Incongruenţa umorului

Publicat în Dilema Veche nr. 825 din 12–18 decembrie 2019
Incongruenţa umorului jpeg

● Terry Eagleton, Umor, traducere de Mihai Moroiu, Editura Baroque Books & Arts, 2019.

Traducerea atît de promptă a cărţii despre umor publicată anul trecut la Yale University Press de Terry Eagleton (n. 1943), unul dintre cei mai titraţi filozofi, critici şi teoreticieni literari britanici contemporani, care a predat ani în şir la universităţi precum Oxford, Cornell, Yale sau Trinity, este un act cu totul lăudabil pe o piaţă ca a noastră, situată la ani-lumină distanţă de ceea ce se publică în acest moment în cîmpul teoriei literare. În ceea ce priveşte genul comicului, lucrările de bază rămîn tot Henry Bergson cu Teoria rîsului, Mihail Bahtin cu monografia François Rabelais şi cultura populară în Evul Mediu şi Renaştere, Johan Huizinga cu Homo Ludens şi Jean-Marc Defays cu sinteza Comicul, cărţi traduse în română acum 20-40 de ani. Terry Eagleton îi citează pe aceştia şi pe mulţi alţi filozofi, psihanalişti şi teoreticieni literari (de la Aristotel şi Platon, prin Kant, Hobbes, Schopenhauer şi Darwin, pînă la Freud, Sándor Ferenczi, Alenka Zupancic şi Slavoj Zizek), într-o analiză pe cît de critică, pe atît de accesibilă, a umorului ca gen literar, de la tragicii greci la Shakespeare, Swift, Sterne, Austen, Joyce, Beckett, Kundera ş.a. În cele ce urmează, mă voi concentra doar pe acele aspecte teoretice ale umorului care pot intra în dialog cu ideile din Dosarul nostru.

Comportament asociat dezordinii şi nesupunerii, rîsul a fost frecvent dezaprobat, fiind considerat un pericol politic, scrie Eagleton care, în capitolul „Umor şi istorie“, asupra căruia nu insist, expune lunga istorie a interzicerii rîsului în cultura monastică şi a numelui prost al comediei, văzute ca o ameninţare la adresa puterii politice şi ca semn de nepăsare în raport cu autoritatea, inclusiv cea divină. Considerat deopotrivă periculos şi de joasă speţă, rîsul a fost eliminat, rînd pe rînd, din cultul religios, din ceremonialele feudale şi de stat, din etichetă şi din toate genurile de speculaţie înaltă, este citat Bahtin, iar asta pînă tîrziu, în secolul al XVIII-lea, cînd rîsul a ieşit din sfera puritanismului pentru a fi asociat progresismului, asta pentru ca acum să fie criticat dinspre stînga pentru elementele sale conservatoare (vezi şi fragmentul din pagina V a Dosarului).

Terry Eagleton expune trei mari teorii care încearcă să explice raţiunea, mecanismele şi funcţiile umorului: teoria descărcării (sau principiul psihic, cum l‑aş numi eu: „Umorul realizează pentru adulţi ceea ce face joaca pentru copii, şi anume îi eliberează de despotismul principiului realităţii şi permite principiului plăcerii o doză de joc liber, meticulos reglementat“), teoria superiorităţii (sau principiul moral: umorul provine dintr‑un „sentiment agreabil“ al fragilităţii, obtuzităţii ori absurdităţii celorlalţi) şi teoria incongruenţei (sau principiul raţional: umorul, „ca deraiere de sens temporară“, presupune suspendarea proceselor de gîndire sistematice sau încălcarea de legi ori obiceiuri). Aceste trei teorii nu rămîn izolate unele de altele, ci au zone comune şi uneori se combină, dar în capitolul „Zeflemişti şi miştocari“, dedicat expunerii teoriei superiorităţiii, conform căreia umorul este o armă a celor puternici folosită împotriva celor slabi, adică marota corectitudinii politice, Terry Eagleton îi subliniază mai degrabă paradoxurile şi neajunsurile, considerînd că această teorie este cu totul neplauzibilă ca explicaţie pentru tot ceea ce înseamnă umor. Iată şi obiecţiile lui Eagleton că umorul ar proveni exclusiv din demonetizarea celuilalt: mai întîi, cel care ia în derîdere, considerîndu-i pe ceilalţi inferiori, îşi demonstrează automat propria josnicie morală; apoi cauţionarea defectului celuilalt vine şi din admiterea reciprocei („o formă de solidaritate cu greşelile şi eşecurile“); nu tot ce este inferior este de rîs; umorul nu este neapărat un exerciţiu de forţă, cît şi contestare a superiorităţii („rîsul acţionează ca un corectiv social“, vezi satira); superioritatea se poate manifesta inclusiv faţă de propria persoană (autodenigrarea, „ceea ce transcende propria mediocritate este candoarea cu care o mărturiseşti“); slăbirea tensiunii prin rîs contribuie la apariţia şi întreţinerea simpatiei faţă de celălalt (vezi şi fragmentul de mai jos).

