Victor Brauner, Pablo Picasso și „artele primare“

Publicat în Dilema Veche nr. 944 din 12 – 18 mai 2022
Victor Brauner, Pablo Picasso și „artele primare“ jpeg

La începutul anilor 1950, asemănarea „figurilor“ din tablourile lui Victor Brauner cu idolii culturilor „vechi“ sau „primitive“ este explicată de pictor printr-un arhaism subiectiv, ale cărui forme le consideră permanente: „Am impresia că, purtat de forțe foarte misterioase (…), mă aflu într-un soi de exhibiționism generos, unde îmi asum fără să vreau jocul extravagant al arhaismului permanent în care cred și care există, ca substrat, la bază“ (Alain Jouffroy, Victor Brauner: Le Tropisme totémique, Éditions Dumerchez, Paris, 1995).

Seria intitulată Divinități protectoare (Divinités protectrices, 1950) reunește un ansamblu de șase lucrări, reliefuri din ghips pictate și fixate pe panouri, care amintesc de idolii arhaici ai unor culturi îndepărtate. Micile „divinități“ sînt numite Anepot, zeu al prezentului, Buncumine, zeu al focului, Careajută, zeu al apei, Diferit, zeul pămîntului, care este „diferit“. Zeul aerului este numit Ebundetot, iar cel al vieții interioare Foartesigur, prin care sînt „zeificate“ forțele indispensabile omului. În Haremul elementelor, apa, focul, aerul și pămîntul sînt femei seducătoare. Prezentul și Viața interioară sînt asociate elementelor primordiale pentru a desemna legăturile secrete între ceea ce este universal și mitologia personală a pictorului. În același an, în căutarea unor noi modalități de expresie, Brauner experimentează pictînd cîteva obiecte printre care o serie de pietre de rîu (galets peints). Un text consemnat în „caiete și carnete“ lămurește căutările artistului: „O pînză albă este un neant industrial și dezagreabil. Înainte de a o folosi, ea trebuie patinată, uzată, umanizată. Iar cea mai bună metodă pentru a face asta este aceea de a-i conferi calitatea unui obiect găsit, căldura obiectului“ (Arhiva Bibliotecii Kandinsky, Centrul Pompidou, Paris).

În 1953, împreună cu Jacqueline Lamba și sculptorul David Hare, Victor Brauner este invitat de Pablo Picasso să viziteze atelierul de ceramică al soților Susanne și Georges Ramié de la Vallauris. Întîlnirea cu Picasso este consemnată într-un carnet: „L-am văzut pe Picasso asamblînd obiecte aparent neînsemnate și aceste obiecte, odată așezate de către el într-o anumită ordine, capătă viață. (…) Așa a făcut într-o zi, în fața mea, cu niște bucăți de piatră adunate de pe malul mării, așezîndu-le după voia lui, iar acele bucăți de piatră neînsemnate au devenit pe neașteptate un personaj feminin. Dar trebuie să fii Picasso ca să faci din asemenea lucruri aflate la îndemîna oricui un obiect care te exprimă și transmite acel șoc emoțional pe care-l simți la vederea oricăreia dintre lucrările sale“ (Arhiva Bibliotecii Kandinsky, Centrul Pompidou, Paris). La invitația lui Picasso, Brauner realizează o serie de obiecte din ceramică pictată.

Începînd cu anii 1950, Victor Brauner colecționează obiecte africane, oceaniene și precolumbiene, interes pe care-l împărtășește cu Pablo Picasso a cărui colecție de astfel de obiecte avea deja la începutul veacului XX un renume deosebit. Printre obiectele pe care Picasso le păstrează în Villa Californie se numără și mulajul în bronz al statuarei zeității A’a din Polinezia franceză, o copie realizată la comandă după un ghips din colecția lui Roland Penrose. Adusă în Europa de misionarii britanici în secolul al XIX-lea, statuara polineziană din insula Rurutu fusese reprodusă în numeroase publicații de la începutul secolului XX. Aceeași figurină (A’a), pe al cărei corp „germinează“ o populație în miniatură, a fost, în interpretarea mai multor autori, sursa inspirației pentru Victor Brauner în 1934, cînd realizează dublul tablou cu titlul Forța de concentrare a domnului K. (Force de concentration de Monsieur K., 1934). Asemănarea, considerată de exegeții operei brauneriene întîmplătoare, nu dezvăluie însă decît similitudini formale, scrie Didier Semin în catalogul expoziției care a avut loc concomitent la galeriile Samy Kinge și Schoffel-Valluet: „După război, se poate spune că arta sa devine cu adevărat primitivistă“ (Didier Semin, Dialogue des mondes: Victor Brauner et les Arts Primitifs, Paris, 2010).

