„Dacă eşti un scriitor bun, oamenii îşi vor aminti personajul romanului tău şi pe tine te vor uita“ – interviu cu Elias KHOURY

Publicat în Dilema Veche nr. 749 din 28 iunie – 4 iulie 2018
„Dacă eşti un scriitor bun, oamenii îşi vor aminti personajul romanului tău şi pe tine te vor uita“ – interviu cu Elias KHOURY jpeg

Scriitorul libanez Elias Khoury a fost recent în România pentru a-și prezenta romanul Copiii ghetoului. Numele meu este Adam, apărut la Polirom în traducerea lui Nicolae Dobrișan. Unul dintre cei mai importanți scriitori de limbă arabă de astăzi, Elias Khoury s-a născut la Beirut în 1948, a fost jurnalist cultural în Liban și profesor invitat la Columbia University și distunguished professor la New York University. A primit Arabic Novel Prize 2008 și a fost nominalizat la International Prize for Arabic Fiction 2017. 

Capitolul introductiv al romanului Copiii ghetoului. Numele meu este Adam e scris de un profesor de literatură care a primit carnetele cu însemnări ale cuiva care s-a sinucis, carnete pe care profesorul decide să le publice. Capitolul introductiv este semnat Elias Khoury. De ce ați ales să apăreți ca personaj în propria poveste?

Din mai multe motive. Unul dintre motivele principale este că personajul narator al cărţii vorbeşte mult despre literatură şi critică multe opere literare, critică romane palestiniene, critică romane israeliene. Şi m-am gîndit că nu ar fi cinstit să nu-mi critice şi propriul roman, de asta am început aşa cartea. M-am gîndit că e frumos să las personajul să mă critice în propria mea carte, ceea ce e destul de rar în literatură, dar iată că se poate întîmpla. În plus, eu am fost profesor la New York University vreme de 15 ani, aşa că ştiu bine locul, cunosc bine New York-ul şi locurile descrise la începutul romanului.

Adam, autorul carnetelor, se sinucide, dar însemările sale şi povestea sa vor supravieţui, graţie profesorului Elias -Khoury. Este aceasta povestea unui eşec sau este povestea unei supravieţuiri?

Şi una, şi alta. Supravieţuirea se va încheia cu moartea. E destinul omului să moară, din nefericire. Sau din fericire. Imaginaţi-vă că n-am mai muri: ar fi cumplit. Aceste carnete ale lui Adam nu erau destinate publicării. Adam nu era sigur ce scrie. Întîi a încercat să scrie un roman despre un poet arab clasic care a murit din iubire, apoi s-a hotărît să nu mai scrie acel roman, ci să-şi scrie autobiografia. El nu s-a gîndit niciodată că e un roman ceea ce scrie, el a crezut că sînt nişte însemnări. Sînt multe poveşti în carnetele lui, dar e şi multă critică literară. Pînă cînd am citit eu aceste carnete şi mi-am zis că aş putea să le fur – de ce nu? mi-am zis. Aş putea s-o fac, toţi scriitorii o fac. Dar am sfîrşit prin a accepta faptul că nu aş putea rescrie ceea ce a scris, aşa că am decis să-i public însemnările aşa cum sînt. Le puteţi citi ca pe un roman, le puteţi citi cum doriţi, e o operă deschisă. E textul unei experienţe trăite, al unei tragedii, e povestea unui om cu multe identităţi, a unui om care îşi pune întrebări nu doar cu privire la tragedia palestiniană, ci şi cu privire la propria sa tragedie. La un moment dat, Adam a descoperit că nu este fiul celor care l-au crescut, ci a fost găsit la pieptul unei femei moarte, în timpul marelui exod care a avut loc în 1948, a descoperit deci că toată viaţa lui a fost o minciună. Aşa că a încercat să-şi inventeze povestea. Din această perspectivă, povestea este propria lui meditaţie asupra semnificaţiei trecutului său, care face parte, desigur, dintr-o imensă tragedie, cea prin care a trecut şi, din păcate, încă mai trece poporul palestinian. Aşa că poate fi o mărturie, o istorie, o poveste. Iar una dintre întrebările majore pe care şi le pune Adam lui însuşi şi pe care literatura nu cred că şi-a adresat-o vreodată este legată de iubire. În general, toate poveştile de dragoste din literatura clasică sînt poveşti de despărţire, nu avem poveşti de dragoste în care cei doi să se căsătorească în final. Dacă iubirea duce la căsătorie, nu mai avem nici o poveste. Iar întrebarea lui Adam este nu cum începe dragostea, ci cum se sfîrşeşte ea. Pentru că marea tragedie a iubirii este că se termină. Şi el chestionează semnificaţia finalului iubirii. Fiindcă descoperă dintr-odată că n-o mai iubeşte pe Dalyia, femeia cu care intenţiona să se căsătorească, şi asta îl marchează. Fusese împreună cu această femeie vreme de zece ani, crezînd în tot timpul acesta că ea este iubirea vieţii lui şi apoi, la un moment dat, a trecut printr-o cădere nervoasă, după ce unul dintre prietenii lui s-a sinucis, iar ea l-a părăsit. De obicei, cînd iubeşti vreme de zece ani pe cineva, pleci şi te întorci tot timpul, dar în acel moment el a descoperit că n-o mai iubeşte şi asta l-a pus serios pe gînduri. Şi l-a făcut să-şi piardă orice credinţă. Şi, de fapt, asta l-a făcut să emigreze la New York. El trăia atunci în Jaffa, lîngă Tel Aviv, şi s-a hotărît să plece deşi îi era bine acolo, scria la un ziar, era specia-list în muzică arabă, în Umm Kalsum, celebra cîntăreaţă egipteană, şi era foarte cunoscut în cercurile hippiote din Tel Aviv, ale stîngiştilor din Tel Aviv care trăiesc în mica lor bulă.

