Vîntul schimbării

Publicat în Dilema Veche nr. 437 din 28 iunie - 4 iulie 2012
Vîntul schimbării jpeg

● Vînt potrivit pînă la tare. Tineri poeţi germani din România, Antologie de Peter Motzan, traducerea Ioan Muşlea, ediţia a doua, îngrijită şi cu o prefaţă de Ion Bogdan Lefter, Editura Tracus Arte, 2012. 

Am scris şi altădată despre cît de curioase sînt destinele antologiilor, despre relaţia complexă dintre influenţa lor culturală şi numărul scriitorilor care le-au supravieţuit (literar sau existenţial), despre cum o parte din ele au avut şansa de a-şi retrăi tinereţile prin reeditări. Dacă Desant 83 a fost retipărită în 2000, Aer cu diamante a apărut într-o a doua ediţie abia anul trecut, iar Marfă (1996) a cunoscut nu o reeditare, ci o continuare prin Marfă reîncărcată tot anul trecut. Alte antologii postdecembriste, precum Ficţiuni (1992), Tablou de familie (1995), Ferestre ’98 şi Tescani 40238 (2000), de găsit acum abia prin biblioteci, sînt mai mult citate decît citite. Spuneam, anul trecut, că, de vreme ce astăzi oricine poate publica individual şi oricum există site-urile de literatură, antologiile nu se mai poartă în acel fel, sînt doar retrospective, de autor sau tematice, şi mă întrebam de ce nici Vînt potrivit pînă la tare (1982), nici Cinci (1982) nu se reeditează. Probabil că amîndouă erau deja în planul Editurii Tracus Arte, căci, iată, între timp ambele au fost retipărite, după exact 30 de ani.

Povestea din spatele acestei antologii germane este, literar şi politic, fascinantă, aşa că am să mă opresc, nu asupra textelor, ci asupra cîtorva din momentele ei. Alcătuită de criticul Peter Motzan în anul 1982, Vînt potrivit pînă la tare era subintitulată „zece tineri poeţi germani din România“, aceştia fiind, în ordinea din antologie, Anemone Latzina, Frank Hodjak, Rolf Frieder Marmont, Johann Lippet, William Totok, Richard Wagner, Rolf Bossert, Hellmut Seiler, Horst Samson şi Helmut Britz. În ultimul moment, au fost scoşi din cuprinsul antologiei alţi doi poeţi, Klaus Hensel şi Werner Söllner, care între timp se exilaseră în RFG. În substanţiala şi foarte necesara prefaţă a acestei a doua ediţii, Ion Bogdan Lefter reface deopotrivă contextul socio-politico-ideologic al minorităţii germane din România anilor 1960-1980, reconstituind, în primul rînd, dinamica cîmpului literar. Tinerii poeţi germani publicau, începînd cu 1968, în recent înfiinţata revistă clujeană Echinox, care avea pagini speciale de limbă maghiară şi germană, dar şi în alte publicaţii de limbă germană şi nu numai: Neue Banater Zeitung, Schülerseiten sau Universitas, această prezenţă a lor fiind deja percepută în termenii unei noi generaţii de scriitori. La începutul anilor ’70, cu toţii aveau în jur de 20 de ani, scriau şi traduceau, unii erau încă elevi la liceu, cei mai mulţi însă studiau la Universitatea din Timişoara, o parte la Cluj, dar Anemone Latzina şi Rolf Frieder Marmont, spre exemplu, erau studenţi la Bucureşti, unde, în periodicul de limbă germană Neuer Weg, redactorul Horst Weber a vorbit pentru prima dată despre „Aktionsgruppe“ („poate că din grupul în discuţie se va forma un grup de acţiune al tinerilor scriitori“), termen ce va fi ulterior adoptat şi localizat (Aktionsgruppe Banat / Grupul de acţiune Banat). De ce grup şi, mai ales, de ce de acţiune? Ion Bogdan Lefter sintetizează foarte bine: „Tinerii saşi şi şvabi ai perioadei s-au plasat, în contrast, pe poziţii de stînga, de stîngă critică, de tip occidental, în consonanţă cu procesul denazificării din Germania postbelică; autorii noului val avînd de la bun început, din anii de formaţie intelectuală şi creativă, o acută conştiinţă politică şi o fermă opţiune ideologică“ şi „În esenţă, ei propun o literatură – mai ales o poezie – de acroş direct al realităţii, cu semnificaţii explicit sociale şi politice, şi anume pe înainte-menţionata linie de stînga anti-nazistă, marxizantă, aparent aliniată ideologiei regimului, dar – de fapt – constestară, profund non-conformistă, radical critică nu doar faţă de extremismul de dreapta, ci faţă de orice formă de limitare a libertăţii.“ Cenaclul Universitas condus de Richard Wagner şi Editura Facla, ambele din Timişoara, publicaţii de limbă germană din Braşov (Karpaten-Rundschau) sau din Bucureşti (Neue Literatur) publică articole, mese rotunde sau chiar antologii din textele membrilor Grupului de acţiune Banat conturat în cîţiva ani în jurul unui nucleu de aproximativ zece autori. Această efervescenţă literară (anunţînd protestele politice şi disidenţa de mai tîrziu a multora dintre ei) are însă şi o consecinţă politică directă: Securitatea începe să-i urmărească pe tinerii scriitori, se infiltrează în rîndurile grupului, apar ameninţări şi denunţuri, au loc anchete şi arestări, apar interdicţii de publicare. Scrie Ion Bogdan Lefter: „După ce se lămurise cu cine are de-a face, Securitatea îşi făcuse o ţintă din blocarea activităţii Grupului de acţiune, considerat periculos atît în sine, ca manifestare colectivă a unui program literar subversiv, cît şi din cauza identităţii etnice şi a relaţiilor cu Germania de Vest, unde tinerii scriitori aveau rude şi li se publicau textele, existînd oricînd posibilitatea ca ei să fugă din ţară într-acolo (marotele comunismului în raporturile cu Occidentul fiind spionajul şi trădarea)...“

