Observation Point (of view)

Publicat în Dilema Veche nr. 1005 din 13 iulie – 19 iulie 2023
image

 Vasile Gribincea, Coerența labirintică. Volum Alternativ / Continuu, Editura Cartier, 2023.

Aleg să scriu în articolul de față despre doi poeți debutanți, primul publicat în acest an, Vasile Gribincea, al doilea, Bogdan-Alexandru Petcu, apărut anul trecut, în legătură cu care critica de întîmpinare s-a exprimat deja favorabil. Cei doi au în comun o anumită filtrare conceptuală a realităților la care se referă, scrierile lor fiind și vehicule ideatice, nu doar texte valabile din punct de vedere estetic. Nu în ultimul rînd, ambii vizează o distanțare programatică de înțelegerea liniară a lucrurilor, căutînd puncte mai înalte de observare a acestora. Ceea ce rezultă îi diferențiază însă radical. Primul avansează un imaginar utopic, în vreme ce poezia celui de-al doilea propune o distopie de-a dreptul cutremurătoare. 

Poate din dorința de a se delimita de acea poezie bazată excesiv pe real (a se citi pe o singură perspectivă asupra acestuia), Vasile Gribincea propune, în Coerența labirintică. Volum Alternativ / Continuu, un text ce se vrea o alternativă la gîndirea liniară, uni- sau bi-dimensională, în funcție de sistemul de referință la care ne raportăm. Din această perspectivă, contradicțiile și paradoxuruile devin o modalitate de înțelegere a lumii. Lucrurile se află în coerență, în completare tocmai pentru că (aparent) se contrazic. Pornind de aici se pot face speculații nu doar filosofice, dar și lingvistice. Nu asociez întîmplător cei doi termeni. Pentru Vasile Gribincea, poezia e o filosofie imersată lingvistic. Acest fapt se poate proba atît prin geometria poeziilor, cît și prin importanța unor jocuri lexicale în economia de ansamblu a textului. Din punct de vedere ideatic, citatul-efigie din Walt Whitman, „I am large, I contain multitudes”, e forma cea mai acroșantă de expunere a „tezei” sale existențiale și literare. Geometria textului e motivată de dorința autorului de a conferi unor termeni un plus de semantism. 

Poetica diferențierii ce are drept scop individuația funcționează ca agent ideologic de legătură a fragmentelor: „Înțelegerea posibilităților / multiple, / a pluralului care ești / dincolo de ceea ce poate trece / drept / nepotrivire / (dintr-o poziție / pe care ai depășit-o) / Diferențe / care se multiplică / în diferențe care se multiplică în / diferențe ca oglinda în oglindă – firesc, / făcîndu-te să devii (tot / mai mult) / cine ești”. Ethos-ul idealist al cărții se împlinește prin numeroase alte fragmente, mai mult prin dublare decît prin nuanțare. Totuși, autorul ne atrage prea mult atenția asupra intențiilor sale: motto-uri, note de subsol mai mult sau mai puțin eliotiene, inserarea unor elemente grafice, cum sînt portativele, cu o miză poate prea la vedere. Cu toate astea, „orchestrarea” ideilor nu dăunează poeticității. Autorul știe să rupă versul acolo unde trebuie fără a face din asta un procedeu determinant pentru literatura sa. 

Poeziile lui Vasile Gribincea au acea capacitate de a scoate cititorul din inerție, dincolo de miza experimentalistă și ideologică a volumului. Cartea continuă pe mai multe niveluri de adevăr/realitate. În „Trepte în wordine liberă”, paralela dintre raporturile de existență și gîndirea muzicală – vizibilă și anterior – are consecințe semantice relevante: „Fiecare moment dilatat din nou și din nou – cum / în adolescență luai un sunet de o secundă și / îl încetineai și îl încetineai încetineai pînă avea aproape / un minut apoi / îi tot / transformai proprietățile / Punctul din care vezi cum, dacă-l scoți pe tu din altul, / rămîn toți”. A ști cum să te raportezi la ceilalți ar ține de o anumită tehnică de interpretare a relațiilor ce se stabilesc între anumite entități umane sau literare, în funcție de situație. În cazul cărții lui Vasile Gribincea, textul își conține și propria alternativă. Anumite pasaje pot fi înlocuite cu altele livrate ca atare de autor. Ceea ce substituie ceva poate fi la rîndu-i substituit. Textul își află propria identitate doar prin acceptarea în sine a contrariului său, idee care, după cum am mai spus, reapare în diferite forme.