Analiza teoriei incongruenţei care provoacă umorul (discrepanţa, defamiliarizarea, abaterea, devierea, confuzia, absurdul ş.a.) îl conduce pe Terry Eagleton la o definiţie cu care şi închei: „Umorul se petrece mai ales cînd o întrerupere trecătoare a lumii bine ordonate a înţelesului slăbeşte strînsoarea principiului realităţii. Se întîmplă ca și cum eul este capabil o clipă să abandoneze insistența lui pentru congruență, coerență, consecvență, logică, liniaritate și semnificanți univoci, încetează să alunge sensuri nedorite și asocieri inconștiente, ne îngăduie să ne delectăm cu o diversitate jucăușă de înțelesuri și ne provoacă să ne descărcăm energia psihică astfel conservată prin acest salt peste principiul realității într-un zîmbet sau un hohot de rîs.“

***

Terry EAGLETON

Umor (fragment)

Teza superiorității nu reușește să justifice cum insultele pot fi o formă de prietenie, cum se întîmplă în cazul așa-ziselor relații glumețe din unele societăți tribale. Ele sînt bune pentru a arăta reziliența unei legături omenești, cît se poate de capabilă să reziste unor asemenea batjocuri. Dar e trecută cu vederea și diferența dintre a rîde de glumele unor persoane și a rîde de ele.

Chiar dacă glumele în sine sînt exerciții cu un caracter ofensator – afirmație ea însăși suficient de dubioasă –, relația noastră cu comedianții care le spun presupune mai mult decît o conspirație a disprețului. Rîdem de ei, în parte pentru că ne face plăcere să împărtășim o comunicare ce ne apropie, chiar dacă se întîmplă ca glumele în sine să fie umilitoare. Nici o formă de umor care implică o asemenea relație nu poate indica o superioritate simplistă. Este adevărat că asemenea raporturi nu sînt mereu ușor de stabilit…

Este însă demn de remarcat că, și atunci cînd unii comedianți, ca Larry David, Ricky Gervais și Steve Coogan, se prezintă ca obiect al batjocurii, amuzamentul nostru este provocat măcar parțial de măiestria jocului lor, și nu doar de giumbușlucuri și de posibilitatea de a-i privi de sus. Să ne amintim de înțeleptul memento al lui Samuel Johnson: spectatorul nu uită nici o clipă că se află într-un teatru…

Teoria superiorității ridică unele întrebări surprinzătoare despre statutul limbii. Dacă glumele sînt forme de agresiune verbală mai degrabă decît fizică, brutalitatea lor se intensifică sau este dezamorsată? Este insulta ori amenințarea preferabilă unui pumn în nas sau trebuie să ne aliniem la punctul de vedere al vechii zicale potrivit căreia bîtele și pietrele pot să-mi frîngă oasele, dar numai cuvintele mă vor răni cu adevărat? [Versiunea originală a zicalei este: Bîtele și pietrele pot să‑mi frîngă oasele, dar cuvintele nu-mi vor face niciodată rău – n. tr.]

Un cuvînt poate distruge o carieră, o reputație sau chiar un individ mai ușor decît o lovitură. Zeflemeaua și tachinarea pot părea cît se poate de inofensive, dar ele aparțin unui continuum care se întinde pînă la cea mai josnică insultă. Dar există o insultă suficient de josnică pentru cei care ruinează financiar sau ucid sute de mii de oameni? Sînt atacurile verbale violente asemănătoare acelor purtări rituale prin care o parte dintre celelalte animale evită lupta propriu-zisă sau reprezintă o formă potențial mortală a unei asemenea lupte?

Hamlet vede cuvintele ca pe niște biete simboluri nefolositoare, însă există piese shakespeariene în care cuvîntul unui monarh poate reteza un cap. Cuvintele nu sînt decît o suflare, dar ele sînt capabile și să stingă suflarea. Cum reușește limbajul să fie simultan și un simplu semn, și o forță materială? Din fericire, umorul înseamnă cu mult mai mult decît răutate și ranchiună.

