Franţa: un an de răscruce

Publicat în Dilema Veche nr. 759 din 6-12 septembrie 2018
Franţa: un an de răscruce jpeg

Sînt perioade sau ani de răscruce pentru oameni, comunităţi, ţări. Le ignorăm cauzele precise şi doar iluziile unor discursuri strict „materialiste“ furnizează cauzalităţi precise pentru a motiva ce intervine ca perturbare imprevizibilă, ca dezechilibru periculos şi sfîrşeşte, deseori, în dramă. Istoria şi astrele, oamenii şi faptele se asociază pentru a produce asemenea agitaţii şi, printr-o coincidenţă, două expoziţii pariziene revelează complementar anul tragic al Franţei, 1871. El consfinţeşte zenitul unei împliniri şi totodată debutul unei decăderi. Confuzie de destine ale unei naţiuni care, ca într-o tragedie, se confruntă cu extremele unui scurtcircuit ce conduc de la strălucirea unui imperiu la prăbuşirea lui, de la triumful Canalului de Suez la catastrofa Comunei din Paris: vertij derutant, strict datat în acelaşi an, 1871.

La Institut du Monde Arabe, expoziţia consacrată Canalului de Suez se deschide cu acordurile subtil temperate ale marşului triumfal din Aida, operă comandată lui Verdi pentru a sărbători acest eveniment fără de seamăn care a permis joncţiunea între Mediterană şi Marea Roşie… Franţa şi Ferdinand de Lesseps s-au asociat cu Egiptul condus de un vicerege, Said Paşa, dornic de modernizare şi de independenţă faţă de Imperiul Otoman, pentru a accepta pariul „canalului“. Ideea nu are meritul ineditului, căci un faraon, Sesotris al III-lea, în secolul al XIX-lea î.Chr., a iniţiat deja primele lucrări, iar mai tîrziu canalul a fost salvat de nisipurile deşertului, rînd pe rînd, de împăratul Persiei, Darius, de faraoni succesivi şi chiar de împăratul Traian, binecunoscut nouă. Apoi, izolarea se impune peste acest teritoriu ce-şi închidea frontierele şi îşi pierdea autonomia. Canalul a rămas în pană ca o rană deschisă pînă cînd veneţienii au încercat, din motive comerciale, să-l redeschidă, fără succes. El va părea din nou, cîteva secole mai tîrziu, a fi o soluţie strategică pentru comerţul lumii şi, cu geniul ce îi era propriu, Napoleon, cu ocazia campaniei egiptene, ordonă să se facă cercetări şi proiectează realizarea canalului la început de secol XIX. Un grup de tineri entuziaşti, animaţi de idealurile utopice ale lui Saint-Simon, vor continua expertiza de teren, dar Egiptul nu le va acorda dreptul de a angaja lucrări practice. Abia în 1855 se semnează actul bipartit între Franţa şi Egipt, iar în 1859, Lesseps iniţiază acest şantier gigantic. El va dura zece ani şi va cunoaşte o reuşită deplină. În acelaşi timp, baronul Haussmann modifică Parisul, dărîmă vestigiile medievale, deschide bulevarde, desenează o altă hartă a capitalei. Cele două proiecte enorme sînt sincrone, Al Doilea Imperiu al lui Napoleon al III-lea le asumă şi le împlineşte: reuşite absolute, în Egipt şi în Franţa. Amprente definitive ale unui imperiu ce-şi manifestă impactul pe teritoriul lumii.

După zece ani de eforturi, deşertul e traversat de canal şi, în 1869, are loc deschiderea somptuos sărbătorită în prezenţa marilor demnitari ai Europei. Apoi e prevăzută celebrarea spectaculoasă pentru care Verdi compune Aida. Între timp, la Paris a izbucnit revolta Comunei şi, în 1871, Franţa nu-şi mai controlează deciziile, nici nu-şi mai poate respecta angajamentele: chiar reprezentaţia verdiană e anulată, căci decorurile trimise de la Paris au rămas blocate şi, în loc de septembrie, ea va avea loc pe 24 decembrie 1871… an fatal! S-a întors roata lumii, imperiul s-a descompus, iar Napoleon al III-lea a fost alungat. Totul s-a prăbuşit. Cîţiva ani mai tîrziu, englezii ocupă Egiptul şi Franţa pierde Canalul.