La începutul anilor 1930, printre colecționarii obiectelor provenite din Africa și Oceania se numără Tristan Tzara, Paul Éluard și André Breton, ale căror colecții sînt expuse și publicate în repetate rînduri. Dezvăluind un subtil joc al corespondențelor,  tablourile aflate în atelierul lui Breton, semnate de Joan Miró, Francis Picabia și Victor Brauner, sînt asociate cu obiectele „primitive“. Printre tablouri se numără Straniul caz al domnului K., lucrare realizată de Victor Brauner în 1933 și expusă un an mai tîrziu la Galeria Pierre din Paris. În 1946, Brauner expune la aceeași galerie, condusă de Pierre Loeb, unde avusese loc prima sa expoziție personală la Paris. După război, galeria organizează și expoziții de artă extra-europeană, cu deosebire obiecte din Oceania pentru care artistul va manifesta un interes deosebit în cursul anilor 1950. În 1954, Victor Brauner pictează o pînză de mari dimensiuni, intitulată Preludiu la o civilizație (Prélude à une civilisation), care amintește pieile de bizon pictate ale populațiilor amerindiene. Trupul unui patruped, „locuit“ de forme umane, animaliere și vegetale, sugerează o „lume a începuturilor“ sau o „epocă de aur“ situată într-un viitor imprevizibil. Contururile patrupedului reiau încadrarea compoziției într-o formă dinainte stabilită, de felul obiectelor din ceramică realizate cu un an mai devreme. Pictat în ulei și ceară, tehnică pe care artistul o experimentează începînd cu anul 1943, tabloul redă materialitatea și transparența obiectului glazurat în pasta căruia sînt incizate figurile. Același efect optic este realizat în tablourile anilor 1955 și 1956, în care figuri hieratice evoluează pe fundalul „ceruit“ al compozițiilor unde, adeseori, personajele, depliate și repliate, sînt semnele incizate păstrătoare ale memoriei universale (Compoziție, 1954; Animal ezoteric, 1954; Fără titlu, 1955; Lecția, 1956). În Întîlnirea dintre plinul gol și golul plin (Rencontre du plein creux avec le creux plein, 1959), tabloul devine „obiect pictat“ prin introducerea în compoziție a mai multor elemente în relief (obiecte găsite).

                    

p21 seceri africane colectia victor brauner 1 jpg jpeg

                             Seceri africane, colecția Victor Brauner

Armele ceremoniale din Africa Centrală prezentate în expoziția L’Art Noir et „l’époque nègre“ de quelques artistes contemporains în anul 1956 vor fi sursa inspirației unui ansamblu de lucrări din anii următori. Oglindind toate arhetipurile prezente într-o „colecție de artist“, șaizeci și unu de obiecte achiziționate între anii 1950 și 1965 sînt alăturate lucrărilor pictorului în casa din Normandia pe care artistul o numește Athanorul. Vila, pe care Victor și Jacqueline Brauner o achiziționează în anul 1961, este încadrată de două case de oaspeți numite Maprik și Sepik după numele a două localități din Papua Noua Guinee. O fotografie din atelier dezvăluie preferința artistului pentru armele ceremoniale din Africa Centrală. Trei seceri, păstrate astăzi în colecția Galeriei Samy Kinge, sînt sursa inspirației unor lucrări realizate la începutul anilor 1960 printre care Studiu pentru vasele comunicante (Étude pour les Vases communicants), 1961, Formatoarea (La Formatrice), 1962, Complex safic (Complexe saphique), 1963. O mască antropomorfă din Brazilia poate fi recunoscută într-o serie de lucrări închinate „mamelor“ în anul 1962, Revolta arhetipului (La Révolte de l’archétype) sau Formă mamă clocitoare (Forme mère pondeuse).

p21 complex safic 1963 jpg jpeg

                                                           Complex safic, 1963

În dialogul purtat cu Alain Jouffroy, Brauner mărturisește: „În fața tabloului meu nu poți avea senzația de seninătate pe care o ai în fața unui Cézanne. Eu ating alte elemente, alte exemple, obiecte primitive care sînt totuși obiecte de artă, fiindcă așa sînt privite astăzi. Putem ajunge astfel la civilizațiile trecute, îndepărtate“ (Alain Jouffroy, Victor Brauner: Le Tropisme totémique, Éditions Dumerchez, Paris, 1995).

