Victor Brauner – Lup-masă, obiectul suprarealist

Publicat în Dilema Veche nr. 836 din 27 februarie - 4 martie 2020
Victor Brauner – Lup masă, obiectul suprarealist jpeg

În 1930, Victor Brauner călătorește pentru a doua oară la Paris, unde va rămîne pînă în anul 1935. Vecin de atelier cu Alberto Giacometti și Yves Tanguy, devine membru al grupului suprarealist parizian din jurul lui André Breton în 1933. În același an are loc Expoziția suprarealistă la Galeria Pierre Colle, unde sînt expuse „obiecte cu funcționare simbolică“, creații suprarealiste, tablouri, sculpturi, desene și manuscrise și o serie de obiecte provenite din diverse culturi „primitive“.  Pentru suprarealiști, arta „primitivilor“ este expresia inconștientului, a visului premonitoriu și a călătoriei interioare sau calea străbătută de șamani în practica ritualurilor magice. Forța expresivă a obiectelor magice, produs al culturilor „primitive“, și funcționarea simbolică atribuită lor reprezintă pentru suprarealiști un bogat repertoriu de forme care urma să fie asociat creației suprarealiste. În 1929, sub titlul „Lumea în vremea suprarealiștilor“ (Le Monde au temps des surréalistes), este publicată, în revista Variétés, „harta lumii“ adaptată viziunii suprarealiste în care Oceanul Pacific este centrul lumii, iar Arhipelagul Bismarck, Noua Irlandă și Noua Guinee sînt mai mari ca dimensiuni decît Africa și Europa. Pe coperta revistei este reprodus Tabernacolul, prezentat de Yves Tanguy ca obiect suprarealist, o asamblare de elemente disparate asemănătoare desenelor suprarealiste numite cadavres exquis. Curiosul obiect amintește relicvarele antropomorfe ale culturilor „primitive“, în care blana, pieile de animal, elementele vegetale și minerale, metalele și materialele textile sînt asociate unei figuri reprezen-tînd adesea strămoșul mitic sau un șef de clan. Evocînd un astfel de obiect, Tabernacolul este compus dintr-un cap îmblănit cu ochii din sticlă și nas din piele, un trunchi acoperit cu blană de culori diferite și prevăzut, în loc de brațe, cu două sfeșnice în stil Louis XV, pentru a lumina o încăpere. Descoperit de pictor la una dintre piețele de vechituri din Paris, Tabernacolul face parte din seria obiectelor cu funcționare simbolică suprarealiste. În timpul unei astfel de plimbări prin talciocul din Saint-Ouen, Breton achiziționează o „lingură-pantof“ (Cuil-ler-soulier) cioplită în lemn de un artizan anonim, obiect în care poetul vede o replică surprinzătoare a pantofului Cenușăresei. Alegerea suprarealiștilor reflectă lipsa voită a criteriilor estetice în favoarea aparenței de bricolaj a obiectelor, cît și căutarea originii lor în vise, fantasme, inconștient. Totodată este căutată forța impactului asupra privitorului, fascinația și chiar repulsia care ar putea aduce la suprafață trăiri puternice, sentimente și amintiri. Un alt obiect suprarealist, Bila suspendată (La boule suspendue), realizat de sculptorul Giacometti în 1930, este expus în același an la Galeria Pierre Loeb. El avea să facă parte din ansamblul de obiecte care constituie Peretele atelierului lui André Breton (Le Mur de l’atelier d’André Breton), astăzi expus într-una dintre sălile Centrului Pompidou din Paris. Expoziția suprarealistă de obiecte, care are loc la Galeria Charles Ratton în 1936, alătură din nou „arta primitivilor“ și creațiile suprarealiste. Articolele publicate în revista Cahiers d’art cu ocazia expoziției atrag atenția asupra obiectelor domestice, îndemnînd cititorii să confecționeze obiecte iraționale. Breton clasifică obiectele expuse în mai multe categorii, obiecte naturale, obiecte perturbate, obiecte americane (provenind de la populațiile amerindiene), obiecte oceaniene și obiecte matematice. Astfel, o mască din Noua Guinee este expusă alături de Vestonul afrodiziac (Le Veston aphrodisiaque, 1936-1967), realizat de Salvador Dalí, și de obiectul confecționat de tînăra artistă Meret Oppenheim, Dejunul în blană (Déjeuner en fourrure, 1936)  a cărui realizare asociază numele lui Pablo Picasso și cel al lui André Breton. Întîlnirea dintre Meret Oppenheim, creatoarea unor obiecte pentru casa de modă Schiaparelli, și Pablo Picasso la cafeneaua Flore din Paris prilejuiește realizarea obiectului (la sugestia lui Picasso), achiziționat chiar în timpul expoziției de Alfred Barr Jr. pentru Muzeul de Artă Modernă din New York. Conform procedeului suprarealist de condensare a doi termeni, titlul sugerat de Breton ilustrează asocierea dintre tabloul Dejunul pe iarbă al lui Manet și romanul Venus în blănuri al lui Sacher-Masoch. Obiectul, compus dintr-o ceașcă de cafea, o farfurioară și o linguriță, îmblănite, provoacă pe de o parte fascinația ineditului, pe de alta repulsia în fața unui obiect utilitar acoperit cu blană. Primul obiect, opera lui Salvador Dalí, desemnat ca „mașină pentru gîndit“, face parte din categoria obiectelor matematice datorită jocului aritmetic sugerat prin ritmul paharelor cu conținut „afrodiziac“ agățate de veston. „Afrodiziac“ este și Telefonul-homar expus la New York în 1936, un telefon pictat în roșu al cărui receptor este un homar. Erotismul unui pantof roșu cu toc înalt este subliniat în Pantoful lui Gala (Le Soulier de Gala, 1931/1973) printr-un un pahar cu lapte introdus în interiorul pantofului cu scopul de a topi o bucată de zahăr suspendată deasupra lui, prin care s-ar putea obține efectul „afrodiziac“ sau „dulceața“ îmbrățișării cuplului din fotografia lipită de pantof. 

