La dulcea vampirizare

Publicat în Dilema Veche nr. 408 din 8-14 decembrie 2011
A mai trecut un tîrg jpeg

Zău că-mi pierdusem de mult nădejdea că aşa ceva poate să mi se mai întîmple! După aproape un deceniu de plictis, agasare sau rutinare resemnată, mi-am regăsit pentru două zile excitaţiunea tîrgurilor de carte!

V-am mai spus: cu o singură excepţie, am fost prezent activ, adică implicat profesional, la toate ediţiile Bookarest/Bookfest şi „Gaudeamus“. Să fi fost vreo treizeci şi ceva. Am trecut, aşadar, prin toate stările posibile. Elan postrevoluţionar, recuperînd insaţiabil scrierile exilului românesc, înghiţind nesăţios literatura anticomunistă, traducerile prohibite, libertăţile necunoscute vreodată. Revelaţii în bine şi în rău, resincronizare eficientă sau tardivă. Frenezia evenimentelor editoriale cu sute şi chiar mii de oameni, inclusiv concurenţa neloială a microfoanelor, pînă la jalea lansărilor cu trei fursecari şi-un deget de şampanie în pahar de plastic. Pe scurt: mărire şi decadenţă.

Ei bine, uite că roata se roteşte. Din pricina sărăciei, a exasperării, debusolării  morale şi mîrlăniei fagocitare, cartea (evadarea spirituală) a redevenit o şansă bovaric-eliberatoare, o supapă emoţională, un debuşeu de sentimentalism, verdict etic, proiecţie existenţială... Şi chiar un cadou. Pînă acum cîţiva ani, a oferi cuiva, ca recunoştinţă ori şpagă, o carte, oricît ar fi fost ea de preţioasă, era un moft. Unul privit, după caz, cu mirare, dispreţ, botoasă blazare. Or, acum, pînă şi unul ca mine observă deja cu nelinişte că pentru intervalul dintre Sf. Nicolae şi seara Crăciunului nu-i mai ajung pungile şi punguţele de umplut cu bucoavne de tot felul! Cînd ajungi să oscilezi cu o carte între patru destinatari în chip egal îndreptăţiţi să o primească, apoi să ştiţi, domniile voastre, că situaţia-i departe de-a fi neagră! E roză. Rubicondă.

După şapte lansări în trei zile, după sufocări, eviscerări, răscoliri, pietinări, jigniri, adorări şi vampirizări, observ că mă simt ca bătrînul boier jucat de Giugaru în nu-ş-ce film cu haiduci şi care, asaltat de-o ţigăncuşă nurlie (focoasa pereche, pe ecran, a lui Jean Constantin), exclamă cu frenetică uluire: „Simţăsc! Simţăsc!“.

După ce-n mai multe rînduri am jurat (of: „Never say never!“) că nu mai calc pe la vreo lansare-n tîrg, iată-mă acum hipnotizat de miile de trupuri care au transformat în arene greco-romane scările din faţa standului Humanitas, la Neagu Djuvara, Andrei Pleşu, Lucian Boia, Mircea Cărtărescu, pentru Cioran şi Gabriel Liiceanu, Antoaneta Ralian şi Radu Paraschivescu, Anne Frank, Grigore Leşe, Horia-Roman Patapievici. Rudele şi prietenii mi-au contorizat cu înduioşătoare încruntare agitaţia, nebuneala şi tensiunea arterială, dar nimeni nu m-a putut extrage din euforia inconştientă în care te aruncă imaginea unei cozi la autograf pe patru rînduri, cale de-o sută de metri, timp de trei ore, cum a fost la Răspuns criticilor mei, de Neagu Djuvara (premiul pentru cea mai rîvnită carte a „Gaudeamus“-ului 2011). Humanitas a lucrat pur şi simplu zdrobitor, sfidînd regal orice concurenţă. Sigur că au fost cîţiva editori, inclusiv Adevărul cu Grigore Cartianu, care au vîndut sute de exemplare dintr-un titlu, dar nimeni nu s-a apropiat de performanţa echipei coordonate de Gabriel Liiceanu şi Lidia Bodea de a impune în forţă şi fără drept de apel peste patruzeci de titluri şi autori, unul mai doxat, mai pretenţios şi mai pitoresc decît altul (Heidegger, Carmen Sylva, Kierkegaard, Mishima, Mite Kremnitz, dar şi Dumitriţa Stoica, Gabriel Cercel, Gabriel Brebenar, laolaltă cu Cioran, Victor Ieronim Stoichiţă, Andrei Scrima, T.O. Bobe şi Vlad Mixich, plus Amos Oz, Matei Vişniec şi Ghepardul lui Lampedusa) cu nonşalanţa cu care impui o nouă linie de ochelari de soare.

