Solidaritatea de aparență

Cristinel MUNTEANU
Publicat în Dilema Veche nr. 1010 din 17 august – 23 august 2023
image

Măcar din școală, de la orele de literatură, am aflat cu toții cîte ceva despre „contrastul dintre aparență și esență” (ca sursă a comicului, bunăoară). Expresia în sine este mult prea cunoscută ca să mai aibă nevoie de explicații. La altceva aș dori să mă refer în cele ce urmează.

La Constantin Noica, într-o interpretare pe care o dă unor pasaje aristotelice, întîlnim două sintagme interesante: solidaritate de aparență și solidaritate de esență. Despre ce este vorba? La începutul micului tratat intitulat Categorii, Aristotel, dornic să prezinte în mod organizat întreaga realitate, recurge la omonime și sinonime, termeni care (în viziunea sa) nu desemnau anumite „cuvinte” (cum am crede astăzi), ci, mai degrabă, „lucruri”; însă, cum observă unii specialiști, și aceste „lucruri” sînt considerate tot în calitatea lor de a fi numite. De pildă, o mînă reală (adică aparținînd unui om viu) și o mînă sculptată sînt omonime, căci sînt numite la fel (mînă), dar mîinii de piatră îi lipsește rațiunea de a fi a mîinii reale, fiindcă, deși are aceeași configurație, mîna sculptată nu are și „funcția” mîinii reale. La fel, calul și omul sînt sinonime, ca specii, deoarece putem numi ambele ființe cu un termen generic: vietate sau animal. În consecință, apreciază Noica, omonimele sînt cele care manifestă solidaritate de aparență, în timp ce sinonimele au solidaritate de esență.

Cele două sintagme ar merita trecute, prin translație sau metaforă, și în modul în care ne reprezentăm planul social. Așadar, este preferabil să activăm într-un grup care manifestă o solidaritate de esență decît într-unul care întreține o solidaritate de aparență. Altfel spus, ar fi de dorit să ne regăsim într-o comunitate în care persoanele sînt sinonime, și nu omonime. Judecînd dintr-o altă perspectivă, José Ortega y Gasset (în Spania nevertebrată) surprinde excelent o atare aspirație ideală: „Oamenii nu trăiesc laolaltă fără nici un motiv; acea coeziune a priori nu există decît în familie. Grupurile integrate într-un stat trăiesc laolaltă într-un anumit scop: sînt o comunitate de țeluri, de năzuințe, de mari utilități. Nu conviețuiesc ca să stea laolaltă, ci ca să facă ceva laolaltă”.

Altminteri, se zice că oamenii stau împreună „de formă”. Într-adevăr, locuțiunea adverbială de formă înseamnă (după cum explică și DEX-ul) taman „de ochii lumii, pentru a salva aparențele; formal”. Și uite-așa, din nebăgare de seamă, putem aluneca în afara universului de discurs aristotelic, căci forma (v. gr. morphe) la Aristotel are de-a face cu solidaritatea de esență, și nu cu solidaritatea de aparență, fiind ea mai mult decît o configurație. De altfel, primul exemplu de omonimie oferit de Stagirit în Categorii este cel al omului pictat în raport cu omul viu. Neîndoielnic, ca și în cazul mîinii sculptate, și omul pictat aparține realității, doar că – așa cum remarcă același Aristotel în Parva naturalia – existența omului viu și existența omului pictat nu coincid.

„M-ai zăpăcit de tot!”, ar putea riposta cineva. „Dacă, precum se zice, aparențele înșală, atunci unde încadrezi impostorul în discuția aceasta? Nu pozează și el în altcineva ori în altceva decît este? Cu cine sau cu ce anume manifestă impostorul solidaritate de aparență?”

Ei bine, în această privință lucrurile sînt ceva mai complicate. Rămînînd pe terenul distincțiilor lui Aristotel și al interpretării lui Noica, se poate obiecta că impostorul este, dintru început, un om viu, și nu o imagine ori o sculptură. Mai curînd, el este un om care își construiește o anumită imagine. „Dar este o imagine falsă!”, ar replica iarăși cineva. Este mai mult decît atît: este o identitate falsă, deci s-ar cuveni să iasă din discuție. Voi încerca, totuși, să dau un exemplu de impostor ceva mai aparte.

Prin dicționarele noastre, cuvîntul impostor este echivalat cu „șarlatan, mincinos, farsor”. Încă și mai potrivită este definiția aceasta (din DEX): „Persoană care, prin minciuni și prefăcătorie, își arogă o falsă identitate (și competență), vrînd să pară ceea ce nu este”.

