Antibiografice

Publicat în Dilema Veche nr. 436 din 21-27 iunie 2012
Un jurnal impersonal jpeg

Să recunoaştem, e un mare curaj să scrii o carte despre biografia unui scriitor fără biografie, fie ea şi o antibiografie. Să scrii – la urma urmelor – despre cei 10 ani activi din viaţa unui scritor cu o identitate multiplă (românească, evreiască, franţuzească) şi cu un gust mărturisit pentru pseudonime, aplecare căreia, totuşi, i-a ţinut piept cum a ştiut mai bine. Să scrii biografia unui antibiografic neuitînd o clipă că partea ei cea mai spectaculoasă a fost scrierea cîtorva cărţi, dintre care una excepţională, deşi unora nu le-a plăcut. Să ştii, din capul locului, că scrierea acelei biografii „a unui autor implicat atît de activ în lupta împotriva naraţiunii auto(biografice)“ ar putea fi ilegitimă şi, totuşi, s-o duci pînă la capăt minuţios, selectiv, verificînd nu doar sursele unor fapte, ci chiar plauzibilitatea unor gesturi, situaţii, întîlniri... Iată cîteva forme de curaj critic, dar şi scriitoricesc, pe care Doris Mironescu şi le-a asumat în Viaţa lui M. Blecher. Împotriva biografiei (Editura Timpul, 2011) – o biografie antibiografică (refuzînd, adică, orice determinism, fie el şi unul psihologic, şi privilegiind interioritatea, nu exterioritatea, cum ne-am aştepta) ce mizează pe semnificaţii, pe imponderabile şi pe asumarea unei forme de intimitate creatoare ce nu poate şi nu trebuie explicată.

N-am fost mereu de acord cu idiosincraziile criticului de la Iaşi (de pildă, chestiunea identităţii mi s-a părut mereu esenţială la Blecher, iar „denunţarea naraţiunii biografice“ – o fază secundă, legată de instalarea implacabilă a bolii şi de conştiinţa morţii iminente). Nu pot însă să nu recunosc coerenţa construcţiei eului biografic, empatica restituire a figurii interioare a acestuia. Dacă Doris Mironescu şi-a propus să reconstituie – utopic şi eroic – figura ataşantă a lui Blecher aşa cum s-a conturat ea mai ales din corespondenţă, din relaţia cu familia, din prieteniile (Geo Bogza, Mihail Sebastian, Pierre Minet, pictoriţa Lucia Demetriade-Bălăcescu) şi iubirile sale (mai ales Maria Ghiolu), atunci criticul a reuşit, fără îndoială, în cel mai neostentativ mod cu putinţă. Figura lui Blecher – pe care Doris Mironescu n-o regăseşte în nici un portret din epocă (există, cred, unul, reprodus în Dicţionarul general al Literaturii Române, editat recent de Academia Română) – o putem găsi în cele mai mici detalii ale ei în acest eseu biografic despre un om care a trăit mai ales ca să-şi încheie opera. Raportul între viaţa trăită şi scris apare cumva inversat, căci „viaţa trăită“ (postum) a cărţilor sale – exegeza adevărată şi nenumăratele traduceri – a răsturnat proporţiile iniţiale.

