Victor Brauner – Frumoasa L’Or

Publicat în Dilema Veche nr. 984 din 16 februarie – 22 februarie 2023
VML, 1941
VML, 1941

Refugiat la Marsilia în anul 1940, Victor Brauner se alătură membrilor grupului suprarealist din jurul lui André Breton care locuiesc la Vila Air Bel pusă la dispoziția lor de către comitetul american de ajutorare condus de Varian Fry. La Air Bel, Brauner cunoaște o tînără de origine italiană, Laurette Séjourné, care va deveni muza inspiratoare a artistului. Alături de desene, acuarele și tablouri, pictorul îi dedică o serie de texte poetice, eseuri literare și poeme păstrate astăzi în Arhiva Bibliotecii Kandinsky, Centrul Pompidou din Paris și publicate în Victor Brauner, écrits et correspondances 1938-1948, Centre Pompidou, Paris, 2005Inspirat de prezența Lorettei, artistul se lasă condus de un „dublu“ feminin, de o prezență feminină ideală, revelatoarea misterelor dragostei și ale poeziei, căreia îi conferă forţe magice. În scrierile din „caiete și carnete“, Frumoasa L’Or este femeia tuturor Visurilor mele, femeia secretului și a Misterului meu, acea Femeie nocturnă, umedă, neagră, înnegrită de toate nopțile misterioase. Femeia cu gust chimic și alchimic, Femeia Nopții mele Chimice, pe care o cunosc fără a o cunoaște căci ea este admirabila VAMPIRĂ PASIVĂ (Cahier à couverture bordeaux, Marseille, 1941). Textele consemnate în „caiete și carnete“, în ciorne și scrisori sau foi volante, sînt însoțite de desene, în timp ce imaginea desenată sau pictată conține adeseori un text poetic sau cuvinte și litere disparate prin care cuvîntul și imaginea sînt reunite în ceea ce artistul numește „conciliere extremă – pictopoezie“.

În descrierea „obiectelor protectoare“ pe care eroul ficțiunii Plimbare le poartă cu sine, ficțiune pe care Victor Brauner o scrie la Marsilia în anul 1941, fragmentului de tablou, ultimul din lista obiectelor enumerate, îi sînt atribuite calităţi magice, declanşatoare ale viziunii: „O bucată de tablou pe lemn, găsită după incendiul iconoclast, era de un gust desăvîrșit, iar patina sa, culoarea fumurie și subiectul său i-au plăcut foarte frumoasei vampire pasive, ea și-a atîrnat acest fragment al operei pictorului la gît, iar pictorul, aflînd despre asta, a fost cum nu se poate mai fericit și apoi, pînă la moarte, el nu a mai pictat decît chipul Femeii care purta la gîtul ei un fragment al pictorului, iar pictorul a purtat în el, pentru toată viața, imaginea femeii misterioase, nocturne, tulburătoare, umede, catifelate“ (Cahier à couverture bordeaux, Marseille, 1941).

Visul consemnat într-un carnet din anul 1944 apare ca o continuare a descrierii tabloului din ficțiunea Plimbare: „Acest portret a fost creat cu atîta iubire încît i-a răpit modelului său viața inconștientă. Astfel, obiectul acesta magic se însuflețea în timp ce modelul dormea, dînd viață acțiunilor sale din vis. La trezire, modelul trecea de la vis la realitate, iar portretul își recăpăta imobilitatea la suprafață fiindcă și el trăia viața dorinței lui. (...) Datorită unei forțe magice neștiute, portretul acesta avea să fie diferit de o simplă reproducere a unui cap omenesc“ (Carnet à couverture noire, Les Celliers-de-Rousset, 1943-1945).

