Plezirism şi spirit critic

Publicat în Dilema Veche nr. 508 din 7-13 noiembrie 2013
Plezirism şi spirit critic  jpeg

– Festivalul Naţional de Teatru, ediţia 2013 –

După zece zile de festival, încercăm să facem bilanţul. Pentru al treilea an consecutiv, selecţioner unic şi director artistic al Festivalului Naţional de Teatru a fost Alice Georgescu. Am întrebat trei critici de teatru ce le-a plăcut şi ce nu le-a plăcut din această ediţie.  

Oana STOICA

Nevoia de schimbare

De ani buni, Festivalul Naţional de Teatru generează discuţii despre structura sa – variabilă în funcţie de directorul artistic – şi, mai ales, despre selecţie. Controversele sînt aprige pe la colţuri şi blajine pe faţă. În esenţă, ele ar fi semn de sănătate sistemică, dacă în urma lor s-ar schimba ceva şi dacă ar trece de orgolii şi, uneori, de atacuri la persoană.

Ediţia din acest an, ultima din mandatul criticului Alice Georgescu, ar trebui să producă o schimbare majoră, nu doar cea a persoanei directorului artistic, ci şi a gîndirii întregului eveniment, pornind de la sensul şi scopurile acestuia. Situaţia în care gusturile unei persoane dictează întreg festivalul trebuie depăşită, întrucît îi anulează relevanţa. Sigur, gusturile transpar într-o selecţie, dar nu pot reprezenta singurul criteriu. Din cauza finanţării reduse şi incerte, dar şi a unui concept inert, FNT s-a restrîns în ultimii ani la un showcase şi cîteva evenimente conexe. Înţeleg că selecţia spectacolelor – cu mai multe diviziuni cu titluri irelevante şi criterii discutabile, aşa că le voi considera grosso modo – ar trebui să reprezinte o radiografie a peisajului teatral din România ultimului an, dar în acest caz, nu gustul selecţionerului ar trebui să primeze. Mă întreb în ce măsură criticii străini invitaţi şi-au făcut o imagine realistă despre teatrul din România, în condiţiile în care au văzut cu precădere spectacole conservatoare, unele care ţin de sfera muzeală, plus cîteva eşecuri. În ce măsură a fost relevantă şi ofertantă această selecţie pentru operatorii culturali străini?  

FNT păstrează un model de festival revolut, care susţine şi propagă conservatorismul. Se nasc peste tot spectacole gata prăfuite, dar tocmai acestea ar trebui evitate în favoarea unor propuneri noi, incitante, a unor direcţii performative care acum se coagulează, a unor estetici personale care pot face parte dintr-un specific teatral autohton. FNT-ului îi lipseşte o viziune critică asupra producţiilor teatrale care să genereze un concept clar şi coerent. Spune ceva şi faptul că unul dintre cele mai puternice momente din această ediţie a fost show-ul dedicat Mariei Tănase, creat de Radu Afrim şi Vlaicu Golcea cu tinerii actori de la Gala „Hop“. Era în acel spectacol atîta viaţă cît nu a fost în restul spectacolelor la un loc.  

