Coşmaruri duplicate

Publicat în Dilema Veche nr. 836 din 27 februarie - 4 martie 2020
Coşmaruri duplicate jpeg

● Samanta Schweblin, Păsări în gură, traducere de Lavinia Similaru, Editura Litera, 2019.

În povestirea „Femei disperate“ din acest volum al argentinienei Samanta Schweblin (n. 1978), o mireasă abandonată, însoţită de o femeie mai în vîrstă, aşteaptă pe marginea unei străzi în noapte într-un fel de pustietate. Beckettiană, prin premisă, dialog şi atmosferă, stranietatea (aproape) violentă a prozei mi-a amintit de o serie de povestiri, toate scrise de femei, care conţin scene cu mirese cuprinse de flăcări. O mireasă incendiată accidental apare la americana de origine cubaneză Carmen Maria Machado (Corpul ei şi alte desfătări, Vellant, 2018), o „epidemie“ de imolări prin autoincendiere se răspîndeşte printre femei într-o povestire a argentinienei Mariana Enriquez (Ce-am pierdut în foc, ART, 2017), dar motivul miresei în flăcări apare nu doar la aceste scriitoare din aceeaşi generaţie, ci şi la canadiana Alice Munro (Dragostea unei femei cumsecade, Litera, 2018) şi merge în urmă pînă la argentiniana Silvina Ocampo într-o povestire din anii ’50 (Furia şi alte povestiri, Univers, 2015). De altfel, nuvela Vis febril (Litera, 2019), pentru care Samanta Schweblin a fost nominalizată la Man Booker International, avea, de asemenea, multe în comun cu o parabolă de-ale Silvinei Ocampo.

Acesta mi se pare cel mai semnificativ reproş critic ce poate fi adus prozatoarelor fantastice din noul val, al căror univers gravitează în jurul temelor horror, paranormale, enigmatice sau cu potenţial violent (vezi şi fragmentul de mai jos), şi anume familiaritatea, ca să nu spun lipsa originalităţii în expresia şi imaginarul de gen. Kafka şi Cortázar sînt numele vehiculate aproape de fiecare dată, nu doar de critici, ci de autoarele însele atunci cînd vine vorba despre marile influenţe. În cazul Samanthei Schweblin, aceasta îşi mărturiseşte, în plus, admiraţia pentru Ray Bradbury şi Adolfo Bioy Casares, din zona fantasticului, deşi o referinţă evidentă este Dino Buzzati cu proza căruia mie mi se pare că are cele mai multe în comun: aceeaşi tendinţă de parabolizare a unor situaţii fantastice, păstrînd limbajul în limitele simplităţii, dar fără graţia şi inventivitatea italianului.

În „Spre vesela civilizaţie“, una dintre cele două-trei povestiri bune ale cărţii, un bărbat este constrîns de o absurditate birocratică ce-l împiedică să cumpere biletul de tren (atenţie, spoiler!) să se lase invitat în casa şefului de gară unde întîlneşte şi alţi bărbaţi găzduiţi cu aceeaşi suspectă ospitalitate. Dificultatea de a cumpăra biletul pentru a pleca din localitatea respectivă unde, de altfel, prin complicitatea şefului de gară, trenul nici nu mai opreşte, e semnul că aceştia se află sechestraţi. Bărbaţii se mobilizează şi împreună reuşesc, în cele din urmă, să oprească trenul din care deodată se revarsă pe peron, uşuraţi, o mulţime de pasageri despre care ne dăm seama că fuseseră la rîndul lor sechestraţi în trenul care rula fără oprire. Această parabolă se regăseşte într-o formă similară la Dino Buzzati în proza „Ceva se întîmplase“ (Cele mai frumoase povestiri, Polirom, 2005): trenul care nu mai opreşte în gări îi salvează pe pasageri de ceea ce pare a fi o epidemie (din goana trenului pasagerii văd scene cu oameni îngroziţi încercînd să părăsească oraşele), dar asta doar pentru a-i lăsa, în cele din urmă, în gara unui oraş abandonat. Dacă la Buzzati parabola, spusă la persoana întîi, e construită gradual şi se închide ermetic în punctul maxim al tensiunii, Schweblin termină povestirea, copilăreşte, la modul explicativ cu o frază banală şi inutilă, care n-ar fi trebuit scrisă: „O ultimă senzaţie, comună tuturor, e aceea de groază: intuiţia le spune că, atunci cînd vor ajunge la destinaţie, nu va mai fi nimic“.