Acesta e, într-un fel, şi lucrul care relativizează biografia obişnuită, cronologică şi „tîmpit-burgheză“ (cum ar zice Blecher) pe care Doris Mironescu o respinge. Ce să scrii despre viaţa unui scriitor care n-a prea avut viaţă (dar a avut mari prieteni!) şi cum să omiţi, ca autor al unei antibiografii exemplare, suferinţa atroce la care Blecher a fost supus în ultimii săi ani de viaţă, cu atît mai mult cu cît şi scriitorul a făcut-o? Doris Mironescu nu are un răspuns, poate de aceea demersul său minuţios şi subtil care reface o lume provincială (cea a unui Roman moldav în care şi Blecher, şi biograful său s-au născut), un spaţiu încremenit, unde însă emblemele modernităţii (cinematograful, gramofonul, jazzul, telefonul, călătoriile spre pol) sînt chestionate şi ironizate. În această lume binecunoscută (şi cu atît mai neliniştitoare) îşi fixează antibiograful critic personajul ataşant, un etern adolescent la care gîndirea magică nu s-a estompat pînă tîrziu, şi tot aici îl regăseşte scriindu-şi ultimele cărţi înainte de moarte. Între cele două perioade în insolitul Roman, el cunoaşte miraculosul Paris, atlanticul Berck şi asepticul Leysin helvet, Bucureştii prietenilor şi Braşovul cristalizat în jurul revistei Frize. Doris Mironescu urmăreşte simultan peregrinările lui Blecher printr-o Europă stînd să ia foc, dar şi ecourile lui în literatura română, care îl recuperează abia prin 1970: „Atunci cînd îi va dedica acestuia unul dintre «ferparele» sale din Alţi doi ani pe un bloc de gheaţă (1974), Radu Cosaşu va vedea în Berck «unul dintre cele mai importante oraşe, o capitală, o capitală a suferinţei şi durerii». Dubletul antagonic Paris-Berck, prefigurat de Blecher în cărţile sale, se vede împlinit prin lectura atît de elocventă a lui Cosaşu: capitala modernităţii primeşte replica din partea capitalei bolii.“

Avem, astfel, în Viaţa lui M. Blecher. Împotriva biografiei o biografie a operei şi o antibiografie a marelui bolnav, contopite de această gîndire magică pe care criticul o socoteşte esenţială pentru Blecher şi de „doctrina irealităţii imediate“ formulată încă din aforismele din Insinuări şi care structurează principalul roman blecherian. Dinamitînd clasica biografie cronologică şi înlocuind-o cu o mai interesantă biografie a operei lui Blecher, Doris Mironescu reuşeşte să dea unul dintre portretele cele mai suprarealiste ale lui Blecher. Un portret heteroclit, discontinuu, bizar pe alocuri, în care sînt importante, în egală măsură, cărţile antume şi postume, obiectele din jurul scriitorului („buimăcite ca un om luat noaptea din pat“), desenele neliniştitoare, ascunse de părinţi după moartea lui, pastrama trimisă de mama lui Blecher lui Geo Bogza, romanul iubirii cu Maria Ghiolu, şosetele lui Fred Vasilescu, „tîmpita burghezie“, hotelul din Leysin, cinematograful Brand din Roman, invenţiile blecheriene şi „mediumnice“ ale Soranei Gurian... Un portret scris cu talent literar, migălos şi „adevărat“, care va fi pomenit des de-acum înainte, de cîte ori se va scrie despre „suferinţele tînărului Blecher“. 

