Victor Brauner – Despre două lucrări asemănătoare și totuși diferite

Publicat în Dilema Veche nr. 1034 din 1 februarie – 7 februarie 2024
Dimineața, 1962
Dimineața, 1962

Vizitatorii expoziției „Victor Brauner. Între oniric și ocult“, care are loc la Muzeul Național de Artă al României din București între 1 decembrie 2023 și 30 aprilie 2024, pot admira, pentru prima oară în capitala României, lucrările acestui reputat pictor al secolului XX provenite din colecții de prestigiu ale muzeelor din Franța, alături de cele ale muzeelor românești. Expunerea lucrărilor a fost completată cu o serie de desene, acuarele și tablouri din colecții particulare, franceze și românești. Printre exponate se numără o lucrare în pastel pe carton cu titlul Compoziție cu nud, datată 1962, care ar fi trebuit să atragă în mod special atenția privitorilor. Lucrarea, care face parte din una dintre colecțiile particulare românești, fusese deja expusă cu ocazia împlinirii a o sută de ani de la nașterea pictorului, eveniment celebrat printr-o expoziție la Piatra Neamț, orașul unde Victor Brauner s-a născut în anul 1903. În 2004 ea se număra printre lucrările reproduse într-o monografie semnată de Emil Nicolae, organizatorul expoziției. Titlul publicației apărute la Editura Hasefer, Victor Brauner. La izvoarele operei, nu putea decît să incite curiozitatea celor interesați de viața și de opera marelui artist, ea fiind precedată doar de un album ilustrat cu reproduceri după lucrările din colecțiile românești, apărut la Editura Arc 2000 în anul 1999, cu un text introductiv semnat de istoricul de artă Amelia Pavel (1915-2003). Publicat datorită unor generoase sponsorizări, albumul cuprinde douăzeci și cinci de reproduceri ale desenelor, acuarelelor și tablourilor din colecțiile particulare românești. Cîteva lucrări reprezentînd peisaje, Peisaj cu copaci, Peisaj cu clădire, Cimitir și Mănăstirea Antim, au fost datate de autoarea albumului între anii 1918 și 1919, cînd Victor Brauner începe să picteze „vedute“ din împrejurimile casei familiei Brauner de pe strada Suter și din Cimitirul Bellu, pe care îl vizitează în repetate rînduri. În 1919, el se înscrie la cursurile Școlii de Arte Frumoase din București, unde rămîne pînă în anul 1922, cînd frecventează Academia Liberă de Pictură condusă de Horia Igiroșanu. Între anii 1920-1922 își petrece vacanțele de vară la Balcic, unde pictează peisaje în spiritul lui Cézanne dintre care două, aparținînd colecției Federației Comunităților Evreiești din România, sînt reproduse în album. Coperta unicului număr al revistei 75HP și una dintre paginile revistei, PICTOPOEZIE, sînt și ele reproduse, alături de desene și tablouri din colecțiile Mihai Gavrilă, Radu Nicolae, Sașa Pană, a căror datare este uneori doar aproximată de autoare, între anii 1920 și 1930. Monografia semnată de Emil Nicolae este îmbogățită cu reproducerea unor noi lucrări și cu numele altor colecționari, Maria și Radu Nicolae (cu trei tablouri), și Ion Buză (cu șapte lucrări, printre care un tablou care reproduce aproape identic Peisajul din Dobrogea din colecția F.C.E.R., cu o elegantă semnătură în serpentină Victor Brauner plasată în dreapta jos). Printre lucrările expuse la Piatra Neamț în 2003 și reproduse în catalogul apărut un an mai tîrziu se numără și pastelul Compoziție cu nud (37,5 x 28 cm), copia sau „varianta mai modestă“ a tabloului intitulat Dimineața (Le Matin), ulei pe pînză, 92 x 73 cm, realizat de Victor Brauner în 1962. În luna iunie a anului 2002, tabloul în ulei, estimat între 230.000 și 300.000 de euro, a fost oferit spre vînzare de casa de licitație Artcurial din Paris împreună cu întreaga colecție de lucrări semnate de Victor Brauner aparținînd Domnului X. Proveniența tabloului este menționată în catalogul licitației: de la Galeria Iolas, care l-a reprezentat pe Victor Brauner începînd cu anul 1949 pînă la încheierea activității la sfîrșitul anilor 1970, la Galeria di Meo, reputată galerie pariziană, pentru a trece apoi într-o colecție particulară (Alvarez de Toledo) și, în cele din urmă, în colecția Domnului X (Monsieur X). Dimineața se numără printre tablourile de la începutul anilor 1960 cele mai apreciate și printre cele mai elogios comentate de exegeți: „Acest tablou extraordinar al lui Victor Brauner, pe care el l-a pictat cu patru ani înainte de moartea sa, în 1962, Dimineața, anunță un nou mit, un mit posibil“, scrie Alain Jouffroy în monografia consacrată pictorului. „Îl anunță pentru că propune o nouă imagine a iubirii, așa cum Victor o făcuse în 1957 într-un alt tablou extraordinar, Realizarea cuplului. Capul unui bărbat și capul unui pește avînd deasupra lui un mare semn negru se integrează în figura unei femei cu patru sexe și cu picioare de pasăre. Oferindu-se calm privirilor, în inocenta sa monstruozitate, ea ține în mîini un fel de cagulă-mască pe care sînt pictați doi ochi. Pare să ofere astfel vidului o mască a clarviziunii. Aici, ca și în alte locuri, imaginea are o putere de convingere mai mare decît a cuvintelor“ (Alain Jouffroy, Victor Brauner, Édition Fall, 1996).

