Victor BRAUNER, Cuvîntul scris şi opera plastică 1934-1965
Editura Humanitas, 2012
Nici album, nici carte, ci amîndouă la un loc şi ceva pe deasupra. Avînd la bază o teză de doctorat, volumul găseşte corespondente subtile între pictura şi scrisul lui Victor Brauner, despre care Mihaela Petrov ştie tot. (Mircea Vasilescu)