Ultimele înregistrări

Publicat în Dilema Veche nr. 425 din 5-11 aprilie 2012
Ultimele înregistrări jpeg

● Mircea Horia Simionescu citeşte din Ingeniosul bine temperat, prezentare de Mircea Cărtărescu, Editura Casa Radio, 2011. 

● Mircea Nedelciu citeşte din Ora spre zero şi alte proze, prezentare de Ion Bogdan Lefter, Editura Casa Radio, 2011. 

S-a vorbit mai puţin decît merita despre audiobook-uri. Deşi piaţa acestui suport este încă fragilă, a crescut mult în ultimii ani şi putem vorbi acum de cîteva tipuri de audiobook. O vreme, Editura Cartea Românească a însoţit volumele de poezie (în special ale tinerilor, dar şi ale unor seniori precum Emil Brumaru) cu CD-uri pe care poeţii îşi citeau poemele şi e regretabil că această formulă editorială hibridă a fost abandonată. Humanitas Multimedia, campioana audiobook-urilor de la noi, scoate o varietate de formule audio: clasici români şi străini (Poe, Cehov, Tolstoi, Kafka, Urmuz, Caragiale, Eliade, Joyce, Golding ş.a.m.d.), citiţi de actori din mai multe generaţii (de la Radu Beligan la Marius Manole), de scriitori sau de oameni de radio (Mihai Dobrovolschi), dar şi scriitori români contemporani citind din propria operă (Blandiana, Liiceanu, Cărtărescu, Neagu Djuvara ş.a.). La Humanitas Multimedia poezia e mai puţin prezentă (dintre clasici, doar Topîrceanu şi Minulescu, ambii în lectura lui Andrei Pleşu, plus un Nichita Stănescu), audiobook-urile preluînd, practic, titlurile editurii care, din păcate, publică poezie extrem de rar. Aici însă un mare avantaj îl are Editura Casa Radio care beneficiază de „fonoteca de aur“ a SRR, unde se găsesc înregistrări cu clasici moderni citind din propria operă, înregistrări cu care alimentează, de cîţiva ani, formidabilele serii „Colecţionarul de voci“ (CD-carte), „Biblioteca de poezie românească“ (CD-carte), sau „Lecturi pe întuneric“ (audiobook), despre care voi vorbi în continuare.

Seria unicelor şi ultimelor înregistrări de la Editura Casa Radio a debutat în 2008 cu trei dintre cele mai emoţionante CD-cărţi apărute pînă acum: Tudor Arghezi – Cuvinte potrivite, Lucian Blaga – Poeţii şi G. Bacovia – Rar, fiecare avînd cîte o poveste înfiorătoare. Mitizat în anii ’30, interzis de comunişti în 1948 (în urma articolului scris de obscurul Sorin Toma în Scînteia, „Poezia putrefacţiei sau putrefacţia poeziei“; un articol demolator şi incriminator fusese scris iniţial de Miron Radu Paraschivescu), reabilitat în 1955 (datorită prim-secretarului Gh. Apostol şi la sugestiile lui Mihail Ralea şi Mihai Beniuc), Tudor Arghezi a fost invitat la Radio, între anii 1956-1967, unde a citit 36 de poeme (cele mai multe din volumele Cuvinte potrivite, Hore şi Frunze), ultimul dintre acestea, un „Psalm“, fiind citit, cu vocea tremurată, aproape stinsă, la vîrsta de 87 de ani, cu doar cîteva luni înainte de moarte. Interzis de asemenea de comunişti, Blaga şi-a pierdut dreptul de semnătură, precum şi postul de profesor de filozofia culturii, cărţile i-au fost retrase din biblioteci, iar între anii 1948 şi 1960 nimeni n-a publicat un singur rînd despre opera celui care fusese membru al Academiei Române încă din 1937 şi scriitor propus pentru Premiul Nobel. Chemat la Radio în două rînduri, în 1954 şi în 1960, Blaga a citit 49 de poeme proprii (majoritatea publicate postum în volumele Corăbii cu cenuşă, Cîntecul focului şi Ce aude unicornul), precum şi 12 traduceri apărute în 1957 în Din lirica universală, antologie căreia i s-a reproşat atunci „viziunea antirealistă a poeziilor“, lipsa „considerării valorii sociale“, dar şi selecţia „superficială“ a poeţilor. Din cine tradusese Blaga? Goethe, Schiller, Puşkin, Esenin, Rilke, Blake, Verlaine, Valéry, Stefan George, García Lorca, Allan Poe ş.a. Melancolic, litanic, Blaga va citi şi el ultimul său poem la Radio, „Risipei se dedă Florarul“, cu doar cîteva luni înaintea morţii. Povestea din spatele înregistrării lui Bacovia este identică. În 1947, poetului i se desfiinţează postul de consilier la Ministerul Artelor, iar poezia încetează a-i mai fi editată din motive de decadentism mic-burghez. Singura sa înregistrare radiofonică datează din 1954; mai făcuse una cu un an mai devreme, dar banda imprimată se ştersese. Soţia Agatha Grigorescu-Bacovia povesteşte că poetul îşi pierduse între timp dantura şi, jenat, refuzase să mai citească. S-a lăsat, în cele din urmă, convins, dar înregistrarea (făcută acasă; dacă ascultaţi cu atenţie, pe fundalul poemului „Plumb de toamnă“ latră un cîine) a decurs greu: Bacovia abia a citit 28 de poeme, mecanic şi grăbit, extenuat (rezemat de divan), cu voce slabă şi dicţie neclară. Dezamăgit de înregistrare, Bacovia a murit peste trei ani, comunicatul Agerpres consemnînd sec dispariţia „unui fruntaş al poeziei româneşti din ultimele decenii“. Tot cu doi-trei ani înainte de moarte au mai citit la Radio Miron Radu Paraschivescu, Emil Botta şi Gellu Naum, înregistrările acestora (din 1968, 1973, respectiv 1999), fiind de asemenea editate pe CD-cărţile de la Casa Radio.