Ideea unei antologii o are Peter Motzan în 1974, adică înainte cu un an ca cenaclul să fie interzis, iar Grupul de acţiune Banat să-şi înceteze, sub această denumire, activitatea. Vînt potrivit pînă la tare apare, cu titlul preluat dintr-un poem de Rolf Bossert şi cu prefaţa strategică a unui critic de limbă română – Mircea Iorgulescu, la Editura Kriterion abia la sfîrşitul anului 1982. Acelaşi an în care apăruseră Aer cu diamante şi Cinci, celebrele antologii-manifest ale poeţilor români optzecişti, şi cu puţin timp înaintea Desantului, volumul colectiv al prozatorilor. Este, astfel, foarte interesant de urmărit joncţiunea dintre cele două grupuri de tineri scriitori de aproximativ aceeaşi vîrstă, „lunediştii“ primindu-i pe conaţionalii lor de limbă germană cu entuziasmul solidarităţii deopotrivă literare şi de atitudine (Cenaclul de Luni mai avea puţin pînă să fie şi el interzis), revista Neue Literatur dedicîndu-le ambelor grupuri o anchetă ce va fi reluată, în limba română, de revista Transilvania, multe alte publicaţii româneşti oferind o receptare extraordinară. De altfel, această excelentă a doua ediţie a antologiei conţine nu doar grupajele de poeme ale cenzuraţilor Klaus Hensel şi Werner Söllner, dar şi textele programatice ale Grupului de acţiune Banat, precum şi ecourile scriitorilor români la prima ediţie. Un alt detaliu semnificativ este completarea fişelor biobibliografice ale poeţilor cu perioada de după publicarea antologiei, putînd fi astfel urmărită şi evoluţia lor ulterioară. Din păcate, Anemone Latzina şi Rolf Bossert au murit foarte tineri, restul, fără excepţie, au emigrat în Germania, unde au continuat să scrie literatură, să predea sau să facă jurnalism.

Multe au rămas nespuse despre această minunată antologie, mai ales despre cît de bune sînt în continuare grupajele de poeme, dar şi despre diferenţele şi asemănările dintre textele germanilor şi ale optzeciştilor. Mă voi alătura şi eu lui Ion Bogdan Lefter, care remarcă foarte bine faptul că, exceptînd cîteva cărţi ale unor Dieter Schlesak, Richard Wagner, Eginald Schlattner şi Herta Müller, traducerea scriitorilor germani de origine română ar trebui să devină un proiect pe care cultura română să şi-l asume. Această reeditare ar putea aduce o schimbare.