La cîteva staţii de metrou, la Petit Palais, o altă expoziţie, „Impresioniştii la Londra“, confirmă şi revelează dezastrul acestui fatidic an 1871. Aici, la intrare, nu mai auzim acordurile Aidei, ci vedem ruinele Parisului de-abia metamorfozat de Haussmann: Hôtel de Ville, Tuileries, coloana Vendôme la pămînt! Efectele unei revolte violente şi oarbe ce a neutralizat mitul Franţei, deja deteriorat prin înfrîngerea dezastruoasă în fața Prusiei. Ea i-a fost fatală „micului Napoleon“, cum îl numea Hugo pe succesorul derizoriu al lui Bonaparte. Foamea domneşte, iar un ger aspru îi sancţionează pe parizienii consternaţi. Un splendid imperiu sfîrşeşte brutal în mizerie şi penurie. Unde e fastul canalului şi al împărătesei Eugénie care l-a inaugurat, unde sînt splendoarea luminilor şi eleganţa saloanelor? În 1871, totul s-a destrămat. Pînă şi Opera construită de Charles Garnier se va deschide în absenţa familiei imperiale şi loja le va rămîne goală.

Sub impactul acestor evenimente, pictori nu încă celebri, care însă deschiseseră deja drumul novator al impresionismului, se refugiază la Londra, cu atît mai mult cu cît Anglia le facilitează decizia nepracticînd restricţii frontaliere. În 1871, Monet, Pissarro, Sisley părăsesc Parisul şi caută adăpost la Londra. Artiştii clipei care trece, ai timpului fugitiv iau drumul exilului… Cum poţi fi atent la variaţiile infinitezimale ale zilei într un spaţiu străin? Cum poţi privi detaliile naturii din jur cînd nu îţi e familiară? Privirea de proximitate poate rezista noii condiţii? Ce se schimbă, ce rămîne constant? Interogaţii ale exilului.

Expoziţia debutează prin pînze „academice“ care au meritul de a evoca situaţia oraşului cu cetăţeni îngheţaţi pe străzi, cozi la brutării sau copii înfometaţi. Iată ce refuzau pictorii care traversau Canalul Mînecii! Arhivele fotografice şi mărturiile plastice confirmă amploarea dezastrului. Unde e Parisul de acum un an? – mă întreb. Surprins, privesc imaginile unui Paris epuizat, sfărîmat în acest an blestemat, 1871. Carpeaux, celebrul sculptor oficial, va reveni de la Londra pentru a desena sicriul lui Napoleon al III-lea, care îi fusese un indefectibil sponsor şi în faţa căruia va leşina. Fidelitate afectivă! Sinistru, un ciclu se încheie.

La Londra, unde domneşte constant obscuritatea nocturnă a străzilor şi frecvent imprecizia ceţii, impresioniştii caută să-şi confirme vechile opţiuni fără a rămîne indiferenţi la noul mediu urban unde s-au refugiat. Exilul îi confruntă cu această întrebare: cum să rămîi tu însuţi şi cum să te integrezi? Cîtă emoţie în aceste viziuni panoramice din Hyde Park pe care le semnează Monet sau în aceste colţuri londoneze cu biserici neogotice şi comunităţi protestante pe care le propune Pissarro! Reperăm vechi motive şi totodată resimţim „înstrăinarea“ artiştilor.