Compoziție cu nud
Compoziție cu nud

Tabloul Dimineața a fost reprodus în publicații de prestigiu, în articolul semnat de Luce Hoctin, scriitoare și prietenă a soților Brauner, în revista Quadrum nr. 15, Bruxelles, 1963 și în monografia Victor Brauner semnată de Didier Semin, unul dintre exegeții operei brauneriene, publicată în colaborare cu Reuniunea Muzeelor din Franța în 1990, iar apoi, mai de curînd, într-un volum publicat în limba română în 2014 (Mihaela Petrov, Victor Brauner, vizionar al timpurilor moderne, editat de Fundația „Gellu Naum“). În descrierea lucrării din catalogul licitației este menționat faptul că tabloul a fost inclus în catalogul rezonat al operei lui Victor Brauner, alcătuit de Samy Kinge, expert internațional autorizat de statul francez. Importanța tabloului Dimineața este subliniată de Alain Jouffroy într-un alt text publicat în monografia dedicată pictorului, republicată în 1996: „Dimineațalui Victor Brauner avea alura ironică a utopiei noastre, iar întreaga lui operă, care se încheie cu tablouri în care subiectul desființează rama tradițională și îi impune propriile sale forme, rămîne pînă la capăt un exemplu al depășirii tuturor eurilor, individualiste și monoteiste într-un mod prostesc, ale indivizilor occidentali, victime și călăi ai acelei «barbarii moderne» căreia Rimbaud i-a spus cel dintîi pe nume“ (Alain Jouffroy, februarie-martie 1995).

Pînă în anul 1972, cînd are loc prima expoziție retrospectivă la Paris, apăruseră numai două publicații importante privind opera lui Victor Brauner, sub semnătura scriitorilor Sarane Alexandrian și Alain Jouffroy, prietenii artistului. În opinia conservatorului Muzeului de Artă Modernă din Paris, Dominique Bozo, organizatorul expoziției și legatarul testamentar al moștenirii văduvei artistului Jacqueline Brauner, întocmirea catalogului rezonat al operei brauneriene și publicarea „caietelor și carnetelor“ cuprinzînd notele artistului dintre anii 1938 și 1965 sînt extrem de necesare pentru cunoașterea evoluției operei și a vieții artistului. Samy Kinge și-a asumat responsabilitatea întocmirii catalogului rezonat în urma colaborării sale timp de mai bine de cincisprezece ani cu văduva artistului în vederea repertorierii și difuzării operei pictorului născut în România. Numărul tablourilor în ulei și al celor executate în ceară se ridică la mai mult o mie de lucrări repertoriate, iar amploarea operei sale grafice este covîrșitoare. Un număr de 3.752 de lucrări pe hîrtie, desene, gravuri, acuarele și guașe, conservate la Muzeul de Artă Modernă din Saint-Étienne Métropole, fac parte din opera grafică ce se află în patrimoniul muzeelor franceze. Expertizarea lucrărilor și introducerea lor în catalogul rezonat al operei lui Victor Brauner au, de asemenea, o importanță deosebită pentru cei care posedă lucrări presupuse a fi originale. Compoziție cu nud, copia în pastel a tabloului Dimineața, care nu poate fi considerată o schiță sau un proiect, nu a fost propusă pentru expertizare și pentru introducerea ei în catalogul rezonat al operei artistului, fapt care ar fi urmat să-i confere valoarea unei lucrări originale. Compoziție cu nud se numără printre lucrările care au fost retrase pe 26 ianuarie 2024 din expoziția consacrată lui Victor Brauner la MNAR, iar vizitatorii poate ar dori ca muzeul să le înlocuiască cu altele din patrimoniul muzeal francez, care să fie admirate de publicul bucureștean pînă la sfîrșitul lunii aprilie a acestui an.

