„Am ales harpa pe nevăzute”

Publicat în Dilema Veche nr. 375 din 21-27 aprilie 2011
„Am ales harpa pe nevăzute” jpeg

- interviu cu harpistul Ion IVAN-RONCEA -

Considerat cel mai bun harpist din România, apreciat pe plan internaţional, Ion Ivan-Roncea este membru al Asociaţiei Internaţionale a Harpiştilor şi al Congresului Mondial de Harpă, din al cărui directorat a făcut parte între 1985-1990. În octombrie 2007 a organizat primul Festival de Harpă din România, iar în 2009 a obţinut titlul de Doctor în muzică, la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. Pe 28 şi 29 aprilie va susţine – împreună cu Ion Bogdan Ştefănescu la flaut – două concerte importante, la Ateneul Român.  

De ce harpa? 

M-am născut în satul Frumuşani, la vreo 25 de km sud de Bucureşti. Aveam voce frumoasă, îmi plăcea foarte mult să cînt, iar părinţii şi învăţătorul meu – dl Sulfineanu – mă susţineau şi, la zece ani, m-au dus la Liceul „Lipatti“. Eu voiam să cînt la oboi, dar fiind prea mic pentru oboi a trebuit să aleg între percuţie şi harpă, ambele necunoscute mie. Toba nu prea mă atrăgea, iar despre harpă nu ştiam absolut nimic. Presupun că, în mintea mea de copil, o fi fost speranţa că harpa ar trebui să fie mai frumoasă decît toba. Şi am ales harpa pe nevăzute – o întîmplare norocoasă pentru că, după ce am cunoscut-o, şi ne-am împrietenit puţin cîte puţin, a început să-mi placă, şi cred că este instrumentul care m-a ajutat să mă exprim artistic. Rămîne însă pentru mine doar un instrument, dragostea mea fiind muzica.  

De-a lungul timpului, aţi participat la numeroase conferinţe şi congrese internaţionale, aţi cîntat pe marile scene ale lumii, alături de orchestre importante. Este vreo diferenţă între cum eraţi primit înainte de ’89, şi după, de către public, de către colegi?  

Aş spune că diferenţa este în interiorul nostru. Şi ea se poate vedea şi în comportament, în discursul nostru – şi cel verbal, şi cel muzical, în întreaga noastră prezenţă scenică. O diferenţă esenţială nu am observat. La nivelul relaţiilor cu instrumentiştii cu care am colaborat înainte de Revoluţie, aş spune că ei nu înţelegeau ce se întîmplă la noi, şi nici eu nu eram priceput şi nici nu voiam să le explic foarte mult, deoarece realizam că sînt două realităţi atît de diferite. După Revoluţie, în primii ani, a fost o deschidere către România. La început am fost priviţi cu admiraţie – dar numai puţin.  

În 2007 aţi organizat primul Festival de Harpă din România, cu ocazia împlinirii a 100 de ani... 

Au fost mai mult de 100 – din datele pe care le-am cules, au fost 115 ani de la prima notificare a existenţei harpei la noi. Intenţionam de mult să fac un festival de harpă în România şi am profitat de împrejurarea că, în mai 2007, mergînd în Germania ca să aleg o harpă pentru Conservator, directorul firmei Lyon & Healy mi-a sugerat să facem o expoziţie la Bucureşti – eventual asociată unui festival. Şi astfel, în cîteva luni, am încercat să-l încropim. Pe lîngă expoziţia pe care au organizat-o firmele Lyon & Healy şi Salvi, noi (adică eu, ajutat de cîţiva sufletişti, şi cu sprijinul logistic al Filarmonicii „George Enescu“ şi al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti) am pregătit în paralel un festival, în care au cîntat cîţiva interpreţi din România şi din străinătate. L-am făcut din scurt, fără nici un ban – şi e greu să faci un festival, chiar dacă e mic, fără nici un ban. Am avut nişte sponsori care ne-au ajutat la publicitate, parteneri media, dar a trebuit să îi rog pe artiştii care au cîntat să participe fără a fi plătiţi. Încercăm să îl facem din nou în 2012, şi în funcţie de ce sponsorizări găsim.  