Tot aşa, proza „Pierzînd viteză“, cu un circar care moare prin lentoare, pare o rescriere în oglindă a preotului care moare prin accelerare din proza „Accelerarea“ a aceluiaşi Buzzati; avortul din „Conserve“, metoda fiind aceeaşi, pare varianta delicată a ororii din „Canibal“ de Chuck Palahniuk (Inventează ceva, Polirom, 2016), „În stepă“ are un aer post-apocaliptic al fertilităţii bradburyian; „Săpătorul“, unde fiecărui om îi este desemnat un gropar, şi „Furia ciumelor“, unde un funcţionar încredinţat cu recensămîntul populaţiei dă peste un sat plin cu „artişti ai foamei“, sînt amîndouă kafkiene, „Împovărătoarea valiză a lui Benavides“, în care oroarea unei crime este ridicată la rang de artă şi expusă ca atare, are un subiect împrumutat de la Casares, iar „Măsura lucrurilor“ este construită pe motivul, deja clasic, al regresiei adultului în copil. Restul povestirilor sînt pur şi simplu de umplutură.

„Pentru mine, scrisul înseamnă expunerea celor mai întunecate frici ale mele. Ficţiunea este locul unde mă pun la încercare“, mărturisea Samanta Schweblin într-un interviu şi povestirile sale sînt tot atîtea confruntări cu coşmarul. Pentru un cititor care a trecut însă prin lecturile clasicilor genului horror/fantastic, coşmarul e recunoscut din primele cadre. Îl urmăreşti curios, dar spaima nu mai e aceeaşi.

***

Samanta SCHWEBLIN

Păsări în gură (fragment)

Silvia a revenit cu o cutie de pantofi. O ținea dreaptă, cu ambele mîini, de parcă ar fi fost ceva delicat. S‑a dus pînă la colivie, a deschis-o, a scos din cutie o vrăbiuță foarte mică, de mărimea unei mingi de golf, a vîrît-o în colivie şi a închis-o. A aruncat cutia pe jos şi a dat-o la o parte dintr-un şut, lîngă alte nouă sau zece cutii similare îngrămădite sub birou.

Atunci, Sara s-a ridicat, coada de cal i-a strălucit într-o parte şi în cealaltă a cefei, şi s-a dus la colivie sărind, cum fac fetițele mai mici cu cinci ani decît ea. Cu spatele la noi, ridicîndu‑se în vîrful picioarelor, a deschis colivia şi a scos pasărea. N-am putut să văd ce a făcut. Pasărea a țipat, şi ea s-a sforțat un moment, pesemne pentru că pasărea a încercat să scape. Silvia şi-a dus mîna la gură. Cînd Sara s-a întors spre noi, pasărea nu mai era. Avea gura, nasul, bărbia şi ambele mîini pline de sînge. A zîmbit ruşinată, gura uriaşă i s-a deschis, dinții roşii m-au obligat să mă ridic dintr-un salt. Am dat fuga în baie, m-am închis înăuntru şi am vomitat în WC.

M-am gîndit că Silvia va veni după mine şi va începe să mă învinuiască, să-mi facă recomandări de dincolo de uşă, dar nu s-a întîmplat așa. M-am spălat pe gură şi pe față şi am zăbovit ascultînd în fața oglinzii. Cineva a coborît un obiect greu din apartamentul de deasupra. Au deschis şi au închis uşa de la intrare de cîteva ori. Sara a întrebat dacă poate lua cu ea fotografia de pe poliță. Cînd Silvia a încuviințat, vocea îi era departe. Am deschis uşa cu grijă să nu fac zgomot şi am ieşit pe coridor. Uşa de la intrare era larg deschisă, şi Silvia punea colivia pe bancheta din spate a maşinii mele. Am făcut cîțiva paşi, cu intenția de a pleca din casă strigîndu-le cîteva, dar Sara s-a ivit din bucătărie îndreptîndu-se spre stradă, şi m-am oprit brusc, ca să nu mă vadă.

S-au îmbrățişat. Silvia a sărutat-o şi a ajutat-o să urce şi să ocupe locul de lîngă şofer […], apoi s-a întors în casă, s-a dus în baie şi s-a închis înăuntru. M‑am uitat afară, pe geam. Sara m-a salutat veselă din maşină. Am încercat să mă înviorez. M‑am gîndit la niște lucruri care să mă ajute să fac cîțiva paşi împleticiți pînă la uşă, rugîndu‑mă ca timpul să-mi ajungă să redevin un bărbat obişnuit, un tip îngrijit şi ordonat, capabil să întîrzie zece minute în picioare în supermarket, în fața raftului cu conserve, constatînd că mazărea pe care o cumpără e cea mai potrivită. M-am gîndit că, dacă se ştie că există persoane care mănîncă oameni, atunci să mănînci păsări vii nu e chiar atît de rău. Şi că, dintr-un punct de vedere naturist, e mai sănătos decît drogul, iar din punct de vedere social, mai uşor de ascuns ca o sarcină la treisprezece ani. Însă cred că pînă la portiera maşinii mi-am tot repetat mănîncă păsări, mănîncă păsări, mănîncă păsări şi tot aşa.

