Victor Brauner, Conglomerul și robotul umanizat

Publicat în Dilema Veche nr. 829 din 9 - 15 ianuarie 2020
Victor Brauner, Conglomerul și robotul umanizat jpeg

Pe 14 octombrie 1942 are loc, la New York, inaugurarea expoziţiei First Papers of Surrealism, al cărei spațiu, organizat de Marcel Duchamp sub forma unei pînze de păianjen, este împărţit printr-o reţea de fire transparente care traversează încăperile. Reţeaua direcţiilor „invizibile“, prin care Duchamp construieşte spaţiul expoziţiei, sugerează multitudinea aspectelor pe care creaţia suprarealistă, poetică şi plastică, avea să le asimileze în elaborarea unor noi mituri adecvate epocii moderne. Un articol apărut în revista VVV, organul de presă suprarealist la New York, aduce un omagiu scriitorului american Howard Phillips Lovecraft, ale cărui scrieri fantastice, nuvele şi romane, descriu o lume preistorică imaginară, popu-lată cu monştri ciclopici, constructori ai unor colosale cetăţi din piatră neagră, ai căror adversari sînt fiinţe extraterestre care, posedînd „secretul timpului“ şi datorită unei facultăţi speciale de a putea fi proiectaţi în timp, încearcă să cucerească Pămîntul. Lumea reflectată în opera lui Yves Tanguy este impregnată de prezenţa unor fiinţe transparente, care se îndreaptă unele către altele printr-un fel de extensie a membrelor, antene sau receptacule. Acelaşi lucru se întîmplă şi în codex-urile imaginate de Roberto Matta, în care proliferarea fiinţelor care populează spaţiul pictural pare să evolueze la nesfîrșit. Consacrat pictorului Max Ernst, numărul revistei View apărut în aprilie 1942 are ca temă „multiplul“, reprezentînd totodată partea şi întregul sub forma unui semn sau a unei embleme corespunzătoare spiritului -eclectic caracteristic noilor orientări ale creației suprarealiste. Emblematic este și Portretul automatic al lui Federico García Lorca realizat de Roberto Matta în 1940 și publicat în luna octombrie a aceluiași an în revista View. Funcționînd ca pivotul central al unui mecanism de reperare a tot ceea ce există, „ochiul ciclopic“ din portret este totodată „ochiul vizionar“ care vede întregul ca pe un recto-verso a tot ceea ce-l înconjoară.

Victor Brauner valorifică noul concept prin ideea prefigurării unei fiinţe create din mai multe elemente asamblate, o „imagine a multiplului“ din care face o  emblemă a aglomerărilor urbane și a vieţii moderne citadine. Conglomeros sau Conglomerul creat de Brauner ar reprezenta astfel „întregul“ și, totodată, prin multiplicare, un spaţiu infinit. Odată descoperit, scrie artistul în 1941, conglomeratul (conglomer) ar putea fi introdus în viața cotidiană, de îndată ce „principiul conducător“ ar urma să fie aplicat. În scrisorile adresate prietenilor, Brauner subliniază aspectul sintetic al construcției unui „robot“ cu multiple funcțiuni. (Arhiva Bibliotecii Kandinsky, Centrul Georges Pompidou, Paris) Dotarea cu mai multe brațe și picioare a două sau mai multe corpuri „îngemănate“ sugerează multiplele posibilități de explorare a spațiului ale unei ființe asemănătoare unei „mașini perfecționate“ care ar putea să se miște în mai multe direcții odată. Conglomerul este văzut ca o ființă înzestrată cu viață proprie sau ca un „conglomerat de ființe“ care gravitează în jurul unui cap unic. Expresie a vieții moderne, Conglomerul sau Conglomeratul trimite la ideea inventării unui aparat sau a unei mașini hibride, un fel de model sau o matrice alcătuită din elemente diferite (uman, animal, vegetal) subordonate unui „aparat central“ dotat cu inteligență. Capul uriaș al acestei „ființe“ este un fel de centru sintetizator, coordonator al mișcărilor simultane. Datorită importanței sale deosebite și faptului că servește la atingerea mai multor obiective, „întregul“ este asemuit unui „robot umanizat“. Un text consemnat într-un carnet pune în legătură Conglomerul cu descoperirile științei: „Dacă, după cum spun savanții, unsprezece părți ale creierului nu servesc la nimic sau, în orice caz, nu se știe la ce sînt folosite (…), ne întrebăm cu teamă dacă nu cumva aceste părți neutilizate au servit sau, stupoare, vor servi cîndva! Dacă însă aceste părți ale creierului au servit, putem presupune că există posibilități de folosire a centrului sensibilității pierdute.“ (Carnet bleu, 1960, Arhiva Bibliotecii Kandinsky, Centrul Georges Pompidou, Paris)

conglomeros 1941 crayon de couleurs plume et encre brune sur papier jaune 21 x 135 cm jpg jpeg

