Iubirea lumii vechi

Publicat în Dilema Veche nr. 338 din 5 - 11 august 2010
Ángeles, triunfo y elegía jpeg

Cu Amor intellectualis, ultima carte a lui Ion Vianu, se închide o epocă a memorialisticii româneşti. Nu ştiu dacă se şi deschide – în egală măsură – o epocă a romanului memorialistic de o factură cu totul specială, situat la graniţa dintre rememorare şi ficţiune, dintre reconstituire şi închipuire. Dacă e evident, pentru cititorul atent, că o asemenea carte nu se putea scrie în urmă cu 20 de ani, e la fel de evident că un roman de o asemenea factură – roman de formare şi roman de dragoste, roman cavaleresc şi însemnare din subterana comunistă, carte a tuturor intenţiilor şi „catamneză“ la căpătîiul unui bolnav din alt secol – nu putea scrie, acum şi aici, decît Ion Vianu. 

Pregătit de Amintiri în dialog cu Matei Călinescu, Amor intellectualis este romanul formării unui veritabil umanist, dar, în egală măsură, romanul căderii definitive a unei lumi în care idealul umanist era cu putinţă. E romanul căutării drumului propriu, dar şi cel al distrugerii sistematice a oricărei căi veritabile spre sine. E, într-un fel, povestea melancolică a iubirii pentru lumea veche (amor veteris mundi, principiul tatălui) şi un memento pentru definitiva ei dispariţie. Această lume există însă atîta vreme cît poate fi adusă în faţa ochilor noştri prin povestire, atîta vreme cît martorul creditabil care e romancierul Ion Vianu mediază dincolo şi dincoace de carte nu doar prin amintirea, ci şi prin prezenţa vie a acestei lumi, prin însufleţirea valorilor sale esenţiale, între care cea dintîi e – aici – amor intellectualis, iubirea discipolului pentru maestru şi a acestuia din urmă pentru propria creaţie, reflex al iubirii divine. 

Dacă pentru mulţi tineri memorialişti de azi „lumea dispărută“ a devenit cea a „comunismului pierdut“, nelipsit totuşi din amintirile noastre recente, din reflexe, frici şi conformisme, „lumea veche“ despre care scrie, ca nimeni altul, Ion Vianu este tocmai lumea extirpată de comunism cu orice preţ şi prin orice mijloace. O lume rememorabilă pentru cei mai mulţi dintre noi doar prin intermediul cărţilor, o lume în care formarea, ucenicia, confirmarea erau adevărate ritualuri de iniţiere, cu un cod aspru, cu eşecuri şi ridicări miraculoase. Cum sună astăzi, în această moche époque a secolului XXI, scrisorile discipolilor sau prietenilor (Ion Negoiţescu, Ion Frunzetti, Edgar Papu, Constantin Noica) către Tudor Vianu? Cum sună discuţiile, escapadele, tăcerile „Comitetului alcoolic“, grupul matein al prietenilor lui Ion Vianu? Cum sună ecourile infernale din închisorile comuniste prin care au trecut cei mai mulţi dintre ei? Cum arată lungul drum spre destinul propriu sub ochiul atent al Tatălui (T. nu e numai iniţiala numelui) şi sub presiunea „nespusului“? Graţie lui Ion Vianu, toate acestea nu sînt pale reverberaţii ale unui trecut iremediabil pierdut, ci aspre şi vii prezenţe în prezentul nostru cu memorie scurtă, cu reflexe grobiene şi, în sfîrşit, cu o impostură multilateral dezvoltată. Efectul e devastator cu atît mai mult cu cît „metoda“ lui Ion Vianu nu mai e pur memorialistică. 

