Distrugerea comunităţii creştine irakiene

Rayyan AL-SHAWAF
Publicat în Dilema Veche nr. 187 din 10 Sep 2007
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Pe 3 iunie 2007, preotul caldeean Ragheed Ganni şi trei diaconi au fost ucişi de extremiştii islamici la Mosul, în Irak. Înainte de a fi executaţi, au fost informaţi că vor fi cruţaţi, cu condiţia convertirii la islam. Au refuzat cu toţii. Ganni şi colegii săi sînt doar cîţiva dintre numeroşii irakieni ucişi din 2003 pînă acum pentru simplul motiv că sînt creştini. În plus, mii de creştini au fost expulzaţi din casele lor, hărţuiţi, bătuţi, violaţi şi obligaţi să se convertească la islam, ceea ce a dus la un adevărat exod. Comunitatea creştină din Irak se află la limita dispariţiei. Alte minorităţi religioase au fost de asemenea persecutate, inclusiv iaziţii din nord şi micuţa comunitate mandeeană din sud (v. caseta - n.red). Pînă de curînd, diaspora irakiană a fost relativ restrînsă. Războiul cu Iranul din 1980-1988 a fost însoţit de un boom economic şi nu a favorizat o emigrare în masă a irakienilor. O emigraţie masivă a început odată cu campania din 1988 îndreptată de Saddam Hussein împotriva kurzilor şi a ajuns la cifre impresionante odată cu războiul din Golf din 1991, cînd Saddam a distrus rebeliunea şiită. Sancţiunile internaţionale au contribuit şi ele la plecarea multor irakieni. Deterioarea situaţiei economice a determinat un mare număr de creştini să părăsească ţara; islamizarea de după război, condusă de Saddam, a creat motive în plus pentru emigrare. Majoritatea creştinilor irakieni sînt caldo-asirieni, un grup ce reuneşte cîteva secte creştine, printre care catolici caldeeni (cei mai mulţi) şi două facţiuni ale Bisericii asiriene de Est. De asemenea, în Irak se mai găsesc armeni catolici şi ortodocşi, precum şi cîţiva anglicani şi protestanţi. În ajunul invaziei aliate din 2003, numărul creştinilor era estimat între jumătate de milion şi 800.000. Perioada violentă şi anarhică care a urmat invaziei s-a dovedit dezastruoasă pentru ei; unele estimări indică că în ultimii patru ani populaţia creştină din Irak s-a înjumătăţit. Deşi bombardarea bisericilor este reflectată în media, asasinările şi răpirile trec aproape neobservate. Recent totuşi, s-a scris pe larg despre expulzările şi hărţuirile masive la care au fost supuşi creştinii în cartierul al-Daura, din sudul Bagdadului. "Statul Islamic Irak", un grup terorist sunnit aflat sub umbrela Al-Qaeda, a ordonat creştinilor rezidenţi în Al-Daura să plătească jizya, o taxă islamică care era impusă în trecut non-musulmanilor. Banii ar urma să fie folosiţi chiar pentru finanţarea acţiunilor care ameninţă comunitatea creştină. 70% dintre creştinii din cartierul respectiv şi-au părăsit casele. Tot "Statul Islamic Irak" este grupul care a distribuit fluturaşi de revendicare la scurt timp după un atac oribil împotriva a două sate de iaziţi, în 14 august. Conform organizaţiei irakiene Red Crescent, masacrul a lăsat în urmă 500 de morţi, cel mai mare număr de morţi într-un singur eveniment, de cînd a început războiul, şi 1500 de oameni fără locuinţe. Iaziţii şi mandeenii, două comunităţi religioase care nu sînt nici creştine, nici musulmane, au suferit îngrozitor din cauza extremiştilor musulmani. Din păcate, violenţa contra creştinilor devine o realitate cotidiană. Este important să înţelegem că în prezent creştinii din Irak nu suferă pur şi simplu din cauza violenţei generale şi a anarhiei care afectează ţara, ci sînt atacaţi pentru simplul motiv de a fi creştini, atît de către islamişti, cît şi de bande de criminali. În timp ce teroriştii islamişti au ca scop curăţirea Irakului de "necredincioşi", criminalii urmăresc exploatarea aşa-zisei bogăţii a creştinilor. Mulţi creştini din clasa de mijloc au sărăcit deoarece au plătit sume exorbitante pentru răscumpărarea membrilor de familie răpiţi - unii dintre ei fiind ucişi oricum. Deşi creştinii au mai fost persecutaţi de musulmani şi în trecut, atacul furibund la care sînt supuşi în prezent a condus la un lucru fără precedent în istoria Mesopotamiei: creştinii trebuie să-şi ascundă