964 16 coperta jpg
Febra etică
Ca o concluzie, atît Mariana Marin, cît și Mariana Codruț practică o literatură în răspăr cu poetica dominantă a generației ’80, dar nu într-un mod manifest, ostentativ.
964 17 Va urma  Pe planeta Oglinda foto Marius Sumlea 1 jpg
La 146 km de război. Teatru la Piatra Neamț
Ce regăsesc la fiecare ediție a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț este un efort de adecvare la problematicile momentului, la crizele lumii și la ideile ce se dezbat, un efort care face festivalul viu, vibrant, departe de formatul obosit de „vitrină” teatrală.
964 23 png
Lucrările maeștrilor peisagiști britanici (și nu numai) la București
Pavilioanele Art Safari sînt deschise publicului pînă la 11 decembrie și, cu siguranță, promit o experiență vizuală memorabilă.
afis conferintele dilema iasi 6-8 octombrie 2022
Conferințele Dilema veche la Iași. Despre Război și pace 6-8 octombrie 2022, Sala Henri Coandă a Palatului Culturii
Între 6 și 8 octombrie, de joi pînă sîmbătă, Conferințele Dilema veche ajung pentru prima dată la Iași. E o ediție la care conferențiarii invitați vor aborda o temă foarte actuală: „Război și pace”.
963 16 Pdac Romila jpg
Hibridizări
Aplicate preponderent pe Craii de Curtea-Veche, „investigațiile” lui Ion Vianu sfîrșesc prin a da un portret de adîncime al lui Mateiu Caragiale.
p 17 2 jpg
Melancolie pariziană
Ambreiajul ficțiunilor lui Hers este doliul: moartea unui apropiat (în magnificul Ce sentiment de l’été și Amanda), ruptura amoroasă și adolescența (care tot un fel de doliu – al absenței grijilor – se cheamă că e) în Les Passagers de la nuit.
963 17 Breazu jpg
Vremea schimbării
Dezbrăcat de pompa, efervescența și galvanitatea primelor opere discografice ale The Mars Volta, noul album poate fi o ecuație cu prea multe necunoscute pentru vechii fani, dar are caracter și culoare.
Ultimul interviu jpg
Ultimul interviu (roman) - Eshkol Nevo
„Eshkol Nevo scrie cu talent, cu umor și cu inteligență… Prietenie, invidie, iubire, nefericire, puterea de a merge mai departe – nimic nu-i scapă.“
962 16 coperta BAS1 jpg
De la mistic la psihedelic
Viciu ascuns pastișează delicios genul noir, oferind un personaj central care rulează printre tripuri și realități halucinante, în încercarea de a dezlega enigma dispariției amantului căsătorit al unei foste iubite.
p 17 jpg
Frustrare
Om cîine arată din capul locului ca un film ajuns într-o gară din care trenul (succesului de public, al aprecierii critice, dar mai ales al originalității pur și simplu) a plecat de mult.
962 17 Biro cover01 jpg
Estetici synth
Am crescut cu minciuna persistentă că ultimele inovații muzicale s-ar fi realizat în anii ’70.
p 21 coperta jpg
O poveste din Nord, cu voluptate și multă tristețe...
Publicat în cursul acestei veri la Editura Polirom, ultimul roman tradus al lui Stefánsson este, cu siguranță, o piesă importantă în portofoliul colecției de literatură străină al Poliromului.
p 23 jpg
O arhitectură de excepție și o propunere: expoziția permanentă ”Brâncuși în lume”
Cu cîteva zile înainte de inaugurarea acestui Centru, programată pentru 15 septembrie 2022, am organizat o discuție care a pornit de la arhitectura edificiului și a ajuns, firesc cumva, la modul în care, pe de o parte, cultura română de azi îl metabolizează pe Brâncuși.
The John Madejski Garden at the V&A (c) Victoria and Albert Museum, London (1) jpg
Opere de artă rare din patrimoniul Marii Britanii vor fi expuse în această toamnă în București, la Art Safari
81 de opere extrem de valoroase semnate de John Constable (1776-1837), dar și de Rembrandt, Albrecht Dürer, Claude Lorrain și alte nume mari din colecția muzeului londonez sînt împrumutate către Art Safari
p 17 1 jpg jpg
Scandalizare
Ce s-ar fi schimbat în Balaur dacă relația fizică de intimitate ar fi avut loc nu între elev (Sergiu Smerea) și profesoara de religie, ci între elev și profesoara de limba engleză, de pildă? Nu prea multe.
961 17 Breazu jpg
Prezentul ca o buclă temporară într-un cîntec pop retro
Reset, albumul creat de Panda Bear și Sonic Boom, a fost lansat pe 12 august de casa de discuri britanică Domino.
copertă Pozitia a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine jpg
Cătălin Mihuleac - Poziția a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine
Care va să zică, pentru a pluti ca o lebădă în apele noilor timpuri, omul înțelept are nevoie de un patriotism bicefal, care să se adreseze atât României, cât și Uniunii Sovietice!
960 15 Banu jpg
Cu sau fără de cale
Colecționarul se încrede în ce e unitar, amatorul în ce e disparat. Primul în calea bine trasată, pe care celălalt o refuză, preferînd să avanseze imprevizibil. Două posturi contrarii.
960 17 afis jpg
Un spectacol ubicuu
Actorii sînt ghizi printre povești în care protagoniști sînt șapte adolescenți care participă virtual la spectacol.
p 21 Amintire de calatorie, 1957 jpg
Victor Brauner, Robert Rius și „arta universală“
Poetul Robert Rius, pe care Victor Brauner îl vizitează la Perpignan în anul 1940, este unul dintre cei pasionați de scrierile misticului catalan Ramon Llull, al cărui nume figurează în lista „străbunilor suprarealismului“ redactată de Breton odată cu publicarea primului manifest suprarealist
Cj fb post 2000x1500 info afis jpg
Conferințele Dilema veche la UBB. Despre Bogați și săraci 14-16 septembrie, Sala Jean Monet a Facultății de Studii Europene
O ediție specială a Conferințelor ”Dilema veche” în care am invitat cele mai competente voci din disciplinele care, în opinia noastră, sînt obligatoriu de convocat dacă vrem să înțelegem cu adevărat chestiunea complicată și nevindecabilă a rupturii dintre bogați și săraci.
959 16jos Iamandi jpeg
România și meritocrația
Cum s-a raportat spațiul românesc la toate aceste sinuozități? Normal, lui Wooldridge nu i-a trecut prin cap o asemenea întrebare, dar cred că un răspuns destul de potrivit ar fi „cu multă detașare”.
p 17 jpg
Canadian Beauty
Dintre subgenurile născute în epoca post-#metoo și influențate decisiv de aceasta, satira corozivă, cu trăsături îngroșate pînă la caricatură, are astăzi vînt din pupă.
959 17 Biro jpg
Reformări
Tears for Fears, celebri pentru răsunătorul succes „Shout” al epocii Thatcher, dar și pentru chica optzecistă pe care o promovau la vremea respectivă, ar părea că se relansează a doua oară după 18 ani de absență, însă reformarea propriu-zisă a avut loc cu ocazia albumului precedent, din 2004.

