Victor Brauner, vizionar, magician și alchimist

Publicat în Dilema Veche nr. 950 din 23 – 29 iunie 2022
Portretul lui Novalis,1943
Portretul lui Novalis,1943

În 1995, Verena Kuni publică lucrarea sa de masterat cu titlul Victor Brauner: Artistul ca vizionar, magician și alchimist în care analizează opera artistului dintre anii 1940 și 1947 (Verena Kuni, Victor Brauner: Der Künstler als Seher, Magier und Alchimist, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 1995). Intitulată Suprarealism și magie. Modernitatea fermecată (Surrealismo e magia. La modernità incantata), expoziția din acest an, care are loc la Fundația Guggenheim din Veneția între 9 aprilie și 26 septembrie, urmînd să fie itinerată între 22 octombrie și 29 ianuarie 2023 la Muzeul Barberini din Potsdam, prezintă creațiile suprarealiste văzute prim prisma relației cu magia, ezoterismul, mitologia și tradiția ocultă. Reunind șaizeci de lucrări din colecția Peggy Guggenheim de la Veneția și din mai multe alte muzee, expoziția alătură numele creatorilor suprarealiști Victor Brauner, Leonora Carrington, Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, Paul Delvaux, Max Ernst, Leonor Fini, René Magritte, Roberto Matta, Wolfgang Paalen, Kay Sage, Kurt Seligmann, Yves Tanguy, Dorothea Tanning și Remedios Varo pentru a pune accentul pe relația suprarealiștilor cu „magia“, înțeleasă ca o formă de discurs poetic și filozofic legată de procesele emancipării personale. Artistul suprarealist este numit „alchimist, magician sau vizionar“. Emblematică pentru relația pe care suprarealismul o întreține cu științele oculte este lucrarea din colecția Guggenheim realizată de Victor Brauner în anul 1947 și intitulată Suprarealistul (Le Surréaliste), tablou reprodus pe coperta catalogului expoziției Suprarealism și magie, modernitatea fermecată (Surrealismus und Magie. Verzauberte Moderne, Prestel Verlag, 2022).

Printre creațiile „magice“ din opera lui Victor Brauner se numără și lucrările închinate poetului german Novalis, prețuit de suprarealiști. Începînd cu anii 1939-1940, creația pictorului este influențată de literatura romantică și de ezoterism, îndreptîndu-se cu deosebire către scrierile lui Novalis în care artistul consideră a fi găsit ecoul propriei sensibilităţi. Ele devin sursa inspirației poetice în anii exilului: „Era în 1941, la Marsilia (...) cînd m-am cufundat în (lectura) romanticilor germani, îndeosebi Novalis. Am regăsit în Imnurile către Noapte ecoul acelor lucruri din inteligența mea și din instinctul creator (...). Găsisem cartea de care aveam nevoie (Arhiva Bibliotecii Kandinsky, Centrul Pompidou, Paris).

Tabloul pictat de Victor Brauner în anul 1940, Femeie solară (Femme solaire), asociază scrierile romanticului german și alchimia. Drumul parcurs de eroul romanului lui Novalis, Heinrich von Ofterdingen, care pleacă în căutarea „florii albastre“, este înțeles ca metaforă a unui parcurs inițiatic. În roman, Novalis descrie întîlnirea dintre Heinrich, poetul visător, şi „regele tăcut” (der stille König) al metalelor. Coborîrea eroului romanului în căutarea metalelor aflate în „pîntecul“ pămîntului este asemuită de suprarealiști cu etapele alchimiei și înțeleasă ca un proces psihologic. Un text consemnat de Victor Brauner într-un caiet invocă numele poeților din scrierile cărora artistul se inspiră: „Novalis, Clemens Brentano, Hölderlin, André Breton, Bettina şi toţi prietenii mei, din ţări diferite, din ţinuturi îndepărtate, cei care aveţi gustul pentru inexplicabil şi extraordinar, veniţi să mă vizitaţi, să-mi cereţi să vă povestesc detalii, să-mi priviţi tablourile, desenele şi să încercaţi să citiţi în ele destinele poetice“ (Arhiva Bibliotecii Kandinsky, Centrul Pompidou, Paris). Pentru pictor, ambianța poetică este necesară creației, ea fiind „suflu, deschidere asupra lucrurilor – explorare somptuoasă“. Scrierile poetului german sînt redescoperite, ca şi cum artistul ar fi aşteptat momentul potrivit pentru ca opera lui să fie orientată spre aprofundarea relaţiei dintre poezie şi magie. Ediția în limba franceză a scrierilor lui Novalis, pe care Brauner o are la dispoziție în timpul petrecut la Celliers-de-Rousset (1942-1945), îi servește drept sursă a inspirației. Într-un caiet, artistul transcrie: „O adiere de melancolie îmi face sufletul să freamăte. Aș vrea să cad la pămînt ca niște picături de rouă și să mă amestec cu cenușa“ (Novalis, Hymnes, Édition Montaigne, Paris, 1943). În alchimie, din „cenușă“ își ia zborul phoenix-ul, echivalent al pietrei filozofale.

