Victor Brauner – Totul în tot sau marea metamorfoză

Publicat în Dilema Veche nr. 946 din 26 mai – 1 iunie 2022
image

Recuperarea străvechilor mituri şi interpretarea lor în cheie suprarealistă fac parte din programul enunțat la New York de André Breton la începutul anilor 1940. Alături de miturile care au marcat cultura europeană, interesul manifestat de suprarealiști se  îndreaptă spre alchimie, magie și cabală, primitivism și literatura fantastică. Ideea potrivit căreia omul, animalele, plantele şi tot ceea ce există participă la o lume invizibilă, o lume în care fiecare „mică parte“ este consubstanţială unui întreg infinit, domină creaţia poetică și plastică suprarealistă. În pictură, coabitarea lumilor vizibile/invizibile primeşte o nouă dimensiune poetică, accentul fiind pus pe caracterul „magic“ al imaginii. Cînd se referă la opera lui Roberto Matta, Breton foloseşte termeni preluaţi din vocabularul ermetic, calificînd pictorul drept „vizionar în căutarea agatei“ (piatra filozofală). Pictura lui Matta este un edificiu construit din linii, forme şi culori în mişcare, arhitectură a timpului şi proiecţie a spaţiului psihologic sau a unui locus invizibil unde spaţiul (fără limite) întîlneşte timpul (infinit). Ceea ce este vizibil are o parte invizibilă, întregul fiind ansamblul părţilor vizibile/invizibile alăturate. Principiul feminin este identificat cu spațiul, prefigurînd ideea de mobilitate, iar cel masculin cu timpul, pentru a reprezenta perenul sau imuabilul. Uniunea într-o imagine, poetică sau plastică, a celor celor două principii devine prefigurarea ecuației spațiu/timp, din care iau naștere „patru aspecte“ (patru elemente, umori etc.) ale aceleiași imagini „ideale“.

În Naşterea materiei, tablou realizat de Victor Brauner în 1940, fiinţa bisexuată, androginul (Urwesen), pe jumătate mascul, pe jumătate femelă, purtînd ca atribute soarele şi luna, reprezintă „uniunea contrariilor“ marcate prin culorile roşu (foc) şi albastru (apă), amintind de înscrisul atribuit lui Hermes Trismegistul de pe Tabula Smaragdina: Soarele îi este tată, luna îi este mamă. Vîntul l-a purtat în pîntec, pămîntul îi este hrana. El este tatăl întregii perfecțiuni a lumii. Dualitatea (feminin/masculin), simbolizată prin perechi de contrarii (foc și apă), reprezintă în alchimie componentele aflate atît în materia primă, cît și în lapis, uniune a contrariilor sau piatra filozofală. În cosmogoniile care explică Creaţia printr-o divizare a unităţii primordiale, „uniunea contrariilor“ este inclusă în însăşi esenţa divinităţii. Mitul androginului trimite la ideea libertăţii absolute, aflată în afara Binelui şi Răului, iar Paradisul include ideea „uniunii contrariilor“ (atunci cînd doi vor fi unul). Prin coincidentia oppositorum este desemnat „misterul totalităţii“. În teogonia arhaică greacă, partenogeneza implica androginia. Perfecţiunea umană era imaginată ca o unitate nedezbinată (indiviză), „uniunea contrariilor“ fiind înţeleasă ca o oglindire a perfecţiunii divine, a Totului-Unu.

