"Cioran este unic în secolul său" - interviu cu Nicolas CAVAILLES

Publicat în Dilema Veche nr. 410 din 22-28 decembrie 2011
"Cioran este unic în secolul său"   interviu cu Nicolas CAVAILLES jpeg

Traducător din limba română, Nicolas Cavailles a coordonat editarea operei franţuzeşti a lui E.M.Cioran în Colecţia "Pleiade" a Editurii Gaullimard. Cea mai recentă lucrare a sa este volumul L'Elegance et le Chaos. Correspondance de Catherine Pozzi.

Cînd l-aţi citit prima dată pe Cioran?

Pe vremea adolescenţei, la biblioteca municipală; era Précis de décomposition, în Colecţia „Idées“. L-am luat repede şi l-am citit lîngă un zid izolat, sub un copac, în spatele unei parcări. 

Ce aspecte ale operei lui Cioran v-au atras la acea primă lectură şi care vi se mai par importante astăzi?

Obsesia morţii, forţa negativă, sentimentul singurătăţii şi această mizantropie metafizică, să spun aşa, care îi va fi conferit lui Cioran misiunea literară de a reduce la neant toate iluziile specifice existenţei umane. De asemenea, oscilaţia între libertate şi neant. 

Vi se pare îndreptăţită părerea că Cioran ar fi principalul continuator al lui Nietzsche în secolul al XX-lea?

Nu, deloc. Nietzsche ar putea fi socotit mai degrabă un „frate duşman“ al lui Cioran, o lectură de tinereţe căreia îi denunţă curînd „clovneria mistică“. Un tînăr turmentat din anii ’20 nu putea să nu fie sedus de aventura nietzscheană; iar Cioran l-a purtat toată viaţa înăuntrul său pe acest dezechilibrat iconoclast care l-a impresionat şi apoi l-a decepţionat. Dar dacă a scris mult despre Nietzsche, acest fapt se datorează mai degrabă gustului de a se opune, şi mai puţin autocriticii. Itinerarul său l-ar apropia mai degrabă de Schopenhauer – dacă ar trebui neapărat să-l înscriem într-o perspectivă pesimistă germană. 

Ce scriitor din secolul al XX-lea poate fi comparat cu Cioran, în privinţa stilului şi a temelor de reflecţie?

Nici unul. Dacă analizaţi împreună stilul şi mizele gîndirii sale, Cioran este unic în secolul său. Obsesiile sale şi cele ale marelui său prieten, Eugen Ionescu, erau învecinate, dacă nu identice; dar operele lor pornesc în direcţii formale aproape contrare. Acelaşi lucru cu Beckett sau cu un Paul Valet. Cioran a cunoscut două influenţe majore, Lev Şestov şi Paul Valéry, şi putem pe bună dreptate să le comparăm cărţile, dar, şi aici, diferenţe decisive îl separă atît de unul, cît şi de celălalt; simplul fapt de a fi cunoscut influenţe atît de opuse pune în evidenţă sfîrtecarea căreia i s-a abandonat Cioran. Cît despre cei care au venit după el, care l-au citit şi care se prezintă drept „copiii spirituali“ ai celui care a „comis toate crimele în afara celei de a fi tată“, aceştia cu greu vor putea să scape riscului caricaturii. Cioran este mai apropiat de un poet exaltat în felul lui decît de orice discipol autoproclamat; el îl încurajează pe fiecare să-şi urmeze propria cale, să nu imite pe nimeni. 

„Muribunzii mileniului al treilea“

Credeţi că opera lui Cioran este adecvat percepută în România după 1989?

Opera lui Cioran se bucură de lecturi multiple în România, ceea ce este un lucru foarte bun, chiar dacă anumite perspective hiperpolitizate sau psihanalitice, sau stilistico-lingvistice pot şoca prin caracterul lor excesiv reducţionist. Irina Mavrodin, Simona Modreanu, Ion Vartic, Marta Petreu, Constantin Zaharia – ca să nu dăm decît cîteva nume – i-au consacrat lui Cioran cărţi importante, cu un aport considerabil la înţelegerea lecturii sale. S-a vorbit despre ambiguitatea, naivitatea, melancolia sa, entităţi diferite, care prilejuiesc comentarii diferite, dar fără să se excludă şi fără să dăuneze complexităţii ansamblului. 

Există diferenţe între receptarea românească şi cea franceză?

Cu siguranţă, da, iar motivele acestei deosebiri de abordare sînt interesante. Discut adesea despre asta cu un prieten român care trăieşte în Franţa şi care pregăteşte o carte despre Cioran şi despre pesimism; el este scandalizat de lectura mediocră prin care francezii percep opera lui Cioran, de reducerea lui plicticoasă la un stilist detaşat, sceptic, aproape rece. De fapt, mi se pare că o prăpastie separă receptarea franceză a operei lui Cioran – care îi evidenţiază umorul şi legendara frivolitate salonardă – de receptarea sa internaţională, unde dimensiunile spirituală şi existenţială (ceea ce francezii înţeleg greşit apropiindu-l de Camus sau de greaţa sartriană) sînt centrale. Francezii – cel puţin unii jurnalişti sau comentatori superficiali – au tendinţa să se retragă în faţa tristeţii unor pagini şi preferă să rîdă de ea, adesea stupid, dacă nu vanitos. 

La excelentele întîlniri ale „Prietenilor lui Cioran“ de la Sibiu, organizate anual de Eugène van Itterbeek, au venit de exemplu doi filozofi columbieni – Liliana Herrera şi Alfredo Abad Torres; vor veni alţii, din alte ţări ale lumii; ei bine, nu cred că ceea ce-i aduce împreună pe aceşti oameni la Răşinari este acea la déconnade la care unii francezi tind să-l reducă pe Cioran. El a ştiut să prindă în opera sa forme ale suferinţei care – lucru extraordinar, sumbru şi emoţionant – ating universalul; şi mi se pare că în România oamenii sînt încă sensibili la această dimensiune esenţială. Francezii – dacă se poate generaliza – s-au afundat prea adînc în divertisment.

V-aţi ocupat de editarea operei lui Cioran în celebra Colecţie „Pléiade“ a Editurii Gallimard. Cum s-a născut proiectul acestui volum apărut la Paris în luna noiembrie?

Proiectul s-a născut absolut natural, Cioran fiind unul dintre autorii majori ai panteonului Editurii Gallimard, căreia i-a rămas fidel de la prima sa carte în franceză, Précis de décomposition/Tratat de descompunere, pînă la ultimele, Aveux et anathèmes/Mărturisiri şi anateme şi L’Élan ver le pire/Elanul către mai rău. Acest volum este, bineînţeles, un mod foarte frumos de a celebra centenarul naşterii sale, dar reflectă mai ales ecoul profund întîlnit de opera lui Cioran la muribunzii mileniului al treilea. 

Care au fost cele mai mari dificultăţi pe care le-aţi întîmpinat lucrînd la editarea acestui volum?

Cioran a citit enorm, toată viaţa, tot felul de cărţi, din toate civilizaţiile, din toate secolele, şi chiar din toate domeniile cunoaşterii umane – de la filozofie la mitologie, de la poezie la istorie, de la mistică la biologie; şi citea curent în mai multe limbi – în română şi în franceză, evident, dar şi în germană, engleză, şi chiar în spaniolă sau italiană, ocazional. A găsi sursele citatelor prezente în opera sa nu a fost uşor, cu atît mai mult cu cît Cioran cita cu eleganţă, fără să precizeze nimic despre originea citatului, nici măcar că scrie ca reacţie la un text anterior. Căutarea acestor referinţe, care constituie esenţialul adnotării cărţii, realizată în colaborare cu Aurélien Demars, duce la aventurarea în multe lucrări uitate, îngropate. Mă gîndesc, de exemplu, la citatul pe care îl face din Serafim de Sarov în Despre neajunsul de a te fi născut: „Liniştea îl apropie pe om de Dumnezeu şi îl face pe pămînt asemănător îngerilor.“ Se ştia că Cioran a citit în tinereţe Le Dernier Saint, marele text al lui Merejkovski consacrat lui Serafim de Sarov, dar citatul nu figurează acolo… El apare într-o operă a lui Igor Smolitsch, Moines de la sainte Russie. Acestea fiind spuse, dacă este „dificil“ să identifici uneori o lectură îndepărtată, aceste „rezistenţe“ adaugă, evident, plăcerea lecturii. 

Sînteţi un foarte bun cunoscător al limbii române, lucru dovedit, printre altele, de excelenta dumneavoastră traducere în franceză a Devenirii întru fiinţă a lui Constantin Noica. Cum aţi ajuns să învăţaţi atît de bine româneşte şi ce alte proiecte de traducere mai aveţi?

Am învăţat româneşte ca să-l citesc pe Cioran şi ca să trăiesc la Bucureşti – fără să ştiu ce putea să urmeze. Chiar fără să vorbeşti despre Eminescu sau despre Nichita Stănescu, cînd citeşti la o poetă de abia 20 de ani (Emilia Zăgrian): „Vocea mea e subţire / femurul mi-a tras sînul sub fustă“, sau cînd auzi un şofer de autobuz spunînd, în toiul nopţii, pe o stradă pustie, atins de lehamite, fără să se adreseze nimănui: „Curge scîrba de pe mine!“, învăţarea trece dincolo de simplul fapt lingvistic. 

Acum traduc romanul Gabrielei Adameşteanu, Provizorat, care trebuie să apară în 2013 la Editura Gallimard. Printre proiectele de traducere pe care sper să am norocul să le duc la capăt într-o zi se mai află romanele lui Radu Aldulescu, jurnalul lui Jeni Acterian şi poezia lui Emil Botta. 

interviu realizat de Ciprian VĂLCAN  

traducere din limba franceză de Alina MANEA

comunism jpg
Istoria comunismului: lecturi esențiale pentru a înțelege un fenomen global
Comunismul a fost un fenomen global care a influențat profund secolul XX, iar studiul său continuă să fie de mare interes pentru istorici, politologi și publicul larg.
comunicat instituto cervantes espacio femenino 2024 jpg
Cinema feminin din Spania și America Latină, în luna martie, la Institutul Cervantes din București
Și în acest an, luna femeii este sărbătorită la Institutul Cervantes cu o serie de filme care aduc în atenția publicului o serie de creații cinematografice semnate de artiste din spațiul cultural hispanic.
1038 16 IMG 20220219 WA0027 jpg
Compilați, compilați...
Îi las plăcerea să reflecteze asupra
p 17 jpg
La contactul cu pielea
Smoke Sauna Sisterhood e pe de-a-ntregul cuprins în titlul său: într-o saună retrasă.
1038 17b Idles Tangk webp
Tobe + chitare = love
Nu știi neapărat ce vrea să fie acest prolog, dar exact fiindcă e un prolog mergi mai departe
image png
387326384 1387431755465458 2939236580515263623 n jpg
Orice sfârșit e un nou început
Când faci febră, când plângi din senin, când râzi cu toată gura știrbă.
Afișe Turneul Național 08 jpg
Martie este luna concertelor de chitară
În perioada 16-30 martie 2024, Asociația ChitaraNova vă invită la concertele din cadrul turneului național „Conciertos para Guitarra”.
426457521 938541944508703 1123635049469230038 n jpg
One World Romania – Focus Ucraina: proiecție „Photophobia”
„Photophobia” marchează doi ani de la începerea războiului în Ucraina și va avea loc pe 24 februarie la Cinema Elvire Popesco.
1037 15 Maria Ressa   Cum sa infrunti un dictator CV1 jpg
O bombă atomică invizibilă
Ce ești tu dispus(ă) să sacrifici pentru adevăr?
p 17 2 jpg
Spectacol culinar
Dincolo de ținuta posh, respectabilă și cam balonată, a filmului, care amenință să îl conducă într-o zonă pur decorativă, cineastul găsește aici materia unei intime disperări.
1037 17 cop1 png
Liric & ludic
Esența oscilează între melancolie și idealism romantic.
Vizual FRONT landscape png
FRONT: expoziție de fotografie de război, cu Vadim Ghirda și Larisa Kalik
Vineri, 23 februarie, de la ora 19:00, la doi ani de la începerea războiului din Ucraina, se deschide expoziția de fotografie de război FRONT, la Rezidența9 (I.L. Caragiale 32) din București.
image png
Lansare de carte și sesiune de autografe – Dan Perșa, Icar 89
Vă invităm joi, 15 februarie, de la ora 18, la Librăria Humanitas de la Cişmigiu (bd. Regina Elisabeta nr. 38), la o întâlnire cu Dan Perșa, autorul romanului Icar 89, publicat în colecția de literatură contemporană a Editurii Humanitas.
p 16 O  Nimigean adevarul ro jpg
Sfidarea convențiilor
O. Nimigean nu doar acordă cititorului acces la realitatea distorsionată pe care o asamblează, ci îl face parte integrantă a acesteia.
1036 17 Summit foto Florin Stănescu jpg
Teatru de cartier
Dorința de a surprinde tabloul social în complexitatea lui, cu toate conexiunile dintre fenomene, are însă și un revers.
p 23 Compozitie pe tema Paladistei, 1945 jpg
Victor Brauner – Paladienii și lumea invizibilului
Reprezentările Paladistei sînt prefigurări fantastice în care contururile corpului feminin sugerează grafia literelor unui alfabet „erotic“ care trimite la libertatea de expresie a scrierilor Marchizului de Sade.
1 Afiș One World Romania 17 jpg
S-au pus în vînzare abonamentele early bird pentru One World România #17
Ediția de anul acesta a One World România își invită spectatorii în perioada 5 - 14 aprilie.
Poster orizontal 16 02 2024 Brahms 2  jpg
INTEGRALA BRAHMS II: DIRIJORUL JOHN AXELROD ȘI VIOLONISTUL VALENTIN ȘERBAN
Vineri, 16 februarie 2024 (19.00), ORCHESTRA NAŢIONALĂ RADIO vă invită la Sala Radio la cel de-al doilea concert dintr-un „maraton artistic” dedicat unuia dintre cei mai mari compozitori germani.
1035 16 coperta bogdan cretu jpg
Două romane vorbite
Roman vorbit prin încrucișări de voci, ele însele încrucișate biografic în feluri atît de neașteptate, cartea lui Bogdan Crețu reușește performanța unei povești de dragoste care evită consecvent patetismul.
p 17 2 jpg
Plăcerea complotului
Pariser nu e naiv: Europa nu mai e aceeași.
1035 17 The Smile Wall Of Eyes 4000x4000 bb30f262 thumbnail 1024 webp
Forme libere
Grupul The Smile va concerta la Arenele Romane din București pe data de 17 iunie 2024, de la ora 20.
Poster 4 copy 12 09 02 2024  jpg
Din S.U.A. la București: dirijorul Radu Paponiu la pupitrul Orchestrei Naționale Radio
În afara scenelor din România, muzicianul a susţinut recitaluri şi concerte la Berlin, Praga, Munchen, Paris, Lisabona, Londra.
1034 16 O istorie a literaturii romane pe unde scurte jpg
„Loc de urlat”
Critica devine, astfel, şi recurs, pledînd, ca într-o instanţă, pe scena jurnalisticii politice şi a diplomaţiei europene pentru respectarea dreptului de liberă exprimare şi împotriva măsurilor abuzive ale regimului.

Adevarul.ro

image
Impresiile unei românce care a locuit 5 ani în SUA despre „visul american”: „După ce termini facultatea, devii imigrant și ești văzut mereu ca un imigrant” VIDEO
Întoarsă în România după cinci ani în care a locuit în Statele Unite, o tânără româncă a povestit pe TikTok ce a însemnat pentru ea personal visul american şi care sunt motivele pentru care a ales să revină acasă.
image
Problema cu avioanele de luptă F-16 este aceeași întâmpinată de Ucraina cu tancurile Abrams, spune Zelenski
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comparat livrarea primelor avioanelor de luptă F-16, așteptate să zboare în această vară în Ucraina, cu tancurile Abrams pe care Ucraina le-a primit de la SUA toamna trecută.
image
Un pilot al armatei ruse a divulgat informații clasificate Ucrainei după atacul asupra spitalului de copii din Kiev VIDEO FOTO
După atacul rusesc cu rachete asupra spitalului pediatric Ohmatdit din Kiev, în 8 iulie, un pilot al armatei ruse a luat legătura cu serviciile de informații ucrainene și a divulgat date clasificate cu privire la personalul diviziei sale, relatează Ukrainska Pravda.

HIstoria.ro

image
România anului 1944, văzută din exil: „Sfârșitul lumii noastre”
Ajuns în Elveția, Constantin Argetoianu se miră de calmul și liniștea care domnesc în rândul localnicilor și imediat ia pulsul celor câțiva români aflați aici.
image
Un cărturar francez justifică argumentat Comunismul lui Sadoveanu
„Războiul rece bîntuia și printre intelectuali. În acest context, Sadoveanu, care făcuse deja alegerea în 1944, în timpul răsturnării de situație prosovietice acționînd convins potrivit conștiinței sale umaniste, este pus în situația să aibă luări de poziție fără echivoc în favoarea noului regim”.
image
Războiului din Pacific: decriptarea codului japonez JN-25b
Un salt major pentru SUA în domeniul informațiilor a avut loc în februarie 1942, când criptanaliștii US Navy au început decriptarea mesajelor japoneze trimise cu ajutorul codului naval standard JN-25b.