Cum se vede succesul ca solist de harpă, comparativ cu cel al soliştilor de pian sau vioară? 

Şi eu, ca şi ceilalţi solişti, îmi doresc să am succes. Însă mă preocupă mai puţin acest aspect; strădania mea de căpătîi e să cînt bine. Important e ca, odată ajuns pe scenă, să ai ceva de spus, să comunici cu semenii tăi şi să transmiţi un mesaj – de preferinţă cel al compozitorului, care vine din partitură.  

Deci mai degrabă sînteţi pentru păstrarea liniei compozitorului, mai mult decît pentru improvizaţie sau o amprentă puternic personală... 

Sînt şi ca educaţie, şi ca structură un tip clasic, echilibrat. Astfel că încerc să respect nu doar litera textului, ci şi spiritul său. Improvizaţia poate avea rostul ei. E vorba de frazare şi de interpretare. Noi comunicăm cu aceste două unelte. Frazarea este etapa superioară a analizei muzicale, care se bazează şi pe o analiză strictă a textului, una de tip logic, şi pe cunoaşterea intuitivă, alături de creativitate. Frazezi în funcţie de datele textului, dar felul – personal – în care comunici mesajul compozitorului te diferenţiază de ceilalţi. Interpretul trebuie să facă acest lucru într-o manieră proprie şi, cu cît te apropii mai mult de spiritul muzicii cîntate, iar comunicarea este directă şi sinceră, cu atît eşti mai credibil pentru public. 

Este bine să pui foarte mult suflet – atît de mult încît să fii prins de muzică, sau e de preferat să ai o anumită distanţă? 

M-a preocupat dintotdeauna acest aspect al interpretării, al comunicării mesajului reieşit din text. Eu cred că, fără implicare afectivă, fără creativitatea spontană nu există mesaj artistic, în interpretarea muzicală. Fiecare interpret îşi elaborează propria strategie interpretativă. Felul în care reuşim să facem acest lucru, în speranţa că am pătruns cît mai mult din tainele, din metafora muzicii, este esenţial, şi ţine foarte mult de echilibrul dintre afect şi intelect. Nu ştiu dacă muzica este în egală măsură artă şi ştiinţă, dacă este afectivitate şi creaţie ideatică, dar în mod sigur este şi una, şi alta.  

Ce loc ocupă harpa ca instrument solist în programele de concerte? Şi unde îşi pot desfăşura activitatea artiştii, în sensul cîştigării existenţei?  