victor brauner sans titre plume et encre de chine 1933 jpg jpeg

Considerat de M.H. Maxy „un suprarealist avant la lettre“, Victor Brauner anunță mai multe „invenții“, printre care „telefonul cu barbă“ și „pictofonul“, însă obiectul pe care-l va realiza este Lupul-masă (1939-1947), operă care se află astăzi în colecția Centrului Georges Pompidou din Paris. Un surprinzător desen realizat în 1933 înfățișează construcția unei mese perforate cu două picioare care se sprijină pe contururile sinuoase ale unui animal fantastic. Masa pare să fie „invenția“, vehiculul sau obiectul admirației unei perechi, bărbat și femeie, care amintesc de o vreme a „începuturilor“, temă recurentă în opera brauneriană de la începutul anilor 1930. În 1939, Brauner pictează două tablouri, Fascinație și Spațiu psihologic, în care masa din desen devine „lup-masă“. Operele fac parte din seria Licantropilor sau a Amurgurilor, o lume populată de licantropi, efialți, fantome și himere învăluite într-o atmosferă cețoasă, nebuloasă. Inițiată în 1938, seria Licantropilor este dominată de prezența „hibrizilor“ care evoluează într-un spațiu închis sau pe fundalul unor peisaje învăluite în ceață. Transpunerea în pictură a unui element cules din „forul interior“ al artistului este asemănătoare proiecției unui aparat care ar reproduce, printr-o succesiune rapidă de imagini, forme a căror percepție este neclară, fragmentară sau nebuloasă. Produs al contrariilor, prin întîlnirea dintre „umbră“ și „lumină“, pictura reflectă viziunea existenței unor ființe și a unor lumi pe care percepția comună nu le poate sesiza. Revelînd o lume necunoscută, ea este romantică, de un romantism nou care aparține viitorului, o pictură neo-mitică. Descinse dintr-o lume îndepărtată, ce ne apare ca bizară, ele dispar în nedeslușit… „Nedeslușitul va juca un rol foarte important în metamorfoză. El va lega noua formă, pe cale de a se naște, de vechea formă care moare“, notează artistul într-un carnet (Arhiva Bibliotecii Kandinsky, Centrul Georges Pompidou, Paris). Transpus în tridimensional, lupul-masă din tabloul intitulat Spațiu psihologic (1939) este „hibridul“ care avea să fie prezentat pentru întîia oară la expoziția Suprarealismul în 1947 de la Galeria Maeght din Paris într-un spațiu amenajat ca un „altar“ consacrat operei lui Victor Brauner. Pentru André Breton, el reprezintă revenirea la primitivismul integral. Obiect poetic, Lupul-masă este obiectul suprarealist prin definiție și expresia a ceea ce a fost numit „miraculos surprinzător“.

Mihaela Petrov este istoric de artă. A încheiat studiile doctorale cu teza „Victor Brauner, cuvîntul scris și opera plastică, 1934‑1965. Caiete și carnete, Donația Jacqueline Victor Brauner, Centrul Georges Pompidou, Paris“, UNArte, 2011. Cărți publicate: Victor Brauner, cuvîntul scris și opera plastică, 1934-1965 (2012); Victor Brauner, pictopoet. Desene și acuarele (2013); Victor Brauner, vizionar al timpurilor moderne (2014); Victor Brauner, 1903-1966 (2016).