● Mirella PATUREAU

Ieri şi azi la teatru, în aşteptarea zilei de mîine

Aşadar, niciodată toamna nu fu mai frumoasă sufletului nostru doritor de teatru... Am petrecut zece zile în inima festivalului, între teatrul de ieri, sau chiar de alaltăieri – vezi de legendă –, şi teatrul de azi, dintre care unul ar putea fi cel de mîine, dacă nu va deveni cel de alaltăieri... Ne încurcăm însă prea mult între adverbe, epitete şi metafore, pentru a vorbi de lucruri foarte simple. Am venit la FNT şi în faţa unui itinerar strict, deja trasat, am decis să-mi creez propriul drum, un pas pe cărare, un altul alături. E oare actualul festival slab, pentru că teatrul românesc actual nu oferă altceva? Ce a intrat şi ce a rămas pe dinafară? Greu să-mi dau seama, venind de departe, din cînd cînd, deşi cu ochiul şi urechea la pîndă. Am izolat şi am imaginat la rîndul meu două „focus-uri“ personale: Marius Manole – cu cîteva roluri pe măsură, căci actorul joacă peste tot cu totală dăruire, în ciuda pericolului, şi Radu Afrim – cu trei spectacole, fiecare o lovitură de maestru, atît de diferite şi totuşi legate de puternice fire subterane, ca nişte coarde de lumină incandescentă. Aici au fost drumurile mele „de inimă“, fără doar şi poate un teatru de azi. Am evitat însă mai multe titluri, din experienţă sau din instinct, şi bine am făcut, şi după plîngerile multora, complet dezamăgiţi, chiar enervaţi, mai ales că metafora asfinţitului de soare ca un solid criteriu de selecţie i-a enervat şi mai tare. Fără detalii, căci mi se va reproşa pe bună dreptate că nu am avut curiozitatea sau masochismului să le calc pragul. Am fost însă de bună voie să mai văd şi alţi cîţiva creatori despre care ni se promite că fabrică teatrul de mîine. Deocamdată, nu am înţeles de ce certificatul de naştere conferă automat titlul de noutate absolută a zilei de mîine, mai ales pentru spectacole ale unor tineri cu nimic diferite de cele fabricate încă în serie de colegii de „ieri“. Alexandru Mâzgăreanu vine cu o A douasprezecea noapte plină de amatorisme şi clişee îndoielnice – de pildă, intermezzo-urile rock, presărate ca semn al tinereţii nonconformiste (dar nu e Radu Afrim cine vrea), personaje de un ridicol silit, prea mult zgomot pentru chiar nimic... Cîteva momente lasă însă o undă de mister şi de imaginaţie: umbrele personajelor ce se desemnează în ceaţă, la început într-un dans lent, poate naufragiul iniţial care-i separă pe eroi, cheie ce se pierde însă în stilul de joc ce urmează. Malvolio, personaj ridicol şi chiar odios, fără îndoială, e afublat de un teribil accent unguresc, care mi se pare deplasat. Aria Reginei nopţii din Flautul fermecat şi trilurile sale readuc însă o bună voie trecătoare. Un răsărit de soare pierdut deocamdată în ceaţă. Complet ratat, după cum îl prevedea şi titlul piesei, Paparazzi sau un răsărit de soare avortat de Matei Vişniec, pus în scenă de Ovidiu Căiţa. Textul face parte din scrierile autorului din faza sa „absurdă“, stil pe care tînărul regizor îl ia în braţe cu entuziasm, punînd absurd peste absurd, delir peste delir, grotesc peste grotesc. Reiese un soi de monstru la pătrat, o absolută aiureală – cum ar spune un alt absurdist de tradiţie. Nu trebuie neglijat că personajele lui Ionesco sau micii burghezi din pînzele unui Magritte, de pildă, nu sînt decît nişte mici burghezi banali, cu pălărie şi baston, care rămîn ei înşişi în situaţii abracadabrante şi tocmai de aceea teribil de bizari. Deci, dacă aş fi vrut să caut cu tot dinandinsul teatrul de mîine, ar fi trebuit să mă duc peste drum, prin case şi pivniţe gata să se prăbuşească. Am fost, astfel, undeva într-o casă dărăpănată, pe lîngă Biserica Armenească, cartierul copilăriei mele, să regăsesc Nostalgia lui Cărtărescu, într-un delir iniţiatic dirijat de Crista Bilciu şi Teatrul său de Foc, ce se hrăneşte precum caii din poveste, cu jăratec; să revin în pivniţa-bar de la Green Hours, unde urmăresc de ceva vreme creaţiile lui Eugen Jebeleanu, de la Don’t cry baby, la RETOX – acest ultim spectacol creat la Unteatru, cu actorii săi minunaţi, lipiţi de un zid de cărămidă aparentă, ca insectele care se ard la lumina flăcării; şi apoi să rămîn aici, la Unteatru, şi să descopăr pe o minusculă scenă turnantă, cum se învîrte dorinţa şi demenţa sudului lui Tennessee Williams, sub bagheta unui tînăr cuplu de regizori, Andreea şi Andrei Grosu, şi să am formidabila surpriză să descopăr victoria plină de speranţă a tînărului teatru independent... Spectacolul lor făcea parte însă din selecţia FNT-ului, iar juriul internaţional al festivalului le-a decernat marele premiu! Un pas înăuntru, un pas în afară, drumul meu a fost cu atît mai liber şi cu atît mai bogat. Mulţumesc, aşadar, festivalului că am putut privi cu insistenţă în afară, ca să regăsesc teatrul ce se face dincolo de ode şi timp!