Victor Brauner numește „documente“ toate variantele Conglomerului, pe care le descrie, specificînd că ele pot fi diversificate la infinit. Conglomeros „ia naştere“ în noaptea de 23 spre 24 iulie 1941 datorită unei „viziuni“, după cum mărturiseşte Victor Brauner într-o scrisoare adresată poetului René Char. Descrierea Conglomerului, „Conglomeros, anonim al pluralului, singurătatea ta e și mai mare, corp imagine a multiplului“, face parte din aceeași scrisoare. „Naşterea Conglomerului“ marchează începutul unei serii de încercări, schiţe în peniţă şi creion, pregătitoare pentru lucrările avînd ca temă „fiinţa multiplă“. Conglomerul își găsește corespondentul în construcția legendară a Golemului, care prinde viață datorită unei combinații de litere. Figura Golemului este preluată în creațiile suprarealiste pentru a reprezenta diversificarea limbajului prin simbolul unei creșteri excesive. Asemănător cuvintelor-valiză (mots-valise), utilizate în practicile dadaistă şi suprarealistă, imaginea este o „concentrare“ de semnificaţii. Condensarea a doi termeni, Conglomer și Eros, și comprimarea într-un singur cuvînt a mai multor înțelesuri amintește și de numele personajului lui Urmuz, Turnavitu, nume compus din cuvintele tourner și vite. Sinteza dintre scriere (semn) şi imagine (Bild) apare în opera brauneriană ca o preocupare permanentă. Imaginea creată este adeseori criptare, corespondent al unei asocieri de cuvinte. Dînd naştere „scînteii“ (der göttliche Funke), alăturarea întîmplătoare a elementelor disparate duce la contactul neaşteptat al lor, din care „noul“ ia fiinţă, corespondent al unui model al fanteziei şi componentă a creaţiei suprarealiste. Rezultat al metamorfozei, Conglomerul prefigurează trecerea de la un regn la altul, sugerînd nenumărate posibilităţi de combinare a formelor, de la uman la vegetal, animal sau mineral. Pornind de la un prim „exemplar unic“, Conglomerii pot fi diversificați în C. Dublu-simplu, un corp de femeie și unul de bărbat, C. Dublu, un corp central de femeie și două de bărbat, C. Arborescent, un corp de femeie cu prelungiri de elemente vegetale, C. Animalier, un corp de femeie cu partea din spate animal, C. Ambigen, corp de femeie cu elemente vegetale și partea din spate animal mamifer (Victor Brauner, 29 iulie 1941).

conglomeros 1945 ghips jpg jpeg

Recursul la combinaţii numerice subliniază diversitatea aspectelor unui „real posibil“ în care numărul devine corespondentul unei viziuni totalizante. Negație a oricăror legi anatomice, Paladista, o variantă a Conglomerului, amintește un instrument geometric pentru a trimite la „legăturile secrete“ dintre forme geometrice, numere și litere, dintre universul „în mic“ şi cel „în mare“. Reprezentări fantastice, Paladienii devin „intercesorii“ unui spațiu median aflat la confluența dintre lumea exterioară și lumea invizibilă a cărei „realitate“ nu poate fi percepută decît cu ajutorul imaginației. Descrierea Conglomerului amintește organizarea unui sistem mnemotehnic în care permutările de numere, litere și cuvinte sînt înlocuite cu imagini, rezultatul reprezentînd, de fiecare dată, un „nou“ surprinzător. Conglomeros apare ca o „criptare“, rezultat al unui astfel de „joc“ transpus în tridimensional. „Imagine a pluralului“, chintesență a metamorfozelor și proiecție a spațiului psihologic văzut ca diversificat sau „multiplu“, Conglomerul este proiectat în lumea utopică a unui „timp de aur“ adaptat epocii moderne. Realizat în ghips în anul 1945, Conglomeros sau Conglomerul este una dintre operele emblematice prezente în expoziția Suprarealismul în 1947 de la Galeria Maeght din Paris și imaginea poetică a „robotului umanizat“, creație a generațiilor viitoare.

Mihaela Petrov este istoric de artă.