Ștefan Popescu Art Safari (2) jpg
964 16 coperta jpg
Febra etică
Ca o concluzie, atît Mariana Marin, cît și Mariana Codruț practică o literatură în răspăr cu poetica dominantă a generației ’80, dar nu într-un mod manifest, ostentativ.
964 17 Va urma  Pe planeta Oglinda foto Marius Sumlea 1 jpg
La 146 km de război. Teatru la Piatra Neamț
Ce regăsesc la fiecare ediție a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț este un efort de adecvare la problematicile momentului, la crizele lumii și la ideile ce se dezbat, un efort care face festivalul viu, vibrant, departe de formatul obosit de „vitrină” teatrală.
964 23 png
Lucrările maeștrilor peisagiști britanici (și nu numai) la București
Pavilioanele Art Safari sînt deschise publicului pînă la 11 decembrie și, cu siguranță, promit o experiență vizuală memorabilă.
afis conferintele dilema iasi 6-8 octombrie 2022
Conferințele Dilema veche la Iași. Despre Război și pace 6-8 octombrie 2022, Sala Henri Coandă a Palatului Culturii
Între 6 și 8 octombrie, de joi pînă sîmbătă, Conferințele Dilema veche ajung pentru prima dată la Iași. E o ediție la care conferențiarii invitați vor aborda o temă foarte actuală: „Război și pace”.
963 16 Pdac Romila jpg
Hibridizări
Aplicate preponderent pe Craii de Curtea-Veche, „investigațiile” lui Ion Vianu sfîrșesc prin a da un portret de adîncime al lui Mateiu Caragiale.
p 17 2 jpg
Melancolie pariziană
Ambreiajul ficțiunilor lui Hers este doliul: moartea unui apropiat (în magnificul Ce sentiment de l’été și Amanda), ruptura amoroasă și adolescența (care tot un fel de doliu – al absenței grijilor – se cheamă că e) în Les Passagers de la nuit.
963 17 Breazu jpg
Vremea schimbării
Dezbrăcat de pompa, efervescența și galvanitatea primelor opere discografice ale The Mars Volta, noul album poate fi o ecuație cu prea multe necunoscute pentru vechii fani, dar are caracter și culoare.
Ultimul interviu jpg
Ultimul interviu (roman) - Eshkol Nevo
„Eshkol Nevo scrie cu talent, cu umor și cu inteligență… Prietenie, invidie, iubire, nefericire, puterea de a merge mai departe – nimic nu-i scapă.“
962 16 coperta BAS1 jpg
De la mistic la psihedelic
Viciu ascuns pastișează delicios genul noir, oferind un personaj central care rulează printre tripuri și realități halucinante, în încercarea de a dezlega enigma dispariției amantului căsătorit al unei foste iubite.
p 17 jpg
Frustrare
Om cîine arată din capul locului ca un film ajuns într-o gară din care trenul (succesului de public, al aprecierii critice, dar mai ales al originalității pur și simplu) a plecat de mult.
962 17 Biro cover01 jpg
Estetici synth
Am crescut cu minciuna persistentă că ultimele inovații muzicale s-ar fi realizat în anii ’70.
p 21 coperta jpg
O poveste din Nord, cu voluptate și multă tristețe...
Publicat în cursul acestei veri la Editura Polirom, ultimul roman tradus al lui Stefánsson este, cu siguranță, o piesă importantă în portofoliul colecției de literatură străină al Poliromului.
p 23 jpg
O arhitectură de excepție și o propunere: expoziția permanentă ”Brâncuși în lume”
Cu cîteva zile înainte de inaugurarea acestui Centru, programată pentru 15 septembrie 2022, am organizat o discuție care a pornit de la arhitectura edificiului și a ajuns, firesc cumva, la modul în care, pe de o parte, cultura română de azi îl metabolizează pe Brâncuși.
The John Madejski Garden at the V&A (c) Victoria and Albert Museum, London (1) jpg
Opere de artă rare din patrimoniul Marii Britanii vor fi expuse în această toamnă în București, la Art Safari
81 de opere extrem de valoroase semnate de John Constable (1776-1837), dar și de Rembrandt, Albrecht Dürer, Claude Lorrain și alte nume mari din colecția muzeului londonez sînt împrumutate către Art Safari
p 17 1 jpg jpg
Scandalizare
Ce s-ar fi schimbat în Balaur dacă relația fizică de intimitate ar fi avut loc nu între elev (Sergiu Smerea) și profesoara de religie, ci între elev și profesoara de limba engleză, de pildă? Nu prea multe.
961 17 Breazu jpg
Prezentul ca o buclă temporară într-un cîntec pop retro
Reset, albumul creat de Panda Bear și Sonic Boom, a fost lansat pe 12 august de casa de discuri britanică Domino.
copertă Pozitia a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine jpg
Cătălin Mihuleac - Poziția a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine
Care va să zică, pentru a pluti ca o lebădă în apele noilor timpuri, omul înțelept are nevoie de un patriotism bicefal, care să se adreseze atât României, cât și Uniunii Sovietice!
960 15 Banu jpg
Cu sau fără de cale
Colecționarul se încrede în ce e unitar, amatorul în ce e disparat. Primul în calea bine trasată, pe care celălalt o refuză, preferînd să avanseze imprevizibil. Două posturi contrarii.
960 17 afis jpg
Un spectacol ubicuu
Actorii sînt ghizi printre povești în care protagoniști sînt șapte adolescenți care participă virtual la spectacol.
p 21 Amintire de calatorie, 1957 jpg
Victor Brauner, Robert Rius și „arta universală“
Poetul Robert Rius, pe care Victor Brauner îl vizitează la Perpignan în anul 1940, este unul dintre cei pasionați de scrierile misticului catalan Ramon Llull, al cărui nume figurează în lista „străbunilor suprarealismului“ redactată de Breton odată cu publicarea primului manifest suprarealist
Cj fb post 2000x1500 info afis jpg
Conferințele Dilema veche la UBB. Despre Bogați și săraci 14-16 septembrie, Sala Jean Monet a Facultății de Studii Europene
O ediție specială a Conferințelor ”Dilema veche” în care am invitat cele mai competente voci din disciplinele care, în opinia noastră, sînt obligatoriu de convocat dacă vrem să înțelegem cu adevărat chestiunea complicată și nevindecabilă a rupturii dintre bogați și săraci.
959 16jos Iamandi jpeg
România și meritocrația
Cum s-a raportat spațiul românesc la toate aceste sinuozități? Normal, lui Wooldridge nu i-a trecut prin cap o asemenea întrebare, dar cred că un răspuns destul de potrivit ar fi „cu multă detașare”.
p 17 jpg
Canadian Beauty
Dintre subgenurile născute în epoca post-#metoo și influențate decisiv de aceasta, satira corozivă, cu trăsături îngroșate pînă la caricatură, are astăzi vînt din pupă.