Impresioniştii îşi vor manifesta atracţia specială pentru Tamisa, care traversează oraşul şi care le satisface apetitul pentru mobilitatea apei şi pentru inepuzabilul său joc de lumini. Fluviul devine centrul afectiv al acestor artişti care evită ordinea interioarelor burgheze sau poza afectată a prerafaeliţilor. Evident că operele celebre ale lui Monet marchează expoziţia: cursul fluid al Tamisei şi arhitectura severă a Parlamentului, cărora li se consacră, constituie un ansamblu antinomic ce înregistrează scurgerea timpului căci aici „e de necrezut cît de repede se schimbă totul“, spune uimit Monet. Aici el descoperă „ceaţa“, pe care o va picta cu obstinaţie, producînd reacţii ironice sau repulsii asumate. Un cronicar va spune că, privindu-i tablourile, are „senzația că nu şi-a şters ochelarii“. Pentru că Monet a urmărit trecerea de la lumina zorilor la apusul de soare şi, la înceţoşarea lumii, pictura lui pare a fi un ceasornic al mişcării solare. El e un amant al clipei şi, aşa cum a surprins-o pe pereţii catedralei din Rouen, o captează şi aici, departe de durerea Franței. Monet – un artist de geniu insensibil la cursul istoriei! Nici urmă de rană în ciclul londonez al celebrului exilat.

1871, an tragic. An de răscruce, aşa cum mai tîrziu vor fi 1914, 1917, 1939, 1956, 1968… 1989.

P.S. Privind aventura Canalului de Suez, nu mă puteam împiedica să-mi amintesc tragedia Canalului funest, Canalul Dunăre – Marea Neagră. Să nu-l uităm, jertfă inutilă! 

George Banu este eseist şi critic de teatru. Cea mai recentă carte publicată: Iisușii mei (Editura Nemira, 2018).