Ștefan Popescu Art Safari (2) jpg
964 16 coperta jpg
Febra etică
Ca o concluzie, atît Mariana Marin, cît și Mariana Codruț practică o literatură în răspăr cu poetica dominantă a generației ’80, dar nu într-un mod manifest, ostentativ.
964 17 Va urma  Pe planeta Oglinda foto Marius Sumlea 1 jpg
La 146 km de război. Teatru la Piatra Neamț
Ce regăsesc la fiecare ediție a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț este un efort de adecvare la problematicile momentului, la crizele lumii și la ideile ce se dezbat, un efort care face festivalul viu, vibrant, departe de formatul obosit de „vitrină” teatrală.
964 23 png
Lucrările maeștrilor peisagiști britanici (și nu numai) la București
Pavilioanele Art Safari sînt deschise publicului pînă la 11 decembrie și, cu siguranță, promit o experiență vizuală memorabilă.
afis conferintele dilema iasi 6-8 octombrie 2022
Conferințele Dilema veche la Iași. Despre Război și pace 6-8 octombrie 2022, Sala Henri Coandă a Palatului Culturii
Între 6 și 8 octombrie, de joi pînă sîmbătă, Conferințele Dilema veche ajung pentru prima dată la Iași. E o ediție la care conferențiarii invitați vor aborda o temă foarte actuală: „Război și pace”.
963 16 Pdac Romila jpg
Hibridizări
Aplicate preponderent pe Craii de Curtea-Veche, „investigațiile” lui Ion Vianu sfîrșesc prin a da un portret de adîncime al lui Mateiu Caragiale.
p 17 2 jpg
Melancolie pariziană
Ambreiajul ficțiunilor lui Hers este doliul: moartea unui apropiat (în magnificul Ce sentiment de l’été și Amanda), ruptura amoroasă și adolescența (care tot un fel de doliu – al absenței grijilor – se cheamă că e) în Les Passagers de la nuit.
963 17 Breazu jpg
Vremea schimbării
Dezbrăcat de pompa, efervescența și galvanitatea primelor opere discografice ale The Mars Volta, noul album poate fi o ecuație cu prea multe necunoscute pentru vechii fani, dar are caracter și culoare.
Ultimul interviu jpg
Ultimul interviu (roman) - Eshkol Nevo
„Eshkol Nevo scrie cu talent, cu umor și cu inteligență… Prietenie, invidie, iubire, nefericire, puterea de a merge mai departe – nimic nu-i scapă.“
962 16 coperta BAS1 jpg
De la mistic la psihedelic
Viciu ascuns pastișează delicios genul noir, oferind un personaj central care rulează printre tripuri și realități halucinante, în încercarea de a dezlega enigma dispariției amantului căsătorit al unei foste iubite.
p 17 jpg
Frustrare
Om cîine arată din capul locului ca un film ajuns într-o gară din care trenul (succesului de public, al aprecierii critice, dar mai ales al originalității pur și simplu) a plecat de mult.
962 17 Biro cover01 jpg
Estetici synth
Am crescut cu minciuna persistentă că ultimele inovații muzicale s-ar fi realizat în anii ’70.
p 21 coperta jpg
O poveste din Nord, cu voluptate și multă tristețe...
Publicat în cursul acestei veri la Editura Polirom, ultimul roman tradus al lui Stefánsson este, cu siguranță, o piesă importantă în portofoliul colecției de literatură străină al Poliromului.
p 23 jpg
O arhitectură de excepție și o propunere: expoziția permanentă ”Brâncuși în lume”
Cu cîteva zile înainte de inaugurarea acestui Centru, programată pentru 15 septembrie 2022, am organizat o discuție care a pornit de la arhitectura edificiului și a ajuns, firesc cumva, la modul în care, pe de o parte, cultura română de azi îl metabolizează pe Brâncuși.
The John Madejski Garden at the V&A (c) Victoria and Albert Museum, London (1) jpg
Opere de artă rare din patrimoniul Marii Britanii vor fi expuse în această toamnă în București, la Art Safari
81 de opere extrem de valoroase semnate de John Constable (1776-1837), dar și de Rembrandt, Albrecht Dürer, Claude Lorrain și alte nume mari din colecția muzeului londonez sînt împrumutate către Art Safari
p 17 1 jpg jpg
Scandalizare
Ce s-ar fi schimbat în Balaur dacă relația fizică de intimitate ar fi avut loc nu între elev (Sergiu Smerea) și profesoara de religie, ci între elev și profesoara de limba engleză, de pildă? Nu prea multe.
961 17 Breazu jpg
Prezentul ca o buclă temporară într-un cîntec pop retro
Reset, albumul creat de Panda Bear și Sonic Boom, a fost lansat pe 12 august de casa de discuri britanică Domino.
copertă Pozitia a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine jpg
Cătălin Mihuleac - Poziția a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine
Care va să zică, pentru a pluti ca o lebădă în apele noilor timpuri, omul înțelept are nevoie de un patriotism bicefal, care să se adreseze atât României, cât și Uniunii Sovietice!
960 15 Banu jpg
Cu sau fără de cale
Colecționarul se încrede în ce e unitar, amatorul în ce e disparat. Primul în calea bine trasată, pe care celălalt o refuză, preferînd să avanseze imprevizibil. Două posturi contrarii.
960 17 afis jpg
Un spectacol ubicuu
Actorii sînt ghizi printre povești în care protagoniști sînt șapte adolescenți care participă virtual la spectacol.
p 21 Amintire de calatorie, 1957 jpg
Victor Brauner, Robert Rius și „arta universală“
Poetul Robert Rius, pe care Victor Brauner îl vizitează la Perpignan în anul 1940, este unul dintre cei pasionați de scrierile misticului catalan Ramon Llull, al cărui nume figurează în lista „străbunilor suprarealismului“ redactată de Breton odată cu publicarea primului manifest suprarealist
Cj fb post 2000x1500 info afis jpg
Conferințele Dilema veche la UBB. Despre Bogați și săraci 14-16 septembrie, Sala Jean Monet a Facultății de Studii Europene
O ediție specială a Conferințelor ”Dilema veche” în care am invitat cele mai competente voci din disciplinele care, în opinia noastră, sînt obligatoriu de convocat dacă vrem să înțelegem cu adevărat chestiunea complicată și nevindecabilă a rupturii dintre bogați și săraci.
959 16jos Iamandi jpeg
România și meritocrația
Cum s-a raportat spațiul românesc la toate aceste sinuozități? Normal, lui Wooldridge nu i-a trecut prin cap o asemenea întrebare, dar cred că un răspuns destul de potrivit ar fi „cu multă detașare”.
p 17 jpg
Canadian Beauty
Dintre subgenurile născute în epoca post-#metoo și influențate decisiv de aceasta, satira corozivă, cu trăsături îngroșate pînă la caricatură, are astăzi vînt din pupă.