Poeziile din Coerența labirintică. Volum Alternativ / Continuu pot fi citite și din perspectiva caracterului lor autosimilar, cu toate că uneori scara de la care sînt privite lucrurile depășește chiar și ideea de observare: „ți-e dor de claritate / de claritatea depășind / evidențele / care ar fi / dus în altă / parte / de momentele cînd ai putut / să cuprinzi / perspectiva / de jos și de sus deopotrivă”. Cartea e bine structurată și suportă mai multe tipuri de lectură. Cea obișnuită, liniară. se completează bine prin aceea efectuată din perspectiva elementelor paratextuale. Doar în acest fel se poate observa cum anume volumul își depășește miza experimentală și răspunde dezideratelor amintite și analizate mai sus.

image

 Bogdan-Alexandru Petcu, Transcender, Editura Charmides, 2022.

Bogdan-Alexandru Petcu alternează în poezia sa dimensiunea abstractă, conceptualizantă, cu o alta ce coagulează experiențialul asumat fie la persoana I, fie la persoana a III-a. Dar lucrurile nu se opresc la acest nivel. Miza poeziei din Transcender este tocmai depășirea experienței și asumarea identitară a acestui proces. Dar drumul spre zona ideilor mai mult sau mai puțin pure traversează un contingent uneori de-a dreptul pitoresc. Poezia lui Bogdan-Alexandru Petcu îmi dă sentimentul că nu decupează din realitate ceea ce i se potrivește, ci transformă prin observație lucruri distincte, de naturi contrare, aducîndu-le, astfel, în unitate: „Tributar ca un rîu neînsemnat, / mă strecor printre oameni și lucruri. / Prefer non-umanul. / Am crescut printre obiecte / cărora nu le prindeam sensul ori definiţia / [...] / Rămîn doar ochiul celui care privește / și soarele undeva” („Cel care privește”). Distanțarea de obiect și privilegierea observației, dar nu în detrimentul a ceea ce se vede, ci în favoarea acestuia, conturează o adevărată metodologie poetică. 

Volumul nu conține secțiuni, delimitări auctoriale. Poeziile sînt ordonate cauzal, deși există și unele ieșiri din liniaritatea imediată a ideilor. Bogdan-Alexandru Petcu înțelege realitățile din perspectiva conceptelor de non-uman, uman și post-uman. Primul nu se revendică de la vreo categorie morală sau filosofică, ci este extras din biologic, din natural, așa cum reiese foarte bine din „Hepatoprotect”, dar și din alte texte. Umanul e ceva ce trebuie mereu definit, în vreme ce post-umanul reclamă atît o plajă mai largă de cunoaștere, cît și abilitatea de delimitare de unele ipostaze fundamentale ale umanului, dar nu printr-o critică dogmatică și ideologică, ci printr-o pliere a atenției pe unele produse culturale cum sînt anime­-urile. Există și unele tușe ironice, autoironice menite să producă acel efect de estompare a emoțiilor. Putem vorbi chiar de o inhibare programatică, susținută pe alocuri de unele elemente provenite din perimetrul teoriei literare. Din acest punct de vedere, un poem foarte reușit mi se pare „Toți ceilalți”: „Am făcut salată de boeuf ca și cum aș fi scris poezie / și știu că, în teorie și la nivelul experienţelor, / acest „ca și cum” cîntărește destul. / Am fiert legumele și carnea și / mi-am rulat o ţigară. / Am pus toată carnea mea de porc / acolo. Toţi cartofii. Toată mazărea. / Tot ce rămăsese din salariul meu / după ce plătisem chiria. / Am tăiat totul mărunt. / Știu că trebuie să se vadă că / ai muncit mult. Pe text sau pe salată”. Felul în care e scris acest poem face ca paralela să nu fie deloc forțată. 