Portretul lui Novalis (Portrait de Novalis), realizat de Victor Brauner în anul 1943, este un asamblaj compus din mai multe obiecte și înscrisuri. Încastrat într-o cutie din lemn, „portretul“ este o formă ovoidă modelată în lut pe care este inscripționat cuvîntul „cenușă“ și ornată cu o diademă din sîrmă de fier pe care este lipit semnul cabalistic al „semnăturii lunii“. Decupat din carton, semnul împrumutat din cărțile ocultistului Agrippa este așezat pe un disc din cupru pe care poate fi citit cuvîntul ABRAXAS, format din șapte litere care corespund, fiecare, uneia dintre cele șapte planete. Una dintre strofele Imnurilor evocă luna, „grațios soare al Nopții“, „regină a universului“. Brauner adaugă un fragment din Imnuri: „Mai divini decît stelele strălucitoare ne par ochii infiniți pe care noaptea i-a deschis în noi. Lucrarea trimite totodată la mistica lui Jacob Böhme și la textele gnostice care se numără printre sursele de inspirație ale romanticilor germani. Asemenea unei ecuații matematice, pe un carton amintind tăblițele de ardezie sînt înscrise trei cuvinte, Atracție Explozie = Fruct (Attirance Explosion = Fruit), care pot fi puse în legătură cu „triada“ din seria de lucrări pe care Brauner le intitulează Leu Lumină Libertate (Lion Lumière Liberté). „Triada“ apare ca un topos în creația brauneriană a anilor 1940 pentru a trimite la asocierea dintre Dragoste, Libertate și Poezie. Sub impulsul dragostei, descoperirea misterelor magiei deschide calea ce duce la înfăptuirea „uniunii contrariilor“ şi la găsirea „pietrei filozofale“. Dragostea este percepută ca o „flacără“ sau „un mare foc“. Simbolul inspiraţiei poetice este flacăra, care „solidifică visul“, ea este „seismograful cel mai fidel al sensibilităţii“, inepuizabilă, feerică, erotică, subtilă. Prin „solidificarea visului“, omul devine liber. „În acea noapte / Întîlnire între Lautréamont Novalis și Breton / eliberarea omului / solidificare a visului / omul este liber / Leu / Lichid / Libertatea vieții. În „caietele și carnetele“ păstrate în Arhiva Bibliotecii Kandinsky de la Centrul Pompidou din Paris, pictorul notează: „Documentele (sînt) mesajele lumii necunoscute a inspirației și poeticului, simboluri ale devenirii, ale metamorfozei omului prin foc“.

