Victor Brauner ‒ „Casa bîntuită“. De la Edgar Allan Poe la Alfred Hitchcock

Publicat în Dilema Veche nr. 901 din 15 – 21 iulie 2021
Victor Brauner ‒ „Casa bîntuită“  De la Edgar Allan Poe la Alfred Hitchcock jpeg

Edgar Allan Poe publică în anul 1839, în Burton’s Gentleman’s Magazine, povestirea „Prăbușirea casei Usher“ („The Fall of the House of Usher“). În poemul „Castelul bîntuit“, inclus în povestire, „casa familiei Usher“, ale cărei fereste sînt „asemănătoare ochilor“, este comparată cu un trup omenesc pentru a simboliza decăderea unei vechi familii și soarta tragică a ultimilor doi reprezentanți ai ei, frate și soră. „Locuind“ în același „trup“, cel al casei Usher, „despărțirea“ lor provoacă prăbușirea întregului. În interpretările ulterioare ale povestirii, fisura centrală a casei este comparată cu personalitatea divizată a uneia și aceleiași ființe. Melancolia, tulburările psihice, incestul și vampirismul sînt deopotrivă menționate în comentariile și analizele povestirii care avea să fie sursa de inspirație a numeroase creații literare și picturale, compoziții muzicale, adaptări teatrale și cinematografice. La puțin timp după sosirea la New York în 1941, André Breton răspunde întrebării puse de Charles-Henri Ford cu privire la impresiile sale asupra împrejurimilor orașului vorbind despre „lumina singulară a aparițiilor“ pe care crede că o recunoaște în scrierile lui Edgar Allan Poe.

Odilon Redon realizează în 1882 o serie de șase litografii, À Edgar Poe, omagiu adus scriitorului american. O nouă serie, cu titlul Casa bîntuită (La Maison hantée), îi urmează în anul 1896. În opera grafică a pictorului francez, figurile proiectate pe fundalul întunecat al compozițiilor sînt „apariții“ descinse dintr-o altă lume, explozii de lumină (Un masque sonne le glas funèbre, 1882; Le souffle qui conduit les êtres est aussi dans les Sphères, 1882). Interesul pentru scrierile lui Poe este oglindit și în pictura lui Edward Hopper care, în 1925, realizează tabloul intitulat Casa de lîngă calea ferată (House by the Railroad). Lucrarea amintește, pe de o parte, de descrierea „casei Usher“ din povestirea lui Poe, iar pe de alta, de peisajele citadine ale „piețelor pustii“ din opera metafizică a lui Giorgio de Chirico în care personajele sînt de cele mai multe ori „umbre“ alungite, lipsite de materialitate, proiectate pe contururile clădirilor. Melancolia, singurătatea și enigma domină, atît în tablourile lui De Chirico, cît și în cele ale lui Hopper. Casa de lîngă calea ferată apare ca vestigiu al unui loc odinioară plin de viață, părăsită și izolată prin linia orizontală a zidului ce o desparte de calea ferată pentru a trimite la istoria recentă a locurilor familiare pictorului, pe cale să dispară. În filmul Psycho, realizat de Alfred Hitchcock în 1960, Casa de lîngă calea ferată este reconstruită în studiourile de filmare. Vestigiu al unei lumi ancorate în „trecut“, ea devine Motelul al cărui proprietar este făptașul mai multor crime. Cazul patologic al lui Norman Bates este explicat prin „scindarea“ personalității tînărului și imposibilitatea sa de adaptare la lumea aflată într-o permanentă schimbare.

