Ordinea bibliotecii

Publicat în Dilema Veche nr. 428 din 26 aprilie - 2 mai 2012
Ordinea bibliotecii jpeg

În romanul lui Musil, Omul fără însuşiri, generalul austriac Stumm face o vizită la Biblioteca Imperială din Viena şi îi pune bibliotecarului următoarea întrebare: „Cum faceţi să găsiţi totdeauna cartea cuvenită în îngrămădeala nesfîrşită de cărţi?“. Bibliotecarul îl duce în camera cataloagelor. „Aşa că iată-mă în centrul sacralităţii bibliotecare. Aveam impresia că pătrunsesem în interiorul unui craniu; jur-împrejur nimic altceva decît sertare cu cotele cărţilor şi peste tot scări ca să ajungi pînă la cele de sus.“ Copleşit, generalul întreabă: „Cum reuşiţi dumneavoastră să vă orientaţi în această casă de nebuni a cărţilor?“. Bibliotecarul răspunde: „Eu nu citesc nici una!“ (…) „Niciodată, cu excepţia cataloagelor!“.

Biblioteca a fost întotdeauna însoţită de o aură imaginară, simbolică. Ea are însă, în primul rînd, o dimensiune fizică: o clădire mai mult sau mai puţin impozantă, cataloage, săli de lectură, rafturi încărcate cu cărţi aranjate după o ordine prestabilită. O bibliotecă nu are sens decît prin cititorii ei, dar cititorii sînt în acelaşi timp şi potenţiali distrugători ai cărţii, prin uzura fizică pe care o provoacă. Iată unul dintre multele paradoxuri ale acestui spaţiu. Dincolo de imaginea ei ideală, biblioteca este un loc al tensiunilor şi al constrîngerilor, fiind un spaţiu care nu poate exista fără un set de reglementări atît în jurul colecţiilor, cît şi în privinţa comportamentului utilizatorilor. O bibliotecă nu poate fi o simplă aglomerare de cărţi, ea are nevoie de o organizare internă, care a evoluat de-a lungul timpului.

Se pare că bibliotecile s-au născut în Sumer. Faptul că sumerienii au scris pe tăbliţe de lut este un mare avantaj pentru arheologi. Dacă rulourile de papirus au ars, tăbliţele au rămas în siturile arheologice; de exemplu, cel de la Ebla (Siria), unde, în ruinele palatului (2250 î.Hr.), a fost descoperită arhiva regală. Într-o încăpere de 5x4 metri, tăbliţele erau aranjate pe rafturi de lemn în jurul pereţilor. Arhiva a fost arsă de invadatori, arheologii descoperind tăbliţele de pe peretele de nord căzute, grupate la un loc. Acestea conţineau texte literare, în timp ce restul tăbliţelor reprezentau acte administrative. Se vede că scribii palatului aranjaseră tăbliţele după conţinut.

O colecţie de tăbliţe hitite, cu texte religioase, incantaţii, anale istorice etc., cu indicaţii despre cum trebuie să stea acestea în rafturi: vertical sau orizontal. Tăbliţele găsite la Uruk provin din colecţiile unor şcoli sau ale unor persoane private. Unii proprietari împrumută din cărţile lor, şi astfel apare inevitabila problemă a restituirii. Tăbliţele conţin blesteme adresate cititorilor incorecţi: „Cine se teme de Anu, Enlil şi Ea o va înapoia proprietarului“; „Cine se va teme de Anu şi Astu va avea grijă de ea şi o va respecta“. O tăbliţă mai recentă invocă: „Fie ca Isthar să îl binecuvînteze pe cititorul care nu va deteriora tăbliţa aceasta şi nici nu-i va schimba locul în bibliotecă“ (sec.VII î.Hr.).     

Din Antichitate...

Biblioteca din Alexandria a fost prima bibliotecă publică. Era publică doar într-un sens restrîns; aveau acces numai învăţaţii şi doar în urma unei aprobări din partea patronajului regal. Nu ştim unde era amplasată, nici cum arăta. Se crede că era o sală foarte lungă, cu nişe conţinînd rafturi în formă de fagure, care permiteau ca rulourile să fie manipulate cu mai mare uşurinţă, avînd ataşate şi o etichetă cu titlul. Pe măsură ce colecţiile creşteau (se spune că erau 700.000 de rulouri), cărţile erau tot mai greu de găsit prin simpla lor căutare în rafturi. Lui Callimachus, director al bibliotecii, i se atribuie primul catalog alfabetic al scrierilor greceşti, organizat pe genuri: epic, liric, tragedie, comedie, filozofie, medicină, legislaţie, retorică şi secţiunea „diverse“ (aici erau ordonate cărţile de bucate!).

