Metafizică plină de umor

Publicat în Dilema Veche nr. 373 din 7 - 13 aprilie 2011
Metafizică plină de umor jpeg

● Sorin Gherguţ, Orice (uverturi & reziduuri), Editura Pandora M, 2011.  

Treisprezece ani i-au trebuit lui Sorin Gherguţ să-şi publice acest al doilea volum de versuri, iar poezia sa nu pare să fi bătut pasul pe loc. A păstrat suficiente teme, motive, referinţe şi mărci retorice, precum şi umorul, încît să rămînă perfect recognoscibilă, cu toate astea acum se prezintă într-o formă şi într-un limbaj mai rafinate, cu un fond evident mai personal şi, aş spune, chiar dramatic, iar umorul e ceva mai subtil. În recenta sa cronică din România literară, Cosmin Ciotloş e interesat de influenţele optzeciste din versurile „optzecistului, afectiv“ Sorin Gherguţ şi, pe lîngă numele citate de poetul însuşi – Florin Iaru şi Mircea Cărtărescu –, le adaugă pe cele ale unor Daniel Pişcu şi Viorel Padina. Pot fi aduşi în discuţie, la fel de bine, Bogdan Ghiu şi Florin Dumitrescu sau, mergînd în altă zonă, raperul Rimaru, dar toate aceste nume nu ne lămuresc prea mult. În fond, care-i faza cu poezia lui Sorin Gherguţ? 

„mă îndoiesc ca să gîndesc, gîndesc ca să exist, exist ca să / scriu, scriu ca să nu mai gîndesc / ca să trăiesc cum gîndesc / pentru gloria şi / sau batjocura versului românesc // gîndesc ca să scriu şi scriu ca să nu mai gîndesc / exist ca să fiu şi sînt ca să nu mai trăiesc. / (deci gherguţ. deci sorin / plec ca să am, vorba aia, de unde să vin. Să revin / cînd va fi – courtesy of tom waits – vremea iarăşi s-o tai / time for good, time for bye...“ Este exprimată aici, în tot poemul „dubii, dubii, dubii“, o subtilă artă de punere a existenţei în exerciţiul versului printr-un act de limbaj deopotrivă recuperator/reciclator dpdv artistic (de unde şi termenul „reziduu“ din titlu) şi inovator (care prilejuieşte tot felul de „uverturi“ textuale), folosit cu dexteritate de un poet care se referă la sine la persoana a treia şi care poartă concomitent mai multe măşti, contrastante, însă transparente. Rînd pe rînd, dar deseori în aceleaşi (lungi) poeme (cu versuri începînd în josul paginii, ca şi cum ar fi poeme separate), Sorin Gherguţ este un comedian intello – parodic, plin de (auto)ironii şi zeflemitor, gata oricînd să-şi dea sieşi o replică sau să parafrazeze un vers celebru („asfaltul e trist şi el şi vai, am coborît în gările toate“), predispus la citate, intertexte, note de subsol („reziduuri“ ale tradiţiei, din literatură, filozofie, cultură pop sau folclor urban) şi alte glume şi glumiţe lirice, face calambururi, „cimilituri“, limerick-uri, dispuneri grafice cu mai multe posibilităţi de lectură a versurilor, happening-uri grafico-textuale etc. –, dar este şi un elegiac, un profet blazat al propriului destin, care-şi face testamentul, fără a renunţa însă la frivolităţi şi la aşa-zisele vulgarităţi: „născut – şi pornit ca să ce – ca să pier / ce pot uita? ce pot lăsa pe mîine? ce să cer?) / cel mai bine ar fi un alt caracter (de literă, fireşte, mă refer) / născut şi pornit în marşarier / într-o zi, prietenii, cu maşina / mă vor duce la groapă, la glina“.  Alteori, poetul joacă cartea oboselii şi a confuziei („decît decedat, mult mai bine confuz“), este redundant sau ilizibil, repetitiv şi pisălog, uneori chiar dislexic şi ecocalic („reziduuri“ ale limbajului), foloseşte cuvinte din alte limbi, pune versuri în paranteză, suspendă poemul cu puncte-puncte, umple discursul cu pauze şi goluri. Ceea ce pare a fi greşeală, obstrucţie, poem închis sau neterminat este însă parte dintr-o structură mai amplă a tatonării, a aproximării şi indeterminării. Din acest pdv, Orice este un vast poem aglutinant cu o structură simfonică: cu „uverturi“ şi părţi de dimensiuni variate cărora le este precizat ritmul („molto vegetabile“, „molto visitabile“, „poco reciclabile“), cu teme principale, dezvoltări, pauze şi reveniri, cu refrene, rime interioare şi ruperi de ritm. De altfel, cartea este plină de referinţe muzicale, inclusiv la genuri minore („pararomanţă“, „şlagăr în rătăcire“, „paper jam session“), multe dintre versuri fiind, de fapt, nişte cîntecele. Există multă muzicalitate în cadenţa acestor versuri, unele „rupte“ sau „lungite“ doar din raţiuni de rimă şi aliteraţie, iar această muzicalitate a limbajului vine, de fapt, dinspre arta parlato a MC-iilor din hip-hop. Sorin Gherguţ îi citează pe MC Solaar (o referinţă mai veche, reluată de la jumătatea anilor ’90), Eminem, Cheloo sau Tataee şi multe dintre versurile sale virale au acea doză de ludic violent, directeţe şi/sau subtilitate, ingeniozitate şi impuritate de cartier, ca să nu revin asupra sacadelor şi a sincopelor de ritm. Sorin Gherguţ este un MC al poeziei române, un entertainer („mai bine agreabil decît (doar) integru / decît doar instructiv, mai bine distractiv“) care se foloseşte de toate trucurile pentru a te ţine în pagină. Dar despre ce e poezia lui Sorin Gherguţ? 