În 1947, an în care are loc expoziția Suprarealismul în 1947 la Galeria Maeght din Paris, Victor Brauner pictează tabloul Casa bîntuită. Desființarea conotațiilor perspectivale, aplatizarea și schematizarea formelor și simetria compoziției accentuează caracterul de „viziune“ al tabloului. Enigmatica compoziție al cărei centru este dominat de construcția a două case suprapuse amintește de primele încercări în pictură ale artistului. În peisajele de la începutul anilor 1920, intrarea caselor care se deschide către abisuri, ferestrele negre în lumina soarelui introduc în peisaj un efect de stranietate. „Cînd, în plină perioadă suprarealistă, pictorul întors în România va relua tema peisajului marin de la Balcic (vara lui 1935), el va scrie deasupra uneia dintre acele case cu o intrare întunecată: «Triumful metafizicii»“, precizează Marina Vanci-Perahim în catalogul expoziției Victor Brauner. Un monde magique de la muzeul din Brest, din 2009 (Marina Vanci-Perahim, „Victor Brauner: les débuts d’un parcours «intiatique», 1903-1938“). „Casa cu ferestre negre“ pictată în 1918 pare să fie aceea în care pictorul își petrecea vacanțele de vară la Fălticeni, localitate despre care vorbește în repetate rînduri în interviurile televizate de la începutul anilor 1960. La Fălticeni, unde Brauner întîlnește somnambula a cărei figură domină creația anilor 1938-1942, aveau loc și ședințele de spiritism organizate de Herman Brauner, tatăl artistului. Pentru jocul de tarot suprarealist, Victor Brauner desenează cartea reprezentînd un medium celebru, pe Hélène Smith, o „somnambulă“ ale cărei mesaje, consemnate în lucrarea publicată de psihologul Théodore Flournoy în anul 1900, se numără printre exemplele evocate de André Breton în articolul „Mesajul automat“ în care producția spiritistă, văzută prin prisma automatismului, este introdusă în sfera creației plastice și literare suprarealiste. („Le Message automatique“, Minotaure, 1933) „Ceea ce definește în chip fundamental pictura suprarealistă, (...) este transpunerea în fapt și nimic altceva a automatismului psihic, așa cum acesta se arată în vise, deliruri și comportamente instinctive“, scrie Sarane Alexandrian în volumul consacrat „desenelor magice“ ale lui Victor Brauner (Sarane Alexandrian, Les Dessins magiques de Victor Brauner, Denoël, 1956).

strigoi la somnambule 1946 jpg jpeg

Oglinda increatului (Miroir de l’incréé), tablou realizat în anul 1945, este reprezentarea imaginată de artist a unui fenomen mediumnic. În 1946, Somnambula este „apariția“ înzestrată cu cupa celor „șapte fluide vivificatoare“ într-un tablou realizat în tehnica picturii în ceară. Obrazul violet, bucla părului colorat în albastru, care ia contururile unui animal, și trupul roșu proiectat pe fundalul verde-străveziu al tabloului trimit la descrierile literare ale „fantomelor“ sau la cele ale „aparițiilor“ provocate prin chemarea spiritelor (Strigoi, la Somnambule, 1946). În Cîinele de la miezul nopții (Chien de minuit, 1946), trupul animalului susține silueta unei figuri feminine care amintește de „levitația“ unor celebre mediumuri. În Triumful îndoielii (Triomphe du doute, 1946), însușirile mediumnice ale personajului feminin cu două capete suprapuse văzute din profil, unul cu ochiul deschis, celălalt cu ochiul închis, sînt prefigurate prin bastonul magic „sceptrul Luna-Sol“ și prin „apariția“ unui personaj „plutitor“. Hibridului care asociază pasărea, simbol al sufletului în culturi diferite, și figura umană îi este alăturat șarpele, garant al inspirației poetice în Imaginea incognoscibilului (Image de l’inconnaissable, 1946).

Casa bîntuită încheie, în 1947, seria tablourilor în care „evocarea spiritelor“ este metafora poetică a desființării granițelor dintre ceea ce este cunoscut și „incognoscibil“, una dintre caracteristicile creației suprarealiste. Proiecție a unei „imagini interioare“, tabloul în care construcția a două case suprapuse (vechi și nou) este flancată de cîte două personaje (masculin și feminin) este prefigurarea „întregului“, în care conștientul și inconștientul sînt deopotrivă opuse și reunite. În tabloul care amintește de povestirea scriitorului american și de experimentele „spiritiste“ la care artistul asistase în copilărie, figurile, tratate cu umor, reprezintă trecutul și viitorul și „dubla natură a tuturor lucrurilor“, oglindind totodată interesul suprarealiștilor pentru literatura fantastică, pentru miraculos și fenomene magice. „Poetul scăpat de lanțuri, eliberat în sfîrșit de opreliștile unei logici jalnice, este redat destinului său de clarvăzător, de medium, de mag, de alchimist și inventează nu o lume care ar fi putut să fie, ci o lume care va fi pe măsura visului său“, scria Ernest Gengenbach, autorul unor texte suprarealiste, mistice și oculte.

Mihaela Petrov este istoric de artă. A încheiat studiile doctorale cu teza „Victor Brauner, cuvîntul scris și opera plastică, 1934‑1965. Caiete și carnete, Donația Jacqueline Victor Brauner, Centrul Georges Pompidou, Paris“, UNArte, 2011. Cărți publicate: Victor Brauner, cuvîntul scris și opera plastică, 1934-1965 (2012); Victor Brauner, pictopoet. Desene și acuarele (2013); Victor Brauner, vizionar al timpurilor moderne (2014); Victor Brauner, 1903-1966 (2016).