De ce e un roman Copiii ghetoului?

Pentru că singurul nume care i se potriveşte este cel de roman. Pentru că un roman poate fi orice. Romanul e o formulă literară care a trecut prin numeroase transformări. Și care a început cu ceva de soiul ăsta, cu Don Quijote. Povestea pe care o spune Cervantes în Don Quijote este povestea unei minciuni. El spune că a găsit un manuscris într-o piaţă din Toledo, un manuscris arab pe care l a tradus în spaniolă. Ceea ce nu e adevărat, desigur. Don Quijote era un text foarte deschis. Apoi, odată cu raţionalismul, romanul a început să devină foarte strict şi au apărut romanele realiste şi naturaliste. Şi acum, în zilele noastre, în postmodernism, romanul e din nou deschis. Orice poate fi un roman. Şi încă o dată îl descoperim nu numai pe Don Quijote, dar redescoperim marea carte de poveşti O mie şi una de nopţi. Este un roman? Nu ştiu. Dar e mama tuturor romanelor. Nu vreau să intru în teorii literare, să vorbesc despre Bahtin sau alţii, despre faptul că romanul este arta care poate aduce laolaltă toate celelalte arte, poţi avea poezie, poţi avea arhitectură într-un roman…

Poţi avea critică literară într-un roman…

Foarte multă, da. Aici, în Copiii ghetoului, e multă critică literară şi cred că genul de critică pe care îl găsiţi în cartea asta este parte a cercetării romaneşti. Asta fac romancierii tot timpul, dar n-o declară. Măcar aici Adam ne spune întregul secret al scrierii unui roman.

„Cred că orice scriere este de fapt o formă de rescriere“, spune profesorul -Khoury, cel care primeşte caietele de însemnări ale lui Adam. Este aceasta şi convingerea dumneavoastră?

Nu este aceasta şi convingerea dumneavoastră? Eu aşa citesc literatura. De la epopeea lui Ghilgameş şi naraţiunile Greciei antice şi pînă în zilele noastre, temele literare sînt foarte puţine. Sînt patru, cinci, şase teme pe care le reluăm la nesfîrşit. Dar mereu le scoatem din contextul lor şi le punem în altul, în contextul prezentului nostru. Şi le re-repovestim în alt mod. Aşa că într-un fel da, scrierea e rescriere. În procesul rescrierii adăugăm, desigur, lucruri noi, dar scrisul în profunzime este un act de rescriere. Aşa cum spune şi Adam. El zice că de cîte ori citeşte un roman bun, simte că el este autorul. În acest sens, cu toţii sîntem autorii tuturor romanelor din lume, ai romanelor pe care le iubim. Şi pînă la urmă, ce-au făcut de fapt toţi scriitorii? Ce a făcut de fapt Shakespeare? A rescris poveşti. Noi nu ştim dacă povestea lui Hamlet, de pildă, a fost reală, ceea ce oamenii vremii ştiau. Dar ştim că Shakespeare a rescris-o. Și, rescriind-o, a reinventat limbajul, a pus o nouă lumină asupra experienţei umane. El a reinterpretat, de pildă, complexul lui Oedip. Iar povestea lui Oedip, la rîndul ei, era o rescriere a poveştii lui Abraham şi aşa mai departe. Tatăl care-şi ucide fiul. Povestea semnificativă nu e cu fiul care-şi ucide tatăl, aşa cum ne-a spus-o Freud, de fapt Oedip şi-a ucis tatăl fiindcă tatăl lui voia să-l ucidă pe el – şi acesta e mitul lui Abraham. În acest sens spun că noi rescriem, nu repetăm poveştile, ci le rescriem şi le reinventăm, ca şi cum literatura lumii ar fi o singură carte, ca să folosim termeni borgesieni, o singură carte la care încercăm să adăugăm cîte o pagină, uneori doar un paragraf, uneori doar o propoziţie.