Sînt ţări în care harpa este un instrument mai cunoscut, mai apreciat, şi care apare mai des pe scenă – ţări cu tradiţie de multe secole, precum Franţa, Germania, Anglia, Rusia. La noi sînt foarte puţini harpişti – cîteva zeci, cu totul, dar şi nevoia de harpişti este mai redusă. În fiecare orchestră ar trebui să existe un harpist, la cele mai mari sau la Operă sînt şi cîte doi. Există doar cîteva Şcoli de Muzică, Conservatoare... Sînt cam 40-50 de harpişti, profesionişti, elevi şi studenţi, în total. Fiind atît de puţini, şi numărul concertelor cu harpă solo este redus. Avem însă cîteva harpiste valoroase care desfăşoară o activitate solistică şi camerală frumoasă, dintre care le-aş menţiona pe Elena Ganţolea, Maria Bâldea, Ioana Nicolescu, Emese Nagy, Judith Wunderlich, Bernadette Sara, Ionela Brădean, Roxana Moişanu, Miruna Vidican. În ceea ce mă priveşte, am avut o carieră solistică bogată – cam 20-25 de apariţii pe stagiune – concerte cu orchestrele ca solist, recitaluri solo, camerale, ori mixte, sau participări în recitaluri ale altor colegi. În cei 40 de ani de cînd am terminat facultatea, am cîntat în circa 1000 de concerte – solo şi camerale. Este un lucru cu care mă mîndresc, pentru că nu este la îndemîna oricărui harpist să o facă. Am şi avut norocul că, în România, mi-au fost deschise porţile. În momentul în care am început să mă afirm, nu mi-a fost foarte greu să primesc concerte ca solist. Primii ani sînt mai grei, pînă te cunosc oamenii şi se conving că meriţi să-ţi încredinţeze un concert sau un recital. Dar după ce confirmi cîţiva ani la rînd, lucrurile intră pe un făgaş de normalitate, şi e important că veneam pe o piaţă unde concertele de harpă erau extraordinar de puţine. Şi atunci harpa a fost binevenită. Cît priveşte activitatea curentă – locurile de muncă ale harpiştilor –, cred că răspunsul se poate desprinde din cele de mai sus, şi anume – în orchestre, şcoli şi licee de muzică sau conservatoare. Sînt şi harpiste care cîntă, ocazional, în hoteluri sau la evenimente mondene.

Cum priviţi relaţia profesor-student? 

M-am străduit să fiu pentru studenţii mei nu doar un profesor, ci şi – în măsura în care credeam că învăţătura mea le poate fi folositoare – un model artistic şi un fel de maestru, de mentor, încercînd să am cu toţi o relaţie umană şi profesională bună. Am socotit întotdeauna că studenţii mei sînt nişte colegi mai tineri, cu mai puţină învăţătură şi experienţă, dar sînt colegi de breaslă şi era normal să comunicăm astfel.

Mai sînt în România studenţi la harpă?

Avem foarte puţini elevi harpişti în Şcolile de Muzică. La UNMB am doar două studente. Constat cu tristeţe o îngrijorătoare lipsă de interes pentru harpă, lipsă de interes ce ar putea afecta serios activitatea harpistică în viitor.  

Cîte ore ar trebui să repete un student pe zi?  

Lucrul individual este esenţial. Cu profesorul lucrezi 2 ore pe săptămînă – acestea sînt foarte necesare, dar în nici un caz suficiente. Le spun adesea studenţilor că ei se formează prin studiul individual, de aceea trebuie să înveţe cît de mult pot de la mine, în timpul lucrului la clasă, în aşa fel încît să ştie cum să se pregătească. Cred că un profesor bun trebuie să îi înveţe pe studenţi cum să studieze ca să devină proprii lor profesori. Ar trebui să studieze singuri, în medie, 4 ore pe zi la harpă, 24-25 de ore pe săptămînă.  

Care este diferenţa, pentru solist, între a cînta la o harpă de concert sau la o harpă celtică? 

Harpa contemporană de concert, numită harpă cu pedale, este socotită cea mai performantă.  Pe ea  se poate cînta un repertoriu variat, la o înaltă calitate. Instrumentul îţi permite şi din punct de vedere tehnic, şi expresiv o interpretare cît mai frumoasă. Pe harpele fără pedale se cîntă de obicei muzică etno sau/şi de provenienţă populară, muzică scrisă în maniera baladescă sau a dansurilor irlandeze, dar este o muzică mai simplă. Tot aşa, sînt harpişti care cîntă muzică clasică, cît şi harpişti care cîntă folk, latino, pop, jazz etc. 

Credeţi că harpa este un instrument prea delicat, prea blînd pentru ascultătorii din ziua de azi? 

