Un conservatism delectabil

Publicat în Dilema Veche nr. 433 din 31 mai - 6 iunie 2012
Un conservatism delectabil jpeg

Dacă v-a turnat cumva plumb în aripi şi otravă în suflet revenirea fesenismului (sovietofil, mercantil, mediatic-scatofil) la putere în România;

dacă v-a isterizat noul triumf al secularului stîngism francez, a cărui raţiune supremă este „eliminarea privilegiilor“, nenorocitul egalitarism în numele căruia toţi pomii fructiferi din livadă ar trebui tăiaţi pentru ca iarba să poată respira, în sfîrşit, liberă(!);

dacă vă deprimă şubrezirea creştin-democraţiei în Germania, singurul sălaş european, alături de Anglia, unde încă subzistă străvechile principii privind ierarhia, tradiţia, respectul autorităţii, meritocraţia, cultul familiei, al eroilor ş.a.m.d.;

dacă vă înspăimîntă perspectiva unei Europe socialiste, lucrînd, ca-n Ferentari, pe principii de şatră omniaglutinantă şi atotpustiitoare („dă şi mie! dă şi mie!“);

dacă vă înnebuneşte arogantul spectru al Greciei, unde mentalităţile de nabab narcisiac duc inconştienţa trufaş, continental provocator, pînă la anularea şanselor de supravieţuire naţională;

dacă vă agasează corectitudinea politică şi vă isterizează discriminarea pozitivă;

dacă vă încercănează ascensiunea euro-planetară a anarhismului, troţkismului, bakuninismului, maoismului, castrismo-guevarismului şi brigadismului roşu;

dacă v-a venit să vă spînzuraţi văzînd că norvegienii sînt gata să-l trimită la un azil de lux pe monstrul care a asasinat cu sînge rece 77 de tineri;

dacă, pe scurt, vă simţiţi, ca mine, dezabuzat, dezosat, eşuat, sfîrîiac politic, nimiric etnocentric... şi altele asemenea faţă de noul, interneticul val al marxismului europlanetar, atunci deschideţi La naiba cu Picasso, de Paul Johnson, carte apărută recent la Humanitas, şi-o să vă liniştiţi dintr-odată.

Caaaalm. Nu e totul pierdut. Nu toată planeta e de stînga. Corectitudinea politică încă n-a reuşit să bage definitiv pumnul în gura cinstitei drepte. Neobositele echipe internaţionalist-provocatoare de zgomote bolşevizante sînt încă, slavă Domnului, departe de-a copleşi pămîntul de la calota glaciară pînă-n occupy-ul Wall Street-ului, cu ecouri „indignate“ din Lisabona, Roma şi Madrid pînă-n OTV-ul lui Dan Diaconescu.

Da, rezervaţi-vă o după-amiază cu Paul Johnson, omul care ne-a fericit acum cîţiva ani, tot la Humanitas, cu Intelectualii, autorul unei necruţătoare Istorii a lumii moderne plus O istorie a evreilor, şocîndu-ne apoi cu Viaţa lui Isus povestită de un credincios, pentru ca acum, în cîteva zeci de cronici şi eseuri, să-şi scoată strălucitor şi flegmatic la bătaie ironia subtil-elitistă, nepăsarea bătrînească, conservatismul, thatcherismul, antiegalitarismul, antifeminismul, antihomosexualismul, antisindicalismul. Altfel spus: fobia faţă de stîngismul care-şi propune cu orice preţ să sufoce pretutindeni tot ce va să zică valoare moral-religioasă şi identitate naţională, ethos tradiţional, rînduială, temeinicie, siguranţă, ierarhie şi autoritate.

La 84 de ani, fostul consilier al lui Margaret Thatcher, afirmat în anii ’50 la The New Statesman, rubricard în The Spectator din 1981 în 2009 şi decorat în 2006 de George W. Bush cu „The Presidential Medal of Freedom“, îşi permite cu straşnică nonşalanţă luxul unor afurisenii, să le spun aşa, la adresa stîngismului („to hell with Picasso“), delectîndu-ne cu pledoarii împotriva discriminării pozitive, a consumismului deşănţat şi dezumanizant, a resentimentarei anglofobii franţuzeşti (paradoxal dublată, aceasta, de o germanofilie deloc motivată istoric), cu şarje la adresa terorismului sindical, a evoluţionismului şi ateismului, a experimentalismului biotehnologic, a relativismului demitizant şi laxismului etic (conjugal, profesoral ş.a.m.d.), a nebuniei fariseice pe nume „hărţuire sexuală“, cea care deghizează adeseori fantasme direct proporţionale cu propensiunea pe care, chipurile, o condamnă.