964 16 coperta jpg
Febra etică
Ca o concluzie, atît Mariana Marin, cît și Mariana Codruț practică o literatură în răspăr cu poetica dominantă a generației ’80, dar nu într-un mod manifest, ostentativ.
964 17 Va urma  Pe planeta Oglinda foto Marius Sumlea 1 jpg
La 146 km de război. Teatru la Piatra Neamț
Ce regăsesc la fiecare ediție a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț este un efort de adecvare la problematicile momentului, la crizele lumii și la ideile ce se dezbat, un efort care face festivalul viu, vibrant, departe de formatul obosit de „vitrină” teatrală.
964 23 png
Lucrările maeștrilor peisagiști britanici (și nu numai) la București
Pavilioanele Art Safari sînt deschise publicului pînă la 11 decembrie și, cu siguranță, promit o experiență vizuală memorabilă.
afis conferintele dilema iasi 6-8 octombrie 2022
Conferințele Dilema veche la Iași. Despre Război și pace 6-8 octombrie 2022, Sala Henri Coandă a Palatului Culturii
Între 6 și 8 octombrie, de joi pînă sîmbătă, Conferințele Dilema veche ajung pentru prima dată la Iași. E o ediție la care conferențiarii invitați vor aborda o temă foarte actuală: „Război și pace”.
963 16 Pdac Romila jpg
Hibridizări
Aplicate preponderent pe Craii de Curtea-Veche, „investigațiile” lui Ion Vianu sfîrșesc prin a da un portret de adîncime al lui Mateiu Caragiale.
p 17 2 jpg
Melancolie pariziană
Ambreiajul ficțiunilor lui Hers este doliul: moartea unui apropiat (în magnificul Ce sentiment de l’été și Amanda), ruptura amoroasă și adolescența (care tot un fel de doliu – al absenței grijilor – se cheamă că e) în Les Passagers de la nuit.
963 17 Breazu jpg
Vremea schimbării
Dezbrăcat de pompa, efervescența și galvanitatea primelor opere discografice ale The Mars Volta, noul album poate fi o ecuație cu prea multe necunoscute pentru vechii fani, dar are caracter și culoare.
Ultimul interviu jpg
Ultimul interviu (roman) - Eshkol Nevo
„Eshkol Nevo scrie cu talent, cu umor și cu inteligență… Prietenie, invidie, iubire, nefericire, puterea de a merge mai departe – nimic nu-i scapă.“
962 16 coperta BAS1 jpg
De la mistic la psihedelic
Viciu ascuns pastișează delicios genul noir, oferind un personaj central care rulează printre tripuri și realități halucinante, în încercarea de a dezlega enigma dispariției amantului căsătorit al unei foste iubite.
p 17 jpg
Frustrare
Om cîine arată din capul locului ca un film ajuns într-o gară din care trenul (succesului de public, al aprecierii critice, dar mai ales al originalității pur și simplu) a plecat de mult.
962 17 Biro cover01 jpg
Estetici synth
Am crescut cu minciuna persistentă că ultimele inovații muzicale s-ar fi realizat în anii ’70.
p 21 coperta jpg
O poveste din Nord, cu voluptate și multă tristețe...
Publicat în cursul acestei veri la Editura Polirom, ultimul roman tradus al lui Stefánsson este, cu siguranță, o piesă importantă în portofoliul colecției de literatură străină al Poliromului.
p 23 jpg
O arhitectură de excepție și o propunere: expoziția permanentă ”Brâncuși în lume”
Cu cîteva zile înainte de inaugurarea acestui Centru, programată pentru 15 septembrie 2022, am organizat o discuție care a pornit de la arhitectura edificiului și a ajuns, firesc cumva, la modul în care, pe de o parte, cultura română de azi îl metabolizează pe Brâncuși.
The John Madejski Garden at the V&A (c) Victoria and Albert Museum, London (1) jpg
Opere de artă rare din patrimoniul Marii Britanii vor fi expuse în această toamnă în București, la Art Safari
81 de opere extrem de valoroase semnate de John Constable (1776-1837), dar și de Rembrandt, Albrecht Dürer, Claude Lorrain și alte nume mari din colecția muzeului londonez sînt împrumutate către Art Safari
p 17 1 jpg jpg
Scandalizare
Ce s-ar fi schimbat în Balaur dacă relația fizică de intimitate ar fi avut loc nu între elev (Sergiu Smerea) și profesoara de religie, ci între elev și profesoara de limba engleză, de pildă? Nu prea multe.
961 17 Breazu jpg
Prezentul ca o buclă temporară într-un cîntec pop retro
Reset, albumul creat de Panda Bear și Sonic Boom, a fost lansat pe 12 august de casa de discuri britanică Domino.
copertă Pozitia a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine jpg
Cătălin Mihuleac - Poziția a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine
Care va să zică, pentru a pluti ca o lebădă în apele noilor timpuri, omul înțelept are nevoie de un patriotism bicefal, care să se adreseze atât României, cât și Uniunii Sovietice!
960 15 Banu jpg
Cu sau fără de cale
Colecționarul se încrede în ce e unitar, amatorul în ce e disparat. Primul în calea bine trasată, pe care celălalt o refuză, preferînd să avanseze imprevizibil. Două posturi contrarii.
960 17 afis jpg
Un spectacol ubicuu
Actorii sînt ghizi printre povești în care protagoniști sînt șapte adolescenți care participă virtual la spectacol.
p 21 Amintire de calatorie, 1957 jpg
Victor Brauner, Robert Rius și „arta universală“
Poetul Robert Rius, pe care Victor Brauner îl vizitează la Perpignan în anul 1940, este unul dintre cei pasionați de scrierile misticului catalan Ramon Llull, al cărui nume figurează în lista „străbunilor suprarealismului“ redactată de Breton odată cu publicarea primului manifest suprarealist
Cj fb post 2000x1500 info afis jpg
Conferințele Dilema veche la UBB. Despre Bogați și săraci 14-16 septembrie, Sala Jean Monet a Facultății de Studii Europene
O ediție specială a Conferințelor ”Dilema veche” în care am invitat cele mai competente voci din disciplinele care, în opinia noastră, sînt obligatoriu de convocat dacă vrem să înțelegem cu adevărat chestiunea complicată și nevindecabilă a rupturii dintre bogați și săraci.
959 16jos Iamandi jpeg
România și meritocrația
Cum s-a raportat spațiul românesc la toate aceste sinuozități? Normal, lui Wooldridge nu i-a trecut prin cap o asemenea întrebare, dar cred că un răspuns destul de potrivit ar fi „cu multă detașare”.
p 17 jpg
Canadian Beauty
Dintre subgenurile născute în epoca post-#metoo și influențate decisiv de aceasta, satira corozivă, cu trăsături îngroșate pînă la caricatură, are astăzi vînt din pupă.
959 17 Biro jpg
Reformări
Tears for Fears, celebri pentru răsunătorul succes „Shout” al epocii Thatcher, dar și pentru chica optzecistă pe care o promovau la vremea respectivă, ar părea că se relansează a doua oară după 18 ani de absență, însă reformarea propriu-zisă a avut loc cu ocazia albumului precedent, din 2004.