956 15 Banu1 jpg
Ultima dată
Festivalurile sînt alcooluri tari. Intense, contagioase, dar și periculoase.
956 17 foto1 Ciprian Zinca jpg
„Proud Ladies”. O istorie dansată a rock-ului feminin
Rock, dans contemporan și o tușă feministă – așa s-ar putea descrie spectacolul lui Jean-Claude Gallotta.
p 21 jpg jpg
Victor Brauner – „Număr” sau „Domnul 45”
În opera brauneriană, simbioza semn-număr-cuvînt devine o constantă în elaborarea imaginilor.
955 16 sus Pdac BAS jpg
Fuga din Paradis
„Paradis” aduce la viață o lume extrem de complexă, parte a unui continent aflat pe punctul de a trece prin schimbări care se fac abia simțite, dar care urmează să-l zguduie și să-l scufunde în mîlul istoriei secolului trecut.
955 16 jos Pdac Iamandi jpeg
Der Histria-Mann
Arheologul este curatorul prin excelență al mărturiilor de altă epocă. Iar un elocvent exemplu în acest sens este cartea de amintiri recent apărută a lui Petre Alexandrescu.
p 17 jpg
La răscruce de vremuri
Frammartino lucrează greu („Il buco” este doar al treilea lungmetraj al său în mai bine de cincisprezece ani), dar cu o statornicie a crezului artistic care nu e străină nici de rezultate strălucite, nici de orbiri și manierisme.
955 17 Biro1 jpg
Post-metal feminist
Mișcarea #MeToo a avut interesante efecte colaterale, unul dintre acestea e valul de trupe dark-rock invocînd condiția magic-răzbunătoare a femeii.
33956276618 6e5b1b5348 k jpg
La plecarea lui Andrei Șora
Erai ceea ce mi s-a părut a fi primul om cu adevărat liber pe care l-am cunoscut.
Volodimir Zelenski coperta1 jpg
Un portret al lui Volodimir Zelenski – cea mai actuală biografie a liderului ucrainean apare în română
Un fragment, în exclusivitate, din prima biografie tradusă în limba română a liderului ucrainean
Valul negru1 jpg
Carte nouă la Humanitas: „Valul negru” de Kim Ghattas
„Kim Ghattas povestește ultimii 40 de ani de istorie ai Orientului Mijlociu folosind suspansul, documentele, observația directă, investigația jurnalistică.”
954 16 Cop1 jpg
Rememorări ficționale
Asistăm în acești ani la resuscitarea, redefinirea unui gen literar controversat, considerat îndeobște minor. Vorbim despre biografia romanțată.
p 17 2 jpg
Despre filmele cîștigătoare la Veneția și Berlin
„Evenimentul” este un film realist, și tocmai această opțiune a tonalității îl recomandă drept un vehicul de nădejde pentru o narațiune cu concluzie clară, dar care nu poate pretinde spre mai mult.
WhatsApp Image 2022 07 14 at 08 31 41 jpeg
Filmul documentar „Regele Mihai: Drumul către casă” va fi prezentat la secțiunea „History and Cinema” din cadrul BIFF
Ediția a XVIII-a se va desfășura în perioada 29 septembrie – 9 octombrie 2022, sub Înaltul Patronaj al Alteței sale Regale Principele Radu.
POSTER MR Op4 jpg
Musica Ricercata Festival Op. 4 – „Ramificări”
Ediția a patra a Musica Ricercata Festival, „Ramificări”, are la bază un concept dedicat păcii, provenit din descoperirea dirijorului Gabriel Bebeșelea la Napoli, opera „La foresta d’Hermanstad” („Pădurea Sibiului”).
Afis Barbu FormaDeva jpg
„Doctor Coloris Causa” – expoziție Ion Barbu la Deva
Ion Barbu e prezent cu expoziția „Doctor Coloris Causa”, pînă în data de 5 august 2022, la Galeria Națională de Artă Forma din Deva.
953 16 SUS jpg
Din Caesarea, cu dragoste
Poet fiind, Dorin Tudoran cunoaște diferențele dintre echivocul pur și simplu (periculos, pentru că indecis și flotant) și acela care pune nuanțele la locul lor.
953 16 JOS jpg
Feminităţi ilicite
Șaptesprezece scriitoare de vîrste diferite (născute între 1933 şi 1979) au fost invitate să scrie despre experienţa lor, ca femei, în comunism.
p 17 2 jpg
Despre dragoste și alți demoni
Alice Diop urmărește în film patru bărbați pe care îi întreabă despre dragoste.
953 17 Biro1 jpg
In Djent We Trust
Albumele Meshuggah se folosesc de ritmuri sfredelitoare și o voce metal lătrată pentru o poziționare comercială cît de cît coerentă măcar pentru comunitatea metal, un ambalaj ce permite prezentarea live și pentru cei mai puțin interesați de identitatea chitaristico-matematică a lui Thordendal.
Calatorie pe urmele conflictelor de langa noi jpg
Carte nouă la Humanitas: „Călătorie pe urmele conflictelor de lîngă noi: Kurdistan, Irak, Anatolia, Armenia” de Sabina Fati
Vă prezentăm un fragment din „Călătorie pe urmele conflictelor de lîngă noi: Kurdistan, Irak, Anatolia, Armenia” de Sabina Fati, carte apărută de curînd la Editura Humanitas, în Colecția Memorii/Jurnale. Volum cu fotografiile autoarei.
Cover 1624 x 924 jpg
Filme ucrainene pentru publicul tînăr, la Cinema Muzeul Țăranului
În fiecare joi din luna iulie, de la ora 18:30, în cadrul proiectului „Open Museums Open Hearts”, publicul tînăr este așteptat să descopere două filme în limba ucraineană (cu traducere în limba română) la Cinema Muzeul Țăranului. Intrarea este gratuită.
952 15 1 jpeg
Tăcerea capodoperei și foșnetul vieții
Teribila absență a emoției, am înțeles, își avea sursa în faptul că aceste monumente exemplare le port în mine, că ele s-au cristalizat ca diamante intangibile.
952 16 Pdac jpg
Cartea-junglă
Mozaicul referențial al cărții lui Alexandru N. Stermin poate părea deconcertant, dacă n-ar fi subsumat unei idei centrale: aceea că sîntem efectiv „căzuți din junglă” și că dinamica biologică și socială a junglei poate da seama de ceea ce am fost și de ceea ce am devenit, în prezent.
952 17 foto Oana Monica Nae jpg
Cîntă, zeiță, mînia ce-aprinse pe Venus Actrița
„Fur” este un spectacol despre relația de putere dintre bărbați și femei în mediul artistic și are la bază un roman, „Venus im Pelz” (1870), al scriitorului austriac Leopold Ritter von Sacher-Masoch,

