Civilizaţia Foarţă

Publicat în Dilema Veche nr. 426 din 12-18 aprilie 2012
Civilizaţia Foarţă jpeg

● Şerban Foarţă, Hexachordos (Psalmii, Ecleziastul, Cîntarea Cîntărilor, Iov, Psalmii lui Solomon, Odele); Test pentru domnişoarele prinţese; Amadeus; Încă un căpcăun; O întrebare ouă întrebări; toate la Editura Brumar, 2011. 

Şerban Foarţă a explorat atît de mult genul, încît l-am putea numi Captain Picard al poeziei româneşti. În ultimul deceniu, omul a publicat, în medie, cîteva cărţi pe an, versuri, proză şi traduceri (din Philippe Lechermeier, Joachim Ringelnatz, Mallarmé, Georges Perec, T.S. Eliot, poeţi medievali şi moderni francezi etc.) sau cărţi realizate împreună cu graficieni (Romelo Pervolovici şi Ion Barbu). După ce a epuizat toate genurile convenţionale, şi-a pus în cap să inventeze cîte unul pentru fiecare carte publicată, altfel că, dincolo de traduceri şi adaptări, a rescris şi „retocmit pre stihuri“ cărţile biblice sau a versificat à la manière de Caragiale şi Dimov, a dramatizat fantezii şi s-a dedat delirurilor tautofonice livreşti sau experimentelor lipogramatice, a scris „thrillere ceasornitologice în două acte“, telenovele în versuri, „rimoromane“ şi romane palindromice, „naraţiuni fotovirtuale“ şi „dagheroversuri“, a alcătuit cărţi-colaj (unele, cum spuneam, în tandem), a scris eseuri, epistolare şi cărţi de interviuri, a publicat pe hîrtie, dar şi în format electronic, numai în spaţiu nu şi-a trimis (încă) Şerban Foarţă versurile… Ziarele şi stereotipurile mediatice, pixelii şi fractalii, grafiile şi fotografiile, personajele (de la Micul Prinţ la Shrek prin Mozart) şi obiectele (un cliquet, o agrafă, un ceas), dicţionarele, programele de calculator şi soft-urile Microsoft (apropo, mi se pare o gafă de marketing faptul că cei de la Microsoft nu i-au permis lui Şerban Foarţă să reproducă în versurile sale logo-urile companiei), toate acestea l-au inspirat să scrie cîte o plachetă de versuri fără corespondent în literatura noastră care şi-a pierdut de mult apetitul pentru experimente sau pentru literatura intello pentru copii. Jocurile fonetice şi lingvistice (aliteraţii, omofonii, eufonii, tautofonii, holorime, omonime, paronime, acronime, anagrame ş.cl.), dar şi licenţele şi pseudo-etimologiile, citările şi citatele, pastişele şi parodiile, (lipo)grafiile şi grafemele, toată gama de giumbuşlucuri cu sunete, litere şi sensuri se găseşte în opera poetidigitatorului Şerban Foarţă într-un delir liricvistic numai pentru exploratorii cunoscători sau, cu vorba lui Max Jacob, pentru copii şi rafinaţi. (Fac aici o paranteză pentru a-l recomanda pe Şerban Foarţă, dar şi pe Topîrceanu, hipsterilor facebookişti şi habarnişti care au dat peste versificările pastişizante şi hazos juvenile – e-adevărat, însoţite de ilustraţii colorate –, ale celui subnumit Iv cel Naiv – adevărat metanim – şi au crezut că s-au întîlnit cu marea poezie).