Ceea ce pare minimalism este, de fapt, o formă de camuflare a sensului în banalitate, concizie şi umor: „ştiu ce e activitatea / e mai neagră decît moartea / cunoscui viaţă activă / cea mai groaznică derivă / orice e o distrugere a ceva, totul distruge totul, treaba mea / acum e să nu fac nimic“ sau „de undeva a pornit către mine o broască ţestoasă / cu intenţii vădit criminale, urmărită fractal de ahile / rima la acest vers, evidentă, e: zile / (cîte rămase?)“ sau „(Nu viaţă fără de moarte, nici tinereţe fără bătrîneţe-ţi cer, / ci asta: creier scos / frumos / din istorie. Măcar o dată pe cincinal.) / totul să stea pînă cînd te vei ridica / vei ieşi, toate să rămînă / aşa şi să repornească abia cînd vei şti exact ce ai de făcut“ sau „există alteritate şi altfelitate, care nu e acelaşi lucru / unii sînt alţii, alţii sînt altfel / unii sînt alţii şi la fel, alţii-s aceiaşi şi altfel / şi altfel şi altfel mereu“ sau „oriunde pun mîna sînt clape, oriunde calc sînt pedale / oriunde păşesc, orişicît de agale / ceva, altceva decît mine se pune-n mişcare“. Teme(ri)le şi întrebările astea metafizice – moartea, existenţa, identitatea, anxietatea, acţiunea, timpul, voinţa, fragilitatea – fac din poezia lui Sorin Gherguţ o căutare de sens concomitent cu persiflarea/distrugerea lui. Aş putea spune că, la un anumit nivel, „ontofobul“ Sorin Gherguţ scrie o poezie metafizică plină de umor, el spune glume şi pune pe gînduri, căci există o doză de deficit, dramatism, disperare şi chiar extenuare existenţială sub stratul ludic şi găsim multe formulări conceptuale sub aparenţa inocenţei şi a ironiei. Discursul este, deseori, construit maieutic şi în scheme de logică, foloseşte tautologii şi paradoxuri, sînt citaţi pragmaticieni, dar efectele comice de contrast acoperă interogaţii cît se poate de profunde. Poetul însuşi avertizează: „eu nu ştiu nici cînd glumesc / dacă glumesc, dacă / deci trăiesc“ sau „sătul pînă-n gît de propriile hazuri & glume / caut un suprem calambur care să-mi fie prenume, nume, / postnume / un calambur de sfîrşit de lume“ sau „ironia e o corvoadă / de care nici nu te-ai gîndi să te-apuci, dacă n-ar exista / o ameninţare letală“. O ameninţare letală căreia poetul îi răspunde cu orice (are la îndemînă). Ludic şi ironist, însă şi vag nostalgic, parodic, dar mai ales grav, placid, însă obsesiv şi anxios, Sorin Gherguţ dă impresia că improvizează cu uşurinţă în măsura în care şi elaborează poemele sale frivol-metafizice unde reciclează „foneme, lexeme, sintagme, propoziţii“ pentru a găsi forme inedite de mirare, pentru a deschide noi posibilităţi de interogare a existenţei şi de a-(ş)i camufla deficitele. Inovatoare, originală, unică în felul ei, Orice (uverturi & reziduuri) este o carte deopotrivă despre condiţia poeziei captive între descendenţă & influenţă şi despre tragi-ludicul vieţii; dar, mai ales, ni-l dezvăluie pe Sorin Gherguţ, „ca om, ca turist, ca artist“, drept unul dintre cele mai interesante personaje din literatura noastră.