Imaginea harpei a fost asociată cu domniţe drăguţe, îmbrăcate în volănaşe, cu fundiţe, care fac glissando şi cîntă flajeolete dulcegi. Însă harpa este un instrument cu o largă paletă expresivă, pe care se pot cînta tot felul de muzici, de la repertoriul clasic, pînă la contemporan, trecînd prin latino, pop, jazz..., după cum arătam mai sus. Depinde de interpret, de cît este de iscusit în a-i capta atenţia ascultătorului. La harpă se poate cînta şi diafan, şi angelic, şi sensibil, şi siropos, dar se poate cînta şi foarte tensionat, se poate cînta şi cu virtuozitate, se poate cînta şi urît, dacă e nevoie.  

Mai aveţi emoţii cînd urcaţi pe scenă? 

Da, întotdeauna. Asta depinde de firea fiecăruia – eu sînt o fire emotivă. Dar dacă ai pornit pe această cale şi vrei să cînţi ca solist, trebuie să înfrunţi şi dificultatea asta! Satisfacţia este însă enormă şi răsplăteşte tot efortul şi tot stresul datorat tracului. Merită!

a consemnat Patricia MIHAIL

999 16 coperta jpg
Reducția retoricii
În Eșarfe în cer (2012), Dumitru Crudu scrie despre moarte pornind de la o situație concretă, de fapt persistînd în situația concretă.
p 17 2 jpg
Celălalt pe care-l adoram
Cu toate acestea, Marx può aspettare rămîne un film găurit, incapabil să se închidă rotund.
999 17 PBreazu jpg
Un tunel creativ
Vocea lui Del Rey rămîne centrală și omniprezentă, la fel ca în operele precedente.
999 21 jpg
Delirul realității
Poate că o explicație ar fi că din trunchiul memorialisticii naziste a ieșit un trunchi mai mare, al memorialisticii Holocaustului.
Catre mine afiș spectacol jpg
Spectacolul „Către mine” de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” închide ediția a șasea a atelierelor de scris pentru adolescenți organizate de Control N
Asociația Culturală Control N și elevii Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” (Trupa As) vă invită la spectacolul de teatru „Către mine“.
featured image (5) jpg
Povestea ascunsă a Palatului Versailles: De la o cabană de vînătoare la un obiectiv turistic impresionant
Pornind de la o cabană de vînătoare, Palatul Versailles s-a transformat în unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Franța.
poster Dry Cleaning 31 05 jpg
Curățătoria punk
Post-punkerii britanici Dry Cleaning (left-field art rockers sau spoken-word punkers, cum au fost ei descriși de presa muzicală) vor concerta în premieră la București, miercuri, 31 mai, după ora 20:00, la Control Club.
998 16 coperta 1 jpeg
Nebănuite sînt căile prozatorului – de la experimentul burlesc la policier –
Dacă şi-a propus să angajeze energii cinegetic-detectivistice, atunci Femeia de marţipan e un roman detectivistic ratat, în opinia mea.
p 17 jpg
Pîntecul lumii
Cu un ochi la spiritualitate și celălalt la cinema
998 17 audio cover jpg
Levant la Gărîna
Ibrahim Maalouf, cîndva un promițător talent în jazz, e pe cale să devină un superstar world music după nominalizarea Grammy
comunicat institutul cervantes omagiu mircea cartarescu jpg
Mircea Cărtărescu, omagiat la Institutul Cervantes din București
Cu prilejul decernării Premiului FIL pentru Literatură în Limbi Romanice, ediția 2022, în cadrul celei de-a 36-a ediții a celui mai mare tîrg de limbă spaniolă.
Apa lacului nu e niciodata dulce jpg
Apa lacului nu e niciodată dulce - fragment
Acel împreună mă înghite ca o închisoare, e un noi în care nimeni nu m-a întrebat dacă vreau să locuiesc.
2nd NEW draft poster FINAL med jpg
Ultimele zile de înscrieri la New Draft, rezidența în care îți scrii propriul scenariu de lungmetraj și lucrezi cu producătorii Ada Solomon, Tudor Giurgiu și Bianca Oana
”Prezența producătorilor Ada Solomon, Tudor Giurgiu și Bianca Oana este cadoul nostru de mijloc de drum pentru participanți.
997 16 Bilete de sinucigas jpg
Groaznica sinucidere din strada Micsandrelor
Aș fi preferat ca Bilete de sinucigaș să fi avut pur și simplu paginile albe
p 17 2 jpg
Puncte de vedere
Între David Cronenberg și Michael Mann, acest thriller turcesc sună prea adevărat
997 17 Breazu jpg
După 29 de ani
Fuse, noul album al duo-ului britanic, merită o inimioară roșie – „What is left to lose? / Nothing left to lose”.
997 21 Iamandi jpg
Evadările de la Auschwitz
Jonathan Freedland sugerează că Rudolf Vrba și Alfréd Wetzler au fost primii evrei care au reușit să evadeze de la Auschwitz.
Book cover jpg
copertă Murmur jpg
Dincolo de bine și de rău
Bun, în tot cazul, ușor melancolic, ușor retro, noul roman al lui Mircea Pricăjan e o meditație la sensurile încurcate ale istoriei.
996 17 Eroine jpg
Cîteva ipostaze feminine în teatrul recent
O mutație subtilă s-a produs în teatrul românesc în ultima vreme: perspectiva feminină este integrată tot mai des în spectacole și recunoscută subliminal ca parte din standardul scenic.
p 23 2 jpg
Daniel Spoerri – Noul Realism, EAT ART și „tablourile-capcană“
În acest an, între 19 și 28 mai, are loc la Romaero Băneasa un nou tîrg internațional de artă contemporană, MoBU.
GR Headshot   Credit Andrew Macpherson jpg
Actorul Geoffrey Rush vine la TIFF.22
Strălucire va avea o proiecție specială la TIFF, în prezența actorului.
Mostenitorii 13mai landscape 1080 jpg
“Moștenitorii României muzicale”: recital-eveniment susținut de pianistul George Todică, laureat al Concursului internațional “George Enescu”
George Todică va interpreta un program cu opusuri celebre semnate de Enescu, Ravel, Rahmaninov și Chopin.
995 16 coperta1 jpg
Kituri de supraviețuire
Toate cele trei poete înțeleg poezia ca pe o formă subtilă de diversiune.