Dincolo de aceste strategii de detașare, dincolo de o anumită gestică a superficialității mimate, se simte continua modulare a unei voci puternice chiar dacă bazată pe non-reprezentativitate, pe Non-Alpha. Se poate deduce un anumit scepticism manifestat față de valorile „tari” ale culturii și societății. Gesturilor politice li se asociază cauze derizorii. Post-umanul poate fi înțeles și ca o tentativă de reconfigurare a umanului la o scară mult mai mare. Dar odată schimbate raporturile, se bulversează și tot ceea ce știm sau credem că știm despre uman. Poetul afirmă la un moment dat: „viața mea e o referință / la conceptul de viață” („No Big Tragedies”). Această frază susține ideea de bulversare a naturii umanului prin ridicarea acestuia la scara lui post. Ideea de transcendență apare cel mai bine conturată în „Realități netede, neporoase”, unul dintre textele de bază ale cărții. Ultimul text din Transcender, „Nu sîntem încă oameni”, problematizează și mai mult pe baza trihotomiei non-uman – uman – post-uman. Avem de-a face cu o radicalizare a discursului printr-o nouă schimbare a perspectivei. O voce din off alăturată celorlalte spune ceva despre lumea în care trăim, dar și despre cea în care se va trăi cîndva. Devine vizibilă aici și o distopie abia schițată ce ar putea fi înțeleasă și ca o oglindă critică pusă în fața realității. O lume ce se hrănește cu ceea ce i-a dat la un moment dat viață este una al cărei sens pare definitiv pierdut. Doar perspectiva unui dincolo mai poate conferi corporalitate și identitate transcendenței, plasînd totodată limita omenescului mai departe. Utopic? Distopic? 

Cele două trasee poetice comentate converg în acel punct din care realitățile nu doar că pot fi observate în ansamblu, ci chiar modificate, bulversate de scara la care se produce fenomenul. Non-umanul, umanul și post-umanul formează axa lumii noastre, fie că este rodul unor jocuri superioare ale minții sau reprezintă o consecință vizibilă a istoriei și a modului în care omul știe să se raporteze la propria existență și evoluție. 

Șerban Axinte este scriitor și critic literar. Cea mai recentă carte publicată: Scrîșnetul dinților, Editura Cartier, 2021.

comunism jpg
Istoria comunismului: lecturi esențiale pentru a înțelege un fenomen global
Comunismul a fost un fenomen global care a influențat profund secolul XX, iar studiul său continuă să fie de mare interes pentru istorici, politologi și publicul larg.
comunicat instituto cervantes espacio femenino 2024 jpg
Cinema feminin din Spania și America Latină, în luna martie, la Institutul Cervantes din București
Și în acest an, luna femeii este sărbătorită la Institutul Cervantes cu o serie de filme care aduc în atenția publicului o serie de creații cinematografice semnate de artiste din spațiul cultural hispanic.
1038 16 IMG 20220219 WA0027 jpg
Compilați, compilați...
Îi las plăcerea să reflecteze asupra
p 17 jpg
La contactul cu pielea
Smoke Sauna Sisterhood e pe de-a-ntregul cuprins în titlul său: într-o saună retrasă.
1038 17b Idles Tangk webp
Tobe + chitare = love
Nu știi neapărat ce vrea să fie acest prolog, dar exact fiindcă e un prolog mergi mai departe
image png
387326384 1387431755465458 2939236580515263623 n jpg
Orice sfârșit e un nou început
Când faci febră, când plângi din senin, când râzi cu toată gura știrbă.
Afișe Turneul Național 08 jpg
Martie este luna concertelor de chitară
În perioada 16-30 martie 2024, Asociația ChitaraNova vă invită la concertele din cadrul turneului național „Conciertos para Guitarra”.
426457521 938541944508703 1123635049469230038 n jpg
One World Romania – Focus Ucraina: proiecție „Photophobia”
„Photophobia” marchează doi ani de la începerea războiului în Ucraina și va avea loc pe 24 februarie la Cinema Elvire Popesco.
1037 15 Maria Ressa   Cum sa infrunti un dictator CV1 jpg
O bombă atomică invizibilă
Ce ești tu dispus(ă) să sacrifici pentru adevăr?
p 17 2 jpg
Spectacol culinar
Dincolo de ținuta posh, respectabilă și cam balonată, a filmului, care amenință să îl conducă într-o zonă pur decorativă, cineastul găsește aici materia unei intime disperări.
1037 17 cop1 png
Liric & ludic
Esența oscilează între melancolie și idealism romantic.
Vizual FRONT landscape png
FRONT: expoziție de fotografie de război, cu Vadim Ghirda și Larisa Kalik
Vineri, 23 februarie, de la ora 19:00, la doi ani de la începerea războiului din Ucraina, se deschide expoziția de fotografie de război FRONT, la Rezidența9 (I.L. Caragiale 32) din București.
image png
Lansare de carte și sesiune de autografe – Dan Perșa, Icar 89
Vă invităm joi, 15 februarie, de la ora 18, la Librăria Humanitas de la Cişmigiu (bd. Regina Elisabeta nr. 38), la o întâlnire cu Dan Perșa, autorul romanului Icar 89, publicat în colecția de literatură contemporană a Editurii Humanitas.
p 16 O  Nimigean adevarul ro jpg
Sfidarea convențiilor
O. Nimigean nu doar acordă cititorului acces la realitatea distorsionată pe care o asamblează, ci îl face parte integrantă a acesteia.
1036 17 Summit foto Florin Stănescu jpg
Teatru de cartier
Dorința de a surprinde tabloul social în complexitatea lui, cu toate conexiunile dintre fenomene, are însă și un revers.
p 23 Compozitie pe tema Paladistei, 1945 jpg
Victor Brauner – Paladienii și lumea invizibilului
Reprezentările Paladistei sînt prefigurări fantastice în care contururile corpului feminin sugerează grafia literelor unui alfabet „erotic“ care trimite la libertatea de expresie a scrierilor Marchizului de Sade.
1 Afiș One World Romania 17 jpg
S-au pus în vînzare abonamentele early bird pentru One World România #17
Ediția de anul acesta a One World România își invită spectatorii în perioada 5 - 14 aprilie.
Poster orizontal 16 02 2024 Brahms 2  jpg
INTEGRALA BRAHMS II: DIRIJORUL JOHN AXELROD ȘI VIOLONISTUL VALENTIN ȘERBAN
Vineri, 16 februarie 2024 (19.00), ORCHESTRA NAŢIONALĂ RADIO vă invită la Sala Radio la cel de-al doilea concert dintr-un „maraton artistic” dedicat unuia dintre cei mai mari compozitori germani.
1035 16 coperta bogdan cretu jpg
Două romane vorbite
Roman vorbit prin încrucișări de voci, ele însele încrucișate biografic în feluri atît de neașteptate, cartea lui Bogdan Crețu reușește performanța unei povești de dragoste care evită consecvent patetismul.
p 17 2 jpg
Plăcerea complotului
Pariser nu e naiv: Europa nu mai e aceeași.
1035 17 The Smile Wall Of Eyes 4000x4000 bb30f262 thumbnail 1024 webp
Forme libere
Grupul The Smile va concerta la Arenele Romane din București pe data de 17 iunie 2024, de la ora 20.
Poster 4 copy 12 09 02 2024  jpg
Din S.U.A. la București: dirijorul Radu Paponiu la pupitrul Orchestrei Naționale Radio
În afara scenelor din România, muzicianul a susţinut recitaluri şi concerte la Berlin, Praga, Munchen, Paris, Lisabona, Londra.
1034 16 O istorie a literaturii romane pe unde scurte jpg
„Loc de urlat”
Critica devine, astfel, şi recurs, pledînd, ca într-o instanţă, pe scena jurnalisticii politice şi a diplomaţiei europene pentru respectarea dreptului de liberă exprimare şi împotriva măsurilor abuzive ale regimului.