Amportat de elanuri, mi-am părăsit în parcare instinctul de conservare şi nu m-a mai deranjat nici una dintre zecile de tentative de vampirizare, ricanări sadice şi sfredeliri verbal-răzbunătoare cu care m-au deprins pînă la greaţă tîrgurile anterioare. Ba dimpotrivă. M-am conversat cu Silviu Lupescu ca doi bătrîni lupi de mare tatuaţi de nenumărate harpoane. M-am lăsat alintat cu puerilă vanitate de „castelanele“ de la standul Editurii Vremea. M-am îmbrăţişat cu Marta Petreu şi Ion Vartic, doi cioranieni ghiduşi, imprevizibili, dar fraterni cît încape. Am notat cu plăcere bucuria lui George Arion, aflat în drum spre Londra, unde i s-a tradus un roman poliţist, ca şi efervescenţa lui Stelian Ţurlea, proaspăt premiat al revistei Flacăra, gata să-şi lanseze Îmi ies din minţi la Crime Scene Publishing. La editura Trei, Magda Mărculescu mi-a umplut năprasnic o săptămînă de „série noire“ cu şapte cărţoaie din constelaţia Fred Vargas, Arnaldur Indridason & Co. Alături de cele cinci vorbiri de la Humanitas (despre senzaţionalul Cioran voi scrie aici joia viitoare), am prezentat cu plăcere la Polirom Cinematograful gol de Daniel Cristea-Enache şi volumul (coordonat de Magda Mihăilescu şi Cristina Corciovescu) dedicat noului val din cinematografia românească, apărut la doar cîteva săptămîni după ce scrisesem în Dilema veche despre nevoia de-a face bucla exegetică la fenomenul început în 2001 cu Marfa şi banii, ajuns la Periferic şi Loverboy, trecînd prin Filantropica, Moartea domnului Lăzărescu, Occident, 432, A fost sau n-a fost?, Hîrtia va fi albastră, Boogie, California Dreamin’ (nesfîrşit), Eu cînd vreau să fluier, fluier, Marţi, după Crăciun, Poliţist, adjectiv, Aurora ş.cl. Am dat să-l îmbrăţişez pe Mircea Cărtărescu, răcit bocnă, drept pentru care am rămas la o tandru-complice strîngere din ochi. Am bîrfit suav, bezmetic sau şopîrlin cu Ioana Pârvulescu, Florin Iaru, Cristian Teodorescu, Teodora Stanciu, Vlad Russo, Nadia şi Mircea Anghelescu, cu Adrian Olaru (entuziastul plecat de la Cărtureşti la elefant.ro), Robert Şerban (care-a scos iarăşi la Brumar un Foarţă excepţional: Psalmii, Iov, Cîntarea cîntărilor, Ecleziastul...), Ion şi Marian Barbu, Iaromira Popovici şi Eugen Istodor. M-au intimidat, ca de obicei, doamnele Paula Apreotesei, Mireille Rădoi, Otilia Schwartz şi Marina Dumitrescu. M-am emoţionat nostalgic văzînd-o debutînd editorial – la 52 de ani! – pe Dumitriţa Stoica, profesor la Liceul „Gh. Lazăr“, cu care polemizam fratern acum un sfert de secol la cercul de istoria dramaturgiei din facultate. L-am revăzut cu drag pe Constantin Zaharia, anume venit de la Paris ca să-şi vadă tipăriţi Cioranii de la Humanitas. M-am intersectat cu Denisa Comănescu şi Dinu Flămând, premiat pentru ediţia Fernando Pessoa, am umflat curios Dicţionarul de argou francez-român de la Niculescu şi m-am salutat (cu sau fără dedicaţii) cu Grete Tartler, Alex. Ştefănescu, Ioan Buduca, Varujan Vosganian, Adrian Cioroianu, Mircea Bârsilă, Radu Călin Cristea. M-a interzis prezenţa lui Mugur Şteţ, purtătorul de cuvînt al BNR, la lansarea bietului meu jurnal athonit (pe care Horia-Roman Patapievici mi l-a prezentat cu o prietenie şi-o acribie de-a dreptul strivitoare). Am făcut cunoştinţă cu Radu Jorgensen, l-am revăzut, ca-n fiecare an, tot la Nautilus, pe Lucian Hanu (al cărui fiu, cîndva licean, a cîştigat acum bursă de masterat în Anglia) şi mi s-au oferit (întru penitenţă?) cărţile lui Artur Silvestri...