Foto: Casa bîntuită, 1947 (sus); Strigoï, la Somnambule, 1946 (jos)

AV jpg
Oameni și poze
Autoarea abordează voci narative surprinzătoare, de la intelectuali și corporatiști la gospodine cu blog de gătit, de la soții ratate bovaric la scriitori călătorind bezmetici pe șosele între lansări de carte.
p 17 2 jpg
La mîna copiilor
Garrel a furat meserie de la înaintașii lui (Chaplin, bunăoară) și a înțeles că hazul ar putea să ne ducă ceva mai aproape de adevărul negru, învăluindu-ne ca o protecție și-apoi abandonîndu-ne în ghearele sale.
957 17 Biro1 jpg
Afrobeat & folktronica
Vara aceasta festivalurile de jazz cu tradiție din zona Clujului (Jazz in the Park, Smida Jazz) plusează cu programe mai spectaculoase și expansive.
957 23 InterviuTOMAGRAPH2 jpg
Despre obiecte, umbre și imagini – interviu cu artistul vizual Ana TOMA
„Recitesc cartea de cîte ori e nevoie pînă se conturează o imagine mentală care să surprindă atmosfera volumului în ansamblu.”
956 15 Banu1 jpg
Ultima dată
Festivalurile sînt alcooluri tari. Intense, contagioase, dar și periculoase.
956 17 foto1 Ciprian Zinca jpg
„Proud Ladies”. O istorie dansată a rock-ului feminin
Rock, dans contemporan și o tușă feministă – așa s-ar putea descrie spectacolul lui Jean-Claude Gallotta.
p 21 jpg jpg
Victor Brauner – „Număr” sau „Domnul 45”
În opera brauneriană, simbioza semn-număr-cuvînt devine o constantă în elaborarea imaginilor.
955 16 sus Pdac BAS jpg
Fuga din Paradis
„Paradis” aduce la viață o lume extrem de complexă, parte a unui continent aflat pe punctul de a trece prin schimbări care se fac abia simțite, dar care urmează să-l zguduie și să-l scufunde în mîlul istoriei secolului trecut.
955 16 jos Pdac Iamandi jpeg
Der Histria-Mann
Arheologul este curatorul prin excelență al mărturiilor de altă epocă. Iar un elocvent exemplu în acest sens este cartea de amintiri recent apărută a lui Petre Alexandrescu.
p 17 jpg
La răscruce de vremuri
Frammartino lucrează greu („Il buco” este doar al treilea lungmetraj al său în mai bine de cincisprezece ani), dar cu o statornicie a crezului artistic care nu e străină nici de rezultate strălucite, nici de orbiri și manierisme.
955 17 Biro1 jpg
Post-metal feminist
Mișcarea #MeToo a avut interesante efecte colaterale, unul dintre acestea e valul de trupe dark-rock invocînd condiția magic-răzbunătoare a femeii.
33956276618 6e5b1b5348 k jpg
La plecarea lui Andrei Șora
Erai ceea ce mi s-a părut a fi primul om cu adevărat liber pe care l-am cunoscut.
Volodimir Zelenski coperta1 jpg
Un portret al lui Volodimir Zelenski – cea mai actuală biografie a liderului ucrainean apare în română
Un fragment, în exclusivitate, din prima biografie tradusă în limba română a liderului ucrainean
Valul negru1 jpg
Carte nouă la Humanitas: „Valul negru” de Kim Ghattas
„Kim Ghattas povestește ultimii 40 de ani de istorie ai Orientului Mijlociu folosind suspansul, documentele, observația directă, investigația jurnalistică.”
954 16 Cop1 jpg
Rememorări ficționale
Asistăm în acești ani la resuscitarea, redefinirea unui gen literar controversat, considerat îndeobște minor. Vorbim despre biografia romanțată.
p 17 2 jpg
Despre filmele cîștigătoare la Veneția și Berlin
„Evenimentul” este un film realist, și tocmai această opțiune a tonalității îl recomandă drept un vehicul de nădejde pentru o narațiune cu concluzie clară, dar care nu poate pretinde spre mai mult.
WhatsApp Image 2022 07 14 at 08 31 41 jpeg
Filmul documentar „Regele Mihai: Drumul către casă” va fi prezentat la secțiunea „History and Cinema” din cadrul BIFF
Ediția a XVIII-a se va desfășura în perioada 29 septembrie – 9 octombrie 2022, sub Înaltul Patronaj al Alteței sale Regale Principele Radu.
POSTER MR Op4 jpg
Musica Ricercata Festival Op. 4 – „Ramificări”
Ediția a patra a Musica Ricercata Festival, „Ramificări”, are la bază un concept dedicat păcii, provenit din descoperirea dirijorului Gabriel Bebeșelea la Napoli, opera „La foresta d’Hermanstad” („Pădurea Sibiului”).
Afis Barbu FormaDeva jpg
„Doctor Coloris Causa” – expoziție Ion Barbu la Deva
Ion Barbu e prezent cu expoziția „Doctor Coloris Causa”, pînă în data de 5 august 2022, la Galeria Națională de Artă Forma din Deva.
953 16 SUS jpg
Din Caesarea, cu dragoste
Poet fiind, Dorin Tudoran cunoaște diferențele dintre echivocul pur și simplu (periculos, pentru că indecis și flotant) și acela care pune nuanțele la locul lor.
953 16 JOS jpg
Feminităţi ilicite
Șaptesprezece scriitoare de vîrste diferite (născute între 1933 şi 1979) au fost invitate să scrie despre experienţa lor, ca femei, în comunism.
p 17 2 jpg
Despre dragoste și alți demoni
Alice Diop urmărește în film patru bărbați pe care îi întreabă despre dragoste.
953 17 Biro1 jpg
In Djent We Trust
Albumele Meshuggah se folosesc de ritmuri sfredelitoare și o voce metal lătrată pentru o poziționare comercială cît de cît coerentă măcar pentru comunitatea metal, un ambalaj ce permite prezentarea live și pentru cei mai puțin interesați de identitatea chitaristico-matematică a lui Thordendal.
Calatorie pe urmele conflictelor de langa noi jpg
Carte nouă la Humanitas: „Călătorie pe urmele conflictelor de lîngă noi: Kurdistan, Irak, Anatolia, Armenia” de Sabina Fati
Vă prezentăm un fragment din „Călătorie pe urmele conflictelor de lîngă noi: Kurdistan, Irak, Anatolia, Armenia” de Sabina Fati, carte apărută de curînd la Editura Humanitas, în Colecția Memorii/Jurnale. Volum cu fotografiile autoarei.