Adevarul.ro

Rusi mobilizati FOTO Profimedia jpg
Soldați ruși trimiși să moară fără pregătire: „N-aveam muniție. Toți prietenii noștri au rămas acolo” VIDEO
Un soldat a povestit că au fost supuși unui tir intens de artilerie și că, la un moment dat, toată lumea a luat-o pur și simplu la fugă, iar altul vorbește și despre condițiile de echipare și antrenament de care au beneficiat.
Repartitor de caldura FOTO Shutterstock jpg
Românii care stau la bloc, obligați să-și schimbe repartitoarele
Toate contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termică din blocuri vor trebui înlocuite, potrivit unei OUG publicate vineri în Monitorul Oficial.
Qatar
Mondialul din Qatar, boicotat: Parisul ia o decizie dură în privința meciurilor. „Asistăm la un dezastru umanitar“
Primul Mondial găzduit de Orientul Mijlociu e o competiție extrem de „pătată“.

HIstoria.ro

image
Au purtat voievozii români coroane?
De la Nicolae Alexandru și Alexandru cel Bun până la Mihai Viteazul și Constantin Brâncoveanu, coroana a fost mereu prezentă în portretele votive ale domnitorilor din Țara Românească și Moldova. Cu toate acestea, misterul care înconjoară coroanele medievale românești nu a fost (încă) elucidat...
image
Polonia cere Germaniei despăgubiri de război de 1,3 trilioane de dolari. Ce speră Polonia să obțină?
Ministrul de Externe al Poloniei, Zbigniew Rau, a trimis o notă diplomatică la Berlin prin care Varșovia cere Germaniei despăgubiri de război în valoare de 1,3 trilioane de dolari. Germania consideră în mod oficial că această chestiune este închisă.
image
La sfatul lui Bismark, Carol I se apropie de Rusia și enervează Franța
Opțiunea românilor pentru un domnitor dintr-o dinastie străină la 1866, avea în vedere salvarea existenței statului, afirmarea lui în rândul țărilor europene și, în perspectivă, obținerea independenței. Aceste obiective au fost mereu în atenția diplomației românești și a principelui Carol.