Faţă de toate astea, faptul că m-am contrat, potrivit obiceiului, cu înţepăturile revendicative ale lui Radu Aldulescu, că Antoaneta Tănăsescu, după ce mi-a dat, în timp, atîtea dovezi de prietenie, mi-a taxat rece peste umăr indiferenţa la corespondenţa lui Lewis Carroll, ori că Nicolae Breban m-a străpuns cu ochi neguros şi vorbe ţepoase la standul lui Teşu Solomovici, în vreme ce C.T. Popescu abia mi-a întins, fără cuvinte, două degete dispreţuitoare – n-au fost decît cîteva migdale amărui la un tort, repet, surprinzător de dulce. Spre deosebire de alte dăţi, nu m-au mai deranjat insistenţa psihotică a clujeanului neîmpăcat cu persistenţa postceauşistă a vocabulei „Napoca“, agresivele abordări pro-paranormal şi pro-fantasy, incriminările specifice caracudei etern nemulţumite, doamna cu manuscrisul pierdut în chip magic („pesemne este o jertfă cerută de Dumnezeu“ am conchis eu) şi nici măcar trompeta ruginită a lui Paul Daian... Am înregistrat cu plăcut frison doar mulţimea micilor alinări de vanitate...

Ca să vezi ce face exasperarea din noi! Din cît e mai urît împrejur, dintr-atît nevoia de comuniune pe cale livrescă devine mai acută. Şi mai vindecătoare. Peste o sută de mii de oameni s-au încălzit reciproc (şi) la „Gaudeamus“-ul acesta. Nu ştiu dacă ne vom mai regăsi vreodată, dar e sigur că încă nu ne-am pierdut cu totul. 

Dan C. Mihăilescu este critic literar. Cea mai recentă carte publicată: Oare chiar ne-am întors de la Athos?, Humanitas, 2011.