Textul amintește de legenda antică a sculptorului Pygmalion care, căutînd să reprezinte în sculptură idealul de frumusețe feminină, se îndrăgostește de propria sa creație căreia reușește să-i insufle viață. În vis acțiunile noastre sînt adevărate,explică Victor Brauner, dar sîntem împiedicați să le percepem astfel pentru că ne situăm într-o lume tridimensională și nu într-una cu patru dimensiuni, necunoscută inteligenței noastre pietrificate și pervertite. Am putea însă „aduce visele la viață“ la fel cum primitivii trăiesc și acționează conform concepției lor mitice. Figura feminină căreia Brauner îi conferă „forţe magice“ apare ca o imagine ideală, reprezentare a principiului feminin. „Vizionară“ sau „marea iniţiatoare“, femeia, magică, umedă, nocturnă, este „marea zeiţă“, „luna“ sau „pămîntul mamă“, garantă a protecţiei şi a împlinirii dorinţei inconştiente de reintegrare, de uniune cu Natura. Somnambula, pe care Brauner o întîlnise în adolescență, vizionara, magiciana și himera se confundă cu trăsăturile Frumoasei LʼOr. Într-un text caligrafiat, cu titlul Foarte frumoasa LʼOr...(Très belle LʼOr...), „o formă de femeie, magnifică și nocturnă, își plimbă încet privirea părînd să nu participe la ceea ce se petrece împrejur. Ea înaintează foarte încet, în ritmul aparte al pașilor săi, cu ochii umezi, cu chipul în ceață, cu părul ca de catifea, în tăcere (…), femeia aceasta înaintează ușor fără să ia parte la drama din jur, Ea urmează un vis care piere, un vis de neatins, Visul Femeii Nocturne“ (Cahier à couverture bordeaux, Marseille, 1941). Purtătoare a „cuvintelor magice ale devenirii“, ea este „solidificare a visului“: „Somnambula purtătoare a cuvintelor magice ale devenirii trece prin întreaga metamorfoză și devine deopotrivă o ființă pasăre vegetală, victorie a materiei în mișcare, solidificarea visului(La Somnambule, 1941).

Leu, Lumină, Libertate, 1941
Leu, Lumină, Libertate, 1941

Într-un desen din anul 1942, „femeia aceasta al cărei păr se transformă în pasăre de pradă (ai cărei ochi sînt înconjurați de raze luminoase păstrînd lumina opacă a ceea ce nu văd) este o clarvăzătoare ce poartă pe rochia ei de un albastru nocturn semnele abundenței universale, în mîna dreaptă floarea de foc care deschide tainele imaginației, în mîna stîngă vidul ca o contragreutate“ (Fără titlu, 1942). În desenele anului 1944, ea apare ca personificare a Naturii, căreia îi sînt alăturate elementele primordiale, punctele cardinale și semne magice, alchimice şi cabalistice. Căutarea poetică este asociată ţelului urmărit de alchimişti, uniunea contrariilor sau găsirea „pietrei filozofale“. În alchimie, „nunta chimică“, cea a Regelui şi Reginei, conduce la realizarea rebis-ului sau atingerea stadiului „pietrei filozofale“, înfăţişată adeseori sub forma unui cristal, asemuit frecvent minereului sau zăcămintelor naturale aflate la mari adîncimi în interiorul pămîntului. În scrierile lui Victor Brauner, cristalul este un „talisman geometric“ pe care eroul povestirii Castelul Magilor îl poartă mereu cu sine. Novalis descrie, în Heinrich von Ofterdingen, întîlnirea dintre „poetul visător“ şi „regele tăcut“ (der stille König) al metalelor aflate în „pîntecul pămîntului“. Inspirat de scrierile romanticului german, Brauner pictează un mic tablou, Femeie solară (Femme solaire, 1940), în care personajului feminin, al cărui cap este înconjurat de o mandorlă luminoasă, îi este asociată „floarea albastră“, ţelul aflat în centrul căutărilor eroului din romanul lui Novalis. Simbolizînd piatra filozofală, albastrul florii şi galbenul aurului sînt Urphänomene, „culori ale Începuturilor“. În eseul lui Victor Brauner, galbenul atinge treapta cea mai înaltă, strălucirea aurului şi cea mai înaltă idee. LʼOr (aur), cuvînt care înainte de a se fi instalat în „interiorul fiinţei“ nu avea o importanţă deosebită, capătă rezonanţa unor proporţii acustice gigantice, perpetuîndu-se în mii de ecouri. „L“ este concentrarea, prin reducţie, a cuvintelor ce alcătuiesc formula Leu, Luminos, Liber sau Leu, Lumină, Libertate. „Lumina“ este asimilată extazului, iar libertatea este văzută ca „fruct“. Un desen în tuș înfăţişează două capete reunite, prefigurare a uniunii dintre realitate și vis, „emblemă a mitului dublului“. Alăturat, „palatul dialecticii“ este văzut frontal, ca un templu antic în porticul căruia pictorul introduce „coloana infinitului“, opera lui Constantin Brâncuşi. Monograma VML este inclusă sub formă de emblemă pe fronton, într-un un cartuș. Între iniţialele V (Victor) şi L (Laurette), litera M este „puntea de legătură“ sau „liantul“, materie miraculoasă (VML, 1941). Brauner descrie construcția „Palatului dialecticii“, pe a cărui fațadă apare litera L: „Semnul va fi faimosul L. Formula: Leu Luminos Liber. Emblema dublului cu dublă vedere se va afla deasupra acelui palat foarte înalt și vizibil din depărtare“ (Carnet havanne à spirale, Marseille, 1941-1942). Sub semnul dragostei, al libertății și al poeziei, Victor Brauner creează seria de desene Leu Lumină Libertate și pe aceea de șapte tablouri purtînd același titlu. Triada apare ca o „formulă magică“ prezentă atît în scrieri, cît şi în opera plastică a anilor 1940.

