Victor Brauner – Dame Mérencolye, „bila neagră“ și inspirația poetică

Publicat în Dilema Veche nr. 994 din 27 aprilie – 3 mai 2023
Demonii umbrelei, 1945
Demonii umbrelei, 1945

Tema „melancoliei“, tratată de-a lungul secolelor în lucrări din domeniul istoriei și filozofiei, medicinei și psihiatriei, religiei și teologiei, astrologiei și alchimiei, își găsește corespondentul în literatură și artă. Gravura lui Albrecht Dürer Melancolia I (1517), una dintre operele de artă cel mai des comentate, arată fuziunea a două lumi, cea a gîndirii, prin reprezentarea simbolică a unei facultăți mentale creatoare, și cea a sentimentelor sau a unei stări de spirit caracteristice omului contemplativ. Gravura reunește ars geometrica și homo melancholicus, Geometria care se abandonează melancoliei sau Melancolia care se abandonează Geometriei. În figura alegorică din gravură apare fuziunea celor două lumi reprezentată printr-un „geniu înaripat“, simbol al Melancoliei. Nebunia divină din scrierile lui Platon este înțeleasă ca o formă de extaz a melancoliei. Isidor din Sevilla face legătura dintre melancholia și malus, cuvînt pe care-l vede derivat din atributul melan (negru) care în greacă era folosit pentru a desemna „bila neagră“. Deosebirea dintre „bila neagră naturală“ și cea considerată „toxică“ consta în efectul provocat de prima, o nebunie creatoare sau „inspirată“ (Aristotel), pe cînd cea de-a doua ducea la depresie adîncă, crize extatice și stări maniacale. La o temperatură moderată, „bila neagră“ era considerată sursa unor calități intelectuale deosebite (Raymond Klibansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Saturn și melancolia, Polirom, 2002).

Unul dintre primele obiecte pe care Victor Brauner le realizează în anul 1943 poartă titlul Melancolia. Pe suportul unei bucăți de lemn dintr-un trunchi de copac, artistul  desenează trăsăturile marcate de tristețe ale unui „portret“ imaginar. Obiectele create în perioada exilului la Celliers-de-Rousset oglindesc izolarea și spaima, penuria și sentimentul de teamă dominant în perioada războiului (Melancolia, Obiect de contra-fermecare, Îndrăgostiții, 1943). Creația este pusă sub semnul lui Saturn, „îngerul singurătății“, astru întunecat al melancoliei și patronul oamenilor de geniu. În Obiect de contra-fermecare (1943), careul magic, „careul lui Saturn“, este însoțit de înscrisuri prin care Brauner invocă spiritul contemplativ și melancolia inspirată. Felul acesta de a insista asupra laturii frapante și originale a contactului cu spectatorul face ca, în cele din urmă, artistul modern să fie deopotrivă scriitor și pictor. El dă naștere unor obiecte noi în care limbajul cuvintelor și cel al formelor se întrepătrund, și își va numi creația «obiect»“, explică artistul (Arhiva Bibliotecii Kandinsky, Centrul Georges Pompidou, Paris). Notele consemnate în „caiete și carnete“ și în scrisorile adresate prietenilor reflectă un exacerbat sentiment al dezolării. Trăiesc ca acel monstruos gîndac din «Metamorfoza» lui Kafkadeclară pictorul într-una dintre scrisorile adresate soților Gomès în care compară spaima cu o mare umbrelă ce îi întunecă zilele. „Demonii sîcîitori ai umbrelei“ pe care Brauner îi pictează într-o zi ploioasă, mohorîtă, sînt așezați și ei sub semnul lui Saturn. Spaima este sentimentul dominant, „regină incontestabilă“. În afara privaţiunilor la care este supus în timpul exilului, izolarea la Celliers-de-Rousset şi atmosfera dezolantă îi influenţează creaţia, accentuînd sentimentul singurătăţii, atmosferă în care Brauner vede o forţă contrară energiei benefice şi anonimatului favorabil al marilor oraşe. Artistul se autointitulează „poet în exil permanent“. În scrisoarea din anul 1943 adresată soților Gomès, el consideră „apatia imobilă“ de care se simte cuprins drept trecătoare, deoarece dincolo de „frontierele negre“ există o insectă frumoasă care este speranța, dar care probabil se află la mare depărtare.

