Sfîrşitul republicii intelectualilor

Wolf LEPENIES
Publicat în Dilema Veche nr. 1 din 15 Ian 2004
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Istoria succesului Republicii Federale poate fi rezumată în cîteva idei principale. Una dintre ele afirmă că după 1945 Germania a devenit o republică a intelectualilor. În trecut elitele intelectuale germane au cultivat rezervele pentru modelul occidental al democraţiei. Şcolile germane şi Universităţile germane erau considerate de toată lumea drept modele de urmat. În Republica Federală, educaţia a devenit un drept cetăţenesc; şcolile şi universităţile au început să se dezvolte ajungînd, aşa cum avea să spună Willy Brandt, adevărate şcoli ale naţiunii. Supuşii educaţi s-au transformat în cetăţeni învăţaţi. Istoria Republicii Federale este şi istoria succesului şcolilor ei, a şcolilor ei profesionale şi a universităţilor ei. Această istorie s-a scris împotriva unor tradiţii germane adînc înrădăcinate. Pe vremea "Imperiului Interior", în perioada clasicismului german, premergător cu aproape o sută de ani fondării Reichului, învăţămîntul era privit ca un înlocuitor al politicii. Emigranţii reveniţi în Germania după căderea regimului nazist au aflat cît de vie a rămas această tradiţie. Ei au nimerit într-o perioadă a setei de învăţătură şi a scîrbei de politică - mentalitate care era privită în ţara gînditorilor şi a poeţilor cu multă îngăduinţă. Theodor W. Adorno povesteşte într-o scrisoare către Thomas Mann că studenţii săi nu au vrut să părăsească sala de seminar pînă cînd nu au înţeles un pasaj dificil din Kant. S-au refugiat în logică şi metafizică pentru că nu-i interesa politica. Adorno a vorbit despre renaştera culturii germane şi despre sfîrşitul Germaniei ca subiect politic. A promova politici de educaţie nu era de la sine înţeles în Germania. Educaţia izvora, aşa cum a scris Wilhelm von Humboldt, "din lăuntrul fiinţei"; din afara ei, ea nu putea fi decît promovată, nu şi scoasă în evidenţă. În mod paradoxal, tocmai unul dintre fondatorii Universităţii Berlin a stabilit antinomia între interioritate şi distanţă instituţională. Numai în Germania se poate înţelege de ce adevărata educaţie este învăţămîntul. Vecinii noştri, care nu cunosc cuvîntul "educaţie", habar nu au despre ce vorbim. A tinde spre educaţia ideală ţine de tradiţia germană; practica educaţională este instituţionalizată. Patosul formator şi realitatea educaţională sînt divergente. În perioada în care sălile de curs erau goale, această dualitate era şi mai evidentă. Ea a făcut ca în zilele de sărbătoare şcolile şi universităţile să fie împodobite cu ghirlande, iar în viaţa cotidiană să se afle în permanenţă sub presiunea eficienţei şi a adaptării, astfel încît orice şcoală devine o şcoală profesională şi orice institut de cercetare se transformă într-o întreprindere economică. A constrînge la eficienţă instituţiile de învăţămînt nu e, în principiu, o greşeală. Este cu atît mai permis cu cît în Germania şansele pentru o viaţă îmbelşugată corespund cu calificarea dobîndită. Cei calificaţi sînt daţi afară mai rar, cîştigă mai mult, se îmbolnăvesc mai puţin des decît cei fără carte, trăiesc mai mult şi pot oferi urmaşilor şanse mai mari la educaţie. Din raţiuni de dreptate socială, politicile ar trebui să permită accesul unui număr cît mai mare de cetăţeni la nivelurile de excelenţă educaţională. În societatea ştiinţifică, lărgirea orizontului de calificări nu este o opţiune liberă: pentru statele industriale dezvoltate e o necesitate. Politica de austeritate, care a afectat, de decenii, mai ales universităţile din Republica Federală, dobîndeşte o trăsătură sinucigaşă. Nu este însă suficient să dai mai mulţi bani universităţilor. Este cazul să se pună capăt concurenţei pentru finanţare, căreia politica de austeritate i-a adus o nemeritată legitimitate în sectorul educaţional. Este vorba despre concurenţa pentru finanţare între politica socială şi politica educaţională: cum poate un student să ceară mai mulţi bani dacă chiriaşului îi merge prost? Măsurile economice din domeniul educaţiei pot fi corelate cu cheltuielile mari din domeniul politicilor sociale. Această concurenţă pentru finanţare, care se îndreaptă în mod tradiţional spre sectorul educaţional, nu este o regulă pentru Europa. Statele scandinave alimentează în aceeaşi măsură sectoarele Social şi Educaţional. În Marea Britanie, cele două sectoare sînt strîns legate şi includ şi Sănătatea. Concepte-cheie ale unor sectoare politice distincte ca social policy, education şi social security sînt gîndite laolaltă. În patosul educaţional din Germania, pe care politicienii îl cultivă acum mai abitir decît profesorii, rezidă însă, în aceeaşi măsură, atît de multă ţîfnă a autonomiei şi atît scepticism faţă de instituţii încît cuvîntul "educaţie" tinde să se disocieze tot mai mult de orice l-ar putea pune în relaţie cu "politica socială". Încă mai asociem politica socială cu politica de securitate socială din perioada Bismark. Politica socială se orientează spre chiriaşi şi bolnavi, nu spre elevi şi studenţi. În Germania, unde "educaţia" este un termen cu încărcătură emoţională, interesele educaţionale nu prea au trecere în sfera politică. Aici politica socială este strict delimitată de politica educaţională, dacă nu chiar promovată împotriva celei din urmă: prin ea se arată că în Germania sînt preferaţi bătrînii în defavoarea tinerilor. Sîntem o ţară care ţine la trecutul ei. Avem urgent nevoie de o politică educaţională - construită pe calapodul unei politici inteligente de sănătate - care să investească puternic în prevenire, pentru a scădea costurile terapiei. O ţară care reduce la minimum cheltuielile pentru Învăţămînt îşi pierde flexibilitatea şi puterea de inovaţie şi îşi pune în pericol viitorul. Decenii la rînd, universităţile din Republica Federală au tînjit după mai multă autonomie. După o autonomie care să presupună mai puţine controale financiare, mai puţine evaluări de performanţă şi - bineînţeles - taxe de studiu. Această autonomie a fost acordată pe nedrept universităţilor la vremea unei relative bunăstări. Acum, cînd nu-şi mai pot organiza decît declinul definitiv, universităţilor li se permite un grad şi mai mare de autonomie. Patosul pentru educaţie s-a transformat în cinism. El anunţă sfîrşitul republicii intelectualilor şi reconfigurează un punct nodal al Germaniei Federale. (articol preluat din Süddeutsche Zeitung)