Mihaela Petrov este istoric de artă. A încheiat studiile doctorale cu teza „Victor Brauner, cuvîntul scris și opera plastică, 1934‑1965. Caiete și carnete, Donația Jacqueline Victor Brauner, Centrul Georges Pompidou, Paris“, UNArte, 2011. Cărți publicate: Victor Brauner, cuvîntul scris și opera plastică, 1934-1965 (2012); Victor Brauner, pictopoet. Desene și acuarele (2013); Victor Brauner, vizionar al timpurilor moderne (2014); Victor Brauner, 1903-1966 (2016).

comunicat instituto cervantes espacio femenino 2024 jpg
Cinema feminin din Spania și America Latină, în luna martie, la Institutul Cervantes din București
Și în acest an, luna femeii este sărbătorită la Institutul Cervantes cu o serie de filme care aduc în atenția publicului o serie de creații cinematografice semnate de artiste din spațiul cultural hispanic.
1038 16 IMG 20220219 WA0027 jpg
Compilați, compilați...
Îi las plăcerea să reflecteze asupra
p 17 jpg
La contactul cu pielea
Smoke Sauna Sisterhood e pe de-a-ntregul cuprins în titlul său: într-o saună retrasă.
1038 17b Idles Tangk webp
Tobe + chitare = love
Nu știi neapărat ce vrea să fie acest prolog, dar exact fiindcă e un prolog mergi mai departe
image png
387326384 1387431755465458 2939236580515263623 n jpg
Orice sfârșit e un nou început
Când faci febră, când plângi din senin, când râzi cu toată gura știrbă.
Afișe Turneul Național 08 jpg
Martie este luna concertelor de chitară
În perioada 16-30 martie 2024, Asociația ChitaraNova vă invită la concertele din cadrul turneului național „Conciertos para Guitarra”.
426457521 938541944508703 1123635049469230038 n jpg
One World Romania – Focus Ucraina: proiecție „Photophobia”
„Photophobia” marchează doi ani de la începerea războiului în Ucraina și va avea loc pe 24 februarie la Cinema Elvire Popesco.
1037 15 Maria Ressa   Cum sa infrunti un dictator CV1 jpg
O bombă atomică invizibilă
Ce ești tu dispus(ă) să sacrifici pentru adevăr?
p 17 2 jpg
Spectacol culinar
Dincolo de ținuta posh, respectabilă și cam balonată, a filmului, care amenință să îl conducă într-o zonă pur decorativă, cineastul găsește aici materia unei intime disperări.
1037 17 cop1 png
Liric & ludic
Esența oscilează între melancolie și idealism romantic.
Vizual FRONT landscape png
FRONT: expoziție de fotografie de război, cu Vadim Ghirda și Larisa Kalik
Vineri, 23 februarie, de la ora 19:00, la doi ani de la începerea războiului din Ucraina, se deschide expoziția de fotografie de război FRONT, la Rezidența9 (I.L. Caragiale 32) din București.
image png
Lansare de carte și sesiune de autografe – Dan Perșa, Icar 89
Vă invităm joi, 15 februarie, de la ora 18, la Librăria Humanitas de la Cişmigiu (bd. Regina Elisabeta nr. 38), la o întâlnire cu Dan Perșa, autorul romanului Icar 89, publicat în colecția de literatură contemporană a Editurii Humanitas.
p 16 O  Nimigean adevarul ro jpg
Sfidarea convențiilor
O. Nimigean nu doar acordă cititorului acces la realitatea distorsionată pe care o asamblează, ci îl face parte integrantă a acesteia.
1036 17 Summit foto Florin Stănescu jpg
Teatru de cartier
Dorința de a surprinde tabloul social în complexitatea lui, cu toate conexiunile dintre fenomene, are însă și un revers.
p 23 Compozitie pe tema Paladistei, 1945 jpg
Victor Brauner – Paladienii și lumea invizibilului
Reprezentările Paladistei sînt prefigurări fantastice în care contururile corpului feminin sugerează grafia literelor unui alfabet „erotic“ care trimite la libertatea de expresie a scrierilor Marchizului de Sade.
1 Afiș One World Romania 17 jpg
S-au pus în vînzare abonamentele early bird pentru One World România #17
Ediția de anul acesta a One World România își invită spectatorii în perioada 5 - 14 aprilie.
Poster orizontal 16 02 2024 Brahms 2  jpg
INTEGRALA BRAHMS II: DIRIJORUL JOHN AXELROD ȘI VIOLONISTUL VALENTIN ȘERBAN
Vineri, 16 februarie 2024 (19.00), ORCHESTRA NAŢIONALĂ RADIO vă invită la Sala Radio la cel de-al doilea concert dintr-un „maraton artistic” dedicat unuia dintre cei mai mari compozitori germani.
1035 16 coperta bogdan cretu jpg
Două romane vorbite
Roman vorbit prin încrucișări de voci, ele însele încrucișate biografic în feluri atît de neașteptate, cartea lui Bogdan Crețu reușește performanța unei povești de dragoste care evită consecvent patetismul.
p 17 2 jpg
Plăcerea complotului
Pariser nu e naiv: Europa nu mai e aceeași.
1035 17 The Smile Wall Of Eyes 4000x4000 bb30f262 thumbnail 1024 webp
Forme libere
Grupul The Smile va concerta la Arenele Romane din București pe data de 17 iunie 2024, de la ora 20.
Poster 4 copy 12 09 02 2024  jpg
Din S.U.A. la București: dirijorul Radu Paponiu la pupitrul Orchestrei Naționale Radio
În afara scenelor din România, muzicianul a susţinut recitaluri şi concerte la Berlin, Praga, Munchen, Paris, Lisabona, Londra.
1034 16 O istorie a literaturii romane pe unde scurte jpg
„Loc de urlat”
Critica devine, astfel, şi recurs, pledînd, ca într-o instanţă, pe scena jurnalisticii politice şi a diplomaţiei europene pentru respectarea dreptului de liberă exprimare şi împotriva măsurilor abuzive ale regimului.
p 17 jpg
Impresii hibernale
Astea fiind spuse, Prin ierburi uscate nu e deloc lipsit de har – ba chiar, dat fiind efortul de a-l dibui chiar în miezul trivialității, filmul e o reușită atemporală, care s-ar putea să îmbătrînească frumos.