Portret pantacular al lui Novalis, 1945
Portret pantacular al lui Novalis, 1945

Ecou al operei lui Novalis, poezia întîlneşte tradiţia ezoterică. În desenul intitulat Portret pantacular al lui Novalis (Portrait pantaculaire de Novalis, 1945), inscripția PISTIS SOFIA reflectă interesul manifestat de pictor pentru vechile texte gnostice tratînd despre „principiul feminin al universului“. În mitul gnostic, SOFIA PISTIS este „înțelepciunea celestă“, eon suprem al unui Părinte insondabil, care avea să fie înlocuită mai tîrziu prin LOGOS, o entitate masculină. Desenul interpretează misterioasele figuri gravate pe gemele gnostice, pe care Brauner le descoperă în volumul publicat de Jean Marquèz-Rivière despre talismane și pantacle, în care un tors masculin cu cap de cocoș este așezat pe două trupuri de șarpe. Înconjurat de șapte stele, el este ABRAXAS, pentru a reprezenta cifra 365 sau totalitatea zilelor anului: A = 1; B = 2; R = 100; A = 1; X = 60; A = 1; S = 200 (Jean Marquèz-Rivière, Amulettes, talismans et pantacles dans les traditions orientales et occidentales, Payot, 1938).

Atît obiectul, Portretul lui Novalis, cît și desenul, urmat de o acuarelă, fac parte din seria lucrărilor cu caracter „magic“ pe care artistul le realizează între anii 1942 și 1945. Solivan, titlul dat unui tablou din anul 1945, este anagrama numelui lui Novalis, a cărui evocare are rolul de a întări propriile forțe creatoare. „Novalis a făcut din poezie o artă magică. Brauner face din magie pictopoezie, scrie Alain Jouffroy în monografia consacrată pictorului (Alain Jouffroy, Brauner, Fall, 1959).

Mihaela Petrov este istoric de artă. A încheiat studiile doctorale cu teza „Victor Brauner, cuvîntul scris și opera plastică, 1934‑1965. Caiete și carnete, Donația Jacqueline Victor Brauner, Centrul Georges Pompidou, Paris“, UNArte, 2011. Cărți publicate: Victor Brauner, cuvîntul scris și opera plastică, 1934-1965 (2012); Victor Brauner, pictopoet. Desene și acuarele (2013); Victor Brauner, vizionar al timpurilor moderne (2014); Victor Brauner, 1903-1966 (2016).