Ceea ce putea avea un ton apodictic în memorialistică (şi îi deranja, în consecinţă, atît pe marii vinovaţi, cît şi pe micii adepţi ai compromisului de etapă) devine, în acest roman cu metoda la vedere, o poveste despre salvare de o actualitate teribilă. Nu întîmplător devoalarea metodei (care nu e nouă, ci doar surprinzătoare atît în continuarea scrierilor memorialistice, cît şi în filiaţia romanelor din „Arhiva trădării şi a mîniei“) se află în legătură cu o teribilă întîlnire ficţională (dar nu fictivă) între Tudor Vianu şi Ion Negoiţescu. E o întîlnire (dar şi o despărţire) de destin pe care Ion Vianu o imaginează mai ales din relatările prietenului „Nego“, singura remarcă a tatălui în legătură cu răcirea dintre ei fiind o vorbă ca o lespede: „T. îl lăudă pentru inteligenţa lui strălucită, pentru cultura lui profundă. Apoi adăugă, cu o nespusă milă: «Ce lucru îngrozitor, e homosexual». Şi tăcu, parcă ar fi anunţat că cineva apropiat a fost atins de o boală mortală“. 

Ion Vianu îşi asumă, aşadar, dificila sarcină de a reface ultima discuţie între acest discipol rar şi maestrul iubit de mai multe generaţii. Iar subiectul – extrem de sensibil atît pentru Tudor Vianu, a cărui „acomodare“ cu regimul comunist încă nu se produsese în acel moment, cît şi pentru Ion Negoiţescu, strivit în cele din urmă de regim, dar în acel moment încă un tînăr întreg, de o profunzime (nu doar intelectuală) ieşită din comun – era Doctor Faustus, cartea lui Thomas Mann, proaspăt apărută, pe care maestrul n-o citise încă. Respingînd „critica răutăcioasă pe care Mann o face «artei pentru art㻓, Negoiţescu respinge implicit şi arta ca „muncă eliberată“ din Estetica lui Vianu, dar şi un oportunism contextual detestabil. Ceea ce nu poate fi numit cu brutalitate, din foarte multe motive, este descris, prin corespondenţe, cu o uimitoare acurateţe, după o metodă asumată aproape masochist, căci nu uită, nu iartă şi nu trece cu vederea nimic din ce-ar putea da adevărul unic... al nuanţelor infinite: „Punînd în lumină, la unul, la celălalt, poziţiile lor tari, punctele asupra cărora nu erau sub nici o formă dispuşi să cedeze, dar şi slăbiciunile, micile sau marile fisuri ale caracterului lor, devine un soi de joc al intelectului faptul de a-i confrunta în imaginaţie aşa cum au stat şi s-au înfruntat şi în realitate“. 

Reconstituirea acestei fatale despărţiri imaginate (dar nu imaginare) e semnificativă metodic pentru toate celelalte microromane din Amor intellectualis: al lui Matei Călinescu (Geamănul), al lui Edgar Papu (cel care aprindea steaua din vîrful bradului de Crăciun în casa Vianu, dar şi „corifeul“ protocronismului), romanul tragic al Monseniorului Ghika (martir al credinţei, dar şi personaj al emulaţiei mistice), microromanul cutremurărător al lui Miron Chiraleu („Cel ce nu s-a predat“) sau al „grecului“ Mitia Peristeri (un Paşadia dramatic). Şi, mai ales, Bildungsroman-ul propriu, care se prelungeşte, cu adevărat alegoric – cum îi prevestise (în vis) Monseniorul Ghika –, pînă în ziua de azi.

