La Sfîntu Gheorghe, dincolo de munţi şi printre festivaluri

Publicat în Dilema Veche nr. 459 din 29 noiembrie - 5 decembrie 2012
La Sfîntu Gheorghe, dincolo de munţi şi printre festivaluri jpeg

Am descoperit teatrul lui Horaţiu Mihaiu, brusc, aproape din întîmplare, la Festivalul de la Timişoara de anul trecut: Inventatorul iubirii, după Gherasim Luca. Nu ştiam nimic despre regizor, cam tot atît despre Teatrul de Artă din Deva care prezenta spectacolul, ceva mai mult despre poetul suprarealist de origină română ce şi-a sfîrşit zilele în Sena. Mă aşteptam deci la o lectură literară, gest cultural şi omagial, şi eram gata să evit întîlnirea. M-am dus totuşi, şi uimirea a fost totală, am rămas scotchée, lipită de scaun, în sala pe jumătate goală, în ciuda accidentelor tehnice ce i-au terorizat pe actori şi îndurerat pe regizor – ascuns undeva în spatele sălii, printre perdele –, catastrofe pe care nu le-am remarcat însă şi care nu m-au împiedicat să vreau să ştiu imediat totul despre regizor, despre parcursul său şi mai ales de ce e atît de puţin cunoscut, dincolo de cîţiva amatori „luminaţi“, sau de ce nu face parte din marile „gîlceve“ ce agită astăzi teatrul românesc. Şi totuşi, în restul Europei, teatrul traversează crizele, ca şi în România, dar traversarea aceasta l-a schimbat. Mai peste tot, de la Anvers la Berlin sau de la Vilnius la Roma, teatrul a integrat dansul şi artele vizuale sau performance-ul în structura sa. Se spune chiar că timpul marilor regizori „guru“ a trecut de mult, cu tot respectul şi nostalgia cuvenite. Dacă textul e mai mult sau mai puţin maltratat (Thomas Ostermeier mărturiseşte că a rescris 80% din textul lui Ibsen, Un duşman al poporului, spectacol prezentat vara din urmă la Festivalul de la Avignon), autorul nu dispare, devine regizor sau invers, scriitura se face direct pe scenă, se naşte din improvizaţii sau pleacă de la imagini şi viziuni „premonitorii“. Este ceea ce a făcut Purcărete în Călătoriile lui Gulliver, plecînd, e drept de la pamfletele lui Swift, mai puţin cunoscute, dar care au rămas tot atît de incendiare, şi reacţia unor spectatori, care se aşteptau la poveşti drăguţe cu pitici sau uriaşi, a verificat vehemenţa iniţială. Ceea ce fac, în mod mult mai radical totuşi, argentinianul Rodrigo García în Spania, Alain Platel în Belgia sau Joël Pommerat în Franţa. Gianina Cărbunariu nu lucrează altfel, dar teatrul ei, de echipă şi profund implicat social şi politic în ultima vreme, face parte dintr-un alt mare trend european, extrem de necesar azi în România. Ideea generală, dincolo de diferenţele specifice, ar fi un mare brassage de genuri, scena îmbrăţişează larg, dansul, circul, artele video sînt invitate la banchet, spectacolul, zgîrcit în vorbe, lunecă spre performance, Tanztheater de la Pina Bausch citire, pe scurt, inventează genuri hibride şi binevenite. Aici l-aş plasa pe Horaţiu Mihaiu, cu privirea sa de poet cu capul veşnic în nouri (vezi peticele de cer, de la Miró la Magritte), bîntuit de culori şi siluete în mişcare sau metamorfoză, sau pe Peter Uray, prezent în spaţiul teatral românesc de opt ani, cu versiunile sale coregrafice inspirate de mari texte, din care extrage esenţa, într-un desen scenic extrem de precis, o partitură a gestului, violentă şi rafinată în acelaşi timp, ca o radiografie a emoţiilor, a trăirilor personajelor, ce poate fi citită cu o perfectă acurateţe.