964 16 coperta jpg
Febra etică
Ca o concluzie, atît Mariana Marin, cît și Mariana Codruț practică o literatură în răspăr cu poetica dominantă a generației ’80, dar nu într-un mod manifest, ostentativ.
964 17 Va urma  Pe planeta Oglinda foto Marius Sumlea 1 jpg
La 146 km de război. Teatru la Piatra Neamț
Ce regăsesc la fiecare ediție a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț este un efort de adecvare la problematicile momentului, la crizele lumii și la ideile ce se dezbat, un efort care face festivalul viu, vibrant, departe de formatul obosit de „vitrină” teatrală.
964 23 png
Lucrările maeștrilor peisagiști britanici (și nu numai) la București
Pavilioanele Art Safari sînt deschise publicului pînă la 11 decembrie și, cu siguranță, promit o experiență vizuală memorabilă.
afis conferintele dilema iasi 6-8 octombrie 2022
Conferințele Dilema veche la Iași. Despre Război și pace 6-8 octombrie 2022, Sala Henri Coandă a Palatului Culturii
Între 6 și 8 octombrie, de joi pînă sîmbătă, Conferințele Dilema veche ajung pentru prima dată la Iași. E o ediție la care conferențiarii invitați vor aborda o temă foarte actuală: „Război și pace”.
963 16 Pdac Romila jpg
Hibridizări
Aplicate preponderent pe Craii de Curtea-Veche, „investigațiile” lui Ion Vianu sfîrșesc prin a da un portret de adîncime al lui Mateiu Caragiale.
p 17 2 jpg
Melancolie pariziană
Ambreiajul ficțiunilor lui Hers este doliul: moartea unui apropiat (în magnificul Ce sentiment de l’été și Amanda), ruptura amoroasă și adolescența (care tot un fel de doliu – al absenței grijilor – se cheamă că e) în Les Passagers de la nuit.
963 17 Breazu jpg
Vremea schimbării
Dezbrăcat de pompa, efervescența și galvanitatea primelor opere discografice ale The Mars Volta, noul album poate fi o ecuație cu prea multe necunoscute pentru vechii fani, dar are caracter și culoare.
Ultimul interviu jpg
Ultimul interviu (roman) - Eshkol Nevo
„Eshkol Nevo scrie cu talent, cu umor și cu inteligență… Prietenie, invidie, iubire, nefericire, puterea de a merge mai departe – nimic nu-i scapă.“
962 16 coperta BAS1 jpg
De la mistic la psihedelic
Viciu ascuns pastișează delicios genul noir, oferind un personaj central care rulează printre tripuri și realități halucinante, în încercarea de a dezlega enigma dispariției amantului căsătorit al unei foste iubite.
p 17 jpg
Frustrare
Om cîine arată din capul locului ca un film ajuns într-o gară din care trenul (succesului de public, al aprecierii critice, dar mai ales al originalității pur și simplu) a plecat de mult.
962 17 Biro cover01 jpg
Estetici synth
Am crescut cu minciuna persistentă că ultimele inovații muzicale s-ar fi realizat în anii ’70.
p 21 coperta jpg
O poveste din Nord, cu voluptate și multă tristețe...
Publicat în cursul acestei veri la Editura Polirom, ultimul roman tradus al lui Stefánsson este, cu siguranță, o piesă importantă în portofoliul colecției de literatură străină al Poliromului.
p 23 jpg
O arhitectură de excepție și o propunere: expoziția permanentă ”Brâncuși în lume”
Cu cîteva zile înainte de inaugurarea acestui Centru, programată pentru 15 septembrie 2022, am organizat o discuție care a pornit de la arhitectura edificiului și a ajuns, firesc cumva, la modul în care, pe de o parte, cultura română de azi îl metabolizează pe Brâncuși.
The John Madejski Garden at the V&A (c) Victoria and Albert Museum, London (1) jpg
Opere de artă rare din patrimoniul Marii Britanii vor fi expuse în această toamnă în București, la Art Safari
81 de opere extrem de valoroase semnate de John Constable (1776-1837), dar și de Rembrandt, Albrecht Dürer, Claude Lorrain și alte nume mari din colecția muzeului londonez sînt împrumutate către Art Safari
p 17 1 jpg jpg
Scandalizare
Ce s-ar fi schimbat în Balaur dacă relația fizică de intimitate ar fi avut loc nu între elev (Sergiu Smerea) și profesoara de religie, ci între elev și profesoara de limba engleză, de pildă? Nu prea multe.
961 17 Breazu jpg
Prezentul ca o buclă temporară într-un cîntec pop retro
Reset, albumul creat de Panda Bear și Sonic Boom, a fost lansat pe 12 august de casa de discuri britanică Domino.
copertă Pozitia a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine jpg
Cătălin Mihuleac - Poziția a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine
Care va să zică, pentru a pluti ca o lebădă în apele noilor timpuri, omul înțelept are nevoie de un patriotism bicefal, care să se adreseze atât României, cât și Uniunii Sovietice!
960 15 Banu jpg
Cu sau fără de cale
Colecționarul se încrede în ce e unitar, amatorul în ce e disparat. Primul în calea bine trasată, pe care celălalt o refuză, preferînd să avanseze imprevizibil. Două posturi contrarii.
960 17 afis jpg
Un spectacol ubicuu
Actorii sînt ghizi printre povești în care protagoniști sînt șapte adolescenți care participă virtual la spectacol.
p 21 Amintire de calatorie, 1957 jpg
Victor Brauner, Robert Rius și „arta universală“
Poetul Robert Rius, pe care Victor Brauner îl vizitează la Perpignan în anul 1940, este unul dintre cei pasionați de scrierile misticului catalan Ramon Llull, al cărui nume figurează în lista „străbunilor suprarealismului“ redactată de Breton odată cu publicarea primului manifest suprarealist
Cj fb post 2000x1500 info afis jpg
Conferințele Dilema veche la UBB. Despre Bogați și săraci 14-16 septembrie, Sala Jean Monet a Facultății de Studii Europene
O ediție specială a Conferințelor ”Dilema veche” în care am invitat cele mai competente voci din disciplinele care, în opinia noastră, sînt obligatoriu de convocat dacă vrem să înțelegem cu adevărat chestiunea complicată și nevindecabilă a rupturii dintre bogați și săraci.
959 16jos Iamandi jpeg
România și meritocrația
Cum s-a raportat spațiul românesc la toate aceste sinuozități? Normal, lui Wooldridge nu i-a trecut prin cap o asemenea întrebare, dar cred că un răspuns destul de potrivit ar fi „cu multă detașare”.
p 17 jpg
Canadian Beauty
Dintre subgenurile născute în epoca post-#metoo și influențate decisiv de aceasta, satira corozivă, cu trăsături îngroșate pînă la caricatură, are astăzi vînt din pupă.
959 17 Biro jpg
Reformări
Tears for Fears, celebri pentru răsunătorul succes „Shout” al epocii Thatcher, dar și pentru chica optzecistă pe care o promovau la vremea respectivă, ar părea că se relansează a doua oară după 18 ani de absență, însă reformarea propriu-zisă a avut loc cu ocazia albumului precedent, din 2004.