O singură carte, dar nu o singură poveste, nu-i aşa?

Nu, nu există o singură poveste. Vreau să spun că fiecare poveste are în spate o poveste. Iar dacă vrei să ştii întreaga poveste, trebuie să-ți spun povestea din spatele poveştii care e în spatele poveştii şi tot aşa. Deci sîntem într-o situaţie de expunere permanentă la poveste. Aşa trăim. În arabă nu avem pentru verb decît două aspecte, trecutul şi viitorul, nu avem prezent. Pentru că de fapt nu există prezent. Ceea ce ţi-am spus că se întîmplă la timpul prezent acum un minut ţine deja de cele întîmplate, e deci la trecut. Aşa că trăim mereu în poveşti. Realitatea vieţilor noastre e să spunem poveşti.

„Nu înțeleg de ce au cutezat poeții și ceilalți oameni de litere să mai scrie după Cîntarea cîntărilor și Cartea în-țe-lep-ciunii!“, spune personajul dumneavoastră. Ce reprezintă literatura de azi în raport cu vechile texte sacre?

Asta e o idee a lui Adam cu care eu nu sînt de acord. Dar, sigur, el poate avea propriile idei, eu i le respect. Da, de fapt, după Cîntarea cîntărilor, care e o mare operă literară, e foarte greu să mai scrii. De aceea scriitorii rescriu, nu scriu. Şi reinventează, nu inventează. Şi-n felul acesta literatura e un proces continuu. Ca şi cum nu ar exista un autor. E o operă a unui autor colectiv. În literatura clasică nu existau autori. Nu ştim cine-i autorul celor O mie şi una de nopţi, ştim sigur că nu Homer a scris Iliada şi Odiseea, el doar le-a cules şi le-a cîntat. În timpurile noastre se vorbeşte foarte mult despre numele scriitorilor şi scriitorii se cred foarte importanţi. De fapt, nu sînt importanţi. Dacă eşti un scriitor bun, oamenii îşi vor aminti personajul romanului tău şi pe tine te vor uita. Iar dacă eşti un scriitor prost, vor uita şi personajul tău, şi te vor uita şi pe tine. Deci, oricum ai lua-o, destinul tău ca scriitor e să fii uitat.