● Ionuţ SOCIU

Hai Iu Iu

Nu voi trage concluzii asupra întregii ediţii. Prefer să aleg un singur spectacol, poate nu neapărat cel mai bun, dar cel puţin unul care a ajuns la mine într-un fel sau altul. Mi-am propus să nu mai fiu atît de cîrcotaş şi să dau prioritate pornirilor pleziriste. Şi uite-aşa, am ajuns la Hai Iu Iu Nu Hey You You, un spectacol conceput la Gala „Hop“ a Tînărului Actor, la Costineşti, realizat în cadrul atelierului „Maria Tănase – 1913-2013“ (coordonat de muzicianul Vlaicu Golcea) şi regizat ulterior de Radu Afrim. În acest caz însă, cred că accentul nu trebuie pus pe Afrim & Golcea; Hai Iu Iu Nu Hey You You nu arată ca un spectacol de autor, ci pare rezultatul unui proces de creaţie colectivă. Or, în condiţiile în care în jurul FNT-ului s-a tot vorbit, în ultimii ani, despre „baghete regizorale“, despre diferenţieri nete între teatru şi non-teatru, asta mi-l face şi mai simpatic. I-aş aminti aici pe Emoke Pal, Ruxandra Maniu, Melania Rusu. Aida Avieriţei, Simona Arsu, Irina Antonie, Amalia Huţan, Amalia Huţan, Lorena Luchian, Flavia Giurgiu, Alexandra Caras, Ioan Paraschiv, Dumitru Georgescu, Gabriel Sandu, Anghel Damian, Rareş Andrici şi Adi Bulboacă (video) – o echipă de oameni într-adevăr talentaţi, dar care nu fac din talentul lor simplu exhibiţionism. Am tot auzit, după spectacol, voci care spuneau că nu ar trebui să ne facem griji şi că teatrul românesc e pe mîini bune. O fi adevărat, nu zic nu, dar pe mine nu doar talentul lor m-a impresionat, ci şi atitudinea pe care au avut-o faţă de capacităţile lor: disponibilitatea de a fi autoironici şi lipsiţi de emfază (cum altfel o poţi omagia pe Maria Tănase?) şi uşurinţa cu care s-au scuturat de acele reflexe narcisice cu care sînt obişnuiţi în şcoală.   