Mälardalen University library interior jpg
Oare avem prea multă engleză în universitățile noastre?
Utilizarea englezei îndreaptă atenția către subiecte care sînt de interes global
p 22 WC jpg
Prosperitatea nu este totul și nu mai este de ajuns
Cred că în viitor oamenii vor redescoperi modul de trai simplu, fără stres, alergătură și concurență.
p 23 jpg
Preocuparea pentru suflet
Funcționarea umană fără „angajament sufletesc”, ca să spunem așa, fără ardoarea sau entuziasmul pe care îl provoacă cultivarea thymos-ului sau pneuma, este condamnată să eșueze pe termen mediu și lung și să provoace o criză internă în democrația liberală modernă.
Les Autres jpeg
Les Autres
Să transplantezi și să altoiești oameni este cu totul altceva, e alt nivel de performanță.
Merkel și Zemmour, sfîrșit și debut european cu nori cenușii la orizont jpeg
Merkel și Zemmour, sfîrșit și debut european cu nori cenușii la orizont
Ce va fi, oare, cu motorul franco-german al Europei? Va continua să funcționeze, chiar dacă nu la turații maxime?
O amintire jpeg
O amintire
Soboul era membru în Comitetul Central al Partidului Comunist Francez, director al Institutului pentru istoria Revoluției franceze și membru în redacția revistei Annales.
Migranții ca muniție de război și adecvarea Vestului la agresor jpeg
Migranții ca muniție de război și adecvarea Vestului la agresor
E vorba de un război hibrid, a admis șefa Comisiei Europene. Dar cine e agresorul? Dar ținta? Și cum e apărarea ei?
Vederi din Nisa jpeg
Vederi din Nisa
Nisa este cel mai frumos cadou pe care l-a făcut Napoleon al III-lea francezilor și tare mă tem că și cel mai durabil.
Fuga din paradis jpeg
Fuga din paradis
Cînd nu s-a mai putut sări sau catapulta peste zid, fuga a devenit şi în Berlin o aventură care costa viaţa.
„O idee în mințile noastre”: ce înseamnă să fii american atunci cînd nu ești născut în America jpeg
„O idee în mințile noastre”: ce înseamnă să fii american atunci cînd nu ești născut în America
America era deja o „superputere” atunci cînd amenința valorile tradiționale ale lumii de care au fugit imigranții.
De ce au fost inundațiile germane catastrofale jpeg
De ce au fost inundațiile germane catastrofale
În Germania, tot mai multe voci acuză autoritățile de o neglijență încă insuficient probată, care ar fi inclus omisiunea de avertizare (eficientă) a populației afectate în legătură cu pericolul dat.
Merkel, Biden, neînțelegerile transatlantice și provocările globale jpeg
Merkel, Biden, neînțelegerile transatlantice și provocările globale
Istoria pare a fi urmarea unor suite de neînțelegeri și de disonanțe cognitive.
Biden și drepturile omului jpeg
Biden și drepturile omului
Biden l-a criticat pe președintele chinez Xi Jinping, reproșîndu-i că nu are nici „o fibră democratică în corpul său”.
Grațierea prezidențială în SUA, o încurcătură din vremea monarhiei jpeg
Grațierea prezidențială în SUA, o încurcătură din vremea monarhiei
Nesocotirea flagrantă de către Trump a intenției originale a grațierii prezidențiale a fost doar una dintre multele provocări cu care acesta a confruntat sistemul politic stabilit prin Constituția SUA.
Despre zmeul COVID cel rău și Vaccin Frumos care l va răpune jpeg
Despre zmeul COVID cel rău și Vaccin-Frumos care-l va răpune
Cine va plăti spartele oale economice ale lockdown-urilor gestionate prost?
„Cazul” Mila jpeg
„Cazul” Mila
Se declanșează o întreagă campanie de ură contra ei, fiind acuzată de islamofobie.
Destituire și interdicție imediată pentru Trump jpeg
Destituire și interdicție imediată pentru Trump
Trump a încercat să submineze procesul democratic cu perseverență.
Prețul capitulării lui Merkel în fața șantajului maghiar și polonez jpeg
Prețul capitulării lui Merkel în fața șantajului maghiar și polonez
Existența însăși a Uniunii Europene se află în pericol. Și totuși, conducerea UE răspunde cu un compromis.
Revoluția „coifurilor de staniol” jpeg
Revoluția „coifurilor de staniol”
Trebuie să muncim mai mult pentru a comunica și pe înțelesul „proștilor”, al căpșunarilor, al badantelor.
„Un exercițiu de a rămîne conectați”  – interviu cu Ioana TRAISTĂ, co fondatoare a Cercului Donatorilor din Bruxelles jpeg
Jurnal londonez de pandemie jpeg
Jurnal londonez de pandemie
În iunie, unul dintre cele mai așteptate și intense momente a fost cel al redeschiderii faimoasei (și aglomeratei, în condiții normale) zone comerciale West End din Londra.
Abordarea olandeză: spațiu și responsabilitate individuală jpeg
Abordarea olandeză: spațiu și responsabilitate individuală
Olandezii au fost printre primii care au adoptat ideea de imunitate de grup, iar carantina implementată în Olanda a primit numele de „carantină inteligentă”.
În gaura cheii jpeg
În gaura cheii
Clepsidra pandemiei din 2020 se zărește prin gaura întunecată a cheii. Fiecare vine în vremurile de Covid-19 drept o eliberare de la ananghie. Credința este cheia ce se potrivește găurii ei.
La Sagrada desnuda jpeg
La Sagrada desnuda
Gripa asta „simplă” a oprit Spania în loc. A blocat-o, este anchilozată în acest moment, și nu doar din punct de vedere turistic.