Cele mai noi audiobook-uri, de data aceasta apărute în colecţia de proză „Lecturi pe întuneric“, ne aduc vocile lui Mircea Nedelciu şi Mircea Horia Simionescu. În 1998, cu un an înaintea morţii, Mircea Nedelciu a citit la Radio patru povestiri: „Marie-France în Piaţa Libertăţii (transmisiune directă)“, „DEX 305“, „Ora spre zero“ şi „Fahrenheit 91,4°“. După cum remarcă Ion Bogdan Lefter, scriitorul n-a ales prozele sale mai ample şi mai realiste, ci s-a oprit asupra unor bucăţi mai scurte, mai experimentale, mai adecvate lecturii prin virtuozitate şi poantă. Mircea Nedelciu citeşte relaxat şi alert („aşa-şi citea şi prozele la cenaclu“, îşi aminteşte Ion Bogdan Lefter) şi mă gîndesc că aceste înregistrări sînt şi ele o piesă importantă la conturarea personalităţii artistice a scriitorului – dispărut, ca atîţia alţi optzecişti, prematur – căruia, numai anul trecut, i s-au dedicat şi două foarte bune eseuri critice: Geografii semnificative. Spaţiul în proza scurtă a lui Mircea Nedelciu de Ionuţ Miloi (Editura Limes) şi Proza lui Mircea Nedelciu. Puterile literaturii în faţa politicului şi a morţii de Adina Diniţoiu (Editura Tracus Arte). Înregistrările lui Mircea Horia Simionescu datează din 1999 şi 2000, plus ultimul interviu, acordat Ancăi Mateescu cu cîteva luni înaintea morţii sale, survenită anul trecut. Alegînd fragmente importante din primele două volume ale tetralogiei Ingeniosul bine temperat: Dicţionar onomastic şi Bibliografia generală, înregistrările sale sînt nu doar cele mai consistente (două CD-uri însumînd peste două ore), dar şi cele mai bine citite. Dintre toate audiobook-urile româneşti ascultate de mine, MHS este scriitorul care-şi citeşte textele cel mai bine. Este o plăcere să-l asculţi citind şi, ca şi în cazul lui Mircea Nedelciu, vocea lui este foarte vie. Dacă figura sa este surprinsă în fotografiile lui Mircea Struţeanu, opera este sintetizată de Mircea Cărtărescu, fan declarat al lui MHS, în bookletul dublului-CD: „E Borges, dar unul plin de umor; Calvino, dar mult mai sintetic; Barthelme, dar cu un acut simţ moral; Urmuz, dar adesea transformînd gratuitatea în meditaţie morală, politică sau metafizică“.

De nepreţuit aceste înregistrări şi felul în care Casa Radio ni le pune, de ani de zile, la dispoziţie! Şi nu doar prin contribuţia la memoria sonoră a scriitorilor, ci şi prin contextul politic-biografic în care aceste înregistrări au fost realizate, în cele mai multe dintre cazuri, in extremis. (Fac aici o paranteză pentru a sugera şi chiar a cere transformarea în audiobook şi a altor ultime interviuri: de pildă, cel al lui Geo Bogza acordat în 1992-1993 Dianei Turconi, cel cu Tudor Ţopa luat de Iolanda Malamen sau recent-publicatul dialog dintre M. Ivănescu şi Gabriel Liiceanu.) Ţin să trec aici, la final, numele celor de la Casa Radio care au făcut şi fac aceste lucruri posibile: redactorii Emil Buruiană, Lavinia Ivaşcu, Maria-Elena Negoescu, realizatorul-coordonator Horia Pop, analistul multimedia Gilda Rădulescu şi Marilena Barabaş la mastering. Toţi aceştia fac o treabă extraordinară. 