p  21 Totintot sau marea metamorfoza, 1942 1945 jpg

În Totintot sau marea metamorfoză (Totintot ou la grande métamorphose, 1942-1945), Brauner creează un joc prin care îmbină bidimensionalitatea imaginii pictate și tridimensionalul. În tablou, spațiul închis prin trei ziduri este dominat de două axe verticale care închid, la mijloc, vidul. Lucrarea amintește de ordonarea compozițională a tabloului lui Sandro Botticelli, Primavera, o pictură care a prilejuit în timp nenumărate interpretări ce leagă reprezentările zeităților din antichitate și ideile filozofice renascentiste, marcînd  trecerea de la „vechi“ la „nou“. În lucrarea lui Victor Brauner, prin două corpuri reunite, feminin și masculin, este sugerată litera T, amintind totodată de hieroglifele egiptene. Cele două corpuri, unul vertical, celălalt orizontal, trimit la componentele ecuației spațiu/timp, primul – mișcarea în spațiu (feminin), al doilea – imuabilul timpului infinit (masculin). Într-un desen pregătitor, ochiul vertical/orizontal prefigurează „vederea dublă“, a lucrurilor vizibile și a lucrurilor nevăzute, sau „ochiul vizionar“. Șarpele, însoțitor al poetului, formează litera L, nelipsită în seria lucrărilor realizate la începutul anilor 1940 (Leu Lumină Libertate). Vertical și orizontal, femininul și masculinul reprezintă principiile „activ“ și „pasiv“, mișcarea și imobilitatea. Prezența semnului egiptean ankh pe trupul așezat orizontal, ce pare a fi neînsuflețit, simbolizează viața, evocînd mitul egiptean al cuplului Isis și Osiris. În tablou, o figură hibridă, al cărei cap este acoperit cu pene și avînd un cioc de pasăre, amintește de Horus sau „sufletul înaripat“ din mitul egiptean. Hibridul cu trup de femeie, ale cărui brațe sugerează mișcarea circulară, trimite la „sfera armilară“, un „aparat“ folosit în astrologie încă din antichitate, un „model“ care reproducea sistemul geocentric cunoscut sub numele de „sistemul lui Ptolemeu“. Desenată într-una dintre schițele realizate în 1942, „sfera armilară“ este înlocuită în tablou printr-o alta, sub forma unui nor, pentru a reprezenta cerul sau „materia apoasă“. Ea contrabalansează flacăra, simbol al focului etern. Un arbore înflorit este pandantul unui cap de animal care susține echilibrul întregului hibrid. Un tors masculin încheie „circuitul“ elementelor primordiale și pe cel al diferitelor regnuri reprezentate în figura androgină în care „totul“ se află într-o permanentă transformare. Sugerată printr-un străvechi simbol geometric, mișcarea brațelor hibridului se înscrie într-un pătrat, simbol al punctelor cardinale, al elementelor primordiale și al umorilor sau temperamentelor, în număr de patru, pentru a marca diversitatea tipurilor lor: coleric, flegmatic, melancolic și sanguin. Așezarea pe soclul tabloului a sculpturii care înfățișează varianta tridimensională a unui segment din pictură demonstrează intenția artistului de a crea o operă susceptibilă să sugereze un spațiu în care exteriorul (sculptura) și interiorul (tabloul) sînt reunite pentru a reprezenta un continuu circuit. Titlul dat lucrării este un palindrom, cuvînt ce poate fi citit în ambele sensuri și avînd, de fiecare dată, același înțeles. Formula amintește de confecționarea pantaclelor și talismanelor, de la care Brauner se inspiră:

                                                                T

                                                         T    O    T

                                                                T

În „caiete şi carnete”, artistul notează, în mai multe rînduri, consideraţii privind ideea care-l conduce la realizarea lucrării ce reunește pictura, obiectul și sculptura într-un TOT: În această formulă, prin care Alfa este Începutul și Omega sfîrșitul, regăsim, conform legilor secrete care există în toate regnurile naturii, marea scală a extremelor: Începutul și sfîrșitul / Ceea ce este și ceea ce nu este / Ceea ce va fi și ceea ce nu va fi / Devenirea și nondevenirea / Ființa și nonființa / Nașterea și moartea / Teza și antiteza (Arhiva Bibliotecii Kandinsky, Centrul Georges Pompidou, Paris).