Adevarul.ro

Volodimir Zelenski FOTO Profimedia
LIVE TEXT | Război în Ucraina. Luptele aprige continuă în mai multe zone ale frontului, afirmă Zelenski. SUA mai oferă patru sisteme HIMARS Kievului
Este a 222-a zi de la începutul războiului în Ucraina. Elon Musk a propus pe rețelele de socializare mai multe propuneri pentru pacea dintre Ucraina și Rusia. Zelenski afirmă că au fost eliberate mai multe așezări.
Soldati ucrainieni pe frontul din Herson FOTO profimedia 0675801159 jpg
Separatist pro-rus din Herson, după ce Ucraina a spart linia frontului: Nu intrați în panică VIDEO
Kirill Stremousov, șeful adjunct al autorității impuse de Rusia în Herson, a spus într-o înregistrare video că „totul este sub control în direcția Herson”, confirmând totuși că forțele ucrainene au spart linia frontului.
Ramzan Kadîrov şi Vladimir Putin FOTO AFP
Reacția Kremlinului după ce Kadîrov a cerut utilizarea armelor nucleare în Ucraina
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a afirmat, luni, că motivele pentru utilizarea armelor nucleare tactice de randament redus sunt precizate în doctrina de apărare a Rusiei.

HIstoria.ro

image
La sfatul lui Bismark, Carol I se apropie de Rusia și enervează Franța
Opțiunea românilor pentru un domnitor dintr-o dinastie străină la 1866, avea în vedere salvarea existenței statului, afirmarea lui în rândul țărilor europene și, în perspectivă, obținerea independenței. Aceste obiective au fost mereu în atenția diplomației românești și a principelui Carol.
image
Bălcescu, iacobinul român despre care nimeni nu mai vorbește
Prima jumătate a veacului al XIX-lea a reprezentat pentru Ţările Române un timp al recuperării. Al recuperării parţiale – ideologice şi naţionale, cel puţin – a decalajului ce le despărţea de Occidentul european. Europa însăşi este într-o profundă efervescenţă după Revoluţia de la 1789, după epopeea napoleoniană, Restauraţie, revoluţiile din Grecia (1821), din Belgia şi Polonia anului 1830, mişcarea carbonarilor din Italia, toată acea fierbere socială şi naţională, rod al procesului de industria
image
„Historia Special”: 100 de ani de la încoronarea regilor României Mari
„Historia Special”: 100 de ani de la Încoronarea de la Alba Iulia