Culmile îndepărtării

Publicat în Dilema Veche nr. 353 din 18 - 24 noiembrie 2010
Culmile îndepărtării jpeg

● George Banu, Trilogia îndepărtării: Odihna, Noaptea, Uitarea, traducere de Ileana Littera şi Anca Măniuţiu, Editura Cartea Românească, 2010. 

Tocmai cînd mă pregăteam să deplîng lipsa diversităţii şi a consistenţei eseisticii româneşti (exceptînd-o pe cea literară, totuşi), particip, graţie ICR Lisabona, la o sesiune de comunicări  găzduită de Fundaţia Gulbenkian şi intitulată „Literatura în Europa“, unde scriitoarea Ulrike Draesner vorbeşte despre faptul că editorii germani au ajuns să prefere eseisticii pînă şi poezia, momentan eseul fiind considerat, comercial vorbind, printre cele mai ingrate genuri. Dacă nici nemţii nu mai citesc eseuri, atunci ce să ne mai mirăm, spre exemplu, de puţinătatea eseurilor româneşti de teorie (alta decît cea literară), artă, teatru, film ş.cl. Am citit, aşadar, traducerea Trilogiei îndepărtării în ideea unui act de apropiere faţă de un gen absent la noi. Parafrazînd titlul jurnalului ionescian, tripticul lui George Banu format din Odihna, Noaptea, Uitarea este, de fapt, un eseu în fărîme, dar care comunică, uneori pînă la detaliu, alcătuind deopotrivă o meditaţie asupra existenţei şi a condiţiei (teatrale, cu sau fără ghilimele) a omului/artistului. Grupate în cele trei mari teme care converg în ideea separării şi a distanţei, reflecţiile fragmentare ale lui George Banu alternează aforismele, citatele, comentariile, întîmplările şi anecdotele, unele luate din cărţi, altele din experienţa personală sau din folclorul oral, şi se revendică, în fond, de la tradiţia gînditorilor francezi, de la Pascal la Cioran (ambii des citaţi), mixînd metafora cu speculaţia, morala cu paradoxul, artisticul cu religiosul. 

Prima parte este, mai degrabă, un elogiu adus odihnei, de fapt, virtuţilor ei curative deopotrivă biologice şi spirituale, forţei sale de regenerare fizică şi mentală ce o recomandă drept soluţie împotriva alienării induse de o societate care glorifică viteza, efortul susţinut şi prezenţa permanentă („odihna adevărată se înrudeşte cu anarhia“ – afirmă, la un moment dat, omul de teatru). Vocabularul care aproximează conceptul de odihnă este cît se poate de relevant: „răgaz“, „refugiu“, „eliberare“, „reacordare“, „reparare“, „regăsire“ etc. Plasată deasupra divertismentului pascalian şi a grădinăritului voltairian, odihna, în percepţia lui George Banu, e o formă necesară de asceză personală (tăcere + izolare ar fi o posibilă ecuaţie) care, uneori, poate favoriza meditaţia, chiar revelaţia de sine. Înainte de acestea, odihna presupune egoism, curaj şi determinare: „Odihna reclamă curajul de a-ţi asuma absenţa din mijlocul oamenilor; curajul de a fi uitat de ceilalţi“. 

Odihna este însă doar o întrerupere, un interstiţiu, o stare intermediară. Pentru a deveni acea formă de refugiu şi regăsire, trebuie să aibă o durată finită, în exces paralizează. A nu se confunda odihna cu lenea, cu oblomovismul sau cu melancolia – avertizează George Banu: abuzul de odihnă este o formă de decadenţă. 

Ca „disidenţă a zilei“ (Borges ar fi spus că ne eliberează de „prolixitatea zilei“), noaptea este tot o formă de relaxare/evadare/confruntare cu sine: „Numai în întuneric omul se poate descoperi pe sine“. Mereu ambivalentă, noaptea aduce odihna, dar şi frica, plăcerea, dar şi pericolul, reveria, dar şi nesiguranţa, iar ca „experienţă a excesului“ noaptea oferă revelaţie sau distrugere, excitare sau secret, deşi, uneori, acestea se suprapun în mod dramatic. 

Incursiunea lui George Banu prin pictura europeană (Caravaggio, Delacroix, C.D. Friedrich, Georges de la Tour, Van Gogh, Magritte ş.a.), prin literatură („noaptea gotică e teatralizată“) şi, mai ales, prin teatru (căci „dramaturgia europeană nu duce lipsă de «nopţi»“), de la scene din piese celebre la experimentele teatrale şi reprezentările nocturne memorabile ale unor Grotowski, Brook sau Vitez, adaugă nuanţe şi oferă nenumărate sugestii de interpretare tematică. Aşa cum este, de pildă, remarca despre tetralogia lui Cehov (unul dintre scriitorii la care autorul se referă în mod constant) care începe şi se termină cu scene de noapte. George Banu insistă asupra a ceea ce s-ar putea numi perspectiva politică a nopţii ca moment suprem de vulnerabilitate („Teroarea e strîns legată de instrumentalizarea poliţienească a nopţii“), pentru care, de asemenea, autorul foloseşte nenumărate exemple şi din teatru (noaptea se ţes intrigi, se întîlnesc conspiratori, se pun la punct atentate), şi din istorie, care consemnează cîteva celebre nopţi ale crimei. 