Adevarul.ro

image
Misterele celor mai spectaculoase peşteri din munţii Hunedoarei. Unde s-ar fi aflat comoara lui Decebal
Turiştii care ajung în munţii Hunedoarei pot vizita o mulţime de peşteri spectaculoase, pline de mistere. Unele au fost locuite din preistorie.
image
Şoseaua pierdută în munţi, plânsă de localnici: „În scurt timp nu o să mai admirăm peisajul minunat” VIDEO
Doar o parte din şoseaua care se afundă în munţi, pentru a lega Valea Jiului de Băile Herculane, a fost finalizată. Localnicii se plâng de starea drumului naţional.
image
O influenceriţă urmărită de milioane de fani, acuzată că şi-a ucis iubitul. Tânăra mai fusese arestată pentru că l-a agresat fizic FOTO
Courtney Clenney, în vârstă de 26 de ani, este o influenceriţă şi model OnlyFans din Statele Unite. Ea a fost arestată pentru crimă, după ce şi-a înjunghiat mortal iubitul, în timp ce se certau.

HIstoria.ro

image
Necunoscuta poveste a raclei în care s-au odihnit osemintele voievodului Mihai Viteazul
Cu ocazia comemorării recente a morții voievodului Mihai Viteazul, Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I” a publicat pe pagina de socializare a instituției povestea inedită a raclei în care, pentru un timp, s-au odihnit osemintele.
image
Armele dacilor: formidabile și letale
Dacii erau meșteșugari desăvârșiți în prelucrarea metalelor, armele făurite de fierarii daci fiind formidabile și letale. Ateliere de fierărie erau în toate așezările, multe făcând unelte agricole sau obiecte de uz casnic, dar un meșter priceput putea foarte ușor să facă și arme.
image
Războiul Troian, între mit și realitate. A existat cu adevărat?
Conform legendei, Troia a fost asediată timp de zece ani și apoi cucerită de grecii regelui Agamemnon. Motivul izbucnirii Războiului Troiei ar fi fost, conform „Iliadei”, răpirea Elenei, cunoscută drept frumoasa Elena, Elena din Argos sau Elena a Spartei, fata lui Zeus și a Ledei.