Mihaela Petrov este istoric de artă. A încheiat studiile doctorale cu teza „Victor Brauner, cuvîntul scris și opera plastică, 1934‑1965. Caiete și carnete, Donația Jacqueline Victor Brauner, Centrul Georges Pompidou, Paris“, UNArte, 2011. Cărți publicate: Victor Brauner, cuvîntul scris și opera plastică, 1934-1965 (2012); Victor Brauner, pictopoet. Desene și acuarele (2013); Victor Brauner, vizionar al timpurilor moderne (2014); Victor Brauner, 1903-1966 (2016).

999 16 coperta jpg
Reducția retoricii
În Eșarfe în cer (2012), Dumitru Crudu scrie despre moarte pornind de la o situație concretă, de fapt persistînd în situația concretă.
p 17 2 jpg
Celălalt pe care-l adoram
Cu toate acestea, Marx può aspettare rămîne un film găurit, incapabil să se închidă rotund.
999 17 PBreazu jpg
Un tunel creativ
Vocea lui Del Rey rămîne centrală și omniprezentă, la fel ca în operele precedente.
999 21 jpg
Delirul realității
Poate că o explicație ar fi că din trunchiul memorialisticii naziste a ieșit un trunchi mai mare, al memorialisticii Holocaustului.
Catre mine afiș spectacol jpg
Spectacolul „Către mine” de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” închide ediția a șasea a atelierelor de scris pentru adolescenți organizate de Control N
Asociația Culturală Control N și elevii Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” (Trupa As) vă invită la spectacolul de teatru „Către mine“.
featured image (5) jpg
Povestea ascunsă a Palatului Versailles: De la o cabană de vînătoare la un obiectiv turistic impresionant
Pornind de la o cabană de vînătoare, Palatul Versailles s-a transformat în unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Franța.
poster Dry Cleaning 31 05 jpg
Curățătoria punk
Post-punkerii britanici Dry Cleaning (left-field art rockers sau spoken-word punkers, cum au fost ei descriși de presa muzicală) vor concerta în premieră la București, miercuri, 31 mai, după ora 20:00, la Control Club.
998 16 coperta 1 jpeg
Nebănuite sînt căile prozatorului – de la experimentul burlesc la policier –
Dacă şi-a propus să angajeze energii cinegetic-detectivistice, atunci Femeia de marţipan e un roman detectivistic ratat, în opinia mea.
p 17 jpg
Pîntecul lumii
Cu un ochi la spiritualitate și celălalt la cinema
998 17 audio cover jpg
Levant la Gărîna
Ibrahim Maalouf, cîndva un promițător talent în jazz, e pe cale să devină un superstar world music după nominalizarea Grammy
comunicat institutul cervantes omagiu mircea cartarescu jpg
Mircea Cărtărescu, omagiat la Institutul Cervantes din București
Cu prilejul decernării Premiului FIL pentru Literatură în Limbi Romanice, ediția 2022, în cadrul celei de-a 36-a ediții a celui mai mare tîrg de limbă spaniolă.
Apa lacului nu e niciodata dulce jpg
Apa lacului nu e niciodată dulce - fragment
Acel împreună mă înghite ca o închisoare, e un noi în care nimeni nu m-a întrebat dacă vreau să locuiesc.
2nd NEW draft poster FINAL med jpg