În Totintot sau marea metamorfoză, „vechiul“ și „noul“, văzute prin prisma noilor coordonate ale creației suprarealiste, se regăsesc reunite. Odată găsită „formula“ care înglobează „toate formulele sintetice“, poate fi descoperit „nodul“ care exprimă ideea motrice a esenței universale a Totului în Tot, extremele închizîndu-l între ele, notează artistul într-un caiet (Arhiva Bibliotecii Kandinsky, Centrul Georges Pompidou, Paris). Pornind de la formula Totului în tot, prin care este invocat „adevăratul centru al radiației cosmice“, Victor Brauner reactualizează în 1943 „pictura în ceară“, procedeu folosit în antichitate, pe care-l consideră „incontestabil complet“ și în care vede „cheia principală a tuturor științelor, magice, oculte, ermetice, ezoterice, din Antichitate pînă în zilele noastre“. „Formula“ inventată de artist este introdusă în procesul creației pentru „a pune în mișcare toate forțele misterioase ale imaginii create“.

Mihaela Petrov este istoric de artă. A încheiat studiile doctorale cu teza „Victor Brauner, cuvîntul scris și opera plastică, 1934‑1965. Caiete și carnete, Donația Jacqueline Victor Brauner, Centrul Georges Pompidou, Paris“, UNArte, 2011. Cărți publicate: Victor Brauner, cuvîntul scris și opera plastică, 1934-1965 (2012); Victor Brauner, pictopoet. Desene și acuarele (2013); Victor Brauner, vizionar al timpurilor moderne (2014); Victor Brauner, 1903-1966 (2016).

Foto: Proiect pentru Totintot, 1942 (sus), Totintot sau marea metamorfoză, 1942-1945 (jos)

1025 16 coperta corin braga jpg
Străinătăți, stranietăți și alte fantasme literare
Mi‑e greu să cred că proza lui Mircea Eliade ar putea fi înțeleasă pe deplin fără dialectica sacru‑profan.
p 17 2 jpg
Pînă la capătul drumului
Filmul vorbește despre condiția de a ajunge mereu prea tîrziu.
1025 17b cover1 jpg
Solo & solos
Curînd ne vor vizita artiști de la celălalt capăt al lumii, din Noua Zeelandă și Australia, care au acumulat cu sîrguință simpatie internațională și și-au făcut în cele din urmă curaj să ne caute și pe noi pe hartă.
image png
O călătorie narativă ajunsă la final: Asociația Heart a încheiat cu succes proiectul „Povești de familie”
Asociația Hearth are plăcerea de a anunța încheierea cu succes a proiectului cultural “Povești de familie” – o inițiativă recuperatoare și artistică
1024 16 cop1 png
Anxietatea lucrurilor definitive
Cele două cărți discutate în această pagină au în comun o anumită anxietate (aparentă sau nu) a definitivului.
1024 17 Am avut o livada foto Sabina Costinel jpg
Livezile noastre de vișini
Într-un fel sau altul, noile perspective asupra Livezii de vișini explorează răsturnarea vremurilor de care tot avem parte în ultimii ani.
Doru Covrig Doua maini,model cu roșu și negru, polimer, 17x25x18cm, 1995 jpg
Expoziție personală DORU COVRIG - sculptură mică și desene - la un an de la dispariția artistului
Doru Covrig este pentru arta contemporană un reper al sculpturii conceptuale
Poster orizontal 23 11 2023 Gianni Gagliardi Nomadic Nature jpg
„NOMADIC NATURE”: jazz cu saxofonistul spaniol GIANNI GAGLIARDI, la Sala Radio
A înregistrat peste 40 de albume, dintre care 5 ca solist, albume ce au primit aprecieri foarte bune din partea presei internaționale.
1023 16 antologia palatina cartea a v a produs galerie mare jpg
p 17 2 jpg
Bîrfoteca
Jeanne du Barry îneacă monarhia franceză în unsoarea tabloidelor.
1023 17 Kenny Garrett jpg
Jazz Syndicate Festival
Pentru un succes total însă, festivalul ar fi meritat o promovare mai extinsă.
1023 21 Iamandi coperta jpg
Adio, Europa de Est!
Aș adăuga: poate noua formă a folclorului est-european.
1022 16 donnatela jpg
Black Hole Sun
Cred că o iniţiativă a traducerii lui ar fi cu profit pentru literatura română contemporană.
p 17 2 jpg
Zeița
Și ne arată că această utopie e la îndemînă.
1022 17 The Beatles Now And Then jpg
Beatleși și Stoneși în 2023
The Rolling Stones este o formație în (plină) activitate, niciodată întreruptă, niciodată scurtcircuitată de ego-urile supraexpandate ale componenților.
1022 21 Florescu jpg
Brâncuși, Picasso: artiști, expoziții, efecte în paralelă
Dar acesta e un alt artist, un alt efect în paralel, un alt posibil subiect al unei alte expoziții „în paralelă” care va avea loc cîndva, în viitor.
Poster orizontal09 11 2023 Contemporan în România 2 jpg
„CONTEMPORAN ÎN ROMÂNIA” – seară de jazz și vernisajul expoziției „Centaur”, la Sala Radio
Prin Proiectul Cultural dorim să oferim o revelatoare experiență multimedia
1021 16 coperta jpg
„Grecia călătorește, călătorește mereu”
Grecia călătorește, călătorește mereu.
p 17 jpg
Detalii
Frumusețea filmului e inseparabilă de o stare de plutire a tuturor lucrurilor.
1021 17 cover1 jpg
Încredere
Lansările din acest an au arătat un grup în formă maximă.
1021 21 moscova inhata romania robert bishop e s crayfield editura corint istorie 01 jpg
Origini românești ale Războiului Rece
Ordinele noastre erau să ne ocupăm de naziști, dar am aflat curînd că urgia comunistă „este mai rea decît cea nazisă”, au mărturisit autorii.
1020 16 catre paradis jpg
Paradisul uitat
Negarea radicală a „binarității”
1020 17 Cea care priveste lumea foto Jonathan Michel jpg
Un festival nou în oraș
Minunați performerii cehi, care au făcut slalom prin muzica acelor ani, cu o reconfortantă autoironie, jonglînd cu imagini, costume, coregrafii și mai ales muzică.
BUN MRM 15 noiembrie landscape jpg