identitatea pentru a evita hărţuirea sau chiar moartea. Femeile creştine poartă hijab, iar cei care aveau nume creştine uşor de recunoscut au început să şi le schimbe. Creştinii sînt forţaţi să înlăture crucea de pe biserici sau din interiorul acestora, iar cruciuliţele purtate ca bijuterii au dispărut de pe străzi. Slujbele bisericeşti sînt anulate cu regularitate; iar atunci cînd se ţin, foarte mulţi enoriaşi sînt prea speriaţi ca să participle. În timpul alegerilor parlamentare, partidele caldeeano-asiriene nu au îndrăznit să susţină o campanie electorală publică, de teamă că ar putea fi percepută ca provocatoare. Pericolul fizic îi urmăreşte pe creştini pretutindeni; grupurile islamice au lansat operaţiuni de epurare împotriva enclavelor creştine, în aproape toate oraşele irakiene. Creştinii sînt atacaţi atît de sunniţi, cît şi de şiiţi. Deşi mulţi au căutat adăpost în nordul controlat de kurzi, pentru cei mai mulţi dintre ei nu există altă opţiune decît să părăsească ţara. Femeile sînt în mod special vulnerabile. Justificările teologice pentu violarea femeilor non-musulmane sînt larg răspîndite - femeile mandeene fiind în mod special atacate. Este permisă uciderea non-musulmanilor care încalcă legea islamică. Iar prin încălcarea legii islamice se înţelege vînzarea de alcool, purtarea unor haine "indecente", refuzul de a plăti jizya, exprimarea unor opinii politice sau chiar practicarea religiei în mod deschis. Uneori, chiar simplul fapt de a nu fi musulman este perceput ca ofensă; multe miliţii islamiste îi obligă pe non-musulmani să aleagă între convertirea la islam şi moarte. Creştinii, iaziţii şi mandeenii înfruntă acum cea mai cruntă teroare islamică. Indiferenţa studiată a Occidentului Dar nu numai teroriştii îi atacă pe creştini. O atitudine anticreştină a fost mereu prezentă în mod latent în rîndul populaţiei musulmane, iar acum se manifestă deschis. S-au înregistrat cazuri de musulmani neafiliaţi la nici o organizaţie, care şi-au denunţat vecinii creştini sau au refuzat să plătească datoriile financiare faţă de creştini. Fatwele care autorizează preluarea proprietăţilor abandonate de creştini îi încurajează pe musulmani să forţeze plecarea în exil a vecinilor lor, în timp ce zvonurile privind "colaborarea" creştinilor cu forţele de ocupaţie încurajează violenţa împotriva lor. Acest lucru face parte din islamizarea generală care a cuprins Irakul, stîrnindu-i pe musulmanii obişnuiţi împotriva compatrioţilor creştini, care sînt demascaţi ca fiind "necuraţi" şi "cruciaţi". Ţările occidentale, de teamă să nu fie percepute ca favorizîndu-i pe creştini, şi-au menţinut o indiferenţă studiată, în timp ce Guvernul irakian şi serviciile de securitate au fost infiltrate de membri ai miliţiilor şiite anticreştine. Spre deosebire de şiiţi, sunniţi şi kurzi, creştinii nu au miliţii proprii şi sînt o pradă uşoară pentru opresorii lor. Condamnarea de către liderii musulmani a violenţelor sectare este extrem de ineficientă, pentru că fiecare dintre ei refuză să admită - ca să nu mai vorbim să se confrunte cu - extremismul în propria tabără. Clerici musulmani influenţi, cum ar fi sunnitul Hareth al-Dari şi şiitul Muqtada al-Sadr, refuză să recunoască actele comise de cei din propriile comunităţi; în schimb, dau vina pe ceilalţi şi pe armata americană, pentru toate ororile. Acest lucru nu se aplică numai violenţei anticreştine. În mod incredibil, liderii sunniţi îi acuză pe şiiţi că sînt în spatele atacurilor asupra locurilor sfinte şiite, în timp ce liderii şiiţi îi acuză pe sunniţi de răpirea şi executarea sunniţilor neînarmaţi. Drept urmare, există foarte puţină introspecţie şi nici un fel de simţ autocritic din partea fiecărei comunităţi. Liderii musulmani condamnă adesea atrocităţile, dar îi exonerează pe cei care le comit. Între timp, oponenţii occidentali ai războiului din Irak legitimează adesea indirect teroarea islamică. Ipoteza că violenţa musulmanilor era inevitabilă îi absolvă pe teroriştii islamici de responsabilitatea crimelor lor, pervertind astfel moralitatea bunului-simţ. În mod tragic, vom scrie curînd epitaful comunităţii creştine din