„Elementele se aliniau la locul potrivit“

Publicat în Dilema Veche nr. 872 din 23 decembrie 2020 - 6 ianuarie 2021
„Elementele se aliniau la locul potrivit“ jpeg

În ajun, sătul să își bată capul, să-și toace în ultimul hal creierul, Dimitri a băut un pahar de vodcă în plus. Peste ani, de aici i se va trage legenda cu stabilirea standardului de tărie 40% pentru vodca rusească. O făcătură. Adevărul e că problema îl chinuia de cel puțin zece ani și în curînd urma să împlinească 35 fără să-i fi dat de capăt. În fața lui, pe masa de lucru, stăteau foile cu schițe ale unui tabel asimetric. Se încurca în socoteli, ba că masele atomice ale unor elemente nu erau corecte, și le corecta, ba că proprietățile altora nu erau bine înțelese. Tabelul rămînea descompletat, precum o tablă de șvaițer din cel bun. Așa se face că, după cină, a făcut o plimbare pe malul Nevei și i s-a năzărit că, periodic, la intervale neregulate, elementele din jur se grupează în linii șerpuitoare. Întors în cămăruța lui, s-a pus la somn, a căzut în el ca o piatră de rîu. Cine știe, poate că visul se va dovedi un sfetnic mai bun. Pe jumătate ațipit, își aduce aminte cum într-una din nopți și-a văzut cele patru e-uri din nume schimbîndu-și neostoite locul. Apoi, vede: aranjamentul complet, fixat o dată pentru totdeauna de un jucător cu zaruri. „Am văzut într-un vis un tabel în care toate elementele se aliniau la locul potrivit“ – îi va spune mai tîrziu bunului său prieten A.A. Inostranțev, în dimineața zilei de 17 februarie 1869. Însă pînă atunci, trezit cu părul și barba vîlvoi, se va năpusti la masă și va nota imediat pe un căpețel de hîrtie ceea ce văzuse. Pe spatele unui plic la îndemînă, cu scrisul sau caligrafic, în chenar, pe limba internațională a vremii, se poate citi: Essai d’un système – după multe căutări a căzut asupra cuvîntului, pentru care lăsase loc liber – des éléments d’après leurs poids atomiques et fonctions chimiques.

Povestea e, firește, mai lungă. În 1866, Dimitri Ivanovici Mendeleev devenise profesor la Universitatea din Sankt Petersburg. Cum în limba țarilor nu exista un manual modern de chimie organică, s-a hotărît să redacteze el unul. Tot lucrînd la carte, și-a format ideea unui principiu după care să fie organizate elementele chimice. Avea răspunsul în minte, dar nu îl putea formula. Soluția s-a arătat la capătul a trei zile istovitoare din februarie 1869. Pe 14, Mendeleev lucra la capitolul  dedicat elementelor. Pe 15, a simțit un imbold să noteze cele 12 elemente din grupele oxigenului, azotului și halogenilor pe spatele unui plic. Încercînd să le clasifice după numărul atomic, a remarcat un tipar: lista începea cu membrii cei mai ușori din grupă; cu alte cuvinte, forma un model „periodic“. După sarcina relativ ușoară de a descrie metalele alcaline, chimistul și-a pus întrebarea despre ce familie să scrie în continuare. Pe 16, s-a gîndit să-și transcrie notițele pe niște cartonașe, cîte unul pentru fiecare element. Apoi, ca într-un joc de cărți, a încercat să găsească o noimă grupîndu-le în fel și chip. S-a jucat. Sursele – și tradiția – ne spun că, după ce a așezat cartonașele, Mendeleev și-a dat brusc seama că aranjîndu-le în ordinea crescătoare a masei atomice anumite tipuri de elemente se grupează de la sine. Deși nu era întotdeauna clar din ce grupă trebuiau să facă parte, celelalte 51 de elemente cunoscute pe atunci se potriveau și ele în schemă. Epuizat – nu se odihnise de cîteva zile –, adoarme. La trezire, totul e mai limpede ca niciodată. Pe 1 martie 1869, savantul construiește prima sa versiune a sistemului periodic al elementelor, ce va fi prezentată într-o sesiune a Societății Ruse de Chimie, cu titlul „Dependența dintre proprietățile maselor atomice ale elementelor“. În săptămînile următoare o va perfecționa, publicînd-o apoi în prestigiosul jurnal academic german Zeitschrift für Chemie. Limba kaizerilor l-a făcut peste noapte celebru.