Adevarul.ro

image
Singurul om politic român pe care un reputat istoric il consideră cu adevărat patriot. „Mă uit la Simion ca la un dulap”
Istoricul Doru Radosav, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, a vorbit despre omul politic român care este, în opinia sa, singurul despre care se poate spune fără nicio ezitare că a fost un adevărat patriot, dar și despre ce pot face politicienii de azi ca să-i calce pe urme.
image
Românul Sebastian Stan, în pielea lui Donald Trump. Încep filmările pentru „The Apprentice”, despre ascensiunea fostului președinte american
Actorul de origine română, Sebastian Stan, va interpreta rolul tânărului Donald Trump în noua producție cinematografică "The Apprentice", în regia lui Ali Abbasi.
image
Exploziile care au cutremurat orașele Văii Jiului. Cum s-a produs catastrofa din Mina Livezeni, în 1980
Miercuri, 29 noiembrie, s-au împlinit 43 de ani de la catastrofa din Mina Livezeni, unde o explozie produsă de gazele din mină a ucis peste 50 de oameni. Victimele tragediei au fost comemorate

HIstoria.ro

image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic
image
Muzica elitelor otomane
Muzica clasică otomană reprezintă o muzică orientală cultă, una a elitelor, practicată la Curtea sultanului otoman, cu diferite ocazii. Ea apare ca muzică de Curte a conducătorilor politici din Orientul Apropiat și Mijlociu, fiind o muzică echivalentă a muzicii simfonice din vestul Europei.
image
Unirea Bucovinei „în vechile ei hotare” cu România
Dezmembrarea Austro-Ungariei a permis și românilor din Bucovina să dispună așa cum doresc de propria soartă.