952 15 1 jpeg
Tăcerea capodoperei și foșnetul vieții
Teribila absență a emoției, am înțeles, își avea sursa în faptul că aceste monumente exemplare le port în mine, că ele s-au cristalizat ca diamante intangibile.
952 16 Pdac jpg
Cartea-junglă
Mozaicul referențial al cărții lui Alexandru N. Stermin poate părea deconcertant, dacă n-ar fi subsumat unei idei centrale: aceea că sîntem efectiv „căzuți din junglă” și că dinamica biologică și socială a junglei poate da seama de ceea ce am fost și de ceea ce am devenit, în prezent.
952 17 foto Oana Monica Nae jpg
Cîntă, zeiță, mînia ce-aprinse pe Venus Actrița
„Fur” este un spectacol despre relația de putere dintre bărbați și femei în mediul artistic și are la bază un roman, „Venus im Pelz” (1870), al scriitorului austriac Leopold Ritter von Sacher-Masoch,
Coperta Muzeul jpg
Carte nouă la Charmides: „Muzeul convorbirilor întrerupte” de Anda Docea
Vă prezentăm un fragment din „Muzeul convorbirilor întrerupte” de Anda Docea, volum de versuri publicat de curînd la Editura Charmides.
p 17 2 jpg
Singurătate
Fassbinderul actorului Oliver Masucci e convingător pentru că, înainte de a ne ameți cu panseuri spirituale, se impune în calitatea sa de corp fără rușine.
951 17 Breazu jpeg
Capsule de timp
Considerate atunci prea bizare, vor fi lansate, din nou, 30 de ani mai tîrziu, devenind un fel de dioramă a felului în care a putut naviga o fabuloasă formație uitată a anilor ’80 prin soundscape-ul începutului deceniului următor.
951 21 Pavilionul SUA   Simone Leigh jpg
Laptele viselor la Veneția
Ediția din acest an nu e, din fericire, grandioasă și nici sentimentul de parc de distracție nu mai e la dispoziția ta, ca pînă acum.
TIFF anunță Sunscreen jpg
Organizatorii TIFF anunță prima ediție SUNSCREEN, un nou festival de film la Constanța
Între 8 și 11 septembrie, spectatorii din Constanța vor putea urmări pe marele ecran zeci de filme de succes și se vor bucura de întîlniri cu invitați speciali din lumea filmului.
p 16 Pdac Iamandi jpeg
Jurnalele (bombardării) Berlinului
În goana după supravieţuire nu mai e timp de reforme şi revoltă.
p 17 2 jpg
Pe holurile facultății
Dragoș Hanciu îl filmează aici pe Gheorghe Blondă (zis și „nea Jorj”), fostul responsabil cu materialul tehnic de imagine al UNATC-ului, aflat la vremea turnajului în pragul pensionării.
950 17 Audio1 jpg
Contra naturii
Nu ne-am lămurit încă dacă există un gen muzical LGBT, ori dacă ideea de gen mai are vreo noimă în general, însă sesizăm o propagare a sexualității alternative în zone muzicale conservator-tradiționaliste asociate identitar cu bigotismul, cu electoratul lui Trump, cu viața lipsită de dileme.
p 21 Portretul lui Novalis,1943 jpg
Victor Brauner, vizionar, magician și alchimist
Începînd cu anii 1939-1940, creația pictorului este influențată de literatura romantică și de ezoterism, îndreptîndu-se cu deosebire către scrierile lui Novalis în care artistul consideră a fi găsit ecoul propriei sensibilităţi.
Piața Unirii din Cluj Napoca   Foto Nicu Cherciu jpg
Spectatorii sînt așteptați la un eveniment impresionant, care ia startul în Piața Unirii din Cluj-Napoca
Pînă pe 26 iunie, cel mai mare eveniment cinematografic din România va aduce în orașul recent desemnat UNESCO City of Film peste 350 de proiecții.
p  15 The Plains jpg
21 de drame
Dacă veniți la cea de-a 21-a ediție de TIFF exclusiv pentru filme, iată 21 de titluri care s-ar putea să vă placă.
949 16 freemnas schimbare png
Noaptea alegerilor
Votul e o iluzie, nimic nu se va schimba pentru visători & imigranți.
p 17 jpg
Ciclon
Dramele sale nu „radiografiază” decît prin ricoșeu fragmentele de real care s-au nimerit în cadru, fiindcă adevăratul lor subiect, universal și incoruptibil, este pasiunea.
949 17 Breazu jpg
Perspective și traume
De la premiul acela neașteptat și pînă astăzi, Kendrick Lamar a fost mai degrabă absent.
Al Tomescu jpg
Alexandru Tomescu cîntă „Anotimpurile” lui Vivaldi
„Anotimpurile” lui Vivaldi sînt interpretate la Sala Radio de apreciatul violonist Alexandru Tomescu, în concertul ce închide stagiunea Orchestrei de Cameră Radio.
Film Food 2022 jpg
TIFF 2022: Cine de 5 stele inspirate din povești de pe marele ecran, la Film Food
Secretele celor mai apreciate bucătării ale lumii și poveștile oamenilor care îndrăznesc să testeze limitele convenționalului se întorc în secțiunea Film Food la Festivalul Internațional de Film Transilvania (17 – 26 iunie, Cluj-Napoca), dedicată cinefililor pasionați de experiențe culinare inedite.
p 23 Georges Clarin jpg
Teatrul de odinioară, scrinul femeilor
Femeile au constituit adevărate constelații de socialitate. Dacă nu dispuneau de puterea economică sau politică, ele și-au exercitat, în schimb, geniul animînd viața capitalei pe fond de „plăcere” a spiritului comun împărtășită.
948 16 sus Romila jpg
Poetul și moartea
Nu o carte despre viața lui Nichita Stănescu a scris Bogdan Crețu, ci una despre un mare poet și moartea lui apropiată.
948 16 jos SAxinte jpg
Logica vieții, nervurile poeziei
Simona Popescu nu exclude imaginația din poezia realului, a cotidianului. Ea poate avea o funcție integrativă a realității, tot așa cum visul (structura visului) potențează atributele spectrului diurn.
948 17 1 foto Albert Dobrin jpg
Palatul minții și palatul de păpuși
Rosencrantz și Guilderstern sînt „jucați” de Hamlet care, în „nebunia” lui, inventează o scenetă.
948 15 afis craiova jpg