Adevarul.ro

image
Vacanţe de coşmar pentru zeci de mii de turişti blocaţi într-o staţiune. O familie susţine că trebuie să dea 26.000 de dolari pentru o săptămână de cazare
Vacanţele în oraşul turistic Sanya de pe insula tropicală Hainan din China au devenit un coşmar în acest weekend pentru zeci de mii de turişti care au rămas blocaţi acolo brusc, după ce autorităţile chineze au impus lockdown din cauza a peste 1.200 de cazuri de Covid-19.
image
EXCLUSIV Bărbatul cu probleme psihice care şi-a măcelărit familia, în Argeş, nu mai fusese evaluat de o comisie din 2004
Bărbatul de 53 de ani din comuna argeşeană Bascov care a masacrat cinci membri ai familiei şi avea probleme psihice nu a mai fost evaluat de către o comisie de specialitate de acum 18 ani, legislaţia fiind una extrem de permisivă.
image
EXCLUSIV Autorul masacrului din Argeş suferă de schizofrenie. Psihiatrul său: „Avea relaţii strict cu familia“
Viorel L., bărbatul de 53 de ani din comuna argeşeană Bascov care şi-a masacrat familia, suferea de mai mult timp de schizofrenie şi urma un tratament medical. Bărbatul nu avea un loc de muncă şi stătea în majoritatea timpului în curtea casei, fiind o persoană izolată.

HIstoria.ro

image
Pacea de la București (10 august 1913): „Ne-am jucat de-a Congresul de la Viena”
O sursă interesantă despre evenimentele anilor 1912-1913 o reprezintă însemnările celor două personalități ale Partidului Conservator – Titu Maiorescu și Alexandru Marghiloman. Jurnalele celor doi sunt caracterizate de un veritabil sincron.
image
Armele dacilor: formidabile și letale
Dacii erau meșteșugari desăvârșiți în prelucrarea metalelor, armele făurite de fierarii daci fiind formidabile și letale. Ateliere de fierărie erau în toate așezările, multe făcând unelte agricole sau obiecte de uz casnic, dar un meșter priceput putea foarte ușor să facă și arme.
image
Războiul Troian, între mit și realitate. A existat cu adevărat?
Conform legendei, Troia a fost asediată timp de zece ani și apoi cucerită de grecii regelui Agamemnon. Motivul izbucnirii Războiului Troiei ar fi fost, conform „Iliadei”, răpirea Elenei, cunoscută drept frumoasa Elena, Elena din Argos sau Elena a Spartei, fata lui Zeus și a Ledei.