O anume ambivalenţă este întreţinută şi în ceea ce priveşte uitarea, deopotrivă o formă involuntară de protecţie, de terapie, condiţie şi soluţie a odihnei şi a unei libertăţi psiho-emoţionale, dar şi sursă constantă de nesiguranţă, vulnerabilitate şi dezordine sau, mai rău, semnul abandonului ori al degradării şi al declinului mental: „Pană sau tertip al raţiunii? Şi una şi alta“. Astfel, coexistă voinţa, nevoia, facultatea şi fatalitatea de a uita, cu efecte dintre cele mai diverse, de la împăcare la frustrare, vinovăţie şi frică. Fraza lui Cioran despre infernul de „a nu putea uita nimic“ reverberează cu altele din Seneca, din Borges (cu personajul său Funes), Ricœur ori din Philip Roth, pentru a nu menţiona decît cîţiva autori necitaţi de George Banu (căruia, în mod curios, îi scapă referinţa la Valea Plîngerii, de pildă), dar în a căror trenă tematică se înscrie mai mult sau mai puţin conştient. Cînd evocă, spre exemplu, episodul personal al unui prieten care, pentru a-şi aminti un nume, are nevoie de linişte, George Banu pică exact peste teoria lui Kundera din romanul Lentoarea.

Ca act subconştient de refuz şi/sau sancţiune, dar şi ca accident sau constrîngere, „uitarea rămîne solitară“, un proces individual şi netransmisibil, nominal, izolant&izolator, spre deosebire de caracterul mereu comunitar, multiplicator şi generativ, al memoriei care (se) transferă – subliniază autorul cînd abordează, din nou, perspectiva politică şi aminteşte despre uitările contrafăcute ale puterilor totalitare care, din fericire, nu au posteritate. O fină distincţie este introdusă în ceea ce priveşte relaţia teatrului cu uitarea: pe de o parte, „uitarea interzice trăirea“ şi, astfel, e contrară esenţei teatrale, pe de altă parte, pentru a-şi însuşi personajul şi a juca, actorul trebuie să uite de text şi de sine.

Panseurile şi comentariile lui George Banu formează, în ciuda unor inerente redundanţe, preţiozităţi şi banalităţi („uitarea e virusul care atacă memoria“), un triptic plin de nuanţe şi de momente de inspiraţie a cărui lectură oferă, prin sugestii şi formulări, destule momente de încîntare reflexivă. Uneori şi umor: „Pescarul este un yoghin nedeclarat“.