999 16 coperta jpg
Reducția retoricii
În Eșarfe în cer (2012), Dumitru Crudu scrie despre moarte pornind de la o situație concretă, de fapt persistînd în situația concretă.
p 17 2 jpg
Celălalt pe care-l adoram
Cu toate acestea, Marx può aspettare rămîne un film găurit, incapabil să se închidă rotund.
999 17 PBreazu jpg
Un tunel creativ
Vocea lui Del Rey rămîne centrală și omniprezentă, la fel ca în operele precedente.
999 21 jpg
Delirul realității
Poate că o explicație ar fi că din trunchiul memorialisticii naziste a ieșit un trunchi mai mare, al memorialisticii Holocaustului.
Catre mine afiș spectacol jpg
Spectacolul „Către mine” de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” închide ediția a șasea a atelierelor de scris pentru adolescenți organizate de Control N
Asociația Culturală Control N și elevii Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” (Trupa As) vă invită la spectacolul de teatru „Către mine“.
featured image (5) jpg
Povestea ascunsă a Palatului Versailles: De la o cabană de vînătoare la un obiectiv turistic impresionant
Pornind de la o cabană de vînătoare, Palatul Versailles s-a transformat în unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Franța.
poster Dry Cleaning 31 05 jpg
Curățătoria punk
Post-punkerii britanici Dry Cleaning (left-field art rockers sau spoken-word punkers, cum au fost ei descriși de presa muzicală) vor concerta în premieră la București, miercuri, 31 mai, după ora 20:00, la Control Club.
998 16 coperta 1 jpeg
Nebănuite sînt căile prozatorului – de la experimentul burlesc la policier –
Dacă şi-a propus să angajeze energii cinegetic-detectivistice, atunci Femeia de marţipan e un roman detectivistic ratat, în opinia mea.
p 17 jpg
Pîntecul lumii
Cu un ochi la spiritualitate și celălalt la cinema
998 17 audio cover jpg
Levant la Gărîna
Ibrahim Maalouf, cîndva un promițător talent în jazz, e pe cale să devină un superstar world music după nominalizarea Grammy
comunicat institutul cervantes omagiu mircea cartarescu jpg
Mircea Cărtărescu, omagiat la Institutul Cervantes din București
Cu prilejul decernării Premiului FIL pentru Literatură în Limbi Romanice, ediția 2022, în cadrul celei de-a 36-a ediții a celui mai mare tîrg de limbă spaniolă.
Apa lacului nu e niciodata dulce jpg
Apa lacului nu e niciodată dulce - fragment
Acel împreună mă înghite ca o închisoare, e un noi în care nimeni nu m-a întrebat dacă vreau să locuiesc.
2nd NEW draft poster FINAL med jpg
Ultimele zile de înscrieri la New Draft, rezidența în care îți scrii propriul scenariu de lungmetraj și lucrezi cu producătorii Ada Solomon, Tudor Giurgiu și Bianca Oana
”Prezența producătorilor Ada Solomon, Tudor Giurgiu și Bianca Oana este cadoul nostru de mijloc de drum pentru participanți.
997 16 Bilete de sinucigas jpg
Groaznica sinucidere din strada Micsandrelor
Aș fi preferat ca Bilete de sinucigaș să fi avut pur și simplu paginile albe
p 17 2 jpg
Puncte de vedere
Între David Cronenberg și Michael Mann, acest thriller turcesc sună prea adevărat
997 17 Breazu jpg
După 29 de ani
Fuse, noul album al duo-ului britanic, merită o inimioară roșie – „What is left to lose? / Nothing left to lose”.
997 21 Iamandi jpg
Evadările de la Auschwitz
Jonathan Freedland sugerează că Rudolf Vrba și Alfréd Wetzler au fost primii evrei care au reușit să evadeze de la Auschwitz.
Book cover jpg
copertă Murmur jpg
Dincolo de bine și de rău
Bun, în tot cazul, ușor melancolic, ușor retro, noul roman al lui Mircea Pricăjan e o meditație la sensurile încurcate ale istoriei.
996 17 Eroine jpg
Cîteva ipostaze feminine în teatrul recent
O mutație subtilă s-a produs în teatrul românesc în ultima vreme: perspectiva feminină este integrată tot mai des în spectacole și recunoscută subliminal ca parte din standardul scenic.
p 23 2 jpg
Daniel Spoerri – Noul Realism, EAT ART și „tablourile-capcană“
În acest an, între 19 și 28 mai, are loc la Romaero Băneasa un nou tîrg internațional de artă contemporană, MoBU.
GR Headshot   Credit Andrew Macpherson jpg
Actorul Geoffrey Rush vine la TIFF.22
Strălucire va avea o proiecție specială la TIFF, în prezența actorului.
Mostenitorii 13mai landscape 1080 jpg
“Moștenitorii României muzicale”: recital-eveniment susținut de pianistul George Todică, laureat al Concursului internațional “George Enescu”
George Todică va interpreta un program cu opusuri celebre semnate de Enescu, Ravel, Rahmaninov și Chopin.
995 16 coperta1 jpg
Kituri de supraviețuire
Toate cele trei poete înțeleg poezia ca pe o formă subtilă de diversiune.

Adevarul.ro

image
Cum afli când te poți pensiona: ce documente trebuie depuse. CALCULATOR pensie anticipată
Creșterea vârstei de pensionare este luată în calcul în toate statele lumii în care natalitatea a scăzut, iar îmbătrânirea populației accelerează, punând în dificultate sistemele publice de pensii.
image
Povestea dramatică a celei mai de succes dresoare de lei și tigri din România. Final tragic de carieră
Cea mai renumită dresoare de lei și tigri din România a fost brașoveanca Lidia Jiga. Ea a murit în arenă, sfâșiată de tigrul pe care-l plimba cu decapotabila prin București în anii 1960
image
Misterul morții spionilor înecați în Lacul Maggiore din Alpii Elvețieni: „A venit apocalipsa peste noi“ VIDEO
Patru persoane au murit după ce o navă care transporta 21 de pasageri, toți în legătură cu serviciile secrete italiene și israeliene, s-a răsturnat, iar speculațiile privind natura călătoriei sunt din ce în ce mai multe.

HIstoria.ro

image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.
image
Ultimele zile din viața lui Adolf Hitler
Rar s-a mai întâmplat în istoria omenirii ca moartea unui om care a influențat decisiv nu doar secolul al XX-lea, dar și felul în care a evoluat omenirea până în ziua de azi să dea naștere la atât de multe minciuni, legende și adevăruri spuse pe jumătate. Autoritățile sovietice, singurele în măsură să afle adevărul, au făcut tot posibilul să încurce și mai mult lucrurile. Pentru Stalin, care gândea în termenii Războiului Rece încă din 1945, un Hitler probabil viu și nevătămat era mult mai folosi
image
George Gershwin și visul american
George Gershwin (1898-1937) a marcat scena americană la începutul secolului XX.