Ieşirea din recluziune

Liviu DĂNCEANU
Publicat în Dilema Veche nr. 328 din 27 mai - 2 iunie 2010
Ieşirea din recluziune jpeg

Ceva mă leagă de Octavian Nemescu, cu mult mai adevărat şi mai durabil decît ar fi putut-o face o întîlnire fără urme în haosul dezmăţat al vieţii. Şi poate că acel ceva e tocmai naivitatea noastră inhibată, nutrită de experienţe nu de puţine ori descumpănitoare în ordinea spiritului, dar şi o generozitate exhibată, fixată pe încrederea în semeni, ceea ce ne împiedică, îndeobşte, să ratăm marile şanse ale inimii. Chiar dacă nu se recunoaşte ca atare, Octavian Nemescu este un romantic în fază cronică, adică un cruciat al restaurării totalitarismului vieţii şi cunoaşterii pe baza recuperării unei dimensiuni mitologice şi a unei cosmologii spiritualizate. Pledoaria sa vizează un nomos esenţial: reconectarea şi reconjugarea binelui, frumosului şi adevărului într-o lume în care cele trei valori suverane au ajuns să trăiască într-un spaţiu non-gravitaţional, incapabil să le strîngă laolaltă. O lume pentru care Octavian Nemescu este, neîndoios, un inadaptabil, inadecvabil şi incoercibil. 

Şi totuşi, desantul său are drept stindard tocmai adaptarea, adecvarea şi coerciţia dimensiunii estetice la una etică. Ce altceva decît categorii morale sînt gravitatea, puritatea ori pateticul? Or, muzica lui Nemescu musteşte de solemnitate şi adîncime, de candoare şi limpezime, de ardoare şi pasiune. Cea mai mare insultă care se poate aduce creaţiei sale este să spui că e doar frumoasă, căci aprecierea aceasta, în izolarea ei critico-estetică de tip modern (ori monden) vizînd zona gusturilor şi a plăcerii, este dacă nu denigratoare, cel puţin total improprie. Compozitorul nu-şi durează muzica pentru plăcerea cuiva. Aceasta nu înseamnă că Octavian Nemescu se leapădă neapărat de frumuseţe, ci aspiră la neizolarea esteticului de rest, adică de tot ce-l face să fie. De altfel, simt că, în sinea lui, Octav nu dă doi bani pe teoria estetică, vană şi futilă speculaţie, cît despre estetism, vorba lui Alexandru Paleologu, e un semn sigur de mitocănie. În compensaţie, cunoaşterea artei, experienţa umană, morală, metafizică sînt la mare preţ. Neputîndu-ne însă sihăstri în pusta esteticului, riscăm să devenim pesimişti. Cum pesimist, pentru un cunoscut de ocazie, pare a fi şi Octavian Nemescu. Nimic mai derutant, căci, în esenţa lui, pesimismul e temeinic aşezat pe retractilitate şi disimulare, ceea ce nu e cazul la un personaj timid, capabil oricînd de eliberări violente (ce amorsează ulterior chemări spre redempţie), iscate din siajul realităţii şi nu al ficţionalităţii. În fond, deprimarea, scepticismul, descurajarea sînt jerbe ale plăsmuirii ca alteritate a obiectivităţii imanente. Or, numai de ficţiune nu poate fi vorba în cazul operei lui Octavian Nemescu, o operă născută şi crescută din înlănţuirea impecabilă de opusuri mereu mai convingătoare, lăsîndu-ne impresia unei mecanici a creaţiei zămislite de duhul unui model a cărui fascinaţie rezidă din preeminenţa originalităţii. Aidoma celui caracterizat de Nietzsche ca fiind original, Octavian Nemescu nu este primul care vede ceva nou, ci vede, ca şi cum ar fi noi, lucrurile vechi şi cunoscute, văzute şi revăzute de toată lumea. Şi totul făcut cu acea discreţie ce aduce o tainică alinare sufletelor conturbate, coborîte pînă în cele mai înfricoşătoare abisuri ale durerii. Cu o gramatică a exprimării alese pe care o întăresc bunele obiceiuri în ordinea unei civilităţi exemplare, Octavian Nemescu respinge a priori ignoranţa, acel principiu fecund al multor calamităţi publice ori private. El ştie că a ignora înseamnă a plînge, iar a cunoaşte înseamnă a geme. Cu toate acestea, e curios să guste mereu din fructele (nicidecum oprite) ce se pîrguie în grădina muzicii savante, ca de altfel şi în livezile vecine. Împrumutînd tonul blîndelor prietenii, care nu are nimic comun cu bătaia apreciativă pe umăr, nici cu tămîierile circumstanţiale, îndrăznesc să mă întreb cum poate fi ocolit un artist arestat în secretele fiinţei lui, ca un înger solitar, superior neintegrat, bîntuit de un complex al naufragierii pe ţărmuri înnegurate şi ameninţat de alaiul tuturor vicisitudinilor ce se manifestă de-a lungul lor?

Cum poţi fi indiferent în prezenţa unui om pentru care educaţia are încă şansa de a face parte din economia vieţii şi a supravieţuirii, o viaţă ce se poate salva numai prin cultura trăită cu autenticitate şi disperare? În Phaidros, Platon afirmă că văzul este singurul simţ care înalţă, cel mai răzbătător, cel mai înrobit imaginii, dar şi cel mai capabil să o depăşească în propria ei idealitate şi să mijlocească, astfel, accesul la idealitatea însăşi. Îl şi văd pe Octav încruntîndu-se la această argumentaţie întru hegemonia civilizaţiei ochiului. Dar îl simt totodată solidar faptului că, într-o vreme cînd spiritul s-a retras din lume în formele lui tradiţional consfinţite, iar fiinţa lui este ameninţată, poate ca niciodată, să dispară, orice efort de a-l vizualiza trebuie susţinut. Poate aşa îmi vor fi iertate şi modestele mele cuvinte despre o personalitate a culturii româneşti care acum, la ceas aniversar, absolvită deci de mult jinduita protecţie, este constrînsă să iasă din sfînta-i recluziune. Îmi doresc din suflet ca, cel puţin în mod deliberat, să nu o fi expus unor riscuri incalculabile ce pot veni atît din exterior cît şi din interior. La urma urmei, oricît ar fi de incredibil, Octavian Nemescu nu e decît un om şi un artist aflat, iată, la şaptezeci de ani. Să ne bucurăm şi să despicăm zarea cu gîndurile noastre eliberate de durere şi împovărate de nădejde.

Imagine: o partitură din Metabizantinirikon de Octavian Nemescu.

