Despre pescari, viermi şi statui

Publicat în Dilema Veche nr. 751 din 12-18 iulie 2018
Despre pescari, viermi şi statui jpeg

● Bogdan Varvari, Nu uita să arunci viermii, Editura Tracus Arte, 2017. 

Remarc o concurenţă acerbă între scriitorii nou intraţi pe terenul prozei scurte în ultima vreme – Florin Irimia cu Misterul maşinuţelor chinezeşti şi Bogdan Răileanu cu Tot spaţiul dintre gîndurile mele (ambele Polirom), Ion Pleşa cu Anotimpuri care nu se repetă (Nemira) şi Bogdan Varvari cu prezenta carte – concurenţă acerbă, cum spuneam, pentru cele mai neinspirate titluri & coperte. Îmi exprim dezamăgirea o dată în plus cu privire la „ambalajul“ nepotrivit, care face un deserviciu cărţii de povestiri (nici artsy, nici comercial), cu atît mai mult cu cît volumul lui Bogdan Varvari, ca oricare dintre cele menţionate mai sus, este remarcabil. Cu puţin noroc, s-ar fi putut afla pe lista cărţilor finaliste la Premiul Iocan pentru proză scurtă.

Timişoreanul Bogdan Varvari (n. 1981) nu se află la debut, dar prima lui carte este o colecţie de fragmente filozofice (a absolvit Filozofia). De aici vine şi mica lui slăbiciune, căci cele mai modeste proze din volum sînt cele (cîteva) construite în jurul monologului unui personaj, de obicei un biet profesor de literatură şi/sau un scriitor aspirant (alter ego-uri ale autorului) care meditează ori se lamentează din cauza vidului existenţial / decepţiei sentimentale căutînd salvarea în scris. Cu puţine excepţii, personajele sale sînt, în general, „oameni care nu-şi găsesc locul pe lume“, bărbaţi tineri apatici, aflaţi sub spectrul ratării (ca la Florin Irimia): fără serviciu, fără iubite, fără sens/vise/motivaţii reale în viaţă, apăsaţi de greutatea existenţei, motiv pentru care, de obicei, se retrag la pescuit (de unde şi trimiterea din titlu). Proza „Sînge rău“ este expresia acestei tendinţe de monolog metafizic („gîngăveala lirică a neputinţei de a fi“, după cum spune protagonistul) cu o dimensiune metanarativă de la care, spre binele lui, autorul ar trebui să se abţină pentru că deseori frizează kitsch-ul. „Eu şi Thomas Mann“ este o suită de trei secvenţe din propria viaţă de cititor, dar Bogdan Varvari nu are nevoie de astfel de crochiuri filozofico-literare autoreferenţiale, de vreme ce deţine reale calităţi de prozator.

Trei astfel de calităţi sînt simţul observaţiei şi al dialogului, precum şi simplitatea sau naturaleţea limbajului (atunci cînd nu face exces de comparaţii, iar concordanţa temporală nu-i joacă feste). Datorită acestor calităţi, destule pagini din cartea sa mi-au amintit de Mihai Mateiu (Oameni, Casa de pariuri literare) sau de concitadinul Bogdan Munteanu (Ai uitat să rîzi, Nemira). Acesta este culoarul prozei scurte pe care concurează Bogdan Varvari. Cele mai bune proze, dintr-un total de 22 de texte, sînt cele în care se limitează la naraţiune, descriere comportamentală şi dialog. Multe din proze se înscriu în genul celor despre care cititorii neexperimentaţi ar spune că în ele nu se întîmplă nimic. Aşa cum sînt „Cîrpa“ (o femeie şi tatăl ei senil fac împreună menajul unei case), „Dimineaţa gunoierilor“ (un pensionar aspiră, în secret, la statutul de gunoier) sau „Cutia cu bomboane“ (un soldat mănîncă în tranşee, sub asediu, bomboanele unui camarad despre care încă nu ştie dacă este sau nu mort), trei bijuterii de doar cîteva pagini.