Adevarul.ro

image
Şofer omorât în bătaie la Bacău pentru că a atins din greşeală cu maşina oglinda unei dubiţe
O crimă înfiorătoare a avut loc miercuri seara pe o stradă în Bacău, după o acroşare în trafic şi un scurt scandal. Doi bărbaţi au fost deja reţinuţi, după ce victima a fost găsită pe asfalt, fără suflare.
image
O actriţă româncă adoptată de un cuplu britanic şi-a revăzut mama la 34 de ani după ce a fost lăsată într-un orfelinat
O actriţă foarte apreciată în Marea Britanie şi fostă prezentatoare la BBC Radio York şi BBC Country File Live, Adriana Ionică are o poveste de viaţă tulburătoare şi demnă de un film.
image
SARS-CoV-2 continuă să facă „pui“. Ultimul este şi cel mai infecţios
Noua subvariantă BA 2.75 a coronavirusului este de cinci ori mai infecţioasă decât varianta Omicron şi provoacă deja îngrijorări în rândul specialiştilor independenţi.

HIstoria.ro

image
Cine a detonat „Butoiul cu pulbere al Europei” la începutul secolului XX?
După Războiul franco-prusac, ultima mare confruntare a secolului XIX, Europa occidentală și centrală se bucurau de La Belle Époque, o perioadă de pace, stabilitate și creștere economică și culturală, care se va sfârși odată cu începerea Primului Război Mondial.
image
Diferendul româno-bulgar: Prima problemă spinoasă cu care s-a confruntat România după obţinerea independenţei
Pentru România, prima problemă spinoasă cu care s-a confruntat după obținerea independenței a fost stabilirea graniței cu Bulgaria.
image
Controversele romanizării: Teritoriile care nu au fost romanizate, deși au aparținut Imperiului Roman
Oponenții romanizării aduc mereu în discuție, pentru a combate romanizarea Daciei, acele teritorii care au aparținut Imperiului Roman și care nu au fost romanizate. Aceste teritorii trebuie împărțite în două categorii: acelea unde romanizarea într-adevăr nu a pătruns și nu „a prins” și acelea care au fost romanizate, dar evenimente ulterioare le-au modificat acest caracter. Le descriem pe rând.