Irak. Chiar dacă situaţia se va îmbunătăţi rapid - puţin probabil - în unele cazuri este deja prea tîrziu. Emigraţia masivă a modificat irevocabil demografia şi unele grupuri nu-şi vor reveni niciodată. Pe lîngă creştini, şi alte minorităţi urmează această cale. Conform Societăţii Mandeenilor din America, 85% dintre mandeenii irakieni au emigrat, din 2003 pînă astăzi. În cele din urmă, nivelul de violenţă din Irak va scădea. Şiiţii, sunniţii şi kurzii vor ajunge la un modus vivendi, chiar şi imperfect. În încercarea de a crea o aparenţă de unitate, istoriografia naţionalistă va pune violenţele extreme post-Saddam pe seama forţelor de ocupaţie. Iar aceasta va fi a doua crimă perpetuată împotriva victimelor terorii musulmane. Pentru că nu poate fi o mai mare insultă faţă de cei ucişi decît exonerarea asasinilor lor. Pentru creştinii din Irak, pentru toţi irakienii care au fost ucişi sau persecutaţi din cauza afilierii lor religioase, acest lucru va însemna exonerarea islamiştilor războiului sfînt, fie ei sunniţi sau şiiţi. Ar însemna "să se treacă mai departe" fără ca teologia musulmană a crimei, violului şi genocidului să fi fost pusă în faţa vinei de a fi desfigurat Irakul pentru totdeauna. ________________ Rayyan Al-Shawaf este scriitor şi jurnalist în Beirut, Liban. O primă versiune a acestui articol a fost publicată în ziarul libanez Daily Star în iulie. Obligat de noile violenţe comise în august, autorul a adus povestea la zi pentru cititorii Dilemei vechi. traducere de Cristian Ghinea

p 22 WC jpg
Prosperitatea nu este totul și nu mai este de ajuns
Cred că în viitor oamenii vor redescoperi modul de trai simplu, fără stres, alergătură și concurență.
p 23 jpg
Preocuparea pentru suflet
Funcționarea umană fără „angajament sufletesc”, ca să spunem așa, fără ardoarea sau entuziasmul pe care îl provoacă cultivarea thymos-ului sau pneuma, este condamnată să eșueze pe termen mediu și lung și să provoace o criză internă în democrația liberală modernă.
Les Autres jpeg
Les Autres
Să transplantezi și să altoiești oameni este cu totul altceva, e alt nivel de performanță.
Merkel și Zemmour, sfîrșit și debut european cu nori cenușii la orizont jpeg
Merkel și Zemmour, sfîrșit și debut european cu nori cenușii la orizont
Ce va fi, oare, cu motorul franco-german al Europei? Va continua să funcționeze, chiar dacă nu la turații maxime?
O amintire jpeg
O amintire
Soboul era membru în Comitetul Central al Partidului Comunist Francez, director al Institutului pentru istoria Revoluției franceze și membru în redacția revistei Annales.
Migranții ca muniție de război și adecvarea Vestului la agresor jpeg
Migranții ca muniție de război și adecvarea Vestului la agresor
E vorba de un război hibrid, a admis șefa Comisiei Europene. Dar cine e agresorul? Dar ținta? Și cum e apărarea ei?
Vederi din Nisa jpeg
Vederi din Nisa
Nisa este cel mai frumos cadou pe care l-a făcut Napoleon al III-lea francezilor și tare mă tem că și cel mai durabil.
Fuga din paradis jpeg
Fuga din paradis
Cînd nu s-a mai putut sări sau catapulta peste zid, fuga a devenit şi în Berlin o aventură care costa viaţa.
„O idee în mințile noastre”: ce înseamnă să fii american atunci cînd nu ești născut în America jpeg
„O idee în mințile noastre”: ce înseamnă să fii american atunci cînd nu ești născut în America
America era deja o „superputere” atunci cînd amenința valorile tradiționale ale lumii de care au fugit imigranții.
De ce au fost inundațiile germane catastrofale jpeg
De ce au fost inundațiile germane catastrofale
În Germania, tot mai multe voci acuză autoritățile de o neglijență încă insuficient probată, care ar fi inclus omisiunea de avertizare (eficientă) a populației afectate în legătură cu pericolul dat.
Merkel, Biden, neînțelegerile transatlantice și provocările globale jpeg
Merkel, Biden, neînțelegerile transatlantice și provocările globale
Istoria pare a fi urmarea unor suite de neînțelegeri și de disonanțe cognitive.
Biden și drepturile omului jpeg
Biden și drepturile omului
Biden l-a criticat pe președintele chinez Xi Jinping, reproșîndu-i că nu are nici „o fibră democratică în corpul său”.
