România a spus „nu“ comunismului, dar nu și comuniștilor

Publicat în Dilema Veche nr. 831 din 23 - 29 ianuarie 2020
România a spus „nu“ comunismului, dar nu și comuniștilor jpeg

În 1966, cînd tînărul Teo își susținea lucrarea de diplomă în Drept, Republica Socialistă România era condusă de un an de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. În același an 1966, tovarășul a interzis avorturile și metodele contraceptive: țara trebuia să crească, precum holdele mănoase care îmbrățișau, pe stemă, munții înalți, pădurile dese, apele învolburate și sondele semețe de sub soarele galben și steaua roșie care închidea cununa de spice. Cu amuleta socialismului deasupra țării, era greu – dacă nu de-a dreptul eretic – de crezut că ar fi putut exista și probleme.

Tînărul absolvent Teo, însă, nu era un tînăr oarecare, după cum avea să arate viitorul. În chiar lucrarea de diplomă, acesta a identificat, o spune chiar titlul, „Probleme juridice privind naţionalizările efectuate în ţările socialiste“.

V-ați ținut respirația pentru o clipă, imaginîndu-vă o vizită a securiștilor acasă la junele Teo, o scurtă călătorie cu o Volgă neagră și apoi, într-un birou întunecos, un interogatoriu de cîteva ore despre motivele care l-ar fi putut face pe un proaspăt diplomat să se aplece asupra „problemelor“ RSR?

Expirați. Apoi inspirați adînc, a ușurare: tînărul Teo nu era ce părea. În lucrarea sa de diplomă, care ar fi trebuit, de fapt, intitulată „Pseudo-probleme juridice privind naţionalizările efectuate în ţările socialiste“, se pot citi pasaje ca următoarele (conform unui articol publicat de Petre Bădică, jurnalist al Newsweek România): „Țara noastră și alte țări ce au înfăptuit naționalizările au plătit unele despăgubiri parțiale, dar nu ca urmare a existenței unei obligații juridice, ci pentru a contribui la normalizarea relațiilor externe. Naționalizarea este un act licit prin însăși natura sa, iar neplata de despăgubiri nu-l transformă într-un act ilicit. (…) (Naționalizarea este – n.r.) preluarea pe cale revoluționară de către statul proletar a proprietății asupra mijloacelor principale de producție din mîinile claselor exploatatoare și transformarea ei în proprietate socialistă de stat. (…) în țara noastră problema naționalizării a început să se pună după victoria insurecției armate din 23 august 1944. Deși clasa muncitoare a fost în fruntea acestei insurecții, ea continua să rămînă o clasă exploatată.

Desființarea monarhiei la 30 decembrie 1947, preluarea puterii de către clasa muncitoare în alianță cu țărănimea muncitoare creează premisele înfăptuirii naționalizării. (…) Traducerea în viață a acestor acte juridice (care au făcut posibilă naționalizarea – n.r.) a dus la sfărîmarea dominației capitalului în economia țării noastre, la apariția proprietății socialiste de stat, premise pentru dezvoltarea țării și independența ei, premisă a fericirii poporului român. (…) Sub conducerea clasei muncitoare în frunte cu Partidul Comunist Român, masele muncitoare din țara noastră au trecut la înfăptuirea revoluției socialiste din țara noastră. Printre cele mai importante măsuri ale revoluției socialiste la noi în țară s-a situat și naționalizarea, efectuată la 11 iunie 1948 prin legea 119 votată de Marea Adunare Națională, urmată la un timp relativ scurt de o serie de legi și decrete ce adînceau procesul început prin legea sus menționată.“

23 de ani mai tîrziu, pe 19 și 20 decembrie 1989, Teo, care nu mai era chiar tînăr, se afla la Viena, în calitate de participant din partea Republicii Socialiste România la o reuniune OSCE. Absolventul de Drept era atunci secretar I la Departamentul Securitate Internațională și Dezarmare din MAE. Cu cîteva zile înainte, zeci de timișoreni mureau împușcați după proteste masive împotriva puterii ceaușiste. Chestionat de diplomații occidentali în legătură cu crimele de stat, Teo le comunica vehement acestora (potrivit unor telegrame – publicate de către cotidianul Libertatea – trimise în centrala MAE de la București de către ambasadorul de atunci al României la Viena, Trandafir Cocârlă): „Este un fapt deplorabil de a se folosi un asemenea cadru pentru colportarea unor zvonuri și știri de presă neconfirmate și este profund regretabil că pe această bază unele delegații au găsit de cuviință să ia poziții dușmănoase la adresa țării noastre. Asemenea abordări reprezintă un act total inacceptabil de amestec în treburile interne ale unui stat suveran și independent care contravine spiritului și literei actului final.“