Adevarul.ro

Alexandru Arșinel alături de cei doi băieți ai săi
Alexandru Arșinel a avut doi copii. Cine sunt Bogdan și Cristian Arsinel, băieții actorului
Alexandru Arșinel a avut doi fii, Bogdan Traian şi Cristian Arşinel, care împreună cu soția acetuia, Marilena, au fost mereu aproape de îndrăgitul actor până astăzi, când s-a murit la vârsta de 83 de ani.
Soldati ucraineni se adapostesc in timpul unui bombardament in Lyman- razboi Ucraina FOTO Profimedia
LIVE TEXT | Război în Ucraina. Putin semnează vineri tratatele de anexare. Țările care au furnizat Ucrainei cele mai multe arme
Prăbușirea „buzunarului” Lîman ar putea permite trupelor ucrainene să amenințe pozițiile rusești de-a lungul graniței de vest a Oblastului Lugansk și în zona Severodonețk-Lysychansk.
Rusii trec granita in Georgia FOTO Getty Images jpg
Moscova face liste cu cei care pleacă din țară: ce se va întâmpla cu ei
Rusia alcătuiește liste cu persoanele care pleacă din țară în contextul decretării mobilizării parțiale.

HIstoria.ro

image
„Historia Special”: 100 de ani de la încoronarea regilor României Mari
„Historia Special”: 100 de ani de la Încoronarea de la Alba Iulia
image
Care este importanța strategică a Insulei Șerpilor?
De mici dimensiuni, având doar 17 hectare, Insula Șerpilor are cu toate acestea o importanță geostrategică semnificativă. Controlul insulei și al apelor înconjurătoare afectează toate rutele de navigație care leagă Ucraina de restul lumii.
image
Cum era la ora de istorie ținută de I.L. Caragiale?
Ca mulţi alţi literaţi, Ion Luca Caragiale a avut o pasiune pentru istorie, inclusiv pentru cea naţională. Blamat de unii încă din timpul vieţii pentru că, în scrierile sale, s-ar fi relevat drept anti-român, el a avut, uneori, o viziune romantică (dacă nu chiar idilică) asupra trecutului neaoș.