Adevarul.ro

image
Despăgubire de 14,5 milioane de euro pentru un fermier din Focșani, care spune că Autostrada A7 îi ruinează afacerea
Afacerea de milioane de euro a unui vrâncean va fi distrusă de Autostrada A7, mai exact de sectorul Focșani-Bacău. Totuși, afaceristul a primit despăgubiri în valoare de peste 14,5 milioane de euro în primă instanță, conform deciziei Tribunalului Vrancea.
image
Traficantul de droguri în casa căruia a murit drogată o elevă de 16 ani, trimis în judecată. Cum a murit fata
Traficantul de droguri acuzat că i-a dat unei eleve de 16 ani un drog sintetic periculos, în urma căruia adolescenta a murit, a fost trimis în judecată, împreună cu alți doi minori.
image
Pensiile vor fi recalculate încă o dată după 1 septembrie. Ce categorie de cetățeni va încasa mai mult
Executivul se pregătește de o a doua recalculare a pensiilor, care va aduce și mai multor seniori majorări financiare consistente.

HIstoria.ro

image
Cine au fost agenții dubli din al Doilea Război Mondial?
Cea mai importantă parte a Operațiunii Fortitude a reprezentat-o rolul jucat de agenți dubli.
image
Când au apărut primele bănci din Țara Românească
Pe măsură ce viața economică a Țării Românești se dezvoltă, apar numeroase proiecte și încercări pentru organizarea instituțiilor naționale de credit. Î
image
Iuliu Maniu interceptat de Siguranță la ordinul lui Armand Călinescu
În 1932 Armand Călinescu e subsecretar de stat la Interne. La 5 decembrie el se mărturisește Jurnalului, ținut zilnic și pe ascuns: