Poetul, complice al tăcerii

Publicat în Dilema Veche nr. 457 din 15-21 noiembrie 2012
Poetul, complice al tăcerii  jpeg

● Ştefan Aug. Doinaş, Trandafirul negru, CD-carte, 55 de poeme rostite la Radio (1970-2002), ilustraţii de Tudor Banuş, Editura Casa Radio, 2012. 

O constatare tristă: între ultimul titlu antum (volumul de proză scurtă T de la Trezor, apărut în anul 2000) şi primul volum tipărit postum (antologia poetică Jucătorul de şah alcătuită de Gellu Dorian în anul 2011) s-au scurs 11 ani! Conul de umbră în care se află momentan opera acestui mare scriitor este o tristă realitate cauzată, poate, şi de faptul că, între timp, CNSAS a făcut public faptul că, în perioada detenţiei din 1957-1958, scriitorul devenise informator al Securităţii, la fel ca Nicolae Balotă, un alt membru important al Cercului literar de la Sibiu. Această informaţie trebuie judecată însă cu precauţie şi, oricum, într-un context mult mai larg, iar literatura n-ar trebui să aibă de suferit din motive extra-artistice. Vorbim, totuşi, de un poet care şi-a văzut volumul de debut, Alfabet poetic (distins în 1947 cu Premiul „Eugen Lovinescu“ al Cenaclului Sburătorul), retras de la publicare din cauza instaurării comunismului, regim care l-a şi condamnat la un an de închisoare pentru o absurdă „omisiune de denunţ“, interzicîndu-i apoi să mai publice şi să reintre în viaţa literară pînă în 1963. Debutat cu o poezie, în „Jurnalul literar“, la vîrsta de 17 ani, Ştefan Aug. Doinaş (pseudonimul literar al lui Ştefan Popa) şi-a văzut, astfel, publicată prima carte abia la 44 de ani. Toată tinereţea sa a fost, practic, un poet interzis. Înainte de a fi judecat drept informator, trebuie admis faptul că poetul, ajuns după ’89 senator al Alianţei Civice şi academician, a fost el însuşi o victimă a regimului comunist.

Conul de umbră căzut peste opera poetului s-ar putea însă preschimba într-un con de argint cu ocazia acestei CD-cărţi pe care poetul citeşte nu mai puţin de 55 de poezii, însoţite, ca bonus, de o proză scurtă şi de un extras dintr-un interviu acordat în anul 2000, dacă nu chiar ultimul, cu siguranţă una dintre ultimele sale confesiuni despre scris. Dispuse pe CD în ordine cronologică, poemele rostite de poet la Radio în perioada 1970-2002 acoperă semnificativ opera sa poetică întinsă de-a lungul a aproximativ treizeci de volume. Alter ego, Ce mi s-a întîmplat cu două cuvinte, Omul cu compasul, Cartea mareelor, Seminţia lui Laokoon, Mistreţul cu colţi de argint, Anotimpul discret, Hesperia, Vînătoare de şoim, Foamea de unu, Interiorul unui poem, Lamentaţii, Aventurile lui Proteu şi Psalmi sînt cărţile de poezie pe care Doinaş le-a scris de la începutul anilor ’40 pînă la sfîrşitul anilor ’90, adică în mai mult de o jumătate de secol, şi din care a selectat cel puţin cîte un poem pentru a fi rostit la Radio (cele mai multe poezii, opt, aparţin Interiorului unui poem din 1990). Ultimele două poeme din finalul acestei antologii urmau să facă parte dintr-un volum intitulat Sonete fără sunet şi fuseseră scrise în ultimele sale luni, cartea (probabil neterminată) nemaivăzînd lumina tiparului.