1026 16 impostorul webp
Impostor ca mine
Impostorul își propune să readucă la viață toate frămîntările sociale ale unei epoci, prin intermediul cîtorva personaje situate de ambele părți ale baricadei.
p 17 jpg
Joker
Aici e de găsit un oarecare merit al filmului: în secvențele în care Ridley Scott minte conștient, de dragul cinema-ului.
p 17 Audio jpg
Voci umane, voci artificiale
Am sentimentul că, în cazul tehnologiei de simulare a vocii umane, sfîrșitul jocului va veni cînd nu vei putea face diferența între vocile AI și cele umane.
1025 16 coperta corin braga jpg
Străinătăți, stranietăți și alte fantasme literare
Mi‑e greu să cred că proza lui Mircea Eliade ar putea fi înțeleasă pe deplin fără dialectica sacru‑profan.
p 17 2 jpg
Pînă la capătul drumului
Filmul vorbește despre condiția de a ajunge mereu prea tîrziu.
1025 17b cover1 jpg
Solo & solos
Curînd ne vor vizita artiști de la celălalt capăt al lumii, din Noua Zeelandă și Australia, care au acumulat cu sîrguință simpatie internațională și și-au făcut în cele din urmă curaj să ne caute și pe noi pe hartă.
image png
O călătorie narativă ajunsă la final: Asociația Heart a încheiat cu succes proiectul „Povești de familie”
Asociația Hearth are plăcerea de a anunța încheierea cu succes a proiectului cultural “Povești de familie” – o inițiativă recuperatoare și artistică
1024 16 cop1 png
Anxietatea lucrurilor definitive
Cele două cărți discutate în această pagină au în comun o anumită anxietate (aparentă sau nu) a definitivului.
1024 17 Am avut o livada foto Sabina Costinel jpg
Livezile noastre de vișini
Într-un fel sau altul, noile perspective asupra Livezii de vișini explorează răsturnarea vremurilor de care tot avem parte în ultimii ani.
Doru Covrig Doua maini,model cu roșu și negru, polimer, 17x25x18cm, 1995 jpg
Expoziție personală DORU COVRIG - sculptură mică și desene - la un an de la dispariția artistului
Doru Covrig este pentru arta contemporană un reper al sculpturii conceptuale
Poster orizontal 23 11 2023 Gianni Gagliardi Nomadic Nature jpg
„NOMADIC NATURE”: jazz cu saxofonistul spaniol GIANNI GAGLIARDI, la Sala Radio
A înregistrat peste 40 de albume, dintre care 5 ca solist, albume ce au primit aprecieri foarte bune din partea presei internaționale.
1023 16 antologia palatina cartea a v a produs galerie mare jpg
p 17 2 jpg
Bîrfoteca
Jeanne du Barry îneacă monarhia franceză în unsoarea tabloidelor.
1023 17 Kenny Garrett jpg
Jazz Syndicate Festival
Pentru un succes total însă, festivalul ar fi meritat o promovare mai extinsă.
1023 21 Iamandi coperta jpg
Adio, Europa de Est!
Aș adăuga: poate noua formă a folclorului est-european.
1022 16 donnatela jpg
Black Hole Sun
Cred că o iniţiativă a traducerii lui ar fi cu profit pentru literatura română contemporană.
p 17 2 jpg
Zeița
Și ne arată că această utopie e la îndemînă.
1022 17 The Beatles Now And Then jpg
Beatleși și Stoneși în 2023
The Rolling Stones este o formație în (plină) activitate, niciodată întreruptă, niciodată scurtcircuitată de ego-urile supraexpandate ale componenților.
1022 21 Florescu jpg
Brâncuși, Picasso: artiști, expoziții, efecte în paralelă
Dar acesta e un alt artist, un alt efect în paralel, un alt posibil subiect al unei alte expoziții „în paralelă” care va avea loc cîndva, în viitor.
Poster orizontal09 11 2023 Contemporan în România 2 jpg
„CONTEMPORAN ÎN ROMÂNIA” – seară de jazz și vernisajul expoziției „Centaur”, la Sala Radio
Prin Proiectul Cultural dorim să oferim o revelatoare experiență multimedia
1021 16 coperta jpg
„Grecia călătorește, călătorește mereu”
Grecia călătorește, călătorește mereu.
p 17 jpg
Detalii
Frumusețea filmului e inseparabilă de o stare de plutire a tuturor lucrurilor.
1021 17 cover1 jpg
Încredere
Lansările din acest an au arătat un grup în formă maximă.
1021 21 moscova inhata romania robert bishop e s crayfield editura corint istorie 01 jpg
Origini românești ale Războiului Rece
Ordinele noastre erau să ne ocupăm de naziști, dar am aflat curînd că urgia comunistă „este mai rea decît cea nazisă”, au mărturisit autorii.

Adevarul.ro

image
Răzbunarea unui patron disperat că îl abandonează angajații. „Sunt sigur că o să-mi săriți în cap cu treaba asta”
Tot mai mulți antreprenori se plâng nu doar de faptul că își găsesc cu greu angajați, dar și că mulți dintre ei pleacă după doar câteva săptămâni și îi lasă baltă, fără preaviz și fără să suporte niciun fel de consecințe. Un patron crede că a găsit soluția la această problemă
image
Mircea Badea: „De ce să stea Simona Halep în România?! O viață ai, cu toată dragostea pentru țară”
Prezentatorul de la Antena 3 comentează decizia sportivei de se muta la Dubai.
image
Româncă gravidă în nouă luni, înjunghiată în Țara Galilor. Motivul pentru care agresorul, tot român, o urmărea de o lună
Andreea Pintili, o româncă de 29 de ani care locuiește în Țara Galilor, a fost înjunghiată de mai multe ori de un conațional care o urmărea și posta pe TikTok clipuri cu ea și cu copiii săi.

HIstoria.ro

image
Moartea lui Aurel Vlaicu. Concluziile anchetei
În cursul anchetei în cazul accidentului aeronautic în care și-a pierdut viața Aurel Vlaicu (31 august/13 septembrie 1913) s-au conturat două ipoteze, pe care locotenentul av. Gheorghe Negrescu le prezintă astfel:
image
Zguduitoarea dramă amoroasă din Brăila, care a captivat presa interbelică
În anii 1923-1924, numita Anny Bally din Brăila, „de o frumuseţe rară“, a încercat să se sinucidă din dragoste. În 8 noiembrie 1924, tot din amor, şi-a împuşcat iubitul, după care s-a împuşcat şi ea.
image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.