„Obiectivul Universităţii din Pennsylvania – scria Paul Johnson în 1993 – pare să fie crearea unei atmosfere de teroare, în care albii să stea cît mai în umbră şi să facă sluj, în vreme ce militanţii negri fac legea. Dacă aşa stau lucrurile, eu cred că studenţii albi care nu vor decît să-şi vadă de studiile lor ar trebui să boicoteze de-a binelea acea instituţie, lăsîndu-i pe negri să ducă totul de rîpă.“ De altfel, universităţile îi par „nişte sere pentru toate felurile de extremism, de absurditate, de intoleranţă şi prejudecăţi, în care este inculcat aproape cu dinadinsul snobismul intelectual şi social prin care profesorii încearcă să le transmită studenţilor propriile păcate ale trufiei“.

Sigur că mall-urile sînt atrăgătoare şi eficiente, doar că „eu duc dorul acelor băcănii de stil vechi unde mergeam cu mama în copilărie: mirosurile pătrunzătoare, imensele şorţuri albe pe care le purtau asistenţii unsuroşi, iscusinţa uluitoare cu care tăiau brînza şi şunca şi legau pachetele arătoase pe care le ambalau drăgăstos (...) Copiii din ziua de azi nu mai au parte de nici una dintre aceste plăceri, cu toate că este adevărat că se distrează călătorind pe cărucioarele de cumpărături“.

În fine, lasă că „trăim într-o lume în care cinstea rămîne nerăsplătită, infracţiunea scapă nepedepsită iar ticăloşii ies cu faţa curată“, dar Paul Johnson (un familiar, în anii ’60, al lui Salvador Allende şi soţul unei experte guvernamentale în problemele IRA) are curajul că afirme că „sub cîrmuirea lui Pinochet economia chiliană a fost restaurată şi a devenit foarte prosperă – ţara este una dintre cele mai bogate din America latină“.

M-am bucurat să-l văd la Paul Johnson pe Michael Oakeshott citat pe acelaşi plan cu Karl Popper şi E.H. Gombrich. M-a şocat să-l văd tocmai pe Marx afirmînd că „evreii otrăvesc societatea în întregul ei“ (p. 62). Am fost de acord cu reticenţa la adulterini şi homosexuali (p. 98). M-am amuzat amar să-l văd grăbindu-se să-şi cheltuiască economiile, de vreme ce „gîndindu-mă că există un risc real să vină socialiştii la putere, m-am hotărît să cheltuiesc nişte bani înainte să aibă ei ocazia să mi-i confişte“. I-am admirat admiraţia faţă de mîndria spaniolilor („popor extraordinar de atrăgător, lipsit cu desăvîrşire de îngîmfare“), chit că nu sînt convins că Tratatul de la Maastricht ar fi chiar „un rău în toată puterea cuvîntului“ (p. 118). Am chicotit empatic răutăcios la şarja antifeministă de la p. 176, cu tirania (atît de excentric şi necondiţionat acceptată) a bărbaţilor creatori în lumea haute couture, ceea ce-i sugerează autorului „o conspiraţie urzită printre rînjete de les pédés, ca să vadă cît de departe pot merge mînînd femeile în sfera ridicolului“. Am luat act de „strădaniile discrete, viclene, dar hotărîte, ale autorităţii anglicane de a-i menţine pe catolici strict în postura lor de inferioritate (...) Încă este legală discriminarea catolicilor“ (p. 197 ş.u.). L-am văzut catalogat pe Bonaparte drept un „flagel alungător al tuturor lucrurilor bune şi venerabile“, m-a încruntat afirmaţia că „în Marea Britanie majoritatea profesorilor universitari le prezintă studenţilor capitalismul ca pe o activitate îngrozitor de materialistă, caracterizată prin lăcomie şi necinste“, după cum m-au revoltat excesele comise frecvent în siajul Legii Protecţiei Copilului, din 1989, la adăpostul căreia „bandiţii de-o şchioapă“, chiar şi cînd săvîrşesc omoruri, rămîn nepedepsiţi, rîzîndu-le tuturor în nas, „ceea ce se întîmplă din ce în ce mai des“ (p. 232).