30 de ani mai tîrziu, pe 16 decembrie 2019, un Teo senect, deținător al poziției de președinte al Senatului României, prezida „ședința solemnă comună a Senatului și Camerei Deputaților consacrată celebrării a 30 de ani de la Revoluția din 1989“, evenimentul care le era comunicat diplomaților străini la Viena în decembrie 1989 de către același Teo drept „colportarea unor zvonuri și știri de presă neconfirmate“.

Iată cîteva fragmente din discursul lui Teo din 16 decembrie 2019: „Ceremonia solemnă de astăzi simbolizează datoria noastră conștientă și sinceră prin care aducem și un omagiu tuturor celor care au luptat pentru libertate și care au pus piatra de temelie pentru dezvoltarea și consolidarea democrației românești. (…) Cu toții am fost uniți de dorința de a rupe legătura cu trecutul și de a vedea sfîrșitul comunismului. Am prețuit, mai mult decît orice, ideea de libertate, de egalitate de șanse și de prosperitate și am dorit să construim o societate democratică cu o economie de piață liberă. (…) Această ședință solemnă comună care ne reunește pe noi toți astăzi reprezintă și un moment important în care trebuie să reflectăm împreună asupra stării de fapt a societății românești la 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989 și încotro se îndreaptă.

Dar este și un moment de introspecție, de evaluare a rolului și a obiectivelor noastre pe termen lung, un moment în care se simte nevoia unei colaborări îndeaproape între clasa politică, societatea civilă și cetățeni, pentru a gîndi viitorul României.

Ceea ce am reușit să construim în acești 30 de ani de la căderea regimului comunist se bazează pe adoptarea unor valori fundamentale evidente, deja naturalizate de societatea noastră, dar care trebuie revitalizate și apărate în mod permanent. Cu toții avem privilegiul libertății, dar în același timp avem și responsabilitatea respectării valorilor democratice. Trebuie să privim cu mai multă responsabilitate rolul pe care noi, politicienii, îl avem în modernizarea arhitecturii instituționale, precum și cu mai multă înțelepciune lupta politică, astfel încît să fie respectate întru totul limitele legale și constituționale și, nu în ultimul rînd, să privim misiunea noastră cu încrederea că putem propune o viziune pentru dezvoltarea unei societăți românești mai puternice, mai aproape de cetățeni și cu un rol bine definit în structurile europene și euroatlantice din care face parte.“

Potrivit articolului 98, alineatul 1 din Constituția României, în vigoare din 2003, „Dacă funcţia de Preşedinte (al țării – n.r.) devine vacantă ori dacă Preşedintele este suspendat din funcţie sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură, în ordine, de preşedintele Senatului sau de preşedintele Camerei Deputaţilor“.

Astfel, dacă președintele Republicii, din orice motiv, dispare definitiv sau temporar de la Cotroceni, tînărul Teo care susținea naționalizarea comunistă în lucrarea de diplomă din 1966 devine în mod automat (pînă la organizarea de alegeri sau, după caz, pînă la referendumul de suspendare) președintele Republicii România, stat membru al Uniunii Europene și al NATO, stat care a condamnat oficial comunismul în ședință comună parlamentară în 2006 prin vocea președintelui de atunci, Traian Băsescu (pe baza „raportului Tismăneanu“).

Ca și azi, Teo era senator. Spre deosebire de azi, era doar senator, nu și președinte al senatorilor. Întotdeauna, însă, fie tovarăș, fie domn, a fost Teodor-Viorel Meleșcanu. Și crește odată cu țara.

P.S. Întreaga carieră publică a lui Meleșcanu de după ’89 este un „nu“ grotesc aruncat în față tuturor celor care au sperat în despărțirea de comunism. Și mai sînt și alți meleșcani și isărești care încă scuipă negare pe mormintele deziluziilor noastre.

Cătălin Prisacariu este redactor-șef adjunct la Newsweek România.