Femeie cu pasăre, 1955
Femeie cu pasăre, 1955

În 1955, Victor Brauner realizează tablouri numite „portrete de substituție“, printre care o serie de lucrări amintind descrierile „melancoliei“ din textele medievale. Înrudite cu Melancolia, reprezentările alegorice medievale Grija, Neîncrederea, Disperarea și îndeosebi Tristețea sînt tot atîtea prefigurări ale „suferințelor sufletului“. O astfel de figură este descrisă de autorii Romanului trandafirului (Roman de la Rose), Guillaume de Lorris și Jean de Meung. În lucrarea Maestrului Alain Chartier, Speranța sau consolarea celor trei virtuți (Espérance ou Consolation des trois vertus), Tristețea poartă numele „Dame Mérencolye“. Ea este o figură sumbră, cu tenul pămîntiu și întunecat, cu privirea plecată, iar meditația ei este atît de profundă încît nimic nu o poate smulge din gîndurile sale. În romanul regelui René d’Anjou, Le Cuer damours espris, Melancolia este gazda săracă a eroului romanului, Le Cuer, și a scutierului său, Dorința. Băutura și hrana pe care Melancolia le oferă sînt apa din „rîul lacrimii“ și „pîinea uscată“. Eroul romanului cade pradă unei adînci îngîndurări, încît aproape ar fi murit de tristețe dacă nu ar fi fost amintirea iubitei sale Speranța care îi aduce mîngîiere (Saturn și melancolia, Polirom, 2002). Personajul feminin din tabloul Serenitate (Sérénité), pictat de Brauner în 1955, amintește de poetica medievală dominată de figura „Dame Mérencolye“, în timp ce Femeie cu pasăre(Femme à loiseau, 1955) ar putea fi portretul imaginar al Speranței din romanul Inima îndrăgostită(Le Cuer damours espris)„Am ascultat imaginea care, în tăcerea ei, spunea o poveste. Imaginea tăcută spunea o poveste a vieții. Imaginea, în tăcerea ei, spunea povestea semnificației sale. Solidificarea speranței, notează artistul într-un caiet al anului 1960 (Arhiva Bibliotecii Kandinsky, Centrul Georges Pompidou, Paris).

Serenitate, 1955
Serenitate, 1955

Inițiată în anii 1950, seria portretelor imaginare sau a „portretelor de substituție“ înfățișează o lume deosebită de cotidian, o lume „alta“, aparţinînd unui univers paralel universului fizic, un univers mental a cărui realitate poate fi percepută doar prin puterea imaginaţiei. Pentru Victor Brauner, spaţiul mental este infinit, iar capacitatea de a imagina este nelimitată. Pendularea dintr-o lume într-alta, cea a realităţii obiective şi cea a spiritului, duce la sinteza mentală simultană a mai multor elemente, culminînd cu vizualizarea unui nou eveniment asemănător repetiţiei prin suprapunere a mai multor elemente ce pot fi percepute sinoptic. Imaginea, comparabilă sau echivalentă viziunii, devine „portretul realităţii înseşi“. Portretele imaginare realizate de Brauner în decursul anilor 1950 oglindesc tranziţia psihică de la o stare de spirit la alta, tatonări, elaborări sau întîmplări mentale care conduc la sinteza realizată în imaginea plastică. Tablourile sînt „totemuri“, spune Victor Brauner într-un dialog cu Alain Jouffroy, totemuri ale speranței, ale vieții liniștite, alături de altele, ale dragostei, ale dansului sau ale unei călătorii cu vaporul, o amintire din copilărie. Alegerea lor, întîmplătoare (au hazard), este determinată de o lectură, de o imagine, de o amintire sau de o întîmplare. În anii 1960, artistul declară că pictura sa devenise o „totemizare în evoluție“ prin care mărturisea că înțelege crearea unor forme sugerînd simbolic trecerea de la o stare de spirit la alta, de la o formă la alta, de la materie la antimaterie ș.a.m.d. Într-adevăr, expunea acolo tot felul de «totemuri» înfățișînd trecerea de la stare la alta, de la interior la exterior, de la veghe la somn, de la indiferență la dorință și chiar (…) de la vizibil la invizibil“(Sarane Alexandrian, „Le symbolisme des totémisations“, 1985). Rîndurile pe care Brauner le adresează „nimănui“ într-o scrisoare din anul 1964 oglindesc sentimentele pictorului care, în urma unei îndelungate suferințe, se va stinge din viață în luna martie a anului 1966: „Port în mine vidul acesta fără limită de timp, iar timpul însuși, contaminat de lipsa acțiunii, îmi poartă corpul neputincios și greoi neștiind ce-i de făcut cu el. De partea cealaltă a nimicului face semn o iluzie care se prezintă ca o aventură exaltantă, aducînd pulsații noi în inima acestei inacțiuni (Victor Brauner, Lettre à personne,1964). În același an 1964, artistul inițiază ciclul de lucrări Mitologii și Sărbătoarea Mamelor care avea să fie expus la începutul anului 1966 la Galeria Alexandre Iolas din Paris.