Ultimele zile de înscrieri la New Draft, rezidența în care îți scrii propriul scenariu de lungmetraj și lucrezi cu producătorii Ada Solomon, Tudor Giurgiu și Bianca Oana
”Prezența producătorilor Ada Solomon, Tudor Giurgiu și Bianca Oana este cadoul nostru de mijloc de drum pentru participanți.
997 16 Bilete de sinucigas jpg
Groaznica sinucidere din strada Micsandrelor
Aș fi preferat ca Bilete de sinucigaș să fi avut pur și simplu paginile albe
p 17 2 jpg
Puncte de vedere
Între David Cronenberg și Michael Mann, acest thriller turcesc sună prea adevărat
997 17 Breazu jpg
După 29 de ani
Fuse, noul album al duo-ului britanic, merită o inimioară roșie – „What is left to lose? / Nothing left to lose”.
997 21 Iamandi jpg
Evadările de la Auschwitz
Jonathan Freedland sugerează că Rudolf Vrba și Alfréd Wetzler au fost primii evrei care au reușit să evadeze de la Auschwitz.
Book cover jpg
copertă Murmur jpg
Dincolo de bine și de rău
Bun, în tot cazul, ușor melancolic, ușor retro, noul roman al lui Mircea Pricăjan e o meditație la sensurile încurcate ale istoriei.
996 17 Eroine jpg
Cîteva ipostaze feminine în teatrul recent
O mutație subtilă s-a produs în teatrul românesc în ultima vreme: perspectiva feminină este integrată tot mai des în spectacole și recunoscută subliminal ca parte din standardul scenic.
p 23 2 jpg
Daniel Spoerri – Noul Realism, EAT ART și „tablourile-capcană“
În acest an, între 19 și 28 mai, are loc la Romaero Băneasa un nou tîrg internațional de artă contemporană, MoBU.
GR Headshot   Credit Andrew Macpherson jpg
Actorul Geoffrey Rush vine la TIFF.22
Strălucire va avea o proiecție specială la TIFF, în prezența actorului.
Mostenitorii 13mai landscape 1080 jpg
“Moștenitorii României muzicale”: recital-eveniment susținut de pianistul George Todică, laureat al Concursului internațional “George Enescu”
George Todică va interpreta un program cu opusuri celebre semnate de Enescu, Ravel, Rahmaninov și Chopin.
995 16 coperta1 jpg
Kituri de supraviețuire
Toate cele trei poete înțeleg poezia ca pe o formă subtilă de diversiune.

Adevarul.ro

image
Cum a murit de fapt regele Decebal. Principalele ipoteze privind sfârșitul regelui dac
Decebal, regele dacilor, a murit în anul 106 d Hr, în urma înfrângerii în fața legiunilor romane, după două războaie epuizante. Deși, aparent, modul în care regele dac a murit este bine cunoscut, există mai multe ipoteze privind sfârșitul acestuia.
image
Cazul înfiorător al elevului ucis în timp ce mergea spre şcoală. Daune uriaşe acordate de judecătorii din Neamţ
Judecătorii din Neamţ s-au pronunţat într-un dosar penal, acordând daune uriaşe după ce un elev a fost ucis când mergea spre şcoală. În accident au mai fost răniţi alţi doi adolescenţi
image
Totul despre „drogul violului”. Povestea de film horror a uneia dintre victime: „Am băut apă plată” FOTO VIDEO
„Drogul violului” face ravagii în Europa, iar în România a făcut vâlvă cazul unei eleve în vârstă de 15 ani, despre care s-a scris că a fost drogată, sechestrată și violată.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.