O lectură răcoritoare precum paharul de bragă din copilărie. La naiba (nu doar cu Picasso), poate că n-o fi totul pierdut!

Dan C. Mihăilescu este critic literar. Cea mai recentă carte publicată: Oare chiar ne-am întors de la Athos?, Humanitas, 2011.

952 15 1 jpeg
Tăcerea capodoperei și foșnetul vieții
Teribila absență a emoției, am înțeles, își avea sursa în faptul că aceste monumente exemplare le port în mine, că ele s-au cristalizat ca diamante intangibile.
952 16 Pdac jpg
Cartea-junglă
Mozaicul referențial al cărții lui Alexandru N. Stermin poate părea deconcertant, dacă n-ar fi subsumat unei idei centrale: aceea că sîntem efectiv „căzuți din junglă” și că dinamica biologică și socială a junglei poate da seama de ceea ce am fost și de ceea ce am devenit, în prezent.
952 17 foto Oana Monica Nae jpg
Cîntă, zeiță, mînia ce-aprinse pe Venus Actrița
„Fur” este un spectacol despre relația de putere dintre bărbați și femei în mediul artistic și are la bază un roman, „Venus im Pelz” (1870), al scriitorului austriac Leopold Ritter von Sacher-Masoch,
Coperta Muzeul jpg
Carte nouă la Charmides: „Muzeul convorbirilor întrerupte” de Anda Docea
Vă prezentăm un fragment din „Muzeul convorbirilor întrerupte” de Anda Docea, volum de versuri publicat de curînd la Editura Charmides.
p 17 2 jpg
Singurătate
Fassbinderul actorului Oliver Masucci e convingător pentru că, înainte de a ne ameți cu panseuri spirituale, se impune în calitatea sa de corp fără rușine.
951 17 Breazu jpeg
Capsule de timp
Considerate atunci prea bizare, vor fi lansate, din nou, 30 de ani mai tîrziu, devenind un fel de dioramă a felului în care a putut naviga o fabuloasă formație uitată a anilor ’80 prin soundscape-ul începutului deceniului următor.
951 21 Pavilionul SUA   Simone Leigh jpg
Laptele viselor la Veneția
Ediția din acest an nu e, din fericire, grandioasă și nici sentimentul de parc de distracție nu mai e la dispoziția ta, ca pînă acum.
TIFF anunță Sunscreen jpg
Organizatorii TIFF anunță prima ediție SUNSCREEN, un nou festival de film la Constanța
Între 8 și 11 septembrie, spectatorii din Constanța vor putea urmări pe marele ecran zeci de filme de succes și se vor bucura de întîlniri cu invitați speciali din lumea filmului.
p 16 Pdac Iamandi jpeg
Jurnalele (bombardării) Berlinului
În goana după supravieţuire nu mai e timp de reforme şi revoltă.
p 17 2 jpg
Pe holurile facultății
Dragoș Hanciu îl filmează aici pe Gheorghe Blondă (zis și „nea Jorj”), fostul responsabil cu materialul tehnic de imagine al UNATC-ului, aflat la vremea turnajului în pragul pensionării.
950 17 Audio1 jpg
Contra naturii
Nu ne-am lămurit încă dacă există un gen muzical LGBT, ori dacă ideea de gen mai are vreo noimă în general, însă sesizăm o propagare a sexualității alternative în zone muzicale conservator-tradiționaliste asociate identitar cu bigotismul, cu electoratul lui Trump, cu viața lipsită de dileme.
p 21 Portretul lui Novalis,1943 jpg
Victor Brauner, vizionar, magician și alchimist
Începînd cu anii 1939-1940, creația pictorului este influențată de literatura romantică și de ezoterism, îndreptîndu-se cu deosebire către scrierile lui Novalis în care artistul consideră a fi găsit ecoul propriei sensibilităţi.
Piața Unirii din Cluj Napoca   Foto Nicu Cherciu jpg
Spectatorii sînt așteptați la un eveniment impresionant, care ia startul în Piața Unirii din Cluj-Napoca
Pînă pe 26 iunie, cel mai mare eveniment cinematografic din România va aduce în orașul recent desemnat UNESCO City of Film peste 350 de proiecții.
p  15 The Plains jpg
21 de drame
Dacă veniți la cea de-a 21-a ediție de TIFF exclusiv pentru filme, iată 21 de titluri care s-ar putea să vă placă.
949 16 freemnas schimbare png
Noaptea alegerilor
Votul e o iluzie, nimic nu se va schimba pentru visători & imigranți.
p 17 jpg
Ciclon
Dramele sale nu „radiografiază” decît prin ricoșeu fragmentele de real care s-au nimerit în cadru, fiindcă adevăratul lor subiect, universal și incoruptibil, este pasiunea.
949 17 Breazu jpg
Perspective și traume
De la premiul acela neașteptat și pînă astăzi, Kendrick Lamar a fost mai degrabă absent.
Al Tomescu jpg
Alexandru Tomescu cîntă „Anotimpurile” lui Vivaldi
„Anotimpurile” lui Vivaldi sînt interpretate la Sala Radio de apreciatul violonist Alexandru Tomescu, în concertul ce închide stagiunea Orchestrei de Cameră Radio.
Film Food 2022 jpg
TIFF 2022: Cine de 5 stele inspirate din povești de pe marele ecran, la Film Food
Secretele celor mai apreciate bucătării ale lumii și poveștile oamenilor care îndrăznesc să testeze limitele convenționalului se întorc în secțiunea Film Food la Festivalul Internațional de Film Transilvania (17 – 26 iunie, Cluj-Napoca), dedicată cinefililor pasionați de experiențe culinare inedite.
p 23 Georges Clarin jpg
Teatrul de odinioară, scrinul femeilor
Femeile au constituit adevărate constelații de socialitate. Dacă nu dispuneau de puterea economică sau politică, ele și-au exercitat, în schimb, geniul animînd viața capitalei pe fond de „plăcere” a spiritului comun împărtășită.
948 16 sus Romila jpg
Poetul și moartea
Nu o carte despre viața lui Nichita Stănescu a scris Bogdan Crețu, ci una despre un mare poet și moartea lui apropiată.
948 16 jos SAxinte jpg
Logica vieții, nervurile poeziei
Simona Popescu nu exclude imaginația din poezia realului, a cotidianului. Ea poate avea o funcție integrativă a realității, tot așa cum visul (structura visului) potențează atributele spectrului diurn.
948 17 1 foto Albert Dobrin jpg
Palatul minții și palatul de păpuși
Rosencrantz și Guilderstern sînt „jucați” de Hamlet care, în „nebunia” lui, inventează o scenetă.
948 15 afis craiova jpg