Ultimul ansamblu de lucrări realizat de Victor Brauner în 1965, Mitologii și Sărbătoarea Mamelor (Mythologies et la Fête des Mères), este constituit din pînze încastrate în rame decupate din lemn reprezentînd păsări, animale și obiecte. Concepute pentru a fi înlocuite unele cu altele, ele sînt componentele unui joc de puzzle care poate fi mereu reînnoit. Jocul și umorul sînt prezente și în răspunsul pe care Victor Brauner l-a dat unei întrebări a lui Pierre Dumayet într-un interviu televizat de la începutul anilor 1960: „Civilizațiile m-au copiat, nu-i așa?“.

Mihaela Petrov este istoric de artă. A încheiat studiile doctorale cu teza „Victor Brauner, cuvîntul scris și opera plastică, 1934‑1965. Caiete și carnete, Donația Jacqueline Victor Brauner, Centrul Georges Pompidou, Paris“, UNArte, 2011. Cărți publicate: Victor Brauner, cuvîntul scris și opera plastică, 1934-1965 (2012); Victor Brauner, pictopoet. Desene și acuarele (2013); Victor Brauner, vizionar al timpurilor moderne (2014); Victor Brauner, 1903-1966 (2016).

Foto (sus): David Hare, Pablo Picasso, Victor Brauner la Vallauris, 1953

1026 16 impostorul webp
Impostor ca mine
Impostorul își propune să readucă la viață toate frămîntările sociale ale unei epoci, prin intermediul cîtorva personaje situate de ambele părți ale baricadei.
p 17 jpg
Joker
Aici e de găsit un oarecare merit al filmului: în secvențele în care Ridley Scott minte conștient, de dragul cinema-ului.
p 17 Audio jpg
Voci umane, voci artificiale
Am sentimentul că, în cazul tehnologiei de simulare a vocii umane, sfîrșitul jocului va veni cînd nu vei putea face diferența între vocile AI și cele umane.
1025 16 coperta corin braga jpg
Străinătăți, stranietăți și alte fantasme literare
Mi‑e greu să cred că proza lui Mircea Eliade ar putea fi înțeleasă pe deplin fără dialectica sacru‑profan.
p 17 2 jpg
Pînă la capătul drumului
Filmul vorbește despre condiția de a ajunge mereu prea tîrziu.
1025 17b cover1 jpg
Solo & solos
Curînd ne vor vizita artiști de la celălalt capăt al lumii, din Noua Zeelandă și Australia, care au acumulat cu sîrguință simpatie internațională și și-au făcut în cele din urmă curaj să ne caute și pe noi pe hartă.
image png
O călătorie narativă ajunsă la final: Asociația Heart a încheiat cu succes proiectul „Povești de familie”
Asociația Hearth are plăcerea de a anunța încheierea cu succes a proiectului cultural “Povești de familie” – o inițiativă recuperatoare și artistică
1024 16 cop1 png
Anxietatea lucrurilor definitive
Cele două cărți discutate în această pagină au în comun o anumită anxietate (aparentă sau nu) a definitivului.
1024 17 Am avut o livada foto Sabina Costinel jpg
Livezile noastre de vișini
Într-un fel sau altul, noile perspective asupra Livezii de vișini explorează răsturnarea vremurilor de care tot avem parte în ultimii ani.
Doru Covrig Doua maini,model cu roșu și negru, polimer, 17x25x18cm, 1995 jpg
Expoziție personală DORU COVRIG - sculptură mică și desene - la un an de la dispariția artistului
Doru Covrig este pentru arta contemporană un reper al sculpturii conceptuale
Poster orizontal 23 11 2023 Gianni Gagliardi Nomadic Nature jpg
„NOMADIC NATURE”: jazz cu saxofonistul spaniol GIANNI GAGLIARDI, la Sala Radio
A înregistrat peste 40 de albume, dintre care 5 ca solist, albume ce au primit aprecieri foarte bune din partea presei internaționale.
1023 16 antologia palatina cartea a v a produs galerie mare jpg
p 17 2 jpg
Bîrfoteca
Jeanne du Barry îneacă monarhia franceză în unsoarea tabloidelor.
1023 17 Kenny Garrett jpg
Jazz Syndicate Festival
Pentru un succes total însă, festivalul ar fi meritat o promovare mai extinsă.
1023 21 Iamandi coperta jpg
Adio, Europa de Est!
Aș adăuga: poate noua formă a folclorului est-european.
1022 16 donnatela jpg
Black Hole Sun
Cred că o iniţiativă a traducerii lui ar fi cu profit pentru literatura română contemporană.
p 17 2 jpg
Zeița
Și ne arată că această utopie e la îndemînă.
1022 17 The Beatles Now And Then jpg
Beatleși și Stoneși în 2023
The Rolling Stones este o formație în (plină) activitate, niciodată întreruptă, niciodată scurtcircuitată de ego-urile supraexpandate ale componenților.
1022 21 Florescu jpg
Brâncuși, Picasso: artiști, expoziții, efecte în paralelă
Dar acesta e un alt artist, un alt efect în paralel, un alt posibil subiect al unei alte expoziții „în paralelă” care va avea loc cîndva, în viitor.
Poster orizontal09 11 2023 Contemporan în România 2 jpg
„CONTEMPORAN ÎN ROMÂNIA” – seară de jazz și vernisajul expoziției „Centaur”, la Sala Radio
Prin Proiectul Cultural dorim să oferim o revelatoare experiență multimedia
1021 16 coperta jpg
„Grecia călătorește, călătorește mereu”
Grecia călătorește, călătorește mereu.
p 17 jpg
Detalii
Frumusețea filmului e inseparabilă de o stare de plutire a tuturor lucrurilor.
1021 17 cover1 jpg
Încredere
Lansările din acest an au arătat un grup în formă maximă.
1021 21 moscova inhata romania robert bishop e s crayfield editura corint istorie 01 jpg
Origini românești ale Războiului Rece
Ordinele noastre erau să ne ocupăm de naziști, dar am aflat curînd că urgia comunistă „este mai rea decît cea nazisă”, au mărturisit autorii.