Unul dintre primii impostori cu care m-am întîlnit în viață a fost... un personaj literar: Moșa Mariancovici din romanul Unsprezece al lui Eugen Barbu, roman pe care l-am citit în copilărie. Moșa era un frizer de origine sîrbească, microbist incurabil, aprig susținător al echipei de fotbal din localitate. Tot timpul putea fi auzit povestindu-și isprăvile fotbalistice din tinerețe, de pe vremea cînd (în perioada interbelică) participase la un campionat mondial de fotbal. Era un șutor teribil, temut de portari, calitate care i-a atras porecla de Tunul Sîrb.

Spre sfîrșitul romanului, iată că vine și momentul adevărului: săturați pînă peste cap de sfaturile „tactice” ale frizerului, jucătorii echipei locale îl invită pe Moșa să ilustreze cele spuse, adică să execute un penalty. Sîrbul se codește, dar nu mai are scăpare. Se îndreaptă tremurînd spre balonul așezat la punctul cu var de la 11 metri și... incredibilă ratare! Nici măcar nu nimerește mingea, darămite poarta! Rușinat, după ce-și mai face curaj, Moșa mărturisește că, la un moment dat, cu mulți ani în urmă, găsise un teanc de ziare cu materiale despre sportivul (real) Moșa Mariancovici. Grație coincidenței onomastice, își însușise fără jenă „faptele de vitejie” ale acestui fotbalist sîrb; și-i mersese de minune pînă să fie descoperit.

„Aha!”, va exclama triumfător, pesemne, același interlocutor. „Deci tot la omonime ai ajuns, de vreme ce, în exemplul analizat mai sus, ai doi de Moșa Mariancovici! Vasăzică, o solidaritate de aparență trebuie să existe și aici!” Bine, aș putea admite un soi de „solidaritate de aparență”, în măsura în care Moșa-impostorul a reușit să reproducă ori să copieze ceva din comportamentul sau înfățișarea lui Moșa-fotbalistul, dar nu în sensul acesta a pus problema Aristotel. În plus, examinînd chestiunea acestor așa-zise „omonime”, este necesar să avem în vedere distincția dintre nume proprii și apelative. Se știe că numele propriu – spre deosebire de apelativ – are funcție individualizatoare.

Cristinel Munteanu este profesor univ. dr. habil. la Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale, Universitatea „Danubius” din Galați; doctor în filologie și doctor în filozofie, afiliat (ca îndrumător de doctorat) la IOSUD – Universitatea din Pitești.

1025 21 Iamandi jpg
Business as usual
Poate că britanicii, spre deosebire de alte nații mai versatile, mai cameleonice, au exercițiul normalului.
VJ jpg
La aniversară. Valeriu Jereghi în spațiul filmului european
Creator a 19 filme ca regizor, 21 și ca scenarist, opt ca director de imagine și unul ca producător, a fost și actor în patru filme.
1014 23 jpg
„Probabil cel mai aşteptat album rap din ultimii zece ani” – G.P. VOLCEANOV în dialog cu PHUNK B –
Prima mea casetă de hip-hop românesc a fost Familiarizează-te de la La Familia, în 2001, septembrie, de ziua mea, la 7 ani.
p 21 WC jpg
Digital și analogic
Dincolo de sensul intrinsec al unui cuvînt sau al unei expresii, mai există unul, extrinsec, care rezultă din relația acestora cu contextul.
1013 23 Miru fotosoto jpg
„De ce iubim femeile MCs” (II) – G.P. VOLCEANOV în dialog cu MIRU
„Mi-ar plăcea măcar la Conservator, fiind de specialitate, să fie o materie legată de rap.”
image png
Trasul de șireturi
Dar nici cel din urmă nu se oprește vreodată din citit. Nu va declara niciodată că nu mai are nevoie de cărți.
1010 22 coperta jpg
image png
Hoțul de timp
Ei se fortifică în interiorul iluziei de a „avea în mînă accelerarea sau încetinirea călătoriilor la graniță, nu cea geografică, ci cea a veșniciei”
image png
Iarna pe uliță
Psihic, însă... mi se pare că e invers.
image png
Privirea ca formă de gîndire în arta lui Marin Gherasim
Preocupările teoretice ale pictorului se manifestă de timpuriu.
p 21 Heinrich B”ll jpg
Dragostea tăiată la montaj. Heinrich Böll despre doliul Germaniei
Dar nu la asta se gîndea Heinrich acum: el se gîndea la speranța care luminase o clipă chipul mamei, numai o singură clipă, dar știa că o clipă înseamnă mult.
index jpeg 7 webp
Ce a căzut, de fapt, în 1989?
Ce nu știm este dacă această situație va dura. Experiența ne arată că omul nu poate trăi fără narative și că istoria la un moment dat se repetă.
pata umana jpg
Pata umană. Despre intoleranță și mizantropie
„Ignoranța nu este un vid, este un preaplin de scenarii și de certitudini.”
p 23 jpg
p 22 Dimitrie Cantemir WC jpg
Cantemir – confluenţe culturale şi aculturaţie
Cel care făcea această observaţie vorbea în bună cunoştință de cauză, sugerînd una din componentele procesului de aculturaţie.
p 22 jpg
Întotdeauna tu, niciodată eu sau despre violența invizibilă
Termenul de „violență psihologică” este intrat de puțini ani în vocabularul colectiv și conștientizat ca fenomen care se petrece și la care am fost și sîntem expuși fără a ne da seama.
987 23 Volceanov jpg
„De ce iubim femeile MCs” – G.P. VOLCEANOV în dialog cu GANI (partea I) –
Cel mai important e să fii true şi pasionat pînă la capăt.
982 22 Lepenies jpg
Muncă intelectuală
Munca intelectuală a lui Martus/Spoerhase e o carte foarte interesantă și plină de învățăminte.
p 23 jpg
În aerul firav al Globului
Ce lecție transfiguratoare despre puterea teatrului este acest spectacol! Și totuși, care Ioana? Ioana pitit/ă în fiecare din noi, care-și dorește să fie ascultat/ă, recunoscut/ă și acceptat/ă. Nimic mai simplu.
980 21 Badescu jpeg
Copel Moscu și jocul de-a realitatea
Filmele lui Moscu sînt documentare ale unei lumi ascunse, a unei alter-realități adevărate, care există, dar nu este într-un mod de la sine înțeles, adică prin însuși faptul de a fi, observată și băgată în seamă.
index jpeg 4 webp
Pe scurt, despre iluzia schimbării
Cădem de acord că aceste vremuri trecute erau frumoase atît pentru fete, cît și pentru băieți.
index jpeg 2 webp
Cu iubirea în minte, cu mintea în iubire
Cînd, la rîndul nostru, iubim o anumită persoană, această iubire se poate extinde la un obiect care i-a fost drag, poate deveni o colecție de obiecte iubite de acel om sau o pasiune pentru un anumit domeniu.
Robert Harron and Gertrude Norman in The Tender Hearted Boy (1913) (cropped) jpg
Iubire "all inclusive” sau prietenie?
Ceilalți, care își investesc energia în mai multe relații, în mai multe preocupări, au de-a face cu limitele, distanța, absența și iubirea neîmpărtășită toată viața.
p 21 WC jpg
Orwell, petrolul și qatarezii
n vremea lui Rebreanu și a lui Camil Petrescu, reprezentanta României sub proaspătul încoronat Carol al II-lea pornea lungul și năucitorul drum spre Lumea Nouă.

Adevarul.ro

image
Prințul William îl etichetează pe Regele Charles drept „incompetent” și prevede o revoluție regală când va urca pe tron
Se pare că Prințul William admiră felul cum bunica sa conducea regatul, dar crede că modul în care tatăl său o face nu se ridică la aceleași standarde.
image
Cum poți rămâne fără moștenire dacă „uiți” de ea mai mult de 3 ani: „Dacă ai o proprietate, ai grijă de ea!”
Românii care dețin case sau terenuri cu situație juridică neclară le pot pierde dacă nu se interesează de ele mai mult de trei ani. Acest lucru este posibil prin legea care permite notarea posesiei în cartea funciară și împroprietărirea după trei ani.
image
Fotografiile cu Cherecheș prins în Germania, subiect de glume: „Deci au dreptate vecinii mei care au zis că în Germania nu este ca în România”
Fotografiile apărute în presă și pe rețelele de socializare cu primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, prins în Germania, au declanșat discuții aprinse printre internauți.

HIstoria.ro

image
Muzica elitelor otomane
Muzica clasică otomană reprezintă o muzică orientală cultă, una a elitelor, practicată la Curtea sultanului otoman, cu diferite ocazii. Ea apare ca muzică de Curte a conducătorilor politici din Orientul Apropiat și Mijlociu, fiind o muzică echivalentă a muzicii simfonice din vestul Europei.
image
Unirea Bucovinei „în vechile ei hotare” cu România
Dezmembrarea Austro-Ungariei a permis și românilor din Bucovina să dispună așa cum doresc de propria soartă.
image
Vizita lui Cuza la Istanbul, după Unirea din 24 ianuarie 1859: Turcii resping, jigniți, bacșișul!
După Unirea din 24 ianuarie 1859, un eveniment major pentru Domnia lui Cuza l-a constituit vizita domnitorului la Constantinopol.