Grațierea prezidențială în SUA, o încurcătură din vremea monarhiei jpeg
Grațierea prezidențială în SUA, o încurcătură din vremea monarhiei
Nesocotirea flagrantă de către Trump a intenției originale a grațierii prezidențiale a fost doar una dintre multele provocări cu care acesta a confruntat sistemul politic stabilit prin Constituția SUA.
Despre zmeul COVID cel rău și Vaccin Frumos care l va răpune jpeg
Despre zmeul COVID cel rău și Vaccin-Frumos care-l va răpune
Cine va plăti spartele oale economice ale lockdown-urilor gestionate prost?
„Cazul” Mila jpeg
„Cazul” Mila
Se declanșează o întreagă campanie de ură contra ei, fiind acuzată de islamofobie.
Destituire și interdicție imediată pentru Trump jpeg
Destituire și interdicție imediată pentru Trump
Trump a încercat să submineze procesul democratic cu perseverență.
Prețul capitulării lui Merkel în fața șantajului maghiar și polonez jpeg
Prețul capitulării lui Merkel în fața șantajului maghiar și polonez
Existența însăși a Uniunii Europene se află în pericol. Și totuși, conducerea UE răspunde cu un compromis.
Revoluția „coifurilor de staniol” jpeg
Revoluția „coifurilor de staniol”
Trebuie să muncim mai mult pentru a comunica și pe înțelesul „proștilor”, al căpșunarilor, al badantelor.
„Un exercițiu de a rămîne conectați”  – interviu cu Ioana TRAISTĂ, co fondatoare a Cercului Donatorilor din Bruxelles jpeg
Jurnal londonez de pandemie jpeg
Jurnal londonez de pandemie
În iunie, unul dintre cele mai așteptate și intense momente a fost cel al redeschiderii faimoasei (și aglomeratei, în condiții normale) zone comerciale West End din Londra.
Abordarea olandeză: spațiu și responsabilitate individuală jpeg
Abordarea olandeză: spațiu și responsabilitate individuală
Olandezii au fost printre primii care au adoptat ideea de imunitate de grup, iar carantina implementată în Olanda a primit numele de „carantină inteligentă”.
În gaura cheii jpeg
În gaura cheii
Clepsidra pandemiei din 2020 se zărește prin gaura întunecată a cheii. Fiecare vine în vremurile de Covid-19 drept o eliberare de la ananghie. Credința este cheia ce se potrivește găurii ei.
La Sagrada desnuda jpeg
La Sagrada desnuda
Gripa asta „simplă” a oprit Spania în loc. A blocat-o, este anchilozată în acest moment, și nu doar din punct de vedere turistic.
Noua religie atee din Apus jpeg
Noua religie atee din Apus
E o orbire iscată de vedeniile unei noi religii atee, propovăduite de fruntașii actualei revoluții culturale neomarxiste.

Adevarul.ro

politisti
Rămânem fără polițiști. Locurile la Școlile de Agenți, neocupate. SNPPC: „Puteți stinge lumina!“
Pentru prima dată în istorie nu se vor ocupa locurile la Școlile de Agenți de Poliție din MAI. Semnalul de alarmă este tras de SNPPC, în condițiile în care nici posturile cu încadrare din sursă externă nu au prezentat interes.
mic dejun foto pixabay
Două obiceiuri de dimineață care afectează sănătatea organismului
Sănătatea stomacului nostru este vitală, iar mai mulți experți susțin că oamenii își fac rău cu anumite obiceiuri.
niculae badalau foto marian iliescu
De ce cere DNA arestarea lui Bădălau. Culisele anchetei
Potrivit anchetei desfășurate de procurorii DNA, Niculae Bădălău s-ar fi folosit de funcția de la Curtea de Conturi pentru a obține contracte cu primăriile din Giurgiu și Teleorman pentru firmele pe care le deține.

HIstoria.ro

image
Trezirea naționalismului în Balcani
Vreme de secole, populațiile din Balcani au trăit în cadrul unor state multietnice, dinastice. Acest lucru nu a determinat însă o omogenizare, fiecare populație fiind conștientă, însă, de faptul că vecinii ei vorbeau o limbă diferită, practicau altă religie și aveau un stil de viață diferit.
image
Rusia, pământul sfânt al Iluminismului francez
Emergența rapidă a Rusiei ca mare putere europeană s-a petrecut într-o perioadă în care gânditorii Iluminismului european chestionau teme fundamentale, legate de natura societății și a guvernului: care este cea mai bună formă de guvernare, autocrația sau guvernul reprezentativ
image
Planul în 10 puncte de comunizare a României din martie 1945
În timp ce Armata Română participa, alături de cea sovietică, la luptele din Ungaria și Cehoslovacia, partidul comunist, încurajat de Moscova, dădea asaltul final pentru acapararea puterii.