Excepţie fac, evident, prozele în care se întîmplă ceva violent. Căci prozele care nu se înscriu în minimalismul sentimental sau în „gîngăveala“ metafizică converg spre un gest violent (aşa cum se întîmplă, din nou, la Mihai Mateiu sau Bogdan Munteanu): un copil ucide din greşeală, cineva bate un cîine, un bătrîn cu picioarele amputate moare, o femeie gravidă are un accident de maşină, un copil se îneacă stupid… Plus alte cîteva subiecte dezvoltate mai pe larg, dar pe care Bogdan Varvari le ratează de puţin din lipsă de experienţă. Dacă în „Gemenii“ îi iese partitura (aceasta fiind, probabil, şi cea mai rotundă, mai reţinută şi mai reuşită proză din carte), „Curcubeu într-o baltă de motorină“ suferă din cauza finalului de o simetrie mult prea căutată (oricum subiectul îmi sună foarte familiar, poate dintr un film hollywoodian, poate dintr-o proză americană), viciu pe care îl are şi „Concert pentru mîna stîngă“ (vezi fragmentul de mai jos). O altă proză dintre cele bune este şi „Spre mlaştini“ (un fost profesor întîlneşte, într-un sat unde plecase la pescuit, o fostă elevă care îi face avansuri), deşi climaxul (hrabalian) nu este tratat cu fineţea potrivită tonului naraţiunii.

Într-un interviu, Bogdan Varvari spune că mizează pe veridicitate, nu pe realism, afirmînd că parabola „Piaţa“ (în care un bărbat se conversează cu o statuie) ar fi veridică datorită „dialogului coerent“. Rateurile expuse mai sus vin tocmai din confuzia pe care autorul o face între logica vieţii şi logica ficţiunii. Ce e verosimil în viaţă nu e automat verosimil în ficţiune şi viceversa. Unele rezolvări sînt posibile în viaţă (mai puţin conversaţia cu statuia, al cărei plan este tot metafizic), dar în ficţiune pot apărea drept previzibile, facile sau chiar false. În acelaşi interviu, menţionează autorii săi preferaţi de proză scurtă: Cehov, Carver, Cheever, Bukowski, Răzvan Petrescu şi Adriana Bittel, dar, continuă el, „spiritul meu tutelar, ca să zic aşa, e poetul Ioan Es. Pop; poezia lui e cea mai bună proză scurtă pe care am citit-o vreodată“. Iată încă un aforism filozofic. I-aş recomanda să citească poemul „Năneşti“ de Ioan Es. Pop şi apoi povestirea „Înotătorul“ de Cheever. Ambele textele vorbesc despre acelaşi lucru, dar numai cel din urmă este proză. O foarte subtilă parabolă. Spre deosebire de „Piaţa“, care, într-adevăr, este un poem în genul lui Ioan Es. Pop, prin faptul că oferă o indeterminare mult prea explicită şi a limbajului, şi a sensului.

Cînd Bogdan Varvari va înceta să-şi mai gîndească proza cu cap de filozof va scrie impecabil. Pînă atunci, în ciuda stîngăciilor, cartea sa a contribuit la un an editorial grozav pentru proza scurtă românească. O recomand.

*****

Bogdan VARVARI
Nu uita să arunci viermii (fragment)

De curînd, unchiul Paul mi-a zis că ar fi trebuit să am un frate. Mama nu mi-a vorbit niciodată despre asta. E drept, de cîteva ori m-a întrebat dacă mi-ar fi plăcut să am unul. Îi răspundeam mereu că nu. Ea părea mulţumită de răspuns, „Nici eu nu am mai vrut un alt copil“, îmi zicea. Nu mă gîndeam că scurtul nostru dialog ar putea ascunde o poveste mai lungă.