Adevarul.ro

Joe Biden FOTO Profimedia
Joe Biden, dezorientat în timpul unui discurs. S-a adresat unei parlamentare decedate VIDEO
Preşedintele american Joe Biden s-a adresat miercuri, în timpul unui discurs, unei parlamentare americane decedate, ceea ce a generat numeroase întrebări din partea presei la conferinţa de presă săptămânală.
Alexandru Arsinel FOTO Mediafax
Alexandru Arșinel a murit. Actorul avea 83 de ani și era grav bolnav
Alexandru Arșinel a murit pe 29 septembrie 2022, la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. Actorul în vârstă de 83 de ani a avut multiple probleme de sănătate în ultimul an și a fost internat de mai multe ori.
pompa-benzina carburanti
Compensarea preţului la carburant, prelungită până la sfârșitul anului
Premierul Nicolae Ciucă a anunțat, joi, la începutul ședinței de Guvern prelungirea OUG prin care este compensat prețul la carburanți.

HIstoria.ro

image
„Historia Special”: 100 de ani de la încoronarea regilor României Mari
„Historia Special”: 100 de ani de la Încoronarea de la Alba Iulia
image
Care este importanța strategică a Insulei Șerpilor?
De mici dimensiuni, având doar 17 hectare, Insula Șerpilor are cu toate acestea o importanță geostrategică semnificativă. Controlul insulei și al apelor înconjurătoare afectează toate rutele de navigație care leagă Ucraina de restul lumii.
image
Cum era la ora de istorie ținută de I.L. Caragiale?
Ca mulţi alţi literaţi, Ion Luca Caragiale a avut o pasiune pentru istorie, inclusiv pentru cea naţională. Blamat de unii încă din timpul vieţii pentru că, în scrierile sale, s-ar fi relevat drept anti-român, el a avut, uneori, o viziune romantică (dacă nu chiar idilică) asupra trecutului neaoș.