Mihaela Petrov este istoric de artă. A încheiat studiile doctorale cu teza „Victor Brauner, cuvîntul scris și opera plastică, 1934‑1965. Caiete și carnete, Donația Jacqueline Victor Brauner, Centrul Georges Pompidou, Paris“, UNArte, 2011. Cărți publicate: Victor Brauner, cuvîntul scris și opera plastică, 1934-1965 (2012); Victor Brauner, pictopoet. Desene și acuarele (2013); Victor Brauner, vizionar al timpurilor moderne (2014); Victor Brauner, 1903-1966 (2016).

Catre mine afiș spectacol jpg
Spectacolul „Către mine” de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” închide ediția a șasea a atelierelor de scris pentru adolescenți organizate de Control N
Asociația Culturală Control N și elevii Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” (Trupa As) vă invită la spectacolul de teatru „Către mine“.
featured image (5) jpg
Povestea ascunsă a Palatului Versailles: De la o cabană de vînătoare la un obiectiv turistic impresionant
Pornind de la o cabană de vînătoare, Palatul Versailles s-a transformat în unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Franța.
poster Dry Cleaning 31 05 jpg
Curățătoria punk
Post-punkerii britanici Dry Cleaning (left-field art rockers sau spoken-word punkers, cum au fost ei descriși de presa muzicală) vor concerta în premieră la București, miercuri, 31 mai, după ora 20:00, la Control Club.
998 16 coperta 1 jpeg
Nebănuite sînt căile prozatorului – de la experimentul burlesc la policier –
Dacă şi-a propus să angajeze energii cinegetic-detectivistice, atunci Femeia de marţipan e un roman detectivistic ratat, în opinia mea.
p 17 jpg
Pîntecul lumii
Cu un ochi la spiritualitate și celălalt la cinema
998 17 audio cover jpg
Levant la Gărîna
Ibrahim Maalouf, cîndva un promițător talent în jazz, e pe cale să devină un superstar world music după nominalizarea Grammy
comunicat institutul cervantes omagiu mircea cartarescu jpg
Mircea Cărtărescu, omagiat la Institutul Cervantes din București
Cu prilejul decernării Premiului FIL pentru Literatură în Limbi Romanice, ediția 2022, în cadrul celei de-a 36-a ediții a celui mai mare tîrg de limbă spaniolă.
Apa lacului nu e niciodata dulce jpg
Apa lacului nu e niciodată dulce - fragment
Acel împreună mă înghite ca o închisoare, e un noi în care nimeni nu m-a întrebat dacă vreau să locuiesc.
2nd NEW draft poster FINAL med jpg
Ultimele zile de înscrieri la New Draft, rezidența în care îți scrii propriul scenariu de lungmetraj și lucrezi cu producătorii Ada Solomon, Tudor Giurgiu și Bianca Oana
”Prezența producătorilor Ada Solomon, Tudor Giurgiu și Bianca Oana este cadoul nostru de mijloc de drum pentru participanți.
997 16 Bilete de sinucigas jpg
Groaznica sinucidere din strada Micsandrelor
Aș fi preferat ca Bilete de sinucigaș să fi avut pur și simplu paginile albe
p 17 2 jpg
Puncte de vedere
Între David Cronenberg și Michael Mann, acest thriller turcesc sună prea adevărat
997 17 Breazu jpg
După 29 de ani
Fuse, noul album al duo-ului britanic, merită o inimioară roșie – „What is left to lose? / Nothing left to lose”.
997 21 Iamandi jpg
Evadările de la Auschwitz
Jonathan Freedland sugerează că Rudolf Vrba și Alfréd Wetzler au fost primii evrei care au reușit să evadeze de la Auschwitz.
Book cover jpg
copertă Murmur jpg
Dincolo de bine și de rău
Bun, în tot cazul, ușor melancolic, ușor retro, noul roman al lui Mircea Pricăjan e o meditație la sensurile încurcate ale istoriei.
996 17 Eroine jpg
Cîteva ipostaze feminine în teatrul recent
O mutație subtilă s-a produs în teatrul românesc în ultima vreme: perspectiva feminină este integrată tot mai des în spectacole și recunoscută subliminal ca parte din standardul scenic.
p 23 2 jpg
Daniel Spoerri – Noul Realism, EAT ART și „tablourile-capcană“
În acest an, între 19 și 28 mai, are loc la Romaero Băneasa un nou tîrg internațional de artă contemporană, MoBU.
GR Headshot   Credit Andrew Macpherson jpg
Actorul Geoffrey Rush vine la TIFF.22
Strălucire va avea o proiecție specială la TIFF, în prezența actorului.
Mostenitorii 13mai landscape 1080 jpg
“Moștenitorii României muzicale”: recital-eveniment susținut de pianistul George Todică, laureat al Concursului internațional “George Enescu”
George Todică va interpreta un program cu opusuri celebre semnate de Enescu, Ravel, Rahmaninov și Chopin.
995 16 coperta1 jpg
Kituri de supraviețuire
Toate cele trei poete înțeleg poezia ca pe o formă subtilă de diversiune.
p 17 2 jpg
Post-traumă
În definitiv, totul e filmabil.
995 17 Biro coperta1 jpg
Live în Control
Mai interesant decît limbajul sărac al versurilor, care ar fi familiare unui psihoterapeut de liceu.
995 21 Iamandi jpg
Ordinea închisorilor
În cele mai multe situații, acești intelectuali au făcut mai întîi o închisoare fascistă și apoi una comunistă.
Vizual general Conferințele Despre lumea în care trăim jpg