Indicii existau, dar vagi. Odată, într-o duminică în care am prînzit doar noi, tata mi-a mărturisit că mama trecuse printr-o grea primejdie la cîţiva ani după ce mă născusem: „A pierdut mult sînge, dar s-a încăpăţînat să nu meargă la spital. Am crezut cu toţii că o să moară atunci.“ Probabil că, dacă aş fi insistat, tata nu mi-ar fi ascuns de ce fusese mama atît de bolnavă. Dar adevărul e că nu-mi doream să ştiu. Simţeam o repulsie bizară faţă de tot acel trecut al mamei care cădea în afara amintirilor mele. Realitatea lui mi se părea nu doar inconceptibilă, dar şi terifiantă. Era îngrozitor pentru mine că mama a putut exista înainte să mi-o amintesc eu, aşa cum tot îngrozitor e faptul că am continuat să trăiesc după ce a murit. Trecutul ei fără mine şi prezentul meu fără ea sînt timpuri ale întunericului şi ororii, timpuri confuze, decăzute, lipsite de orice înţeles şi străine de orice frumuseţe. E ca şi cum mama s-ar fi născut cu prima mea amintire despre ea, iar eu aş fi murit odată cu ultima ei amintire despre mine.

În familia mea nu se moare uşor. Sîntem predestinaţi unor agonii lungi şi umilitoare. Mama s-a chinuit ani în şir cu o scleroză în plăci care se închidea asupra ei tot mai mult, imobilizînd-o, condamnînd-o la o viaţă larvară, diminuată. Una după alta, bucuriile i au fost furate, lăsînd-o fără apărare în faţa singurătăţii şi a morţii. Adevărata drama s-a petrecut însă atunci cînd nu a mai putut cînta la pian. Era o pianistă talentată şi, mai ales, o excelentă profesoară. La cursurile ei de măiestrie veneau studenţi din toată lumea. Iubea muzica atît de mult, încît totul ajungea la ea doar ca parte a acestei muzici.

– Există lucrări muzicale în care pui totul, mi-a spus într-un rînd. Tot ce ai fost. Tot ce eşti, tot ce vei fi. Şi tocmai pentru că în ele pui totul, nu le poţi cînta decît o singură dată.

Poate de aceea sînt singurul ei copil.

