● Cristian Tudor Popescu, Filmul surd în România mută. Politică şi propagandă în filmul românesc de ficţiune (1912-1989) (Polirom, 2011). Cinefil cu cinematecă personală, CTP-ul face cea mai inteligentă politică în judecăţile lui de valoare: înainte de toate, el pune evoluţia cinematografică în contextul evoluţiei politice din fiecare obsedant deceniu. Fiecare film e un „studiu de caz“, într-un diagnostic general; nu se practică prea des, ba chiar deloc, asemenea metodă. Ea asigură o admirabilă lipsă de mînie maniheistă, o privire capabilă să descopere – pe un teritoriu plin de clişee – cîteva oaze de frumuseţe valabilă. (Radu Cosaşu

● Revista National Geographic a scos pe piaţă o ediţie de colecţie: 1989, Revoluţia română în imagini. Căutaţi-o! Veţi descoperi un film cutremurător al evenimentelor de acum 22 de ani, semnat de fotografi români şi străini. (Ana Maria Sandu)