Adevarul.ro

7538113 jpg
B-21 Raider – bombardierul care lovește oriunde în lume a fost lansat VIDEO
Primul avion de generația a VI-a de serie din lume, noul bombardier intercontinental cu capabilități stealth (invizibil pentru radar) B-21 Raider a fost dezvăluit publicului în urmă cu câteva zile de producătorul Northrop Grumman și beneficiarul US Air Force.
Oraș plutitor Foto AT Design Office via The sun webp
Planuri uimitoare pentru un oraș plutitor, cu străzi subacvatice. Unde ar urma să fie construit cel mai ambițios proiect din istorie
Planurile pentru un proiect de oraș plutitor pe apă în largul coastelor Chinei ar fi, dacă ar fi construit, cel mai ambițios proiect urban din toate timpurile.
 Razboi Rusia Ucraina elicopter rusesc de recunoastere şi atac Kamov Ka-52 Alligator in misiune de lupta in Ucraina 27-28 mai 2022 FOTO Profimedia / Ministerul rus al Apărării
Spațiul aerian, mortal pentru ambele părți, în războiul din Ucraina. Cum încearcă piloții să păcălească radarul VIDEO
Piloții ruși și ucraineni își asumă riscuri enorme la fiecare zbor, fie el cu un avion de vânătoare, fie cu elicopterele, în încercarea de a evita să fie depistați de radarele inamicilor.

HIstoria.ro

image
Una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice ale tuturor timpurilor
Fără îndoială, una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice ale tuturor timpurilor a fost scoaterea de sub cenușă a orașului roman Pompeii, redus la tăcere în vara lui 79 de erupția vulcanului Vezuviu.
image
Drumul spre Alba Iulia: Cum au ajuns românii la Marea Adunare Națională
Așa cum se înfățișează din literatura memorialistică, majoritatea delegaților ori participanților sosesc la Alba Iulia cu trenul. Numai cei din așezările aflate la distanțe mici călătoresc cu alte mijloace de transport.
image
Noiembrie 1918: O lume în revoluție
1918, așa cum este creionat de literatura memorialistică, este anul unei lumi în plină revoluție. Desfășurată de la un capăt la celălalt al continentului european, revoluția este inegală și îmbracă diverse forme.