a consemnat Adela GRECEANU

999 16 coperta jpg
Reducția retoricii
În Eșarfe în cer (2012), Dumitru Crudu scrie despre moarte pornind de la o situație concretă, de fapt persistînd în situația concretă.
p 17 2 jpg
Celălalt pe care-l adoram
Cu toate acestea, Marx può aspettare rămîne un film găurit, incapabil să se închidă rotund.
999 17 PBreazu jpg
Un tunel creativ
Vocea lui Del Rey rămîne centrală și omniprezentă, la fel ca în operele precedente.
999 21 jpg
Delirul realității
Poate că o explicație ar fi că din trunchiul memorialisticii naziste a ieșit un trunchi mai mare, al memorialisticii Holocaustului.
Catre mine afiș spectacol jpg
Spectacolul „Către mine” de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” închide ediția a șasea a atelierelor de scris pentru adolescenți organizate de Control N
Asociația Culturală Control N și elevii Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” (Trupa As) vă invită la spectacolul de teatru „Către mine“.
featured image (5) jpg
Povestea ascunsă a Palatului Versailles: De la o cabană de vînătoare la un obiectiv turistic impresionant
Pornind de la o cabană de vînătoare, Palatul Versailles s-a transformat în unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Franța.
poster Dry Cleaning 31 05 jpg
Curățătoria punk
Post-punkerii britanici Dry Cleaning (left-field art rockers sau spoken-word punkers, cum au fost ei descriși de presa muzicală) vor concerta în premieră la București, miercuri, 31 mai, după ora 20:00, la Control Club.
998 16 coperta 1 jpeg
Nebănuite sînt căile prozatorului – de la experimentul burlesc la policier –
Dacă şi-a propus să angajeze energii cinegetic-detectivistice, atunci Femeia de marţipan e un roman detectivistic ratat, în opinia mea.
p 17 jpg
Pîntecul lumii
Cu un ochi la spiritualitate și celălalt la cinema
998 17 audio cover jpg
Levant la Gărîna
Ibrahim Maalouf, cîndva un promițător talent în jazz, e pe cale să devină un superstar world music după nominalizarea Grammy
comunicat institutul cervantes omagiu mircea cartarescu jpg
Mircea Cărtărescu, omagiat la Institutul Cervantes din București
Cu prilejul decernării Premiului FIL pentru Literatură în Limbi Romanice, ediția 2022, în cadrul celei de-a 36-a ediții a celui mai mare tîrg de limbă spaniolă.
Apa lacului nu e niciodata dulce jpg
Apa lacului nu e niciodată dulce - fragment
Acel împreună mă înghite ca o închisoare, e un noi în care nimeni nu m-a întrebat dacă vreau să locuiesc.
2nd NEW draft poster FINAL med jpg
Ultimele zile de înscrieri la New Draft, rezidența în care îți scrii propriul scenariu de lungmetraj și lucrezi cu producătorii Ada Solomon, Tudor Giurgiu și Bianca Oana
”Prezența producătorilor Ada Solomon, Tudor Giurgiu și Bianca Oana este cadoul nostru de mijloc de drum pentru participanți.
997 16 Bilete de sinucigas jpg
Groaznica sinucidere din strada Micsandrelor
Aș fi preferat ca Bilete de sinucigaș să fi avut pur și simplu paginile albe
p 17 2 jpg
Puncte de vedere
Între David Cronenberg și Michael Mann, acest thriller turcesc sună prea adevărat
997 17 Breazu jpg
După 29 de ani
Fuse, noul album al duo-ului britanic, merită o inimioară roșie – „What is left to lose? / Nothing left to lose”.
997 21 Iamandi jpg
Evadările de la Auschwitz
Jonathan Freedland sugerează că Rudolf Vrba și Alfréd Wetzler au fost primii evrei care au reușit să evadeze de la Auschwitz.
Book cover jpg
copertă Murmur jpg
Dincolo de bine și de rău
Bun, în tot cazul, ușor melancolic, ușor retro, noul roman al lui Mircea Pricăjan e o meditație la sensurile încurcate ale istoriei.
996 17 Eroine jpg
Cîteva ipostaze feminine în teatrul recent
O mutație subtilă s-a produs în teatrul românesc în ultima vreme: perspectiva feminină este integrată tot mai des în spectacole și recunoscută subliminal ca parte din standardul scenic.
p 23 2 jpg
Daniel Spoerri – Noul Realism, EAT ART și „tablourile-capcană“
În acest an, între 19 și 28 mai, are loc la Romaero Băneasa un nou tîrg internațional de artă contemporană, MoBU.
GR Headshot   Credit Andrew Macpherson jpg
Actorul Geoffrey Rush vine la TIFF.22
Strălucire va avea o proiecție specială la TIFF, în prezența actorului.
Mostenitorii 13mai landscape 1080 jpg
“Moștenitorii României muzicale”: recital-eveniment susținut de pianistul George Todică, laureat al Concursului internațional “George Enescu”
George Todică va interpreta un program cu opusuri celebre semnate de Enescu, Ravel, Rahmaninov și Chopin.
995 16 coperta1 jpg
Kituri de supraviețuire
Toate cele trei poete înțeleg poezia ca pe o formă subtilă de diversiune.

Adevarul.ro

image
Arnold Schwarzenegger, despre ce înseamnă pentru el moartea și Raiul: „Nu ne vom mai revedea niciodată“
Actorul Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al statului american California, vorbeşte cu multă sinceritate despre încercările şi dificultăţile din viaţa sa într-un nou documentar în trei părţi, "Arnold", informează site-ul revistei People.
image
Legenda satului Vama Veche, locul plin de șerpi, unde s-au așezat găgăuzii
Legenda spune că satul Vama Veche a fost întemeiat de găgăuzi, iar ținutul s-a numit „Yilanlâk“ (Șerpăria).
image
Motivul pentru care chinezii forează una din cele mai adânci gropi din lume în deșertul Tarim
China a început să foreze una dintre cele mai adânci gropi din lume în căutarea unor descoperiri în adâncul Pământului. Presa de stat chineză a descris proiectul de foraj de 11.000 de metri drept „un punct de reper în explorarea de către China a adâncimii Pământului”.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.