Cele 55 de poeme astfel alese pot contura ascultătorului imaginea fidelă a ceea ce, cu clişeul de rigoare, numim universul unui scriitor. Întîlnim, mai întîi, neoclasicismul mitologic filtrat prin Valéry şi Mallarmé (poeţi din care Doinaş a tradus şi pe care i-a recunoscut drept maeştri, revenind la ei, în mod constant, şi în eseurile despre poezie), dar şi neoromantismul de inspiraţie engleză şi germană (Goethe, Schiller), adică poezia baladescă filozofică, deopotrivă descriptivă, narativă şi de idei, foarte cultă şi intelectuală, întotdeauna ritmată şi muzicală. Urmează „ontopoemele“ influenţate sau încărcate de referinţe la Hölderlin şi de idei ale unor filozofi precum Heidegger, Buber sau Noica, texte mai succinte şi mai abstracte, referenţiale şi conceptuale în sensul celui mai pur modernism care reflectă asupra limbajului şi a naturii poeziei. Falsul său tradiţionalism şi erudiţia filtrată liric, armonia formală şi neliniştea axiologică, ce-l face pe versatilul Doinaş un poet foarte modern, îndepărtîndu-l de neoclasicismul iniţial, trecerile de la claritatea fabulelor cu morală metafizice la vizionarismul şi reflecţia ermetizantă – toate aceste formule şi tendinţe, alternanţe de forme şi de ritmuri, schimbări de expresie şi de teme pot fi urmărite sau măcar intuite, subînţelese, în acest generos grupaj sonor. În glisarea sa, de cîteva decenii, dinspre neoclasicism/romantism înspre modernism (sonetele, elegiile, psalmii săi îl pun în descendenţa unor Eminescu, Blaga, Arghezi, Philippide şi Ion Barbu, pentru a ne opri doar la tradiţia românească), Doinaş îşi schimbă „măştile poetice“, speculează pluralitatea eu-rilor poetice, trece prin diverse „aventuri proteice“ marcate de tema dualităţii (baudelairiene), a dedublării (Pessoa, cu heteronimii săi, este un alt mare maestru al său), de imaginarul bipolar, metamorfozele lăuntrice, scindările ontologice. Aşa se face că, în cazul lui Doinaş, putem vorbi deopotrivă despre un trubadur elitist şi un fals baladist, de un vizionar şi un geometrician liric, poeta doctus rece şi riguros, dar şi un psalmist martor pasional al vlăguirii divine, „dialectician al transcendenţei sărăcite“, cum l-a numit Al. Cistelecan analizîndu-i psalmii de provocare în siaj arghezian, teribila sa „lirică a sfidării“.

În Istoria critică, Nicolae Manolescu crede că Doinaş a cunoscut trei ipostaze creatoare: mitologicul (baladele de pînă în anii ’60), abstractul (textele de pînă în anii ’80) şi moralist-polemicul de pînă în ’89, cînd este mult mai interesat de realitatea cotidiană, iar poeziile sale sarcastic-amare capătă accente dramatice. Scrie criticul: „Poemele au fost interpretate la sfîrşitul anilor ’80 ca disidente şi subversive. Lectura cîtorva la Cenaclul de luni, rebotezat şi refugiat într-o sală de la Muzeul CFR din Capitală, a determinat redesfiinţarea lui de către oficialităţi şi, de data aceasta, definitivă. Astăzi, cînd ştim din dosarul de la CNSAS al poetului că a încetat a-şi mai respecta angajamentul semnat cu exact douăzeci de ani mai devreme, volumul Vînătoare de şoim (1985) ne apare într-o perspectivă diferită.“ Tot într-o lumină diferită pot fi citiţi şi Psalmii, publicaţi integral în 1997, adică cu cîţiva ani înaintea morţii, ca pe un fel de pocăinţă, drapată însă în revolta poetului rătăcitor. De altfel, dacă periodizarea lui Nicolae Manolescu este corectă, ea trebuie însă completată cu această a patra şi ultimă ipostază a lui Doinaş: psalmistul, căci ultimele sale volume de poeme conţin, toate, texte religioase, pe cîteva dintre acestea alegînd să le şi citească la Radio. De altfel, afirmaţia criticului cum că, după ’89, Doinaş n-a mai scris poezie decît accidental este greşită: patru cărţi publicate în mai puţin de un deceniu, plus proiectatul volum Sonete fără sunet, reprezintă un ritm al creaţiei peste medie chiar.