anchetă realizată de Matei MARTIN 

Foto: A. Bulboacă

1026 16 impostorul webp
Impostor ca mine
Impostorul își propune să readucă la viață toate frămîntările sociale ale unei epoci, prin intermediul cîtorva personaje situate de ambele părți ale baricadei.
p 17 jpg
Joker
Aici e de găsit un oarecare merit al filmului: în secvențele în care Ridley Scott minte conștient, de dragul cinema-ului.
p 17 Audio jpg
Voci umane, voci artificiale
Am sentimentul că, în cazul tehnologiei de simulare a vocii umane, sfîrșitul jocului va veni cînd nu vei putea face diferența între vocile AI și cele umane.
1025 16 coperta corin braga jpg
Străinătăți, stranietăți și alte fantasme literare
Mi‑e greu să cred că proza lui Mircea Eliade ar putea fi înțeleasă pe deplin fără dialectica sacru‑profan.
p 17 2 jpg
Pînă la capătul drumului
Filmul vorbește despre condiția de a ajunge mereu prea tîrziu.
1025 17b cover1 jpg
Solo & solos
Curînd ne vor vizita artiști de la celălalt capăt al lumii, din Noua Zeelandă și Australia, care au acumulat cu sîrguință simpatie internațională și și-au făcut în cele din urmă curaj să ne caute și pe noi pe hartă.
image png
O călătorie narativă ajunsă la final: Asociația Heart a încheiat cu succes proiectul „Povești de familie”
Asociația Hearth are plăcerea de a anunța încheierea cu succes a proiectului cultural “Povești de familie” – o inițiativă recuperatoare și artistică
1024 16 cop1 png
Anxietatea lucrurilor definitive
Cele două cărți discutate în această pagină au în comun o anumită anxietate (aparentă sau nu) a definitivului.
1024 17 Am avut o livada foto Sabina Costinel jpg
Livezile noastre de vișini
Într-un fel sau altul, noile perspective asupra Livezii de vișini explorează răsturnarea vremurilor de care tot avem parte în ultimii ani.
Doru Covrig Doua maini,model cu roșu și negru, polimer, 17x25x18cm, 1995 jpg
Expoziție personală DORU COVRIG - sculptură mică și desene - la un an de la dispariția artistului
Doru Covrig este pentru arta contemporană un reper al sculpturii conceptuale
Poster orizontal 23 11 2023 Gianni Gagliardi Nomadic Nature jpg
„NOMADIC NATURE”: jazz cu saxofonistul spaniol GIANNI GAGLIARDI, la Sala Radio
A înregistrat peste 40 de albume, dintre care 5 ca solist, albume ce au primit aprecieri foarte bune din partea presei internaționale.
1023 16 antologia palatina cartea a v a produs galerie mare jpg
p 17 2 jpg
Bîrfoteca
Jeanne du Barry îneacă monarhia franceză în unsoarea tabloidelor.
1023 17 Kenny Garrett jpg
Jazz Syndicate Festival
Pentru un succes total însă, festivalul ar fi meritat o promovare mai extinsă.
1023 21 Iamandi coperta jpg
Adio, Europa de Est!
Aș adăuga: poate noua formă a folclorului est-european.
1022 16 donnatela jpg
Black Hole Sun
Cred că o iniţiativă a traducerii lui ar fi cu profit pentru literatura română contemporană.
p 17 2 jpg
Zeița
Și ne arată că această utopie e la îndemînă.
1022 17 The Beatles Now And Then jpg
Beatleși și Stoneși în 2023
The Rolling Stones este o formație în (plină) activitate, niciodată întreruptă, niciodată scurtcircuitată de ego-urile supraexpandate ale componenților.
1022 21 Florescu jpg
Brâncuși, Picasso: artiști, expoziții, efecte în paralelă
Dar acesta e un alt artist, un alt efect în paralel, un alt posibil subiect al unei alte expoziții „în paralelă” care va avea loc cîndva, în viitor.
Poster orizontal09 11 2023 Contemporan în România 2 jpg
„CONTEMPORAN ÎN ROMÂNIA” – seară de jazz și vernisajul expoziției „Centaur”, la Sala Radio
Prin Proiectul Cultural dorim să oferim o revelatoare experiență multimedia
1021 16 coperta jpg
„Grecia călătorește, călătorește mereu”
Grecia călătorește, călătorește mereu.
p 17 jpg
Detalii
Frumusețea filmului e inseparabilă de o stare de plutire a tuturor lucrurilor.
1021 17 cover1 jpg
Încredere
Lansările din acest an au arătat un grup în formă maximă.
1021 21 moscova inhata romania robert bishop e s crayfield editura corint istorie 01 jpg
Origini românești ale Războiului Rece
Ordinele noastre erau să ne ocupăm de naziști, dar am aflat curînd că urgia comunistă „este mai rea decît cea nazisă”, au mărturisit autorii.

Adevarul.ro

image
Soluția unei femei medic pentru salvarea soțului infectat cu o bacterie mortală: un tratament obscur cu virusuri
Când niciun antibiotic nu a mai funcționat în cazul soțului său infectat cu o bacterie periculoasă, o femeie medic a apelat la un tratament considerat obscur, folosind un inamic natural al bacteriilor pentru a-i salva viața.
image
Ce se întâmplă în timpul unei circumcizii. Care sunt riscurile și beneficiile procedurii
Deși considerată cea mai veche și cea mai frecventă operație din lume, circumcizia - îndepărtarea chirurgicală a prepuțului - este încă o procedură controversată, potrivit Yahoo! Life.
image
Piscină și elicopter pe cel mai mare super-iaht submarin din lume, în valoare de 2 miliarde de dolari
Compania producătoare a lansat, de asemenea, insule unice în felul lor, pe care se poate naviga sau poate acosta super-submarinul.

HIstoria.ro

image
Zguduitoarea dramă amoroasă din Brăila, care a captivat presa interbelică
În anii 1923-1924, numita Anny Bally din Brăila, „de o frumuseţe rară“, a încercat să se sinucidă din dragoste. În 8 noiembrie 1924, tot din amor, şi-a împuşcat iubitul, după care s-a împuşcat şi ea.
image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.
image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.