1026 16 impostorul webp
Impostor ca mine
Impostorul își propune să readucă la viață toate frămîntările sociale ale unei epoci, prin intermediul cîtorva personaje situate de ambele părți ale baricadei.
p 17 jpg
Joker
Aici e de găsit un oarecare merit al filmului: în secvențele în care Ridley Scott minte conștient, de dragul cinema-ului.
p 17 Audio jpg
Voci umane, voci artificiale
Am sentimentul că, în cazul tehnologiei de simulare a vocii umane, sfîrșitul jocului va veni cînd nu vei putea face diferența între vocile AI și cele umane.
1025 16 coperta corin braga jpg
Străinătăți, stranietăți și alte fantasme literare
Mi‑e greu să cred că proza lui Mircea Eliade ar putea fi înțeleasă pe deplin fără dialectica sacru‑profan.
p 17 2 jpg
Pînă la capătul drumului
Filmul vorbește despre condiția de a ajunge mereu prea tîrziu.
1025 17b cover1 jpg
Solo & solos
Curînd ne vor vizita artiști de la celălalt capăt al lumii, din Noua Zeelandă și Australia, care au acumulat cu sîrguință simpatie internațională și și-au făcut în cele din urmă curaj să ne caute și pe noi pe hartă.
image png
O călătorie narativă ajunsă la final: Asociația Heart a încheiat cu succes proiectul „Povești de familie”
Asociația Hearth are plăcerea de a anunța încheierea cu succes a proiectului cultural “Povești de familie” – o inițiativă recuperatoare și artistică
1024 16 cop1 png
Anxietatea lucrurilor definitive
Cele două cărți discutate în această pagină au în comun o anumită anxietate (aparentă sau nu) a definitivului.
1024 17 Am avut o livada foto Sabina Costinel jpg
Livezile noastre de vișini
Într-un fel sau altul, noile perspective asupra Livezii de vișini explorează răsturnarea vremurilor de care tot avem parte în ultimii ani.
Doru Covrig Doua maini,model cu roșu și negru, polimer, 17x25x18cm, 1995 jpg
Expoziție personală DORU COVRIG - sculptură mică și desene - la un an de la dispariția artistului
Doru Covrig este pentru arta contemporană un reper al sculpturii conceptuale
Poster orizontal 23 11 2023 Gianni Gagliardi Nomadic Nature jpg
„NOMADIC NATURE”: jazz cu saxofonistul spaniol GIANNI GAGLIARDI, la Sala Radio
A înregistrat peste 40 de albume, dintre care 5 ca solist, albume ce au primit aprecieri foarte bune din partea presei internaționale.
1023 16 antologia palatina cartea a v a produs galerie mare jpg
p 17 2 jpg
Bîrfoteca
Jeanne du Barry îneacă monarhia franceză în unsoarea tabloidelor.
1023 17 Kenny Garrett jpg
Jazz Syndicate Festival
Pentru un succes total însă, festivalul ar fi meritat o promovare mai extinsă.
1023 21 Iamandi coperta jpg
Adio, Europa de Est!
Aș adăuga: poate noua formă a folclorului est-european.
1022 16 donnatela jpg
Black Hole Sun
Cred că o iniţiativă a traducerii lui ar fi cu profit pentru literatura română contemporană.
p 17 2 jpg
Zeița
Și ne arată că această utopie e la îndemînă.
1022 17 The Beatles Now And Then jpg
Beatleși și Stoneși în 2023
The Rolling Stones este o formație în (plină) activitate, niciodată întreruptă, niciodată scurtcircuitată de ego-urile supraexpandate ale componenților.
1022 21 Florescu jpg
Brâncuși, Picasso: artiști, expoziții, efecte în paralelă
Dar acesta e un alt artist, un alt efect în paralel, un alt posibil subiect al unei alte expoziții „în paralelă” care va avea loc cîndva, în viitor.
Poster orizontal09 11 2023 Contemporan în România 2 jpg
„CONTEMPORAN ÎN ROMÂNIA” – seară de jazz și vernisajul expoziției „Centaur”, la Sala Radio
Prin Proiectul Cultural dorim să oferim o revelatoare experiență multimedia
1021 16 coperta jpg
„Grecia călătorește, călătorește mereu”
Grecia călătorește, călătorește mereu.
p 17 jpg
Detalii
Frumusețea filmului e inseparabilă de o stare de plutire a tuturor lucrurilor.
1021 17 cover1 jpg
Încredere
Lansările din acest an au arătat un grup în formă maximă.
1021 21 moscova inhata romania robert bishop e s crayfield editura corint istorie 01 jpg
Origini românești ale Războiului Rece
Ordinele noastre erau să ne ocupăm de naziști, dar am aflat curînd că urgia comunistă „este mai rea decît cea nazisă”, au mărturisit autorii.

Adevarul.ro

image
Soluția unei femei medic pentru salvarea soțului infectat cu o bacterie mortală: un tratament obscur cu virusuri
Când niciun antibiotic nu a mai funcționat în cazul soțului său infectat cu o bacterie periculoasă, o femeie medic a apelat la un tratament considerat obscur, folosind un inamic natural al bacteriilor pentru a-i salva viața.
image
Ce se întâmplă în timpul unei circumcizii. Care sunt riscurile și beneficiile procedurii
Deși considerată cea mai veche și cea mai frecventă operație din lume, circumcizia - îndepărtarea chirurgicală a prepuțului - este încă o procedură controversată, potrivit Yahoo! Life.
image
Piscină și elicopter pe cel mai mare super-iaht submarin din lume, în valoare de 2 miliarde de dolari
Compania producătoare a lansat, de asemenea, insule unice în felul lor, pe care se poate naviga sau poate acosta super-submarinul.

HIstoria.ro

image
Zguduitoarea dramă amoroasă din Brăila, care a captivat presa interbelică
În anii 1923-1924, numita Anny Bally din Brăila, „de o frumuseţe rară“, a încercat să se sinucidă din dragoste. În 8 noiembrie 1924, tot din amor, şi-a împuşcat iubitul, după care s-a împuşcat şi ea.
image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.
image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.