explicații ar putea fi că „specialiștii” în false povești (narative, cum s-ar zice astăzi) au început ei înșiși să creadă în ele.

Adevarul.ro

Telescoapele Hubble şi James Webb au dezvăluit joi imagini detaliate ale impactului produs de DART Foto NASA
Momentul impactului dintre un vehicul NASA și asteroidul căruia i-a schimbat traiectoria FOTO VIDEO
Telescoapele Hubble şi James Webb au dezvăluit joi imagini detaliate ale impactului produs luni de DART, o sondă NASA, asupra unui asteroid, iar aceste imagini îi vor ajuta pe oamenii de ştiinţă să înţeleagă procesul aflat în spatele modificării orbitei unui obiect cosmic.
Camera Deputaţilor FOTO Alexandru Dobre / Mediafax
Pensiile speciale ale parlamentarilor, plătite iar de stat. Care sunt cele mai mari venituri EXCLUSIV
820 de foști aleși beneficiază din nou de pensii speciale pentru parlamentari, după reintrarea lor în plată. Sunt însă semne de întrebare privind eliminarea lor, Coaliția neștiind cum și când să facă acest lucru.
Alexandru Arsinel
Arșinel a murit la 83 de ani. O ghicitoare îi spusese că va trăi 89 de ani
După o viaţă petrecută pe scenă, Alexandru Arşinel a murit pe 29 septembrie 2022, la vârsta de 83 de ani.

HIstoria.ro

image
„Historia Special”: 100 de ani de la încoronarea regilor României Mari
„Historia Special”: 100 de ani de la Încoronarea de la Alba Iulia
image
Care este importanța strategică a Insulei Șerpilor?
De mici dimensiuni, având doar 17 hectare, Insula Șerpilor are cu toate acestea o importanță geostrategică semnificativă. Controlul insulei și al apelor înconjurătoare afectează toate rutele de navigație care leagă Ucraina de restul lumii.
image
Cum era la ora de istorie ținută de I.L. Caragiale?
Ca mulţi alţi literaţi, Ion Luca Caragiale a avut o pasiune pentru istorie, inclusiv pentru cea naţională. Blamat de unii încă din timpul vieţii pentru că, în scrierile sale, s-ar fi relevat drept anti-român, el a avut, uneori, o viziune romantică (dacă nu chiar idilică) asupra trecutului neaoș.