Adevarul.ro

image
Şofer omorât în bătaie la Bacău pentru că a atins din greşeală cu maşina oglinda unei dubiţe
O crimă înfiorătoare a avut loc miercuri seara pe o stradă în Bacău, după o acroşare în trafic şi un scurt scandal. Doi bărbaţi au fost deja reţinuţi, după ce victima a fost găsită pe asfalt, fără suflare.
image
O actriţă româncă adoptată de un cuplu britanic şi-a revăzut mama la 34 de ani după ce a fost lăsată într-un orfelinat
O actriţă foarte apreciată în Marea Britanie şi fostă prezentatoare la BBC Radio York şi BBC Country File Live, Adriana Ionică are o poveste de viaţă tulburătoare şi demnă de un film.
image
SARS-CoV-2 continuă să facă „pui“. Ultimul este şi cel mai infecţios
Noua subvariantă BA 2.75 a coronavirusului este de cinci ori mai infecţioasă decât varianta Omicron şi provoacă deja îngrijorări în rândul specialiştilor independenţi.

HIstoria.ro

image
Cine a detonat „Butoiul cu pulbere al Europei” la începutul secolului XX?
După Războiul franco-prusac, ultima mare confruntare a secolului XIX, Europa occidentală și centrală se bucurau de La Belle Époque, o perioadă de pace, stabilitate și creștere economică și culturală, care se va sfârși odată cu începerea Primului Război Mondial.
image
Diferendul româno-bulgar: Prima problemă spinoasă cu care s-a confruntat România după obţinerea independenţei
Pentru România, prima problemă spinoasă cu care s-a confruntat după obținerea independenței a fost stabilirea graniței cu Bulgaria.
image
Controversele romanizării: Teritoriile care nu au fost romanizate, deși au aparținut Imperiului Roman
Oponenții romanizării aduc mereu în discuție, pentru a combate romanizarea Daciei, acele teritorii care au aparținut Imperiului Roman și care nu au fost romanizate. Aceste teritorii trebuie împărțite în două categorii: acelea unde romanizarea într-adevăr nu a pătruns și nu „a prins” și acelea care au fost romanizate, dar evenimente ulterioare le-au modificat acest caracter. Le descriem pe rând.