În Grecia clasică apar numeroase scene de lectură pe vase de ceramică sau basoreliefuri. Aici vedem personaje care citesc rulouri desfăşurate. Unii cercetători optimişti estimează că, în Atena secolului al V-lea, cam 15-20% dintre cetăţeni ştiau să citească. Răspîndirea practicii a favorizat apariţia bibliotecilor private (cea mai cunoscută fiind cea a lui Aristotel) şi a celor publice, fondate de către donatori bogaţi. Izvoare literare şi epigrafice vorbesc despre existenţa lor. O fotografie reprodusă de Alberto Manguel pe prima pagină a cărţii sale – The Library at Night – prezintă un fragment dintr-o inscripţie care avertizează că orarul este „de la prima pînă la a şasea oră“ şi că „este interzisă scoaterea lucrărilor din bibliotecă“. Este tot ce a mai rămas din acea bibliotecă ateniană.

La Roma, prima bibliotecă publică a fost fondată de mecena Asinius Pollio. Nu au rămas urmele ei, ştim doar că era alcătuită din două încăperi: una cu carte grecească şi cealaltă latină. Această structură a fost păstrată de Biblioteca Palatină, ridicată de Augustus, şi de Biblioteca Ulpia a lui Traian. Urmele arheologice ne permit să reconstituim cadrul arhitectural şi instituţional, configuraţiile materiale, putem să presupunem gesturile, practicile şi folosinţele bibliotecii. Sala de lectură este o invenţie romană: cărţile erau dispuse de-a lungul pereţilor, iar în mijloc se afla o încăpere pentru comodităţile cititorilor (scaune, mese). Cărţile erau închise în înalte dulapuri numerotate (armaria), aşezate în nişe de 3,80 m. Acest design presupunea existenţa unor scări portabile pentru a ajunge în partea de sus, la rulourile de papirus. În afara cataloagelor, cititorii dispuneau şi de alte mijloace pentru a uşura căutarea bibliografică: busturi şi medalioane ale scriitorilor plasate în dreptul dulapurilor cu operele lor. Probabil că doar personalul avea acces la cărţi, înmînate apoi solicitanţilor, care le citeau pe loc. Împrumutul nu era practicat, se pare că era un privilegiu păstrat pentru persoane foarte importante.

Creşterea numărului bibliotecilor publice romane a impus o organizare centralizată: Tiberius înfiinţează postul de administrator al acestora – „procurator bybliothecarum“ –, persoană de mare încredere, însărcinată şi cu epurarea cărţilor scriitorilor indezirabili. Din personalul bibliotecilor făceau parte mulţi sclavi însărcinaţi să se ocupe de cititori, să ordoneze cărţile şi să le copieze pe cele uzate.

Romanii nu s-au mulţumit să frecventeze doar aceste biblioteci publice. Începînd cu secolul al II-lea d.Hr, împăraţii romani construiesc băi publice, cu acces gratuit. Edificii gigantice, ele ofereau servicii diverse: băi, saună, masaj, exerciţii fizice, tarabe cu gustări, frizerii. Romanii petreceau o mare parte a timpului lor în aceste stabilimente. Nero şi Traian au mai oferit cetăţenilor romani încă o activitate de loisir asociată băilor: biblioteca. Desigur, nu era o lectură în baie, biblioteca era o anexă a termelor. După o baie bună, după exerciţii şi o plimbare în grădină, ce putea fi mai plăcut decît o lectură de destindere? Adevărat spa cultural in nuce, „biblioteca termală“ ilustrează una dintre faţetele modului de viaţă roman.

Aici ajungem la un alt paradox al bibliotecilor din toate timpurile: cum să împaci un cadru de studiu şi de reculegere, de concentrare şi de singurătate, cu caracterul ei public şi social, ca loc de întîlnire şi de comunicare? Spaţiul bibliotecii are o dimensiune normativă – impune cititorilor atitudini, gesturi şi comportamente. Toate bibliotecile au regulamente, care se definesc în jurul noţiunilor de ordine, de constrîngere corporală şi de imobilitate. N-ai voie să vorbeşti cu voce tare, să mănînci în sălile de lectură, să subliniezi cărţile, să ieşi cu ele din sala de lectură etc.

...în prezent

Am fost recent la Biblioteca Naţională a Franţei şi m-am supus rigorilor sistemului de securitate: eşti pus să-ţi goleşti buzunarele de mărunţişuri, iar un bodyguard îţi scotoceşte prin rucsac. Trebuie să trec, din nou, prin interogatoriul legat de obţinerea permisului, să prezint hîrtii. Consult catalogul online şi comand cărţile din depozit. Vestiarul e obligatoriu, în sala de lectură pătrunzi cu lucrurile personale închise în nişte cutii transparente. Îmi închid mobilul, mă aşez în sala de lectură (scaunul e ergonomic), ajustez lumina şi mă apuc de lucru, binecuvîntînd liberul acces la raft. Aş fotografia nişte pagini ilustrate, cu micul aparat digital, dar regulamentul îmi interzice şi mă tem de privirile de cerber ale bibliotecarului care îmi poate retrage permisul. După o vreme, văd un tînăr care doarme cu capul pe masă, cu mp3-ul la urechi; la altă masă o fată citeşte descălţată, iar de la bufetul de alături vine un miros de cafea şi de mîncare. Mă relaxez şi continui să citesc ca şi cum aş fi acasă...