La trei ani după ce Şerban Foarţă a rescris în vers liber („pre stihuri retocmite“) şi a publicat Ecleziastul şi Cîntarea cîntărilor, urmate apoi de Cartea Psalmilor şi de Cartea lui Iov, Editura Brumar a scos un foarte elegant volum de peste 600 de pagini în care celor patru cărţi biblice deja re-versificate li s-au adăugat alte două: Psalmii lui Solomon şi Odele. Dacă pentru punerea în versuri a Psalmilor lui David, poetul a compilat nu mai puţin de şapte traduceri româneşti şi alte cîteva străine, pentru restul nu ni se mai spune care au fost textele de bază, dar asta nu mai are nici o importanţă. Prin extraordinara frumuseţe şi dexteritate a limbii române în expresivitatea ei veterotestamentară, apo-stihurile lui Şerban Foarţă alcătuiesc o adevărată capodoperă pe care eu am pus-o deja alături de alte poeme monumentale, la propriu şi la figurat, ale limbii române: Ţiganiada lui Ion Budai-Deleanu (reeditată în două rînduri în ultimii doi ani) sau Levantul lui Mircea Cărtărescu (în curs de reeditare anul acesta). N-aş vrea să sune funebru ce urmează să zic, dar această vastă întreprindere de a adapta şi pune în versuri cărţile veterotestamentare este însuşi testamentul poetic al lui Şerban Foarţă, cel mai ambiţios, mai rafinat şi mai impresionant proiect al său. Şi pentru că tot am vorbit despre limbă, iată prima jumătate din „Psalmul 12 al lui Solomon. Despre limba nelegiuiţilor“: „Apără-mi sufletul de insul / viclean şi fără de lege, Doamne, / de limba-i rea cu dinadinsul / şi mult prea mincinoasă, Doamne. / Vorba-i se-nvolbură pe limbă / ca limbile de foc de-aieve / ce trunchiul verde îl preschimbă / într-o cenuşă fără seve. / Le dă, cu mincinoasa-i limbă, / fac caselor pe undă se plimbă, / le tulbură şi numai spuze / aduc bătăile din buze. / Departe ţie Domnul nostru, / de noi, aceste guri ce-aduc / a bot de fiară şi a rostru / de corb...“

Revenind la versuri mai vesele şi mai uşoare, însoţite de imagini, desene şi colaje, celelalte patru cărţi discutate aici fac parte toate din Colecţia „Ludex“ (iniţial apărută la Editura Curtea Veche) destinată, cum spuneam, copiilor şi rafinaţilor. O întrebare ouă întrebări este un soi de menajerie lexicală născută din mutaţii taxinomice şi crescută cu sinestezii şi numărători magice, jonglerii cu cuvinte şi acrobaţii cu silabe. Iată două exemple: „O măcănitoare raţă / şi o floare de leandru, / dacă-i coşi cu-aceeaşi aţă, / fac un pui de măcăleandru?“ şi „De ce-s unii para- / meci, iar alţii para-/ lei, prea dragi copii? // De ce-i unul codo-/ belc, iar alta-i cobo-/ batură, dragi copii“. Şi tot aşa. Dacă Încă un căpcăun este un meta-poem sub forma unui joc al limbii în care autorul se proiectează în lumea binecunoscutului monstru (lingvistic, se-nţelege!) Shrek devenind, pe numele mic, Shrekban; Amadeus este un poem închinat copilului-minune Mozart în care notele muzicale devin silabe sonore, iar poemele se prezintă grafic sub forma unor partituri. În fine, Test pentru domnişoarele prinţese (înrudită cu Rebis din 2005) este şi cea mai ingenioasă cărticică din această serie, construită fiind sub forma unor teste de personalitate în versuri pentru fetiţele-prinţese care trebuie să aleagă cîte una din cele patru variante de răspuns marcate cu cele patru masle: aşii de carou, treflă, pică sau cupă. Întrebările sînt cam aşa:„Cu ce ai prefera să se încalţe Motanul Încălţat al tău? 1. Cu clăpari, iarna, şi adidaşi, vara ♦ 2. Cu ghete de lac cu ghetre ♣  3. Cu ciuboţica-cucului (fireşte, cînd eu îmi pun pe mine rochiţa-rîndunicii) ♥ 4. Să rămînă ca la naştere: desculţ ♠  „ sau „Dintre cei patru Feţi-Frumoşi mai cunoscuţi, pe care anume l-ai alege? 1. Făt-Frumos măzărean ♦ 2. Făt-Frumos din tei ♣ 3. Făt-Frumos din lacrimă ♥ 4. Făt-Frumos fiul iepei ♠ „ sau „Dacă ai fi Cenuşăreasa, ce conduri (de sticlă) ai prefera să porţi? 1. Incasabili ♦ 2. Inancrasabili ♣ 3. Inclasabili ♥ 4. Pasabili ♠ . La final există, fireşte, şi o interpretare a testului, precum şi o ultimă probă.

Cum spuneam şi cu altă ocazie, poezia lui Şerban Foarţă – instrumentalistă şi grafică, muzicală şi vizuală, livrescă şi supra-realistă, lirică şi ludică, ermetică şi paremiologică, alegorică şi parodică, în forme fixe riguroase sau transgresînd genurile – şi-a dezvoltat propriile coduri. Şerban Foarţă este, probabil, singurul poet român contemporan cu spirit enciclopedic şi cu geniu lingvistic, un scriitor care, pornit în voiajul propriei civilizaţii, explorează neîncetat limbajul, convins că poezia este adevărata ultimă frontieră.