M-am decis aşadar să reconstitui gramatica specială, vocabularul şi uneltele cu care Horaţiu Mihaiu îşi construieşte spectacolele sale. Am revăzut o parte din ele în DVD, şi am aşteptat premiera din toamna aceasta ca să fac plinul de imagini şi să caut un răspuns la întrebările mele. De data aceasta a trebuit să mă duc dincolo de munţi, „în secuime“ (vezi CD-ul de prezentare a teatrului, „Teatrul Andrei Mureşanu, 25 de ani în secuime“), la Sfîntu Gheorghe, oraş bine rînduit şi ferchezuit cu grijă, dar pierdut în întunericul nopţii şi unde frigul de toamnă ţinea bine orăşenii prin case şi puţinele cafenele pustii. Jurnaliştii trecuseră deja pentru aniversarea teatrului, ce a coincis, din păcate, cu FNT-ul bucureştean, alte festivaluri ardelene se puneau în mişcare în jur: la Tîrgu Mureş, unde am regretat că am ratat prima stagiune ca directoare artistică a Alinei Nelega, în vreme ce la Cluj se pregăteau „Temps d’Images“ şi „Interferenţele“ de la Teatrul maghiar condus de Tompa Gábor.

Misterul ce pîndeşte la colţul străzii

Misterul şi melancolia unei străzi, după tabloul lui De Chirico pictat în 1914, continuă seria de variaţiuni sau divagaţii onirice plecînd de la o simplă sugestie plastică, sau în jurul unui univers artistic precis, ce ţine mai degrabă de avangardele secolului trecut. Sursa de inspiraţie e aici dublă: îl întreb de ce a ales tabloul lui Chirico, şi Horaţiu Mihaiu îmi declamă pe de rost pagini întregi din textul lui Peter Handke – Ora cînd nu ştiam nimic unul despre celălalt. Căci în inima fiecărui motiv se află imaginea unui copil: în tabloul lui De Chirico o fetiţă fuge după un cerc pe o stradă galbenă, toropită de soare, în vreme ce în capul străzii pare că o aşteaptă umbra neagră, ameninţătoare, a unui bărbat. Textul lui Handke este o scrisoare adresată fiicei sale înainte de a se naşte, înainte ca ea să intre în capătul străzii misterioase care e viaţa. Pictorul şi dramaturgul ne propun aşadar un exerciţiu de imaginaţie, la care participă activ regizorul spectacolului; cine sînt umbrele ce ne înconjoară şi ne întovărăşesc, cine ne aşteaptă în colţul străzii? Horaţiu Mihaiu, de formaţie iniţială arhitect, semnează întotdeauna şi scenografia (mărturiseşte că a văzut multe din spectacolele lui Bob Wilson, de a cărui estetică pare a fi penetrat, dar fără să-şi piardă culoarea proprie). Decorul reproduce contururile străzii din tablou; de altfel, lumea lui Chirico are deja o arhitectură teatrală şi aduce partea de mister a visului. De la acest simplu pretext plastic, lumea se construieşte în jurul fetiţei singuratice, dar devine pletorică în personaje şi supoziţii. Personajele intră, traversează scena, mînate de interese şi conflicte misterioase, cuplurile se fac şi se desfac, o muzică de un ritm obsedant punctează intrările, corpurile se mişcă după o geometrie precisă şi elegantă (coregrafie Mălina Andrei). Timpul scenic se dilată, scena e invadată de manechine albe, formele, culorile trimit la pînzele lui De Chirico, o întreagă retorică suprarealistă se pune în mişcare, de o misterioasă şi sublimă melancolie. Spectacolul e relativ scurt, nu are dramaturgia complicată a eseurilor vizuale de pînă acum, Brâncuşi sau sărutul, MaMaMagritte, Miró, aceasta este culoarea visurilor mele sau Inventatorul iubirii, care-şi permiteau să joace cu scrisul şi cuvintele. Spectacolul e jucat pe gradene, raportul e mult mai intim, ne situăm parcă la nivelul străzii ce nu-şi va dezvălui însă misterul. Aş fi preferat poate o anume distanţă, ca o fosă de orchestră, abisală, care să ne separe de lumea visului sau a coşmarului. Şi totuşi, regizorul are dreptate, în teatru uneori metafizica trece prin piele, aproape, cît mai aproape de lumea incertă şi în perpetuă mişcare a scenei.