Aproape toate marile teme ale poeziei sale sînt, în această CD-carte, prezente – şi reprezentate de versuri de rară frumuseţe, concizie, intensitate: dragostea („sărutul, / fruct de carne şi fior / al copacului interior“); îmbătrînirea şi (de)căderea; îndoiala şi căutarea („într-o plasă sînt, oare, nodul sau ochiul?“); relaţia dintre mister şi cunoaştere, credinţă şi raţiune, uman şi divin („sînt mărul unui vierme sfînt“); confruntarea cu neantul („purtăm stigmatul marilor nimicuri“); fascinaţia şi frustrarea în faţa transcendenţei („Dumnezeu ascuns în noi / se hrăneşte numai cu amănunte“); conştiinţa limitelor, inclusiv ale limbajului („cuvintele în care / complice / tăcerea visează“); natura scrisului; invocaţia şi dialogul cu Divinitatea... În fragmentul confesiv, care urmează pe final unei parabole în proză, Doinaş sintetizează o parte din idele sale despre scris formulate în splendidul eseu „Poezia ca erratum la proza lumii“. Altfel, vă îndemn să ascultaţi cum frumoasa voce a poetului, atît de preocupat de sonoritatea limbii şi de muzicalitatea expresiei, este concurat uneori, în rostirea sa foarte atentă la accente, modulaţii şi pauze, tocmai de foşnetul paginilor răsfoite.  

(fragment din prefaţă) 