Alexandru Ofrim este conf. univ. dr., predă cursuri de istorie culturală la Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti. Cea mai recentă carte publicată: Străzi vechi din Bucureştiul de azi, Humanitas, 2011.

Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Creșteri și descreșteri
Noi, românii, avem vorba aceasta despre noi înșine, „Ce-am fost și ce-am ajuns”.
Sever jpg
Cazaban jpg
„Adame, unde ești?“ Imagini și simboluri ale căderii omului
Semnificativ foarte este faptul că Adam și Eva nu au rămas cu rezultatul artizanatului lor grăbit și ipocrit, legat de conștiința propriei vini.
Stoica jpg
Ungureanu jpg
Bătaia cea ruptă din rai
Toată această conştiinţă a violenței creează o imagine a societății românești
Popa jpg
Mărire și decădere în istoria contemporană a Rusiei
Sigur, Putin încearcă să justifice ideologic acest război, însă justificările sale sînt străvezii, inconsistente, necredibile.
Mîntuirea biogeografică jpeg
Aurul pur, urina sinceră
Amprenta creatorului va dispărea, opera de artă va arăta impecabil, dar autenticitatea ei va fi o iluzie.
p 10 WC jpg
Eul adevărat, eul autentic, eul perfect, eul dizolvat
David Le Breton evoca tentația „evadării din sine” ca „soluție la epuizarea resimțită în urma faptului de a trebui să fii în mod constant tu însuți”.
p 11 WC jpg
Autenticitate „Made in China”
Aceste grifonări rapide pe marginea conceperii autenticității în China sînt menite să arate că aceasta depășește antiteza paradigmatică dintre original și fals.
p 12 1 jpg
Autenticitatea românească între războaie: (dez)iluzii
Ce rămîne din subcultura românească interbelică a autenticității?
p 13 jpg
Biografiile culturale ale unui tricou
Un tricou alb de bumbac este la fel de banal, la o adică, și dacă are, și dacă nu are marca Kenvelo inscripționată pe față.
Bran Castle View of Countryside (28536914551) jpg
Pledoarie pentru metisaj
Scuze, dar nimeni sau nimic nu s-a născut dintr-unul…
640px Copyright (Simple English) Wikibook header png
Lista de supraveghere a raportului 301
Grație eforturilor noastre conjugate, România a reușit, după 25 de ani, să nu mai apară pe această „listă a rușinii”.
p 13 sus M  Chivu jpg
Două mesaje de la Greenpeace România
Oare cîți dintre noi nu s-au entuziasmat în fața unei oferte de 9 euro pentru un bilet de avion?
index jpeg 5 webp
„Turiști funerari”
Oare să rămînem acasă este cel mai cuminte lucru pe care l-am putea face spre binele planetei, adică al nostru?
p 10 M  Chivu jpg
Spovedania unui globe-trotter
Dar toate aceasta înseamnă că turismul de masă nu mai poate continua ca pînă acum, ci trebuie reinventat cu inteligență și sensibilitate.
997 t foto AN Stermin jpg
p 12 adevarul ro jpg
„Turiști mai puțini, impact economic mai mare” interviu cu Andrei BLUMER
Să caute destinații mai puțin populare și cu o ofertă bogată de experiențe în natură.
997 t foto Cosman jpeg
„One dollar” și o sticlă de apă
„One dollar”, atît este prețul unei sticle de apă de 0,5 litri în Cambodgia.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
p 10 jpg
Surpriza Bizanțului vesel
Nu s-a vorbit niciodată despre sexul îngerilor, în timpul asediului de la 1453 chiar nu avea nimeni timp de așa ceva.
p 13 jpg
„Cred că Cehov e mulțumit de spectacolul nostru“
Cehov este generos, are multe fațete și poți să-i montezi spectacolele în modalităţi stilistice foarte diferite.
p 14 jpg
E cool să postești jpeg
Să-ți asculți sau nu instinctul?
Totuși, urmînd ispita de a gîndi rapid, nu cădem oare în păcatul gîndirii pripite, în fapt un antonim pentru gîndire?

Adevarul.ro

image
Panourile solare, un dezastru ecologic care așteaptă să se întâmple? Ce spun experții
În timp ce sunt promovate în întreaga lume ca o armă crucială de reducere a emisiilor de carbon, panourile solare pot provoca un dezastru ecologic după 25-30 de ani, cât este durata lor de viață.
image
Cauzele cutremurelor din vestul României. INFP: „Asta pune o presiune enormă”
Cutremurul din Arad s-a simțit în Ungaria, Croația și Serbia. Seismologii explică ce cauze produc cutremurele din zona de vest a țării.
image
Cum a murit de fapt regele Decebal. Principalele ipoteze privind sfârșitul regelui dac
Decebal, regele dacilor, a murit în anul 106 d Hr, în urma înfrângerii în fața legiunilor romane, după două războaie epuizante. Deși, aparent, modul în care regele dac a murit este bine cunoscut, există mai multe ipoteze privind sfârșitul acestuia.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.