Pădurea unde colcăie instinctele

Tot un vis şi mai ales tot o istorie de corpuri, de mişcare, m-au atras peste drum de Teatrul „Andrei Mureşanu“, la Studio M, unde Peter Uray avea premiera Visului unei nopţi de vară. Teatrul mă hrănise deja cu multe imagini şi interpretări posibile ale comediei lui Shakespeare, de la Peter Brook, la un neaşteptat de Vis sud-coreean, la ultimul Festival „Shakespeare“ de la Craiova, de o prospeţime încîntătoare (veritabil act de transfer cultural) la un foarte recent şi teribilist Shakespeare for teenagers, venit de la Naţionalul ieşean, spectacol îndrăzneţ, plin de imaginaţie, dar şi de provocări inutile, pe care aş vrea să-l uit, căci încă junele său regizor are un talent uriaş cu care se joacă cîteodată prea dezinvolt. Visul propus de Peter Uray, extrem de sobru, de o violenţă ameţitoare, nu iese din zona întunecată a nopţii. Scena e goală, în obscuritate desluşim o încolăcire de trupuri ce se caută, se resping, siluete în costume fluide, negre, ce lasă cîteodată să se întrevadă corpul în despicăturile de-a lungul coapselor. „Instinctul este ca o iederă, elementul vibrant, încăpăţînat al funcţionării omului“ – scrie Uray în programul succint al spectacolului. Totul vibrează aşadar de această sevă, de o energie cotropitoare. „Înconjuraţi de spirite, ameţiţi de magia nopţii“ – explică în continuare Uray, tinerii bîjbîind în pădurea fermecată sînt străjuiţi de spirite, de care nu se deosebesc de altfel prin nimic, duhuri ascunse în cutii cilindrice de lemn, ca trupurile unor copaci în care se ascund ca nişte statui adormite, stăpînii nopţii şi ai pădurii. Povestea e telescopată, scena meşteşugarilor aproape ştearsă, căci ceea ce rămîne pe prim-plan este povestea celor patru tineri prinşi într-un veritabil ritual de iniţiere. Trezirea din vis, ca o desprindere dureroasă din matricea fertilă unde colcăie instinctele, lasă magia dar şi misterul ei în urmă, în întunecimile nopţii şi ale fiinţei.

Două spectacole diferite, dar complementare, ce sparg tiparele şi hotarele dintre arte, în numele imaginii ca resort ordonator – pentru primul, sau cel al mişcării ca principiu universal – pentru acest Vis al miezului de vară, dintr-un început de iarnă, undeva, dincolo de Carpaţi.

Mirella Patureau este critic de teatru şi traducătoare, cercetătoare la Atelier de recherche sur l’intermédialité et les arts du spectacle, CNRS, Paris.