964 16 coperta jpg
Febra etică
Ca o concluzie, atît Mariana Marin, cît și Mariana Codruț practică o literatură în răspăr cu poetica dominantă a generației ’80, dar nu într-un mod manifest, ostentativ.
964 17 Va urma  Pe planeta Oglinda foto Marius Sumlea 1 jpg
La 146 km de război. Teatru la Piatra Neamț
Ce regăsesc la fiecare ediție a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț este un efort de adecvare la problematicile momentului, la crizele lumii și la ideile ce se dezbat, un efort care face festivalul viu, vibrant, departe de formatul obosit de „vitrină” teatrală.
964 23 png
Lucrările maeștrilor peisagiști britanici (și nu numai) la București
Pavilioanele Art Safari sînt deschise publicului pînă la 11 decembrie și, cu siguranță, promit o experiență vizuală memorabilă.
afis conferintele dilema iasi 6-8 octombrie 2022
Conferințele Dilema veche la Iași. Despre Război și pace 6-8 octombrie 2022, Sala Henri Coandă a Palatului Culturii
Între 6 și 8 octombrie, de joi pînă sîmbătă, Conferințele Dilema veche ajung pentru prima dată la Iași. E o ediție la care conferențiarii invitați vor aborda o temă foarte actuală: „Război și pace”.
963 16 Pdac Romila jpg
Hibridizări
Aplicate preponderent pe Craii de Curtea-Veche, „investigațiile” lui Ion Vianu sfîrșesc prin a da un portret de adîncime al lui Mateiu Caragiale.
p 17 2 jpg
Melancolie pariziană
Ambreiajul ficțiunilor lui Hers este doliul: moartea unui apropiat (în magnificul Ce sentiment de l’été și Amanda), ruptura amoroasă și adolescența (care tot un fel de doliu – al absenței grijilor – se cheamă că e) în Les Passagers de la nuit.
963 17 Breazu jpg
Vremea schimbării
Dezbrăcat de pompa, efervescența și galvanitatea primelor opere discografice ale The Mars Volta, noul album poate fi o ecuație cu prea multe necunoscute pentru vechii fani, dar are caracter și culoare.
Ultimul interviu jpg
Ultimul interviu (roman) - Eshkol Nevo
„Eshkol Nevo scrie cu talent, cu umor și cu inteligență… Prietenie, invidie, iubire, nefericire, puterea de a merge mai departe – nimic nu-i scapă.“
962 16 coperta BAS1 jpg
De la mistic la psihedelic
Viciu ascuns pastișează delicios genul noir, oferind un personaj central care rulează printre tripuri și realități halucinante, în încercarea de a dezlega enigma dispariției amantului căsătorit al unei foste iubite.
p 17 jpg
Frustrare
Om cîine arată din capul locului ca un film ajuns într-o gară din care trenul (succesului de public, al aprecierii critice, dar mai ales al originalității pur și simplu) a plecat de mult.
962 17 Biro cover01 jpg
Estetici synth
Am crescut cu minciuna persistentă că ultimele inovații muzicale s-ar fi realizat în anii ’70.
p 21 coperta jpg
O poveste din Nord, cu voluptate și multă tristețe...
Publicat în cursul acestei veri la Editura Polirom, ultimul roman tradus al lui Stefánsson este, cu siguranță, o piesă importantă în portofoliul colecției de literatură străină al Poliromului.
p 23 jpg
O arhitectură de excepție și o propunere: expoziția permanentă ”Brâncuși în lume”
Cu cîteva zile înainte de inaugurarea acestui Centru, programată pentru 15 septembrie 2022, am organizat o discuție care a pornit de la arhitectura edificiului și a ajuns, firesc cumva, la modul în care, pe de o parte, cultura română de azi îl metabolizează pe Brâncuși.
The John Madejski Garden at the V&A (c) Victoria and Albert Museum, London (1) jpg
Opere de artă rare din patrimoniul Marii Britanii vor fi expuse în această toamnă în București, la Art Safari
81 de opere extrem de valoroase semnate de John Constable (1776-1837), dar și de Rembrandt, Albrecht Dürer, Claude Lorrain și alte nume mari din colecția muzeului londonez sînt împrumutate către Art Safari
p 17 1 jpg jpg
Scandalizare
Ce s-ar fi schimbat în Balaur dacă relația fizică de intimitate ar fi avut loc nu între elev (Sergiu Smerea) și profesoara de religie, ci între elev și profesoara de limba engleză, de pildă? Nu prea multe.
961 17 Breazu jpg
Prezentul ca o buclă temporară într-un cîntec pop retro
Reset, albumul creat de Panda Bear și Sonic Boom, a fost lansat pe 12 august de casa de discuri britanică Domino.
copertă Pozitia a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine jpg
Cătălin Mihuleac - Poziția a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine
Care va să zică, pentru a pluti ca o lebădă în apele noilor timpuri, omul înțelept are nevoie de un patriotism bicefal, care să se adreseze atât României, cât și Uniunii Sovietice!
960 15 Banu jpg
Cu sau fără de cale
Colecționarul se încrede în ce e unitar, amatorul în ce e disparat. Primul în calea bine trasată, pe care celălalt o refuză, preferînd să avanseze imprevizibil. Două posturi contrarii.
960 17 afis jpg
Un spectacol ubicuu
Actorii sînt ghizi printre povești în care protagoniști sînt șapte adolescenți care participă virtual la spectacol.
p 21 Amintire de calatorie, 1957 jpg
Victor Brauner, Robert Rius și „arta universală“
Poetul Robert Rius, pe care Victor Brauner îl vizitează la Perpignan în anul 1940, este unul dintre cei pasionați de scrierile misticului catalan Ramon Llull, al cărui nume figurează în lista „străbunilor suprarealismului“ redactată de Breton odată cu publicarea primului manifest suprarealist
Cj fb post 2000x1500 info afis jpg
Conferințele Dilema veche la UBB. Despre Bogați și săraci 14-16 septembrie, Sala Jean Monet a Facultății de Studii Europene
O ediție specială a Conferințelor ”Dilema veche” în care am invitat cele mai competente voci din disciplinele care, în opinia noastră, sînt obligatoriu de convocat dacă vrem să înțelegem cu adevărat chestiunea complicată și nevindecabilă a rupturii dintre bogați și săraci.
959 16jos Iamandi jpeg
România și meritocrația
Cum s-a raportat spațiul românesc la toate aceste sinuozități? Normal, lui Wooldridge nu i-a trecut prin cap o asemenea întrebare, dar cred că un răspuns destul de potrivit ar fi „cu multă detașare”.
p 17 jpg
Canadian Beauty
Dintre subgenurile născute în epoca post-#metoo și influențate decisiv de aceasta, satira corozivă, cu trăsături îngroșate pînă la caricatură, are astăzi vînt din pupă.
959 17 Biro jpg
Reformări
Tears for Fears, celebri pentru răsunătorul succes „Shout” al epocii Thatcher, dar și pentru chica optzecistă pe care o promovau la vremea respectivă, ar părea că se relansează a doua oară după 18 ani de absență, însă reformarea propriu-zisă a avut loc cu ocazia albumului precedent, din 2004.