Foto: A. Ivan 

Comunismul se aplică din nou jpeg
Începe vara
Tranziția pe care o aduce toamna poate fi de multe ori delicată, ca o dulce amînare.
11642099644 1a9d5559e6 o jpg
A treia fiică a anului
Toamna întind mîna după paharul de vin și fotografii vechi, mă duc la tîrgul de cărți, ascult teatru radiofonic.
Chisinau Center4 jpg
Toamna-Toamnelor
Pentru mine, Chişinăul devenise, încet, un oraș galben, despre care îmi plăcea să spun că găzduiește Toamna-Toamnelor.
p 11 sus Sonata de toamna jpg
Lasă-mi toamna
În „Sonata de toamnă” (1978), Ingmar Bergman dedică acest anotimp transpunerii unei întîlniri dintre o mamă și o fiică înstrăinate.
31524231041 19fca33e3b o jpg
Viața începe cînd cade prima frunză
Și-acum, la 33 de ani, îmi cumpăr haine noi odată cu fiecare început de toamnă, de parcă m-aș pregăti iar pentru școală.
p 12 sus WC jpg
Delta
Septembrie era pentru noi și luna marii traversări a lacului Razelm.
51604890122 85f6db3777 k jpg
Toamna vrajbei noastre
„Nu «Rarul umple carul», ci «Desul umple carul»!“
3035384225 17c8a2043e k jpg
Toamna între maşini paralele
Ne mai amintim cum arăta o toamnă în București în urmă cu 17 ani?
p 14 WC jpg
p 23 WC jpg
Make tea, not war
Ori de cîte ori englezii nu se simt în largul lor într-o situație (adică aproape tot timpul), pun de ceai.
image png
SF-ul din viețile noastre
Dosarul de acum e o revizitare a unor epoci dispărute.
p 10 la Babeti WC jpg
Cine te face voinic?
Iar azi – numai săpunuri bio, zero clăbuc, sau geluri antibacteriene, zero miros.
image png
Sînt atît de bătrîn, că
Sînt atît de bătrîn, că în copilăria mea dudele se mîncau de pe jos, din praf.
image png
În tranziţie
O zi şi o noapte a durat, cred, aşteptarea pe trotuarul primului McDonald’s, pentru un burger gratuit.
p 11 la Rugina jpg
Avem casete cu „Casablanca“
Fell in love with you watching Casablanca.
p 12 la Mihalache jpg
Unde ești?
„Și după aia pot să plec?” „În nici un caz!” „Nu mai înțeleg nimic!”, se bosumflă. Nu știu dacă e ceva de înțeles, m-am gîndit, dar nu i-am mai spus.
image png
Cu o bursă de studii la Berlin
Mă întreb cum s-ar mai putea realiza astăzi experiența unei călătorii în care totul nu e planificat dinainte pe Internet
p 13 foto Alex Galmeanu jpg
image png
Despre dinozauri şi mamifere conectate (şi tatuate)
De pe margine, cei care privesc melancolic şi neputincios sînt doar dinozaurii.
image png
30 de ani mai tîrziu
Mă atrag tîrgurile cu vechituri într-un fel de neînțeles.
WhatsApp Image 2023 11 22 at 10 28 30 jpeg
Ceea ce nu poate reda o fotografie
Și cît de greu ar fi azi să-ți imaginezi încarnarea unei legături printr-un tom de hîrtie?
image png
image png
Schiță pentru o etică a recunoștinței
Gratitudinea e o recunoaștere a felului misterios în care ni se întîmplă binele.
image png
Recunoștința, darul „învățăceilor”
Ceea ce primesc eu de la „învațăceii” mei este extrem de prețios.

Adevarul.ro

image
Un bărbat din Cluj care visa să construiască o cabană a rămas fără bani: Cu ce sumă au dispărut meseriașii
Indivizii i-ar fi promis bărbatului că pot să-i construiască o cabană. După ce au primit banii, aceștia s-au făcut nevăzuți.
image
Victoria lui Putin pare posibilă pentru prima dată de când a declanșat războiul în Ucraina
Pentru prima dată de când Vladimir Putin a invadat Ucraina, la 24 februarie 2022, pare că e posibil să obțină o victorie, scrie The Economist.
image
Ce efecte pot avea suplimentele cu magneziu asupra somnului
Magneziul este un mineral care se găsește în mod natural în organism și susține diverse funcții vitale, cum ar fi sistemul cardiovascular, regenerarea musculară și producerea de energie. Magneziul susține, de asemenea, procesul de relaxare.

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic