Muncă intelectuală

Wolf LEPENIES
Publicat în Dilema Veche nr. 982 din 2 – 8 februarie 2023
image

 Steffen Martus, Carlos Spoerhase, Geistesarbeit. Eine Praxeologie der Geisteswissenschaften, Berlin (Suhrkamp), 2022.

E vorba despre excerptări, adnotări și fișări, despre scrisul prilejuitor de lectură și cititul prilejuitor de scris, despre prezentările de pe coperta interioară, erorile de tipar și ilustrațiile de carte, despre fotocopii, bibliografii și agrafe de birou, despre mobila de citit, scaune de birou și catedre, note de subsol și note la examene, despre extrase și plagiate, despre curajul de a critica și obligația de a complimenta, despre „micropractici”, precum legănatul picioarelor sau bătutul darabanei din degete, despre „somnoroșii conferințelor” și „polenizatorii conferințelor” – colegii care „aterizează” la conferințe doar pentru a-și lua zborul de îndată ce își încheie propria contribuție.

Criticii literari Steffen Martus și Carlos Spoerhase se distanțează în cartea lor Geistesarbeit (Muncă intelectuală) de imaginea idealizată a „muncii solitare la masa de scris”. Ei își propun să transmită o „impresie mai densă și mai saturată empiric a vieții științifice de zi cu zi”. Pentru ei e important „noianul de detalii colaterale ale muncii”, „răsfoitul la întîmplare al materialelor, mersul necontenit la raft, răscolitul cópiilor, fuga neobosită a privirii de la masa de scris la fereastră sau în colțul camerei și apoi la notițe, la foile scrise și la cărțile aflate prin preajmă”. „Neîncrederea de principiu” a autorilor „în enunțurile programatice care au pretenția unei arii largi de acoperire” e reconfortantă; Martus și Spoerhase repetă, în fond, o constatare mai veche a Consiliului Științific german (Wissenschaftsrat): „Științele umaniste sînt în deplină putere, o discuție generală despre criza acestora e neavenită”. Observație care slujește de obicei, după cum glumea cineva odinioară, doar autoidealizării tagmei cărturarilor.

Autorii ilustrează în 35 de capitole tipuri concrete de muncă cotidiană din domeniul științelor umaniste, precum „Delegarea și munca auxiliară”, „Consultarea”, „Coordonarea practicilor de lectură” sau „Scrierea lucrărilor de seminar”. Muncă intelectuală se aseamănă unui catalog care „poate fi citit începînd de oriunde”, după cum propun chiar Martus și Spoerhase. Un fir roșu străbate acest „catalog”, și anume confruntarea, bazată pe studii minuțioase de arhivă, a doi mari umaniști: comparatistul Peter Szondi (1929-1971) și germanistul Friedrich Sengle (1909-1994). Și nu e vorba doar de compararea a doi cărturari, sub forma unei duble biografii, ci de intenția de a demonstra spectrul larg al muncii din domeniul științelor umaniste. Acest spectru larg devine vizibil într-o poză în care cartea lui Szondi, Teoria dramei moderne, un volum subțire de la editura Suhrkamp, e aproape zdrobit sub cele trei tomuri de peste trei mii de pagini, legate în pînză verde de in, ale Biedermeierzeit (Epoca Biedermeier), un opus magnum al lui Sengle.

Schimbul epistolar dintre Peter Szondi și editura Suhrkamp oferă un material ilustrativ bogat pentru „Micropracticile cercetării științifice umaniste”. Pentru Szondi, designul coperților cărților sale era foarte important. Fontul său preferat era Garamond, iar pentru culorile coperților el oferea alternative: „negru pe bleu gri, gri-verde, gri, crem sau alb”. Pesemne că Szondi citea coperțile volumelor sale cu lupa; odată, a întrebat îngrijorat dacă fontul textului din carte și al celui de pe coperta interioară corespunde cu cel de pe supracopertă: „t”-ul de aici pare cu mult mai mare! Martus și Spoerhase relatează astfel de detalii cu vizibilă plăcere. Plăcerea le-ar fi fost, pesemne, și mai mare, dacă ar fi existat filme documentare care să arate un umanist în timpul lucrului. S-ar fi putut vedea modul în care limbajul corpului exprimă frămîntările muncii cercetătorului umanist: „privirea rătăcitoare, cînd fraza nu curge; mîna care trece prin păr; degetele împreunate înaintea feței sau care bat darabana pe masă; mîna care sprijină tîmpla; picioarele care se leagănă – gesturi, cu alte cuvinte, care exprimă concentrarea, descumpănirea și neliniștea”.

image

Mai presus de orice laude sau critici, scriu autorii, pentru ei e important „să înțeleagă în primul rînd mai bine ceea ce se face și se realizează neobservat, zi de zi, în științele umaniste”. Nu e vorba de a diagnostica, în științele umaniste, ceea ce Jacob Burckhardt numea „Specialkummer” („necazul special”) al fiecărui domeniu în parte sau de a căuta deficiențe. De fapt, fiecare dintre cele 35 de capitole ale Muncii intelectuale e o probă de performanță – chiar dacă aceasta poate părea uneori un paradox. De aceea, Martus și Spoerhase descriu în capitolul 12 („A teoretiza”) „o anumită rezistență empirică” a teoriilor științelor umaniste – opera lui Michel Foucault slujind ca exemplu de netăgăduit al faptului că respingerea unei teorii nu ar trebui să pună sub semnul întrebării eficacitatea ei.

Muncă intelectuală este și muncă de detectiv. Un „caz” proeminent îl constituie conferințele grupului de lucru „Poetică și hermeneutică”, în care starurile științelor umaniste germane își dispută reputația în veritabile dueluri. Citind transcrierile conferințelor, sîntem cuprinși de regret că nu am putut fi de față la „discuțiile bătăioase și însuflețite” ale grupului. Dar Martus și Spoerhase găsesc indicii care arată că „efectele prezenței pline de viață la aceste conferințe, care au contribuit la mitul grupului de lucru” se datorează în bună parte consemnării discuțiilor, adică muncii de redactare a transcrierii conferințelor.

Martus și Spoerhase au scris în introducerea cărții lor că activitățile pe care le asociem în mod obișnuit cu științele umaniste par să fie prea „plicticoase și nespectaculoase, chiar și pentru a deveni obiectul unei frivole abordări satirice”. Ei contrazic această afirmație nu doar prin evocarea „romanelor de campus” ale lui David Lodge, ci oferind ei înșiși un exemplu de abordare satirică, atunci cînd descriu modalitățile prin care un umanist își prinde extrasele de coperta revistei în care textul său a apărut prima dată: „Se poate observa o gamă vastă de metode de prindere: sînt folosite adesea agrafe de birou (două agrafe pe latura stîngă a paginii, la cîțiva milimetri în interiorul foii, uneori cu o fîșie de hîrtie lipită peste agrafe; sau două agrafe în falț, lîngă cotor; sau o agrafă diagonală în colțul din stînga sus al paginii). Există însă și foi volante, ținute laolaltă doar de o agrafă de birou”. Această descriere densă a tehnicilor de prindere academice ar fi fost prinsă fără îndoială, de antropologul Clifford Geertz, cu o agrafă diagonală la extrasul eseului său „Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture”.

Muncă intelectuală ne amintește și în alte privințe de cugetările lui Geertz. Steffen Martus și Carlos Spoerhase declară în postfața cărții lor că fac parte dintre acei umaniști care, în marea parte a timpului, nu știu „chiar atît de exact” ce anume fac în mod real. Ei formulează cu privire la propriul viitor întrebarea care, pentru Clifford Geertz, se cuvenea pusă la începutul oricărei cercetări de teren: „Știți oare ce faceți, atunci cînd faceți acel lucru pe care îl faceți întotdeauna?”. Cele 35 de capitole ale Muncii intelectuale sînt note de teren, iar bogăția observațiilor astfel acumulate constituie valoarea acestei cărți. Din această perspectivă, efortul uneori obositor al autorilor de a forța percepții cotidiene disparate într-un raport de coerență și de a le supraîncărca terminologic devine suportabilă. Pentru un tablou complet al cercetării umaniste, ar fi trebuit amintit, alături de Peter Szondi și de Sengle, și Walter Höllerer de la Institutul pentru Limbaj și Comunicare al Politehnicii Berlin, care a dat, în plină epocă tehnologică, noi și provocatoare imbolduri muncii din domeniul științelor umaniste.

Munca intelectuală a lui Martus/Spoerhase e o carte foarte interesantă și plină de învățăminte. În anumite privințe, ea putea fi îmbunătățită. Autorii puteau explica mai bine conceptele „muncă intelectuală” și „spiritualitate”. Nu e întotdeauna clar ce anume înseamnă aceste concepte și în ce mod sînt corelate între ele.

Paragraful precedent nu aparține recenzentului. E un fragment dintr-un răspuns pe care „locul de joacă” (Playground) al platformei de inteligență artificială „OpenAI”, finanțată de Elon Musk și de Microsoft, l-a dat în doar cîteva secunde, atunci cînd i s-a cerut să scrie o recenzie a cărții lui Martus și Spoerhase.

E oare asta muncă intelectuală?

Wolf Lepenies, sociolog și politolog, fost rector al Wissenschaftskolleg zu Berlin, este profesor emerit la Freie Universität Berlin.

traducere de Matei PLEŞU

p 22 Dimitrie Cantemir WC jpg
Cantemir – confluenţe culturale şi aculturaţie
Cel care făcea această observaţie vorbea în bună cunoştință de cauză, sugerînd una din componentele procesului de aculturaţie.
p 22 jpg
Întotdeauna tu, niciodată eu sau despre violența invizibilă
Termenul de „violență psihologică” este intrat de puțini ani în vocabularul colectiv și conștientizat ca fenomen care se petrece și la care am fost și sîntem expuși fără a ne da seama.
987 23 Volceanov jpg
„De ce iubim femeile MCs” – G.P. VOLCEANOV în dialog cu GANI (partea I) –
Cel mai important e să fii true şi pasionat pînă la capăt.
p 23 jpg
În aerul firav al Globului
Ce lecție transfiguratoare despre puterea teatrului este acest spectacol! Și totuși, care Ioana? Ioana pitit/ă în fiecare din noi, care-și dorește să fie ascultat/ă, recunoscut/ă și acceptat/ă. Nimic mai simplu.
980 21 Badescu jpeg
Copel Moscu și jocul de-a realitatea
Filmele lui Moscu sînt documentare ale unei lumi ascunse, a unei alter-realități adevărate, care există, dar nu este într-un mod de la sine înțeles, adică prin însuși faptul de a fi, observată și băgată în seamă.
index jpeg 4 webp
Pe scurt, despre iluzia schimbării
Cădem de acord că aceste vremuri trecute erau frumoase atît pentru fete, cît și pentru băieți.
index jpeg 2 webp
Cu iubirea în minte, cu mintea în iubire
Cînd, la rîndul nostru, iubim o anumită persoană, această iubire se poate extinde la un obiect care i-a fost drag, poate deveni o colecție de obiecte iubite de acel om sau o pasiune pentru un anumit domeniu.
Robert Harron and Gertrude Norman in The Tender Hearted Boy (1913) (cropped) jpg
Iubire "all inclusive” sau prietenie?
Ceilalți, care își investesc energia în mai multe relații, în mai multe preocupări, au de-a face cu limitele, distanța, absența și iubirea neîmpărtășită toată viața.
p 21 WC jpg
Orwell, petrolul și qatarezii
n vremea lui Rebreanu și a lui Camil Petrescu, reprezentanta României sub proaspătul încoronat Carol al II-lea pornea lungul și năucitorul drum spre Lumea Nouă.
640px Minister Luns opent de NATO conferentie te Den Haag jpg
Iarăși pe marginea prăpastiei?
În schimb, nimeni nu poate da de cap naționalismului imperialist rusesc. Singurii care o pot face sînt rușii înșiși.
316953588 506193938209801 1661483905740624086 n jpg
Daniel Vighi a plecat
Dilema veche transmite condoleanțe familiei și tuturor prietenilor săi! Dumnezeu să-l odihnească!
Engine lathe work LOC 25423838163 jpg
Stimată redacție Dilema veche,
La articolul „Șaiba” (Dilema veche, nr. 951/ 30 iunie – 6 iulie 2022) să-i fie îngăduit unui vechi „meseriaș” o mică adăugire, utilă, zic eu, înțelegerii derivatelor semantice ale acestui cuvînt.
p 22 Ken Loach WC jpg
Ken Loach. Iluzia working class hero
Cineastul britanic, cu o carieră onorabilă și consecventă, reușește în continuare să surprindă și să evoce niște pasaje ce descriu atît de palpabil o realitate, de altfel evidentă.
p 8 IMG 20220707 WA0031 jpg
In memoriam: Simona Cioculescu
Avea darul ca, prin prezența ei luminoasă și tonică, să creeze în jurul soțului ei o aură de veghe și de atenție iubitoare care îl înflorea permanent, în chip miraculos.
1024px Sulina 4 jpg
Vacanță la marginea frontului
Sulina complet schimbată față de alți ani. Peste drum de Ucraina. Peste drum de oroarea absolută a ultimului an.
p 23 InterviuBoca&Infinitu' CatalinSoto 1 jpg
Definiția underground-ului – G.P. VOLCEANOV în dialog cu CHAKRA 7
Rap-ul românesc nu a trebuit niciodată să fie resuscitat. A fost mereu într-o continuă ascensiune, depinde pe cine asculţi şi pe cine cauţi.
948 22 jpg
Viața bate filmu’
„The Third Man” e un film clasic, în alb-negru, o producție a anului 1949, premiată în același an la Festivalul de la Cannes, ce poate fi vizionată și astăzi în cinematografele din Viena, bineînțeles restaurată digital.
900px Serhiy Zhadan Toronto 2019 jpg
Un road movie
Tentativa brutală a Moscovei de reconstituire a unui imperiu poate fi stopată, dar aceasta nu ne pune la adăpost de surprize nedorite în materie de democraţie și drepturi ale omului.
42098322520 249c2ee734 c jpg
Imnurile noastre… toate
Căci chestiunea momentelor cvasi-solemne, ca izvor al unor „așa-zise” probleme, legate de ținuturi ori țări și cîntecele lor emblematice, de identitatea unor comunități, fie ele chiar și etnice, a revenit cu o fervoare nebănuită în prim-planul discursului public autohton.
627x0 jpg
Repetabilitatea trecutului
Începînd cu luna noiembrie a anului 2020 există însă o lege prin care proprietarii sînt obligați să-și repare casele, să-și întrețină fațadele și să-și spele ferestrele de la stradă.
p 22 WC jpg
De-sine-mișcător(i)ul Dacia, de la Pitești
În română avem „Superman” american și „Supraom” nietzschean.
Week end în patru puncte principale și multe alte divagații jpeg
Week-end în patru puncte principale și multe alte divagații
Pe undeva, este și o dulce și tîrzie răzbunare a noastră, cu toate că întregul patrimoniu moștenit după 1918 aparține statului român, indiferent de stăpînitori, supuși și complicatele raporturi care au existat în trecut între ei.
Scrisoare către Leonida Neamțu jpeg
Scrisoare către Leonida Neamțu
Îți scriu, pentru că recent s-a reeditat una dintre cărțile tale.
Despre singurătatea din noi – nu i așa că îți place de mine? jpeg
Despre singurătatea din noi – nu-i așa că îți place de mine?
Este demonstrată științific legătura dintre creier, corp, mediu și vulnerabilitatea genetică.

Adevarul.ro

image
Pericolele invizibile care se ascund într-o cameră de hotel
În mod obișnuit, evaluarea curățeniei camerei de hotel se bazează pe observații vizuale și olfactive - nu pe microbiologia invizibilă a spațiului, unde rezidă riscurile de infecție.
image
Misterul sinuciderii unei familii în Elveția, rezolvat după 1 an. Ce au descoperit anchetatorii
Cinci membri ai unei familii franceze, care locuiau în orașul Montreux, Elveția, s-au aruncat de la etajul șapte al blocului în care locuiau, în urmă cu un an. Anchetatorii spun acum că totul a fost planificat și că decizia ar putea avea legătură cu teoriile conspirației.
image
Cel mai misterios os din corpul uman. Nici astăzi specialiștii nu i-au înțeles rolul în organism
Corpul uman reprezintă, chiar și astăzi, din unele puncte de vedere, un mister pentru specialiști. Cel mai misterios os din corpul nostru se numește fabella. Specialiștii nu știu nici astăzi ce rol are în organism și când a apărut de fapt.

HIstoria.ro

image
Apogeul și căderea lui Ernest Urdăreanu, favoritul regelui Carol al II-lea
Odată cu sfârșitul domniei Regelui Carol al II-lea, și-au pierdut pozițiile de la Curte și marii săi demnitari. Urdăreanu însă a fost singurul dintre aceștia ales de fostul suveran pentru a-l însoți într-un exil care s-a dovedit definitiv.
image
Prosecco și Macarons, două produse care au cucerit întreaga lume și altele din bucătarie
Radio România Cultural și Revista Historia, prin vocea Danielei Ivanov, vă aduc un proiect cultural inediat „Povești parfumate”.
image
Mândria națională – arma Ucrainei în război
Războiul declanșat de Vladimir Putin a arătat și o componentă importantă a relațiilor internaționale în secolul al XXI-lea, una a cărei vizibilitate a fost, până acum, scăzută, deoarece nimeni nu se mai aștepta la existența vreunui conflict armat pe teritoriul european.