Adevarul.ro

image
Kim Basinger împlinește 70 de ani: iubirile pasionale ale actriței. Ce roluri i-au adus celebritatea VIDEO
Actriță și fost model, Kim Basinger a devenit celebră datorită rolurilor în filme precum Batman, L.A. Confidential și 9 1/2 Weeks. Vedeta premiată cu Oscar a avut o carieră excepțională, precum și o viață personală fascinantă. Astăzi, vedeta de la Hollywood împlinește 70 de ani.
image
Moartea misterioasă a uneia dintre cele mai mari vedete rock. Ultimele clipe din viața lui Jim Morrison, solistul trupei The Doors
Solistul trupei americane The Doors a fost unul dintre cele mai mari staruri rock din toate timpurile. La 52 de ani de la dispariția sa prematură, moartea sa este încă învăluită în mister, iar mulţi cred că Jim trăieşte şi azi.
image
Cartofii la cuptor, un deliciu. Cum faci cea mai ușoară mâncare de post, condimentele care îi fac irezistibili
Este un preparat simplu, dar deosebit de gustos. În post, cartofii la cuptor sunt o masă sățioasă și ușor de pregătit. Pot fi serviți cu murături, salată de legume ori cu sos de usturoi.

HIstoria.ro

image
Moartea lui Aurel Vlaicu. Concluziile anchetei
În cursul anchetei în cazul accidentului aeronautic în care și-a pierdut viața Aurel Vlaicu (31 august/13 septembrie 1913) s-au conturat două ipoteze, pe care locotenentul av. Gheorghe Negrescu le prezintă astfel:
image
Zguduitoarea dramă amoroasă din Brăila, care a captivat presa interbelică
În anii 1923-1924, numita Anny Bally din Brăila, „de o frumuseţe rară“, a încercat să se sinucidă din dragoste. În 8 noiembrie 1924, tot din amor, şi-a împuşcat iubitul, după care s-a împuşcat şi ea.
image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.