comunism jpg
Istoria comunismului: lecturi esențiale pentru a înțelege un fenomen global
Comunismul a fost un fenomen global care a influențat profund secolul XX, iar studiul său continuă să fie de mare interes pentru istorici, politologi și publicul larg.
comunicat instituto cervantes espacio femenino 2024 jpg
Cinema feminin din Spania și America Latină, în luna martie, la Institutul Cervantes din București
Și în acest an, luna femeii este sărbătorită la Institutul Cervantes cu o serie de filme care aduc în atenția publicului o serie de creații cinematografice semnate de artiste din spațiul cultural hispanic.
1038 16 IMG 20220219 WA0027 jpg
Compilați, compilați...
Îi las plăcerea să reflecteze asupra
p 17 jpg
La contactul cu pielea
Smoke Sauna Sisterhood e pe de-a-ntregul cuprins în titlul său: într-o saună retrasă.
1038 17b Idles Tangk webp
Tobe + chitare = love
Nu știi neapărat ce vrea să fie acest prolog, dar exact fiindcă e un prolog mergi mai departe
image png
387326384 1387431755465458 2939236580515263623 n jpg
Orice sfârșit e un nou început
Când faci febră, când plângi din senin, când râzi cu toată gura știrbă.
Afișe Turneul Național 08 jpg
Martie este luna concertelor de chitară
În perioada 16-30 martie 2024, Asociația ChitaraNova vă invită la concertele din cadrul turneului național „Conciertos para Guitarra”.
426457521 938541944508703 1123635049469230038 n jpg
One World Romania – Focus Ucraina: proiecție „Photophobia”
„Photophobia” marchează doi ani de la începerea războiului în Ucraina și va avea loc pe 24 februarie la Cinema Elvire Popesco.
1037 15 Maria Ressa   Cum sa infrunti un dictator CV1 jpg
O bombă atomică invizibilă
Ce ești tu dispus(ă) să sacrifici pentru adevăr?
p 17 2 jpg
Spectacol culinar
Dincolo de ținuta posh, respectabilă și cam balonată, a filmului, care amenință să îl conducă într-o zonă pur decorativă, cineastul găsește aici materia unei intime disperări.
1037 17 cop1 png
Liric & ludic
Esența oscilează între melancolie și idealism romantic.
Vizual FRONT landscape png
FRONT: expoziție de fotografie de război, cu Vadim Ghirda și Larisa Kalik
Vineri, 23 februarie, de la ora 19:00, la doi ani de la începerea războiului din Ucraina, se deschide expoziția de fotografie de război FRONT, la Rezidența9 (I.L. Caragiale 32) din București.
image png
Lansare de carte și sesiune de autografe – Dan Perșa, Icar 89
Vă invităm joi, 15 februarie, de la ora 18, la Librăria Humanitas de la Cişmigiu (bd. Regina Elisabeta nr. 38), la o întâlnire cu Dan Perșa, autorul romanului Icar 89, publicat în colecția de literatură contemporană a Editurii Humanitas.
p 16 O  Nimigean adevarul ro jpg
Sfidarea convențiilor
O. Nimigean nu doar acordă cititorului acces la realitatea distorsionată pe care o asamblează, ci îl face parte integrantă a acesteia.
1036 17 Summit foto Florin Stănescu jpg
Teatru de cartier
Dorința de a surprinde tabloul social în complexitatea lui, cu toate conexiunile dintre fenomene, are însă și un revers.
p 23 Compozitie pe tema Paladistei, 1945 jpg
Victor Brauner – Paladienii și lumea invizibilului
Reprezentările Paladistei sînt prefigurări fantastice în care contururile corpului feminin sugerează grafia literelor unui alfabet „erotic“ care trimite la libertatea de expresie a scrierilor Marchizului de Sade.
1 Afiș One World Romania 17 jpg
S-au pus în vînzare abonamentele early bird pentru One World România #17
Ediția de anul acesta a One World România își invită spectatorii în perioada 5 - 14 aprilie.
Poster orizontal 16 02 2024 Brahms 2  jpg
INTEGRALA BRAHMS II: DIRIJORUL JOHN AXELROD ȘI VIOLONISTUL VALENTIN ȘERBAN
Vineri, 16 februarie 2024 (19.00), ORCHESTRA NAŢIONALĂ RADIO vă invită la Sala Radio la cel de-al doilea concert dintr-un „maraton artistic” dedicat unuia dintre cei mai mari compozitori germani.
1035 16 coperta bogdan cretu jpg
Două romane vorbite
Roman vorbit prin încrucișări de voci, ele însele încrucișate biografic în feluri atît de neașteptate, cartea lui Bogdan Crețu reușește performanța unei povești de dragoste care evită consecvent patetismul.
p 17 2 jpg
Plăcerea complotului
Pariser nu e naiv: Europa nu mai e aceeași.
1035 17 The Smile Wall Of Eyes 4000x4000 bb30f262 thumbnail 1024 webp
Forme libere
Grupul The Smile va concerta la Arenele Romane din București pe data de 17 iunie 2024, de la ora 20.
Poster 4 copy 12 09 02 2024  jpg
Din S.U.A. la București: dirijorul Radu Paponiu la pupitrul Orchestrei Naționale Radio
În afara scenelor din România, muzicianul a susţinut recitaluri şi concerte la Berlin, Praga, Munchen, Paris, Lisabona, Londra.
1034 16 O istorie a literaturii romane pe unde scurte jpg
„Loc de urlat”
Critica devine, astfel, şi recurs, pledînd, ca într-o instanţă, pe scena jurnalisticii politice şi a diplomaţiei europene pentru respectarea dreptului de liberă exprimare şi împotriva măsurilor abuzive ale regimului.