Adevarul.ro

Rausor, statiunea din Retezat  Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (13) JPG
Râușor, stațiunea ascunsă în Munții Retezat, se extinde. Pârtii de schi în mijlocul sălbăticiei VIDEO
Stațiunea Râușor din Masivul Retezat a apărut pe ruinele unei foste colonii muncitorești, înființată în mijlocul sălbăticiei, însă autoritățile vor să o transforme într-un domeniu schiabil.
covid 19
COVID-19. Cum ne pregătim pentru valul 7
Ultimele date oficiale anunțate de Ministerul Sănătății arată 1.419 cazuri noi de persoane infectate în ultimele 24 de ore cu SARS-CoV-2 din 3.624 de teste efectuate și 20 de decese raportate.
mascati
Descinderi cu sute de polițiști la 82 de adrese din România. Ce caută oamenii legii
Poliţiştii din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT efectuează, miercuri dimineaţă, 82 de percheziţii domiciliare în dosare cu trafic de droguri de risc şi mare risc.

HIstoria.ro

image
Au purtat voievozii români coroane?
De la Nicolae Alexandru și Alexandru cel Bun până la Mihai Viteazul și Constantin Brâncoveanu, coroana a fost mereu prezentă în portretele votive ale domnitorilor din Țara Românească și Moldova. Cu toate acestea, misterul care înconjoară coroanele medievale românești nu a fost (încă) elucidat...
image
Polonia cere Germaniei despăgubiri de război de 1,3 trilioane de dolari. Ce speră Polonia să obțină?
Ministrul de Externe al Poloniei, Zbigniew Rau, a trimis o notă diplomatică la Berlin prin care Varșovia cere Germaniei despăgubiri de război în valoare de 1,3 trilioane de dolari. Germania consideră în mod oficial că această chestiune este închisă.
image
La sfatul lui Bismark, Carol I se apropie de Rusia și enervează Franța
Opțiunea românilor pentru un domnitor dintr-o dinastie străină la 1866, avea în vedere salvarea existenței statului, afirmarea lui în rândul țărilor europene și, în perspectivă, obținerea independenței. Aceste obiective au fost mereu în atenția diplomației românești și a principelui Carol.