p27 wc jpg jpeg

Mendeleev și-a făcut descoperirea mai vizibilă aranjînd elementele din fiecare grupă în linii, pe care le-a pus una peste cealaltă, așa încît să formeze un tabel – în prezent, grupele sînt dispuse pe coloane. Cînd un element nu s-a potrivit așa cum ar fi vrut el, chimistul a refuzat să accepte că schema ar fi greșită, punînd eroarea pe seama celor care măsuraseră masa atomică, înlocuită rapid cu o valoare care să facă elementul să se potrivească. Dintre cele opt principii de organizare ale tabelului, fundamentale sînt mai ales două. Mai întîi, faptul că elementele chimice, atunci cînd sînt ordonate în funcție de masa atomică, prezintă o periodicitate aparentă a proprietăților chimice și fizice. Apoi, certitudinea descoperirii a numeroase elemente necunoscute la vremea respectivă – ca ekasiliciu, ekaaluminiu sau ekabor (autorul a folosit prefixele sanscrite „eka-“, „dvi-“, „tri-“, pentru unu, doi, trei), devenite în scurt timp germaniu, galiu și scandiu. Așa cum era de așteptat, locurile goale s-au ocupat fiecare la timpul său. Dar Mendeleev a mers și mai departe. Nu doar a insistat, uneori împotriva tuturor, în convingerea sa neclintită că spațiile în care nu exista nici un element cu proprietățile cerute reprezintă elemente nedescoperite, ci chiar a prezis aceste proprietăți doar pe baza respectivei poziții.

Între timp, cumva peste noapte, toate căsuțele s-au bifat, umplîndu-se cu tot mai mulți protoni și electroni. Acum, tabelul periodic pare perfect. Simetric, așezat. Coloanele i-au fost completate. Visul lui Mendeleev a fost desăvîrșit de armate de cercetători. Tabla de șvaițer a devenit o bucată compactă de parmezan fără urmă de gaură. Toate elementele, de la numărul atomic 1 pînă la 118, au fost descoperite sau sintetizate, cel mai recent adăugate fiind nihoniul, moscoviul, tennessinul și oganessonul, finalizîndu-se astfel și ultima dintre cele șapte perioade. Ba mai mult, în laboratoare, sinteza elementelor cu număr atomic peste 118 este planificată.

Ce dovadă mai bună că sclipirile de geniu ale unor minți pot apărea și în vise, atunci cînd planetele se aliniază cum trebuie? Întocmai ca zilele unui an. Să vă fie mai bun cel ce urmează și să trăim într-un co-vis mai bun!

Ovidiu Komlod este scriitor și traducător. Cea mai recentă carte publicată: noapte-lumină, poeme, Casa de Editură Max Blecher, 2017.

Foto: Dimitri Mendeleev (wikimedia commons)