964 16 coperta jpg
Febra etică
Ca o concluzie, atît Mariana Marin, cît și Mariana Codruț practică o literatură în răspăr cu poetica dominantă a generației ’80, dar nu într-un mod manifest, ostentativ.
964 17 Va urma  Pe planeta Oglinda foto Marius Sumlea 1 jpg
La 146 km de război. Teatru la Piatra Neamț
Ce regăsesc la fiecare ediție a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț este un efort de adecvare la problematicile momentului, la crizele lumii și la ideile ce se dezbat, un efort care face festivalul viu, vibrant, departe de formatul obosit de „vitrină” teatrală.
964 23 png
Lucrările maeștrilor peisagiști britanici (și nu numai) la București
Pavilioanele Art Safari sînt deschise publicului pînă la 11 decembrie și, cu siguranță, promit o experiență vizuală memorabilă.
afis conferintele dilema iasi 6-8 octombrie 2022
Conferințele Dilema veche la Iași. Despre Război și pace 6-8 octombrie 2022, Sala Henri Coandă a Palatului Culturii
Între 6 și 8 octombrie, de joi pînă sîmbătă, Conferințele Dilema veche ajung pentru prima dată la Iași. E o ediție la care conferențiarii invitați vor aborda o temă foarte actuală: „Război și pace”.
963 16 Pdac Romila jpg
Hibridizări
Aplicate preponderent pe Craii de Curtea-Veche, „investigațiile” lui Ion Vianu sfîrșesc prin a da un portret de adîncime al lui Mateiu Caragiale.
p 17 2 jpg
Melancolie pariziană
Ambreiajul ficțiunilor lui Hers este doliul: moartea unui apropiat (în magnificul Ce sentiment de l’été și Amanda), ruptura amoroasă și adolescența (care tot un fel de doliu – al absenței grijilor – se cheamă că e) în Les Passagers de la nuit.
963 17 Breazu jpg
Vremea schimbării
Dezbrăcat de pompa, efervescența și galvanitatea primelor opere discografice ale The Mars Volta, noul album poate fi o ecuație cu prea multe necunoscute pentru vechii fani, dar are caracter și culoare.
Ultimul interviu jpg
Ultimul interviu (roman) - Eshkol Nevo
„Eshkol Nevo scrie cu talent, cu umor și cu inteligență… Prietenie, invidie, iubire, nefericire, puterea de a merge mai departe – nimic nu-i scapă.“
962 16 coperta BAS1 jpg
De la mistic la psihedelic
Viciu ascuns pastișează delicios genul noir, oferind un personaj central care rulează printre tripuri și realități halucinante, în încercarea de a dezlega enigma dispariției amantului căsătorit al unei foste iubite.
p 17 jpg
Frustrare
Om cîine arată din capul locului ca un film ajuns într-o gară din care trenul (succesului de public, al aprecierii critice, dar mai ales al originalității pur și simplu) a plecat de mult.
962 17 Biro cover01 jpg
Estetici synth
Am crescut cu minciuna persistentă că ultimele inovații muzicale s-ar fi realizat în anii ’70.
p 21 coperta jpg
O poveste din Nord, cu voluptate și multă tristețe...
Publicat în cursul acestei veri la Editura Polirom, ultimul roman tradus al lui Stefánsson este, cu siguranță, o piesă importantă în portofoliul colecției de literatură străină al Poliromului.
p 23 jpg
O arhitectură de excepție și o propunere: expoziția permanentă ”Brâncuși în lume”
Cu cîteva zile înainte de inaugurarea acestui Centru, programată pentru 15 septembrie 2022, am organizat o discuție care a pornit de la arhitectura edificiului și a ajuns, firesc cumva, la modul în care, pe de o parte, cultura română de azi îl metabolizează pe Brâncuși.
The John Madejski Garden at the V&A (c) Victoria and Albert Museum, London (1) jpg
Opere de artă rare din patrimoniul Marii Britanii vor fi expuse în această toamnă în București, la Art Safari
81 de opere extrem de valoroase semnate de John Constable (1776-1837), dar și de Rembrandt, Albrecht Dürer, Claude Lorrain și alte nume mari din colecția muzeului londonez sînt împrumutate către Art Safari
p 17 1 jpg jpg
Scandalizare
Ce s-ar fi schimbat în Balaur dacă relația fizică de intimitate ar fi avut loc nu între elev (Sergiu Smerea) și profesoara de religie, ci între elev și profesoara de limba engleză, de pildă? Nu prea multe.
961 17 Breazu jpg
Prezentul ca o buclă temporară într-un cîntec pop retro
Reset, albumul creat de Panda Bear și Sonic Boom, a fost lansat pe 12 august de casa de discuri britanică Domino.
copertă Pozitia a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine jpg
Cătălin Mihuleac - Poziția a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine
Care va să zică, pentru a pluti ca o lebădă în apele noilor timpuri, omul înțelept are nevoie de un patriotism bicefal, care să se adreseze atât României, cât și Uniunii Sovietice!
960 15 Banu jpg
Cu sau fără de cale
Colecționarul se încrede în ce e unitar, amatorul în ce e disparat. Primul în calea bine trasată, pe care celălalt o refuză, preferînd să avanseze imprevizibil. Două posturi contrarii.
960 17 afis jpg
Un spectacol ubicuu
Actorii sînt ghizi printre povești în care protagoniști sînt șapte adolescenți care participă virtual la spectacol.
p 21 Amintire de calatorie, 1957 jpg
Victor Brauner, Robert Rius și „arta universală“
Poetul Robert Rius, pe care Victor Brauner îl vizitează la Perpignan în anul 1940, este unul dintre cei pasionați de scrierile misticului catalan Ramon Llull, al cărui nume figurează în lista „străbunilor suprarealismului“ redactată de Breton odată cu publicarea primului manifest suprarealist
Cj fb post 2000x1500 info afis jpg
Conferințele Dilema veche la UBB. Despre Bogați și săraci 14-16 septembrie, Sala Jean Monet a Facultății de Studii Europene
O ediție specială a Conferințelor ”Dilema veche” în care am invitat cele mai competente voci din disciplinele care, în opinia noastră, sînt obligatoriu de convocat dacă vrem să înțelegem cu adevărat chestiunea complicată și nevindecabilă a rupturii dintre bogați și săraci.
959 16jos Iamandi jpeg
România și meritocrația
Cum s-a raportat spațiul românesc la toate aceste sinuozități? Normal, lui Wooldridge nu i-a trecut prin cap o asemenea întrebare, dar cred că un răspuns destul de potrivit ar fi „cu multă detașare”.
p 17 jpg
Canadian Beauty
Dintre subgenurile născute în epoca post-#metoo și influențate decisiv de aceasta, satira corozivă, cu trăsături îngroșate pînă la caricatură, are astăzi vînt din pupă.
959 17 Biro jpg
Reformări
Tears for Fears, celebri pentru răsunătorul succes „Shout” al epocii Thatcher, dar și pentru chica optzecistă pe care o promovau la vremea respectivă, ar părea că se relansează a doua oară după 18 ani de absență, însă reformarea propriu-zisă a avut loc cu ocazia albumului precedent, din 2004.