Foto: C. Vultur

1025 16 coperta corin braga jpg
Străinătăți, stranietăți și alte fantasme literare
Mi‑e greu să cred că proza lui Mircea Eliade ar putea fi înțeleasă pe deplin fără dialectica sacru‑profan.
p 17 2 jpg
Pînă la capătul drumului
Filmul vorbește despre condiția de a ajunge mereu prea tîrziu.
1025 17b cover1 jpg
Solo & solos
Curînd ne vor vizita artiști de la celălalt capăt al lumii, din Noua Zeelandă și Australia, care au acumulat cu sîrguință simpatie internațională și și-au făcut în cele din urmă curaj să ne caute și pe noi pe hartă.
image png
O călătorie narativă ajunsă la final: Asociația Heart a încheiat cu succes proiectul „Povești de familie”
Asociația Hearth are plăcerea de a anunța încheierea cu succes a proiectului cultural “Povești de familie” – o inițiativă recuperatoare și artistică
1024 16 cop1 png
Anxietatea lucrurilor definitive
Cele două cărți discutate în această pagină au în comun o anumită anxietate (aparentă sau nu) a definitivului.
1024 17 Am avut o livada foto Sabina Costinel jpg
Livezile noastre de vișini
Într-un fel sau altul, noile perspective asupra Livezii de vișini explorează răsturnarea vremurilor de care tot avem parte în ultimii ani.
Doru Covrig Doua maini,model cu roșu și negru, polimer, 17x25x18cm, 1995 jpg
Expoziție personală DORU COVRIG - sculptură mică și desene - la un an de la dispariția artistului
Doru Covrig este pentru arta contemporană un reper al sculpturii conceptuale
Poster orizontal 23 11 2023 Gianni Gagliardi Nomadic Nature jpg
„NOMADIC NATURE”: jazz cu saxofonistul spaniol GIANNI GAGLIARDI, la Sala Radio
A înregistrat peste 40 de albume, dintre care 5 ca solist, albume ce au primit aprecieri foarte bune din partea presei internaționale.
1023 16 antologia palatina cartea a v a produs galerie mare jpg
p 17 2 jpg
Bîrfoteca
Jeanne du Barry îneacă monarhia franceză în unsoarea tabloidelor.
1023 17 Kenny Garrett jpg
Jazz Syndicate Festival
Pentru un succes total însă, festivalul ar fi meritat o promovare mai extinsă.
1023 21 Iamandi coperta jpg
Adio, Europa de Est!
Aș adăuga: poate noua formă a folclorului est-european.
1022 16 donnatela jpg
Black Hole Sun
Cred că o iniţiativă a traducerii lui ar fi cu profit pentru literatura română contemporană.
p 17 2 jpg
Zeița
Și ne arată că această utopie e la îndemînă.
1022 17 The Beatles Now And Then jpg
Beatleși și Stoneși în 2023
The Rolling Stones este o formație în (plină) activitate, niciodată întreruptă, niciodată scurtcircuitată de ego-urile supraexpandate ale componenților.
1022 21 Florescu jpg
Brâncuși, Picasso: artiști, expoziții, efecte în paralelă
Dar acesta e un alt artist, un alt efect în paralel, un alt posibil subiect al unei alte expoziții „în paralelă” care va avea loc cîndva, în viitor.
Poster orizontal09 11 2023 Contemporan în România 2 jpg
„CONTEMPORAN ÎN ROMÂNIA” – seară de jazz și vernisajul expoziției „Centaur”, la Sala Radio
Prin Proiectul Cultural dorim să oferim o revelatoare experiență multimedia
1021 16 coperta jpg
„Grecia călătorește, călătorește mereu”
Grecia călătorește, călătorește mereu.
p 17 jpg
Detalii
Frumusețea filmului e inseparabilă de o stare de plutire a tuturor lucrurilor.
1021 17 cover1 jpg
Încredere
Lansările din acest an au arătat un grup în formă maximă.
1021 21 moscova inhata romania robert bishop e s crayfield editura corint istorie 01 jpg
Origini românești ale Războiului Rece
Ordinele noastre erau să ne ocupăm de naziști, dar am aflat curînd că urgia comunistă „este mai rea decît cea nazisă”, au mărturisit autorii.
1020 16 catre paradis jpg
Paradisul uitat
Negarea radicală a „binarității”
1020 17 Cea care priveste lumea foto Jonathan Michel jpg
Un festival nou în oraș
Minunați performerii cehi, care au făcut slalom prin muzica acelor ani, cu o reconfortantă autoironie, jonglînd cu imagini, costume, coregrafii și mai ales muzică.
BUN MRM 15 noiembrie landscape jpg

Adevarul.ro

image
Extrădarea lui Cherecheș. Precedentul Fiat creat de Germania într-un caz similar, finalizat tragic
Un fost polițist de frontieră, condamnat la închisoare cu executare pentru corupție și prins în Germania, la fel ca primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, nu a fost niciodată extrădat. Polițistul în vârstă de 48 de ani a murit în Germania, în urma unui accident.
image
Bărbat găsit mort într-o scorbură, în Neamţ. Sfârșitul victimei este învăluit în mister
Decesul unui bărbat este învăluit în mister, cadavrul acestuia fiind descoperit în scorbura unui copac dintr-o pădure care străjuie, alături de culmile Cozla şi Pietrica, municipiul Piatra Neamţ.
image
Viața extravagantă a Regelui Charles: I se calcă șireturile de la pantofi, iar un angajat are obligația să îi pună pastă de dinți pe periuța regală
Este deja un fapt cunoscut că Regele Charles are unele idiosincrazii cel puțin interesante. Iar în noua sa carte "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival", autorul Omid Scobie dezvăluie și mai multe dintre cererile bizare ale lui Charles.

HIstoria.ro

image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.
image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.