p 22 Nagit WC jpg
Nagîț de pui
Etimologiile acestea „raționale”, dar false nu reflectă simple asocieri formale și sonore între cuvinte.
p 7 FED WC jpg
E inflația, prostule!
Întrucît Sistemul Federal de Rezerve al SUA (FED) a majorat recent rata-țintă a dobînzii, s-ar putea ca inflația să încetinească spre sfîrșitul anului în curs.
Florin Stoian 10 jpg
„Am transformat Oltenia de sub Munte într-un brand” – interviu cu geologul Florin STOICAN
„Mai întîi, trebuie să spun că rețeaua internațională a Geoparcurilor UNESCO a ajuns acum la 177 de geoparcuri din 46 de țări și există un interes atît de mare pentru alte geoparcuri, încît UNESCO a limitat numărul anual de aplicații la maximum 20 și maximum două/țară.”
p 7 WC jpg
Periculoasa alunecare spre violență a Americii
Teoriile conspiraționiste de extremă dreapta ale „statului paralel” și minciunile partidului republican despre alegerile măsluite au același țel comun: să conteste legitimitatea statului.
959 22 LCCutitarupng jpg
A texta, textare, textor & texteză
Lucrări și cărți întregi încep tot mai des să aibă ca subiect această dezvoltare adusă de inventarea computerului. Încotro va merge texteza și unde va ajunge reprezintă o chestiune care, nu mă îndoiesc, va depăși imaginația noastră din prezent.
p 7 WC jpg
America și provocarea chineză
America trebuie de asemenea să-și sporească participarea la actualele instituții internaționale pe care le-a creat și să le dezvolte pentru a stabili standarde și a gestiona interdependența.
p 19 jpg
Hîrtia, ecranul și cititul
Cum rămîne cu argumentele „emoționale” ale unui cititor care nu se poate „debarasa” de cartea tipărită?
p 7 WC jpg
Căderea lui Boris Johnson – și a noastră
În ziua de azi, personal este realmente politic: eșecurile personale sînt ipso facto eșecuri politice.
p 23 ExpoziLŤia Columbian¦â, Chicago, 1893 WC jpg
Ierusalimul de ipsos – Expoziția Mondială de la Chicago, 1893
La Chicago, în 1893, un oraş ideal întreg s-a pogorît pe harta oraşului, condiţionat de sit şi de cultura albă, creştină, „falocentrică” şi „elitistă” care domina acel moment.
p 7 Thyssen Krupp, Essen, Germania WC jpg
Războiul lui Putin și modelul economic german
Va supraviețui oare modelul economic german războiului purtat de președintele rus Vladimir Putin împotriva Ucrainei?
p 2 WC jpg
Tocăniță de vin
Numite, în engleză, SOT („slips-of-the-tongue”), greșelile de vorbire care se fac involuntar, de obicei din grabă sau sub imperiul emoțiilor, sînt studiate de o parte a lingvisticii cognitiviste americane cu scopul de a descifra tiparele fonologice mentale.
p 22 WC jpg
„Noua Ideocrație” și Eterna Idiocrație
În locul pe care credința (frica de Dumnezeu) îl ocupa în sufletul individual a rămas un gol, o gaură neagră.
948 19 poza jpg
Barbara Klemm – artistul din fața fotojurnalistului
Fotojurnaliștilor le-aș spune să se concentreze pe fericirea din lume, să rămînă curioși și puternici, să lucreze constant, să fie empatici cu oamenii – însă toate acestea ar trebui să fie conectate cu talentul artistic.
2p 23 Mihail Sebastian jpg
Mihail Sebastian, trădări și accidentări
„În cultură, ca și în parlament, oamenii se înjură la tribună și se împacă la bufet.“
p 7 WC jpg jpg
A început criza alimentară globală
Pandemia de COVID-19 a scos la iveală fragilitatea și disfuncționalitatea rețelelor alimentare mondiale.
Epurări şi maculări jpeg
Consecințele nehotărîrii și iluziilor Vestului în raport cu Rusia
Dacă Vestul merge pe drumul sugerat de stînga americană, resursele rusești se vor dovedi decisive. Kremlinul va cîștiga războiul.
945 04 traducere jpg
Ar trebui Europa să oprească finanțarea războiului lui Putin?
E oare corect ca țările europene să continue să-i plătească Rusiei un miliard de euro (1,1 miliarde de dolari) pe zi pentru energie, cînd ele știu că în felul acesta finanțează un război de agresiune împotriva Ucrainei?
p 7 Hans Bergel jpg
In memoriam Hans Bergel
La 26 februarie s-a stins din viaţă, la vîrsta venerabilă de aproape 97 de ani, ardeleanul Hans Bergel, uomo universale fără pereche, personalitate care a marcat cu consecvenţă, zeci și zeci de de ani, viaţa culturală și politică atît din România, cît şi din Germania.
p 19 WC jpg
Firescul nefiresc al educației în România
Aud la răstimpuri melancolicul oftat cum că nu se mai face carte „ca pe vremuri” – vremurile fiind cele de dinainte de Revoluție.
Falimentul moral al pacifismului german jpeg
Falimentul moral al pacifismului german
Germania se îndreaptă spre o altă gravă umilire istorică, în urma căreia va petrece ani – dacă nu decenii – cerîndu-și scuze și reparînd ceea ce a făcut.
Cercuri concentrice – despre efectele războiului din Ucraina jpeg
Cercuri concentrice – despre efectele războiului din Ucraina
Conflictul din Ucraina a apărut după doi ani de vești extrem de proaste și de fake news.
De ce e detestat Macron? jpeg
De ce e detestat Macron?
Motivele invocate de francezi împotriva lui Macron se aseamănă cu cele enumerate de votanții americani care nu o sufereau pe Hillary Clinton.
De ce „tic tac” și nu „tac tic”? jpeg
De ce „tic-tac” și nu „tac-tic”?
Experimentele care implică cuvinte sau expresii inventate scot la iveală lucruri fascinante despre relația dintre limbă și minte/creier.
Ce se întîmplă dacă Germania boicotează energia rusească? jpeg
Ce se întîmplă dacă Germania boicotează energia rusească?
Oprirea imediată a importului de gaz rusesc ar reprezenta pentru Germania un cost de 0,5% pînă la 2,2% din PIB.