999 16 coperta jpg
Reducția retoricii
În Eșarfe în cer (2012), Dumitru Crudu scrie despre moarte pornind de la o situație concretă, de fapt persistînd în situația concretă.
p 17 2 jpg
Celălalt pe care-l adoram
Cu toate acestea, Marx può aspettare rămîne un film găurit, incapabil să se închidă rotund.
999 17 PBreazu jpg
Un tunel creativ
Vocea lui Del Rey rămîne centrală și omniprezentă, la fel ca în operele precedente.
999 21 jpg
Delirul realității
Poate că o explicație ar fi că din trunchiul memorialisticii naziste a ieșit un trunchi mai mare, al memorialisticii Holocaustului.
Catre mine afiș spectacol jpg
Spectacolul „Către mine” de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” închide ediția a șasea a atelierelor de scris pentru adolescenți organizate de Control N
Asociația Culturală Control N și elevii Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” (Trupa As) vă invită la spectacolul de teatru „Către mine“.
featured image (5) jpg
Povestea ascunsă a Palatului Versailles: De la o cabană de vînătoare la un obiectiv turistic impresionant
Pornind de la o cabană de vînătoare, Palatul Versailles s-a transformat în unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Franța.
poster Dry Cleaning 31 05 jpg
Curățătoria punk
Post-punkerii britanici Dry Cleaning (left-field art rockers sau spoken-word punkers, cum au fost ei descriși de presa muzicală) vor concerta în premieră la București, miercuri, 31 mai, după ora 20:00, la Control Club.
998 16 coperta 1 jpeg
Nebănuite sînt căile prozatorului – de la experimentul burlesc la policier –
Dacă şi-a propus să angajeze energii cinegetic-detectivistice, atunci Femeia de marţipan e un roman detectivistic ratat, în opinia mea.
p 17 jpg
Pîntecul lumii
Cu un ochi la spiritualitate și celălalt la cinema
998 17 audio cover jpg
Levant la Gărîna
Ibrahim Maalouf, cîndva un promițător talent în jazz, e pe cale să devină un superstar world music după nominalizarea Grammy
comunicat institutul cervantes omagiu mircea cartarescu jpg
Mircea Cărtărescu, omagiat la Institutul Cervantes din București
Cu prilejul decernării Premiului FIL pentru Literatură în Limbi Romanice, ediția 2022, în cadrul celei de-a 36-a ediții a celui mai mare tîrg de limbă spaniolă.
Apa lacului nu e niciodata dulce jpg
Apa lacului nu e niciodată dulce - fragment
Acel împreună mă înghite ca o închisoare, e un noi în care nimeni nu m-a întrebat dacă vreau să locuiesc.
2nd NEW draft poster FINAL med jpg
Ultimele zile de înscrieri la New Draft, rezidența în care îți scrii propriul scenariu de lungmetraj și lucrezi cu producătorii Ada Solomon, Tudor Giurgiu și Bianca Oana
”Prezența producătorilor Ada Solomon, Tudor Giurgiu și Bianca Oana este cadoul nostru de mijloc de drum pentru participanți.
997 16 Bilete de sinucigas jpg
Groaznica sinucidere din strada Micsandrelor
Aș fi preferat ca Bilete de sinucigaș să fi avut pur și simplu paginile albe
p 17 2 jpg
Puncte de vedere
Între David Cronenberg și Michael Mann, acest thriller turcesc sună prea adevărat
997 17 Breazu jpg
După 29 de ani
Fuse, noul album al duo-ului britanic, merită o inimioară roșie – „What is left to lose? / Nothing left to lose”.
997 21 Iamandi jpg
Evadările de la Auschwitz
Jonathan Freedland sugerează că Rudolf Vrba și Alfréd Wetzler au fost primii evrei care au reușit să evadeze de la Auschwitz.
Book cover jpg
copertă Murmur jpg
Dincolo de bine și de rău
Bun, în tot cazul, ușor melancolic, ușor retro, noul roman al lui Mircea Pricăjan e o meditație la sensurile încurcate ale istoriei.
996 17 Eroine jpg
Cîteva ipostaze feminine în teatrul recent
O mutație subtilă s-a produs în teatrul românesc în ultima vreme: perspectiva feminină este integrată tot mai des în spectacole și recunoscută subliminal ca parte din standardul scenic.
p 23 2 jpg
Daniel Spoerri – Noul Realism, EAT ART și „tablourile-capcană“
În acest an, între 19 și 28 mai, are loc la Romaero Băneasa un nou tîrg internațional de artă contemporană, MoBU.
GR Headshot   Credit Andrew Macpherson jpg
Actorul Geoffrey Rush vine la TIFF.22
Strălucire va avea o proiecție specială la TIFF, în prezența actorului.
Mostenitorii 13mai landscape 1080 jpg
“Moștenitorii României muzicale”: recital-eveniment susținut de pianistul George Todică, laureat al Concursului internațional “George Enescu”
George Todică va interpreta un program cu opusuri celebre semnate de Enescu, Ravel, Rahmaninov și Chopin.
995 16 coperta1 jpg
Kituri de supraviețuire
Toate cele trei poete înțeleg poezia ca pe o formă subtilă de diversiune.

Adevarul.ro

image
Românul care a descoperit secretul câștigului la loterie. Din cauza lui s-au schimbat legile în SUA și Canada
Un matematician român a descoperit secretului câștigului la loterie. Ştefan Mandel a reușit printr-o formulă personală să ia de 14 ori premiul cel mare. Norocosul a fost însă urmărit de ghinion, fiind anchetat de CIA și FBI.
image
Cum să pari mai deștept când porți o conversație banală. Ce spun cercetătorii de la Harvard
Dacă până acum ai crezut că menționarea funcției sau a studiilor te va „ridica“ în ochii partenerului de conversație, ar fi bine să te mai gândești o dată.
image
Presa britanică despre vizita Regelui Charles în țara noastră: „Are România în sânge“ VIDEO
Publicația britanică Daily Mail a publicat un amplu fotoreportaj dedicat vizitei de cinci zile a Regelui Charles al III-lea în țara noastră. Jurnaliștii au constatat că monarhul „are România în sânge“.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.