Adevarul.ro

image
Cine a fost Vera Putina, presupusa mamă biologică a liderului de la Kremlin
Vera Putina, care a murit, miercuri, 31 mai, la 96 de ani, a ieșit din obscuritate în 1999, pretinzând că este mama biologică a lui Vladimir Putin, pe care a pretins că l-a abandonat când era copil.
image
Frații Tate și interlopii din „Familia DMS“, un sindicat de crimă organizată din România
Andrew și Tristan Tate, anchetați pentru trafic de persoane și viol, au câștigat bani din săli de jocuri de noroc în colaborare cu cel mai mare sindicat de crimă organizată din România, arată o investigație realizată de Rise Project.
image
Ce zodii sunt adevărate mașini de făcut bani. S-au născut pentru asta
Unii dintre nativii zodiacului se mulțumesc cu un serviciu sigur și cu un venit stabil, în timp ce alte semne zodiacale sunt făcute să producă bani pe bandă rulantă.

HIstoria.ro

image
George Gershwin și visul american
George Gershwin (1898-1937) a marcat scena americană la începutul secolului XX.
image
De ce se urau de moarte Ştefan cel Mare şi Vlad Ţepeş. Duşmănia lor apare într-un document de la Vatican!
Vlad Ţepeş, domn al Munteniei în trei rânduri, şi Ştefan cel Mare, voievodul care a condus Moldova timp de aproape jumătate de secol, au avut relaţii sinuoase, în funcţie de conjunctura politică a vremii şi de interesele administrative.
image
Château La Coste, în Provence: ce descoperire!
Ce e, până la urmă, Château La Coste? Un spaţiu magic, construit în jurul unei îndeletniciri cu tradiţie: facerea vinului.