Adevarul.ro

image
Profesor la Stanford: „Sunt 100% sigur că extratereștrii sunt pe Pământ de mult timp”. Când ne-ar putea contacta
Un profesor de la Universitatea Stanford susține că extratereștrii au fost pe planeta Pământ și sunt „încă aici”. El arată că experții lucrează la proiecte de inginerie inversă pe rămășitele unor OZN-uri care s-au prăbușit.
image
Noua modă la nunțile românești. Mirii renunță la o tradiție consacrată, tot mai greu de digerat
Sezonul nunţilor este în toi și viitorii miri trebuie să fie la curent cu tot ce e nou în materie de organizat evenimente. Tinerii vor să se modernizeze, fără să-și supere prea tare familiile care țin la tradiții.
image
Cel mai enervant lucru pe care îl fac pasagerii în avion, conform unui însoțitor de zbor VIDEO
Meseria de însoțitor de bord nu este atât de fascinantă pe cât ar putea crede mulți. De fapt, există câteva lucruri care îi enervează cu adevărat pe aceștia, relatează Daily Mail.

HIstoria.ro

image
Crucificarea lui Hristos i-a apărut în vis lui Salvador Dalí
Dalí a precizat că a avut un vis în care i-a fost dezvăluită importanța înfățișării lui Hristos astfel.
image
„Dubletul seismic“ din mai 1990 - Ultimele cutremure majore care au afectat România în secolul XX
Pe 30 și 31 mai 1990, la doar câteva zile după primele alegeri libere (20 mai 1990), în România s-au produs alte două cutremure puternice. Fenomenul de la sfârșitul lunii mai a anului 1990 este cunoscut sub numele de „dublet seismic”.
image
De ce nu mai merg oamenii azi pe Lună? De ce în 1969 s-a putut și azi nu
În istoria omenirii, doar 24 de oameni au călătorit spre Lună, cu toţii fiind astronauţi în cadrul programului Apollo. Jumătate dintre ei au călcat pe suprafaţa singurului satelit natural al Pământului. Eugene Cernan şi Harrison Schmitt au fost ultimele persoane care au intrat în acest club select. Sunt mai bine de 40 de ani de când un pământean a păşit pe un alt corp ceresc decât Pământul. În ciuda proiectelor fantastice şi a progresului tehnologic înregistrat în ultimele patru decenii, oamenii