964 16 coperta jpg
Febra etică
Ca o concluzie, atît Mariana Marin, cît și Mariana Codruț practică o literatură în răspăr cu poetica dominantă a generației ’80, dar nu într-un mod manifest, ostentativ.
964 17 Va urma  Pe planeta Oglinda foto Marius Sumlea 1 jpg
La 146 km de război. Teatru la Piatra Neamț
Ce regăsesc la fiecare ediție a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț este un efort de adecvare la problematicile momentului, la crizele lumii și la ideile ce se dezbat, un efort care face festivalul viu, vibrant, departe de formatul obosit de „vitrină” teatrală.
964 23 png
Lucrările maeștrilor peisagiști britanici (și nu numai) la București
Pavilioanele Art Safari sînt deschise publicului pînă la 11 decembrie și, cu siguranță, promit o experiență vizuală memorabilă.
afis conferintele dilema iasi 6-8 octombrie 2022
Conferințele Dilema veche la Iași. Despre Război și pace 6-8 octombrie 2022, Sala Henri Coandă a Palatului Culturii
Între 6 și 8 octombrie, de joi pînă sîmbătă, Conferințele Dilema veche ajung pentru prima dată la Iași. E o ediție la care conferențiarii invitați vor aborda o temă foarte actuală: „Război și pace”.
963 16 Pdac Romila jpg
Hibridizări
Aplicate preponderent pe Craii de Curtea-Veche, „investigațiile” lui Ion Vianu sfîrșesc prin a da un portret de adîncime al lui Mateiu Caragiale.
p 17 2 jpg
Melancolie pariziană
Ambreiajul ficțiunilor lui Hers este doliul: moartea unui apropiat (în magnificul Ce sentiment de l’été și Amanda), ruptura amoroasă și adolescența (care tot un fel de doliu – al absenței grijilor – se cheamă că e) în Les Passagers de la nuit.
963 17 Breazu jpg
Vremea schimbării
Dezbrăcat de pompa, efervescența și galvanitatea primelor opere discografice ale The Mars Volta, noul album poate fi o ecuație cu prea multe necunoscute pentru vechii fani, dar are caracter și culoare.
Ultimul interviu jpg
Ultimul interviu (roman) - Eshkol Nevo
„Eshkol Nevo scrie cu talent, cu umor și cu inteligență… Prietenie, invidie, iubire, nefericire, puterea de a merge mai departe – nimic nu-i scapă.“
962 16 coperta BAS1 jpg
De la mistic la psihedelic
Viciu ascuns pastișează delicios genul noir, oferind un personaj central care rulează printre tripuri și realități halucinante, în încercarea de a dezlega enigma dispariției amantului căsătorit al unei foste iubite.
p 17 jpg
Frustrare
Om cîine arată din capul locului ca un film ajuns într-o gară din care trenul (succesului de public, al aprecierii critice, dar mai ales al originalității pur și simplu) a plecat de mult.
962 17 Biro cover01 jpg
Estetici synth
Am crescut cu minciuna persistentă că ultimele inovații muzicale s-ar fi realizat în anii ’70.
p 21 coperta jpg
O poveste din Nord, cu voluptate și multă tristețe...
Publicat în cursul acestei veri la Editura Polirom, ultimul roman tradus al lui Stefánsson este, cu siguranță, o piesă importantă în portofoliul colecției de literatură străină al Poliromului.
p 23 jpg
O arhitectură de excepție și o propunere: expoziția permanentă ”Brâncuși în lume”
Cu cîteva zile înainte de inaugurarea acestui Centru, programată pentru 15 septembrie 2022, am organizat o discuție care a pornit de la arhitectura edificiului și a ajuns, firesc cumva, la modul în care, pe de o parte, cultura română de azi îl metabolizează pe Brâncuși.
The John Madejski Garden at the V&A (c) Victoria and Albert Museum, London (1) jpg
Opere de artă rare din patrimoniul Marii Britanii vor fi expuse în această toamnă în București, la Art Safari
81 de opere extrem de valoroase semnate de John Constable (1776-1837), dar și de Rembrandt, Albrecht Dürer, Claude Lorrain și alte nume mari din colecția muzeului londonez sînt împrumutate către Art Safari
p 17 1 jpg jpg
Scandalizare
Ce s-ar fi schimbat în Balaur dacă relația fizică de intimitate ar fi avut loc nu între elev (Sergiu Smerea) și profesoara de religie, ci între elev și profesoara de limba engleză, de pildă? Nu prea multe.
961 17 Breazu jpg
Prezentul ca o buclă temporară într-un cîntec pop retro
Reset, albumul creat de Panda Bear și Sonic Boom, a fost lansat pe 12 august de casa de discuri britanică Domino.
copertă Pozitia a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine jpg
Cătălin Mihuleac - Poziția a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine
Care va să zică, pentru a pluti ca o lebădă în apele noilor timpuri, omul înțelept are nevoie de un patriotism bicefal, care să se adreseze atât României, cât și Uniunii Sovietice!
960 15 Banu jpg
Cu sau fără de cale
Colecționarul se încrede în ce e unitar, amatorul în ce e disparat. Primul în calea bine trasată, pe care celălalt o refuză, preferînd să avanseze imprevizibil. Două posturi contrarii.
960 17 afis jpg
Un spectacol ubicuu
Actorii sînt ghizi printre povești în care protagoniști sînt șapte adolescenți care participă virtual la spectacol.
p 21 Amintire de calatorie, 1957 jpg
Victor Brauner, Robert Rius și „arta universală“
Poetul Robert Rius, pe care Victor Brauner îl vizitează la Perpignan în anul 1940, este unul dintre cei pasionați de scrierile misticului catalan Ramon Llull, al cărui nume figurează în lista „străbunilor suprarealismului“ redactată de Breton odată cu publicarea primului manifest suprarealist
Cj fb post 2000x1500 info afis jpg
Conferințele Dilema veche la UBB. Despre Bogați și săraci 14-16 septembrie, Sala Jean Monet a Facultății de Studii Europene
O ediție specială a Conferințelor ”Dilema veche” în care am invitat cele mai competente voci din disciplinele care, în opinia noastră, sînt obligatoriu de convocat dacă vrem să înțelegem cu adevărat chestiunea complicată și nevindecabilă a rupturii dintre bogați și săraci.
959 16jos Iamandi jpeg
România și meritocrația
Cum s-a raportat spațiul românesc la toate aceste sinuozități? Normal, lui Wooldridge nu i-a trecut prin cap o asemenea întrebare, dar cred că un răspuns destul de potrivit ar fi „cu multă detașare”.
p 17 jpg
Canadian Beauty
Dintre subgenurile născute în epoca post-#metoo și influențate decisiv de aceasta, satira corozivă, cu trăsături îngroșate pînă la caricatură, are astăzi vînt din pupă.
959 17 Biro jpg
Reformări
Tears for Fears, celebri pentru răsunătorul succes „Shout” al epocii Thatcher, dar și pentru chica optzecistă pe care o promovau la vremea respectivă, ar părea că se relansează a doua oară după 18 ani de absență, însă reformarea propriu-zisă a avut loc cu ocazia albumului precedent, din 2004.