Adevarul.ro

63231587 403 jpg
Armata Rusiei: o putere supraestimată
În cazul invaziei rusești în Ucraina, Putin a crezut probabil într-o victorie rapidă. Ea s-a dovedit iluzorie, după cum arată mobilizarea parțială recent anunțată. Cât de puternică este în realitate armata Rusiei?
capsunari spania
Italia și Spania nu mai sunt preferate de românii care vor să muncească în străinătate
Italia și Spania nu mai sunt în topul preferințelor românilor care vor să muncească în străinătate, acestea situându-se abia pe locurile 10 și 11 într-un clasament al statelor europene.
volkswagen gen travel foto volkswagenag.com JPG
Volkswagen a creat prototipul mașinii perfecte: se conduce singură în timp ce pasagerii lucrează, mănâncă sau dorm FOTO
Grupul Volkswagen a prezentat prototipul unui autoturism autonom, care oferă o nouă perspectivă în ceea ce privește mobilitatea, în următorul deceniu.

HIstoria.ro

image
Care este importanța strategică a Insulei Șerpilor?
De mici dimensiuni, având doar 17 hectare, Insula Șerpilor are cu toate acestea o importanță geostrategică semnificativă. Controlul insulei și al apelor înconjurătoare afectează toate rutele de navigație care leagă Ucraina de restul lumii.
image
Cum era la ora de istorie ținută de I.L. Caragiale?
Ca mulţi alţi literaţi, Ion Luca Caragiale a avut o pasiune pentru istorie, inclusiv pentru cea naţională. Blamat de unii încă din timpul vieţii pentru că, în scrierile sale, s-ar fi relevat drept anti-român, el a avut, uneori, o viziune romantică (dacă nu chiar idilică) asupra trecutului neaoș.
image
Aristide Blank, finanțistul camarilei lui Carol al II-lea
Aristide Blank (1883-1961) a fost o personalitate complexă, care după ce a studiat dreptul și filosofia, s-a implicat în lumea financiară națională și internațională, reușind astfel să influențeze major viața politică românească dintre cele două războaie mondiale.