Adevarul.ro

Simona Halep si Patrick Mouratoglou FOTO Profimedia
Simona Halep, mesaj emoționant de la Patrick Mouratoglou. Sportiva a împlinit 31 de ani
Jucătoarea de tenis a trecut prin momente mai dificile în ultima lună, după ce s-a despărțit de Toni Iuruc și s-a operat la nas. Recent, „Simo” a anunțat că nu va mai juca deloc tenis în acest an.
Preparația Coroiești Vulcan Foto Daniel Guță (2) jpg
Preparația Coroiești, distrusă în timp record. A fost „perla” industriei miniere din România VIDEO
Preparația Coroiești a fost una dintre construcțiile emblematice ale Văii Jiului, fiind considerată o „perlă” a industriei miniere. Închisă de câțiva ani, a fost lăsată pradă hoților de fier vechi.
comisia europeana
Venit minim adecvat: Comisia cere statelor membre să ajute gospodăriile să reducă sărăcia
CE cere statelor membre să ajute gospodăriile să reducă sărăcia, prin stimulente financiare acordate chiar și în schimbul unor prestații în natură, ceea ce ar promova ocuparea forței de muncă.

HIstoria.ro

image
Care este importanța strategică a Insulei Șerpilor?
De mici dimensiuni, având doar 17 hectare, Insula Șerpilor are cu toate acestea o importanță geostrategică semnificativă. Controlul insulei și al apelor înconjurătoare afectează toate rutele de navigație care leagă Ucraina de restul lumii.
image
Cum era la ora de istorie ținută de I.L. Caragiale?
Ca mulţi alţi literaţi, Ion Luca Caragiale a avut o pasiune pentru istorie, inclusiv pentru cea naţională. Blamat de unii încă din timpul vieţii pentru că, în scrierile sale, s-ar fi relevat drept anti-român, el a avut, uneori, o viziune romantică (dacă nu chiar idilică) asupra trecutului neaoș.
image
Aristide Blank, finanțistul camarilei lui Carol al II-lea
Aristide Blank (1883-1961) a fost o personalitate complexă, care după ce a studiat dreptul și filosofia, s-a implicat în lumea financiară națională și internațională, reușind astfel să influențeze major viața politică românească dintre cele două războaie mondiale.