Adevarul.ro

image
INTERVIU EXCLUSIV Nuami Dinescu, despre complexul de a fi „mică și grasă“ și povara rolului Tanța GALERIE
Chiar dacă umbra Tanța a urmat-o ani de zile și i-a pus piedici, Nuami Dinescu a reușit să își pună numele în locul personajului.
image
Santorini „made in China”: Imagini surprinzătoare cu o copie perfectă a insulei grecești VIDEO
O tiktokeriță a dezvăluit că a vizitat cea mai emblematică insulă a Greciei la peste 7.000 de kilometri distanță - în China. Yasmin von Roon, în vârstă de 27 de ani, a rămas uluită când a descoperit stațiunea Dali’s Ideal State - o copie fidelă a insulei Santorini.
image
Instalația bizară care a supraviețuit din Primul Război Mondial. La ce folosea staţia de despăduchere „Larga” de la intrarea în Galați
Rămășițele unei stații de despăduchere pe linia ferată, din perioada Primului Război Mondial, pot fi văzute la marginea orașului Galați. Pe vreme aceea, călătorii care ajungeau din Rusia, dar şi vagoanele, erau supuse dezinfectării cu insecticidul acum interzis DDT.

HIstoria.ro

image
Cuceritorii din Normandia
Normandia – locul în care în iunie acum 80 de ani, în așa-numita D-Day, aproximativ 160.000 de Aliați au deschis drumul spre Paris și, implicit, spre distrugerea Germaniei naziste.
image
Cum au construit polonezii o replică a Enigmei germane
Cu toate că germanii au avut o încredere aproape totală în integritatea comunicațiilor realizate prin intermediul mașinii de criptare Enigma, în final această credință s-a dovedit eronată, în primul rând subestimării capabilităților tehnologice și ingeniozității umane ale adversarilor.
image
Cine erau bancherii de altădată?
Zorii activităților de natură financiară au apărut în proximitatea și la adăpostul Scaunului domnesc, unde se puteau controla birurile și plățile cu rapiditate și se puteau schimba diferitele monede sau efecte aduse de funcționari ori trimiși străini ce roiau în jurul curții cetății Bucureștilor.