Parteneri

stema regala galeria arta pitesti foto cj arges jpg
O bijuterie arhitectonică a României, restaurată din temelii. Picturi-unicat ascunse de comuniști sub ipsos și vopsea, scoase la iveală
După cinci ani de restaurări, Galeria de Artă „Rudolf Schweitzer – Cumpăna” din Pitești își va recăpăta strălucirea de odinioară. Aceasta este una dintre cele mai frumoase galerii de artă din România și din Europa de Est.
cluj daniel david rector ubb. foto arhiva ubb
Ghid pentru alegerea președintelui perfect. Daniel David: „România are trei categorii de politicieni”
Cei mai mulți lideri din țară sunt „disperați după funcții și candidaturi, chiar atunci când nu au șanse sau justificare rațională” – susține psihologul Daniel David, rectorul UBB. El a realizat un ghid simplu care ne ajută să alegem un om de stat drept viitor președinte.
Donald Trump FOTO EPA-EFE
Planul Ucrainei de a supraviețui reîntoarcerii lui Donald Trump la Casa Albă
Kievul nu este sigur la ce să se aștepte de la o eventuală președinție Trump, dar speră la mai bine.
racheta atacms
Ce învață dușmanii Occidentului din războiul din Ucraina
Țările NATO, inclusiv SUA, adună o mulțime de informații utile din războiul din Ucraina. Dar și cei mai mari susținători ai Rusiei, cum ar fi Iranul, China și Coreea de Nord, învață și din acest conflict.
prospecte medicamente jpg
Combinații periculoase de medicamente. Cum ne putem distruge ficatul fără să știm
Două sau mai multe medicamente luate în același timp, „după ureche” ar putea avea efecte secundare grave, atrag atenția specialiștii. Iar pentru preveni astfel de incidente, un farmacist a explicat care sunt cinci dintre cele mai periculoase combinații.
153710 102366 stiri Louise Brown d jpg
25 iulie: ziua în care a venit pe lume primul copil conceput prin fecundare artificială. În 1946, SUA testează prima bombă atomică subacvatică VIDEO
Pe 25 iulie, în Anglia, se naște primul copil conceput prin fecundare artificială. Fecundarea a fost realizată de profesorii Roger Edwards și Patrick Steptoe. Tot pe 25 iulie, Statele Unite au testat prima bombă atomică subacvatică în apropierea atolului Bikini, Oceanul Pacific.
image png
Imnul Israelului a fost fluierat pe Parc des Princes. Sportivii israelieni vor fi păziţi de Mossad la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice VIDEO
Imnul Israelului a fost fluierat miercuri, pe stadionul parizian Parc des Princes, cu ocazia meciului dintre Israel şi Mali, din grupa D a turneului olimpic de fotbal. La ceremonia de deschidere, sportivii israelieni vor fi păziţi de Mossad.
salcam pitic
Specii de plante invazive au fost identificate în România. În ce zone s-au răspândit și ce este de făcut
Plantele străine invazive devin o problemă tot mai mare pentru mediu și pentru oameni, atrage atenția Fundația Conservation Carpathia.
cub andreea balan png
Andreea Bălan, despre obstacolele din carieră. Ce sacrificiu a făcut pentru a reuși într-o industrie condusă de bărbați: „E foartge greu”
Andreea Bălan, în vârstă de 40 de ani, este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe din România, având o carieră impresionantă care a început de pe vremea în care era doar o adolescentă. Într-un interviu acordat recent, artista a dezvăluit ce a sacrificat pentru a reuși într-o industrie
image
Cine este cu adevărat noua iubită a lui Alex Bodi. Caterina l-a cucerit până și pe Abdul al faimoasei Andreea Bostănică
Caterina Ciorbă este noua iubită a lui Alex Bodi, însă nu e chiar străină de lumea showbiz-ului românesc, chiar dacă e o prezență discretă și nu a apărut până acum în peisajul monden. MIlionarul din Mediaș s-a despărțit de Ema Uta și și-a oficializat relația cu frumoasa moldoveancă de peste Prut, cu care are o relație de câteva săptămâni. Actualitate.net are informații de ultimă oră despre șatena cu care Alex Bodi a început o nouă relație de iubire.
image
Este oficial, o să avem Jocurile Olimpice de E-sports în 2025!
Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a decis să creeze Jocurile Olimpice de Esports, cu prima ediție programată în 2025 în Arabia Saudită. Decizia a fost aprobată în unanimitate în cadrul celei de-a 142-a sesiuni a CIO din Paris.
image
Elveția schimbă regulile: Software-ul guvernamental va fi public și open source
Elveția a făcut un pas semnificativ prin adoptarea „Legii federale privind utilizarea mijloacelor electronice pentru îndeplinirea sarcinilor guvernamentale” (EMBAG). Această lege impune ca tot software-ul dezvoltat sau utilizat de sectorul public să fie open source, cu excepția cazurilor restricționate de drepturi terțe sau preocupări de securitate.