999 16 coperta jpg
Reducția retoricii
În Eșarfe în cer (2012), Dumitru Crudu scrie despre moarte pornind de la o situație concretă, de fapt persistînd în situația concretă.
p 17 2 jpg
Celălalt pe care-l adoram
Cu toate acestea, Marx può aspettare rămîne un film găurit, incapabil să se închidă rotund.
999 17 PBreazu jpg
Un tunel creativ
Vocea lui Del Rey rămîne centrală și omniprezentă, la fel ca în operele precedente.
999 21 jpg
Delirul realității
Poate că o explicație ar fi că din trunchiul memorialisticii naziste a ieșit un trunchi mai mare, al memorialisticii Holocaustului.
Catre mine afiș spectacol jpg
Spectacolul „Către mine” de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” închide ediția a șasea a atelierelor de scris pentru adolescenți organizate de Control N
Asociația Culturală Control N și elevii Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” (Trupa As) vă invită la spectacolul de teatru „Către mine“.
featured image (5) jpg
Povestea ascunsă a Palatului Versailles: De la o cabană de vînătoare la un obiectiv turistic impresionant
Pornind de la o cabană de vînătoare, Palatul Versailles s-a transformat în unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Franța.
poster Dry Cleaning 31 05 jpg
Curățătoria punk
Post-punkerii britanici Dry Cleaning (left-field art rockers sau spoken-word punkers, cum au fost ei descriși de presa muzicală) vor concerta în premieră la București, miercuri, 31 mai, după ora 20:00, la Control Club.
998 16 coperta 1 jpeg
Nebănuite sînt căile prozatorului – de la experimentul burlesc la policier –
Dacă şi-a propus să angajeze energii cinegetic-detectivistice, atunci Femeia de marţipan e un roman detectivistic ratat, în opinia mea.
p 17 jpg
Pîntecul lumii
Cu un ochi la spiritualitate și celălalt la cinema
998 17 audio cover jpg
Levant la Gărîna
Ibrahim Maalouf, cîndva un promițător talent în jazz, e pe cale să devină un superstar world music după nominalizarea Grammy
comunicat institutul cervantes omagiu mircea cartarescu jpg
Mircea Cărtărescu, omagiat la Institutul Cervantes din București
Cu prilejul decernării Premiului FIL pentru Literatură în Limbi Romanice, ediția 2022, în cadrul celei de-a 36-a ediții a celui mai mare tîrg de limbă spaniolă.
Apa lacului nu e niciodata dulce jpg
Apa lacului nu e niciodată dulce - fragment
Acel împreună mă înghite ca o închisoare, e un noi în care nimeni nu m-a întrebat dacă vreau să locuiesc.
2nd NEW draft poster FINAL med jpg
Ultimele zile de înscrieri la New Draft, rezidența în care îți scrii propriul scenariu de lungmetraj și lucrezi cu producătorii Ada Solomon, Tudor Giurgiu și Bianca Oana
”Prezența producătorilor Ada Solomon, Tudor Giurgiu și Bianca Oana este cadoul nostru de mijloc de drum pentru participanți.
997 16 Bilete de sinucigas jpg
Groaznica sinucidere din strada Micsandrelor
Aș fi preferat ca Bilete de sinucigaș să fi avut pur și simplu paginile albe
p 17 2 jpg
Puncte de vedere
Între David Cronenberg și Michael Mann, acest thriller turcesc sună prea adevărat
997 17 Breazu jpg
După 29 de ani
Fuse, noul album al duo-ului britanic, merită o inimioară roșie – „What is left to lose? / Nothing left to lose”.
997 21 Iamandi jpg
Evadările de la Auschwitz
Jonathan Freedland sugerează că Rudolf Vrba și Alfréd Wetzler au fost primii evrei care au reușit să evadeze de la Auschwitz.
Book cover jpg
copertă Murmur jpg
Dincolo de bine și de rău
Bun, în tot cazul, ușor melancolic, ușor retro, noul roman al lui Mircea Pricăjan e o meditație la sensurile încurcate ale istoriei.
996 17 Eroine jpg
Cîteva ipostaze feminine în teatrul recent
O mutație subtilă s-a produs în teatrul românesc în ultima vreme: perspectiva feminină este integrată tot mai des în spectacole și recunoscută subliminal ca parte din standardul scenic.
p 23 2 jpg
Daniel Spoerri – Noul Realism, EAT ART și „tablourile-capcană“
În acest an, între 19 și 28 mai, are loc la Romaero Băneasa un nou tîrg internațional de artă contemporană, MoBU.
GR Headshot   Credit Andrew Macpherson jpg
Actorul Geoffrey Rush vine la TIFF.22
Strălucire va avea o proiecție specială la TIFF, în prezența actorului.
Mostenitorii 13mai landscape 1080 jpg
“Moștenitorii României muzicale”: recital-eveniment susținut de pianistul George Todică, laureat al Concursului internațional “George Enescu”
George Todică va interpreta un program cu opusuri celebre semnate de Enescu, Ravel, Rahmaninov și Chopin.
995 16 coperta1 jpg
Kituri de supraviețuire
Toate cele trei poete înțeleg poezia ca pe o formă subtilă de diversiune.

Adevarul.ro

image
Descoperire epocală lângă Sarmizegetusa Regia realizată cu LIDAR. Nimeni nu bănuia ce ascund munții VIDEO
Un loc plin de vestigii dacice, din Hunedoara, ascuns și neglijat complet în ultimele decenii de autorități, a fost cercetat recent de oamenii de știință, cu ajutorul tehnologiei LIDAR, iar rezultatele studiului sunt uimitoare
image
Turist amendat pentru că a urcat în Munții Piatra Craiului fără să aibă buletinul la el. De ce i-a dat dreptate judecătorul
Un turist amendat de Jandarmerie pentru că „aflându-se în Piatra Craiului, pe un traseu nemarcat, a refuzat să furnizeze date pentru stabilirea identităţii sale” a dat în judecată Jandarmeria Română.
image
Camioanele care au dus faima României în toată lumea. Povestea vehiculelor solide și fiabile, cu „atitudine“ spartană
Camioanele românești, realizate la uzinele din Brașov, au fost adaptate mereu vremurilor, cu o tehnologie de vârf și prețuri avantajoase, cucerind astfel piețele internaționale, chiar și pe cele de peste Ocean.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.