landscape 1 febr jpg
UN TRIO DE COMPOZITORI, UN TRIO DE MUZICIENI și UN FLAUT DE AUR
Primul concert al lunii februarie (miercuri, 1 februarie 2023) la Sala Radio propune publicului un trio de mari compozitori – MOZART, BACH și MENDELSSOHN – alături de un trio de apreciați muzicieni români.
p 8 2 foto C  Hord jpg
George Banu
De aceea, textele lui George Banu nu doar informează, ci formează. Cititorul îi va rămîne mereu dator, iar Dilema veche îi va rămîne mereu recunoscătoare.
981 16 coperta1 jpg
Retrospectiva anului poetic 2022
În concluzie, aș adăuga că e îmbucurătoare această diversitate de tonuri și de voci din poezia românească de azi.
p 17 2 jpg
Lup singuratic
The Card Counter, cel mai recent film al lui Paul Schrader, demonstrează cît de ușor am ajuns să folosim termenul de „bressonian” pentru a descrie în viteză orice film care promite interpretări minimaliste și o anume reticență pentru spectacol.
981 17 Breazu jpeg
No fun
Aici e Iggy dorindu-și și nereușind să-l imite pe un alt Iggy, cel dintr-o altă eră.
981 21 Iamandi jpg
Revoluția română, între previzibil și spontan
Pe această pantă a căzut comunismul, și cu toate că pare a se sfîrși brusc în 1989, parcurgerea ei a durat aproximativ douăzeci de ani.
MRM 7ian12feb vertical jpg
„Moștenitorii României muzicale”: Violin in love cu Valentin Șerban și Daria Tudor
Pentru îndrăgostiții de muzică, un recital-eveniment la Sala Radio susținut de violonistul Valentin Șerban, cîștigătorul Concursului Enescu – ediția 2020/2021, și pianista Daria Tudor: „Violin in love”.
AFIS 27 ian 2023 Sala Radio jpg
Soprana Valentina Naforniță - invitată specială la Sala Radio
Soprana VALENTINA NAFORNIȚĂ, aplaudată pe scena marilor teatre lirice ale lumii – de la Staatsoper (Viena), Opéra national de Paris, Opéra de Lausanne, Théatre des Champs-Elysées (Paris) sau Teatro alla Scala (Milano) - este invitată specială pe scena Sălii Radio.
George Banu jpeg
George Banu (1943 – 2023)
Pentru mai mult de un deceniu, George Banu a fost unul dintre cei mai valoroși colaboratori permanenți ai revistei noastre.
lanscape Sala Radio Tetrismatic png
Muzica creată ca niște piese de tetris: „TETRISMATIC”, un concert ca o aventură sonoră și vizuală
Joi, 26 ianuarie 2023, de la 19:00, Sala Radio va fi scena evenimentului „TETRISMATIC - Enjoying the Game of an Unexpected Journey”, în care saxofonistul CĂTĂLIN MILEA și invitații săi vor susține o „călătorie muzicală ca un joc”
Idei pentru weekendul prelungit  Sursa imagine Opera Comica pentru Copii jpeg
Reprezentații suplimentare programate pentru musicalul ,,Sunetul Muzicii”
La cererea publicului, pe 21 și 22 ianuarie 2023 au fost programate două reprezentații suplimentare ale musicalului „Sunetul Muzicii”, în regia lui Răzvan Mazilu.
p  16 Benjamin Labatut WC jpg
Spre abis
Pe scurt, Labatut ne oferă o ficționalizare a formulării Principiului Incertitudinii și a Interpretării Copenhaga.
980 17 DN83 foto Denisa Neatu jpg
Două povești (nu doar) de dragoste
Ceea ce funcționează aici însă este dinamica coregrafică și ideea individului ca rezultantă a mediului și a istoriei.
Joaquín Sorolla, Odalisca, ulei pe pânză, 1884 (afis) jpg
Art Safari va fi deschis tot anul: 3 ediții în 2023 - Primul sezon începe în 10 februarie și aduce mult-așteptata expoziție retrospectivă a unui mare modernist român – Ion Thedorescu-Sion, Impresionism spaniol, Prix Marcel Duchamp și Young Blood-ul d
Primul sezon celebrează 140 de ani de la nașterea lui Ion Theodorescu-Sion (1882-1939), maeștrii picturii spaniole, de la Academism la Impresionism, printre care celebrul „Maestru al luminii” - Joaquin Sorolla.
p 15, Munch, Tipatul jpg
Coșmar, Țipăt și Mozart
Füssli nu pictează o scenă erotică, ci o experiență mnemonică sau onirică. Fără cenzură, dăruire completă. Aceasta-i sursa coșmarului.
979 COPERTA 16 sus BAS png
Modificare și aliniere
Romanul este atît un traseu spre adevăr, cît și o continuă negare a acestuia.
979 COPERTA 16 jos Marius jpg
Obsesie, pasiune, durere
Sacrificiul şi durerea, dragostea şi moartea sînt, astfel, modelele simbolice pe care ţesătura scrisului Zeruyei Shalev le întinde peste această poveste despre iluzie, împlinire şi eliberare.
p 17 jpg
Două debuturi importante disponibile online
Două dintre cele mai importante filme lansate în 2022, EO și Crimes of the Future, aparțin unor octogenari. Lucru care m-a inspirat să profit de un foarte util program curatoriat de platforma MUBI.
979 17 Biro coperta1 jpg
Filiera basarabeană
Nu cred că am dus vreodată lipsă de dive în cultura noastră pop – înainte de ’90, Angela Similea ori Corina Chiriac dominau preferințele și colecțiile de discuri Electrecord, dominație de gen ce s-a păstrat și în anii ’90
979 22 coperta1 jpeg
Rushdie neînțelesul
El însă a ajuns în această situație pentru că nu a avut cum să fie altfel decît el însuși.
p 23 Fiinta retractata si refractata, spionata de constiinta sa, 1951 jpg
Victor Brauner – Retractarea sau „retragerea în sine“
Prin reinstaurarea imaginilor mitice, căderea este „răul eliberator“ care conduce la obţinerea elixirului vieţii (Gershom Scholem, La Kabbale et sa symbolique, Payot, Paris, 2003).
Afis Lettre jpg
De Ziua Culturii Naționale, dezbatere despre viitorul presei culturale tipărite, organizată de ICR prin Centrul Național al Cărții
Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, duminică, 15 ianuarie 2023, de la ora 16.00, la Seneca Anticafe (str. Arhitect Ion Mincu 1), va avea loc o întîlnire cu tema Presa culturală: schițe pentru un viitor posibil
Afis 13 ian 2023 Sala Radio jpg
Concert de Ziua Culturii Naționale la Sala Radio
Vineri, 13 ianuarie 2023 (de la 19.00), primul concert al noului an pe scena Sălii Radio va fi prezentat cu ocazia Zilei Culturii Naționale și se va desfășura sub bagheta lui ADRIAN MORAR, dirijor al Operei Naționale Române Cluj-Napoca.
MRM ian15 2023 portrait jpg
„Moștenitorii României muzicale”: turneu susținut de pianista Kira Frolu
Câștigătoarea bursei “Moștenitorii României muzicale” – ediția 2022, va susține o serie de recitaluri-eveniment ce vor avea loc la Brașov, București și Timișoara

Adevarul.ro

image
Când ajunge din nou în România un val de aer polar: unde se anunță ger cumplit, cât mai ninge la munte
Trei zile de iarnă autentică se anunță în mai multe județe din zona de munte. Meterologii anunță ninsori puternice și viscol. Începând de duminică însă un val de aer polar lovește România. Sunt așteptate temperaturi de până la minus 20 de grade Celsius.
image
Trufia îngroapă România. De ce nu putem fi cel mai de preț aliat pentru Occident: „Suntem ca ruda aia săracă...”
România nu reușește să profite de oportunităţi și să-și exploateze potențialul. Marius Ghincea, profesor la Universitatea Johns Hopkins, explică ce-i lipsește României.
image
Netflix, accesat doar din propria locuinţă. Compania ia măsuri drastice: care va fi singura excepţie
Netflix urmează să ia măsuri drastice, astfel încât utilizatorii să nu îşi mai poată împărţi contul cu alte persoane. Decizia a venit, după ce datele statistice au arătat că peste 100 de milioane de utilizatori din întreaga lume folosesc, de fapt, contul altcuiva.

HIstoria.ro

image
Originea familiei Caragiale. Recuperarea unei istorii autentice
„Ce tot spui, măi? Străbunicul tău a fost bucătar arnăut, plăcintar! Purta tava pe cap. De-aia sunt eu turtit în creștet!”, astfel îl apostrofa marele Caragiale pe fiul său Mateiu, încercând să-i tempereze fumurile aristocratice și obsesiile fantasmagoric-nobiliare de care acesta era bântuit.
image
Reglementarea prostituției în București, la sfârșitul secolului al XIX-lea
Către finalul secolului al XIX-lea, toate tentativele întreprinse pentru a diminua efectele prostituției prin regulamente, asistență medicală și prin opere de binefacere nu dădeau rezultatele așteptate, mai ales în ceea ce privește răspândirea bolilor venerice.
image
Anul 1942, un moment greu pentru Aeronautica Regală Română
Anul 1942 a însemnat pentru Aeronautica Regală Română, ca de altfel pentru toate forțele Armatei române aflate în zona de operațiuni, un moment deosebit de dificil.