Adevarul.ro

Adrian Nastase FOTO Inquam Photos/Octav Ganea
Adrian Năstase a pierdut la CEDO procesul cu statul român privind judecarea dosarului Zambaccian
CEDO a respins în unanimitate cererile fostului premier, drept inadmisibile, după ce Adrian Năstase și soția sa au reclamat că le-au fost încălcate drepturile în judecarea dosarului.
Joe Biden FOTO Profimedia
Joe Biden, dezorientat în timpul unui discurs. S-a adresat unei parlamentare decedate VIDEO
Preşedintele american Joe Biden s-a adresat miercuri, în timpul unui discurs, unei parlamentare americane decedate, ceea ce a generat numeroase întrebări din partea presei la conferinţa de presă săptămânală.
Jens Stoltenberg FOTO EPA-EFE
NATO, despre scurgerile de la Nord Stream: Acte de sabotaj deliberate, nesăbuite şi iresponsabile
Un atac deliberat împotriva infrastructurii aliaţilor va fi întâmpinat cu un răspuns hotărât, a declarat joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, în urma a ceea ce el a numit acte de ''sabotaj'' asupra conductelor Nord Stream.

HIstoria.ro

image
„Historia Special”: 100 de ani de la încoronarea regilor României Mari
„Historia Special”: 100 de ani de la Încoronarea de la Alba Iulia
image
Care este importanța strategică a Insulei Șerpilor?
De mici dimensiuni, având doar 17 hectare, Insula Șerpilor are cu toate acestea o importanță geostrategică semnificativă. Controlul insulei și al apelor înconjurătoare afectează toate rutele de navigație care leagă Ucraina de restul lumii.
image
Cum era la ora de istorie ținută de I.L. Caragiale?
Ca mulţi alţi literaţi, Ion Luca Caragiale a avut o pasiune pentru istorie, inclusiv pentru cea naţională. Blamat de unii încă din timpul vieţii pentru că, în scrierile sale, s-ar fi relevat drept anti-român, el a avut, uneori, o viziune romantică (dacă nu chiar idilică) asupra trecutului neaoș.