Adevarul.ro

Foto Fb politia Romana
Va obţine Kovesi scalpul lui Iohannis? Afacerea BMW ajunge la Bruxelles
Mega-escrocheria pusă la cale de Klaus Iohannis, împreună cu Lucian Bode, este pe cale să producă un adevărat cutremur pe scena politică din România.
Bodyguard Meghan și Harry FOTO Daily Mail
Bodyguardul lui Meghan și al lui Harry e un fost polițist care și-a strangulat soția
Pere Daobry, în vârstă de 51 de ani, a fost fotografiat conducându-i pe ducele și ducesa de Sussex într-un Range Rover în timp ce aceștia plecau de la cabana Frogmore spre gara Euston din Londra.
Constantin Brâncuşi
Brâncuși sau geniul simplității
Obiectele de artă create de Brâncuși sunt licitate la sume colosale în New York: zeci de milioane de dolari pentru o „banală” sculptură.

HIstoria.ro

image
Care este importanța strategică a Insulei Șerpilor?
De mici dimensiuni, având doar 17 hectare, Insula Șerpilor are cu toate acestea o importanță geostrategică semnificativă. Controlul insulei și al apelor înconjurătoare afectează toate rutele de navigație care leagă Ucraina de restul lumii.
image
Cum era la ora de istorie ținută de I.L. Caragiale?
Ca mulţi alţi literaţi, Ion Luca Caragiale a avut o pasiune pentru istorie, inclusiv pentru cea naţională. Blamat de unii încă din timpul vieţii pentru că, în scrierile sale, s-ar fi relevat drept anti-român, el a avut, uneori, o viziune romantică (dacă nu chiar idilică) asupra trecutului neaoș.
image
Aristide Blank, finanțistul camarilei lui Carol al II-lea
Aristide Blank (1883-1961) a fost o personalitate complexă, care după ce a studiat dreptul și filosofia, s-a implicat în lumea financiară națională și internațională, reușind astfel să influențeze major viața politică românească dintre cele două războaie mondiale.