Apicultură şi sculptură

Vladimir BULAT
Publicat în Dilema Veche nr. 721 din 14-20 decembrie 2017
Apicultură şi sculptură jpeg

„Nu mai pot face diferența între apicultură și sculptură“ – afirma Dragoș Nea­goe într-un interviu acordat cu ocazia expoziției „Shape(s)“ de la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului (octombrie-decembrie a.c.)

Afirmația cu pricina mi-a evocat un diptic expozițional – „Umbrite sînt umbrele“ și „Toată făptura să laude pe Domnul“ (aprilie, mai) – realizat de Paul Gherasim și Ion Grigorescu, la galeria Recycle Nest – în primăvara lui 2011, în care maestrul expunerilor comparatiste (Paul Gherasim) a optat pentru includerea într-una din acele expoziții a unui stup de albine, marcînd astfel importanța pe care acesta o acorda albinei și întregii civilizații dezvoltate de această făptură. Paul Gherasim evoca adesea în discuțiile sale albina, mierea, ceara, curățenia desăvîrșită și arhitectura inegalabilă a fagurelui. Comportamentul albinei, precum și lumea pe care aceasta o construiește, erau date adesea ca modele de urmat și pentru oameni. Pentru semeni.

Această perspectivă, precum și faptul că un personaj important al artei românești postbelice, autoexilat la Bu­curești, deci rupt în chip vădit de traiul la țară, dar care evoca rolul crucial al albinei în societatea tradițională, îl plasează pe un mai tînăr confrate în ale artelor, pe Dragoș Neagoe, pe poziția cea mai convenabilă nu numai de a vorbi despre albine, ci și de a lucra programatic cumva înlăuntrul civilizației lor.

Dragoș Neagoe este de formație sculptor, a făcut cîndva sculptură într-o manieră clasică, dar acum dezvoltă o viziune proprie asupra modelajului, spațiului și a materialelor care pot constitui plămada înmiresmată a acesteia. Desigur, lucrul cu albinele, însușirea științei apicole, în timp, l-au inspirat să folosească acest material, ca slujitor secund al unei lumi aflate într-un real pericol de dispariție, fiindcă sînt părți ale planetei noastre care au rămas fără prezența acestei harnice zburătoare. Haosul și poluarea provocate de om au dus la decimarea acestor înaripate, umilite mai întîi cu îndîrjire și inconștiență.

Mutat la țară, oarecum departe de babilonia capitalei noastre, Dragoș Neagoe și-a regîndit propria existență, ca om și ca artist, dar și a întregii sale familii, înrudindu-se cu acest „popor așa de hotărît și de pătrunzător, hrănit cu lumină și căldură, cu ceea ce este mai curat în natură, cu sufletul florilor, zîmbetul cel mai cald al materiei și strădania ei cea mai minunată către fericire și frumusețe“ (Mae­terlinck, Viața albinelor, cartea a II-a, XI). S a apropiat de acest „popor“ cu ochii larg deschiși, cu ochii și sufletul copiilor, și a luat-o de la capăt. Și-a dat seama că lîngă albine se pot reînvăța o mulțime de lucruri, chiar legile vieții, tainele ei cele adevărate. A observat că, după truda verii sau după supraviețuirea din iarnă, acestea nu doar par să moară de oboseală, dar chiar mor cu adevărat. Din moartea lor și-a construit arta, discursul plastic, formal, verbal. Le-a studiat comportamentul, modul și modelele de asociere, organizare, ierarhizare. Împrejurările ivite din această apropiere i-au sugerat ideea că arta astfel născută nu poate fi decît secundă și reacționară totodată, în condițiile în care sculptura contemporană tinde tot mai mult spre folosirea materialelor nefirești, sintetice, anorganice, tot mai departe de un metabolism viu al naturii.

img 0826 1 JPG jpeg

Secundă, pentru că utilizează vestigiile și rămășițele materiale ale vieții apuse a albinelor, și reacționară pentru că le refolosește pe acestea într-un complex program de conservare a modelajului, aplicației, construind instalații, basoreliefuri, asamblaje pe cît de simple la înfățișare, pe atît de puternice ca impact vizual și olfactiv, deopotrivă. Desigur, calitatea olfactivă ca o prezență în datele sculpturii are deja propria sa istorie, încă din vremea artei povera, a land art sau a minimalismului apusean (prin prezența în cîmpul expozițional a vegetației, fînului, cărnii crude, pietrelor, fumului, urinei, fecalelor etc.). Iar mai recent, se vorbește tot mai insistent despre o artă olfactivă / art olfactif (a se vedea spre exemplificare recenta expoziție de la muzeul Tinguely din Basel: „Belle Haleine: l’odeur de l’art“, februarie-mai 2015).

Dragoș Neagoe a folosit pe larg întreaga experiență occidentală a lucrului cu natura, dar s-a oprit la nesecatul izvor care-l reprezintă comunitățile de albine, „a știut să tragă foloase din minunatul simț politic, din focul muncii, din statornicia, din mărinimia, din pasiunea viitorului care toate nasc și se găsesc în albină“ (Maeterlinck, op. cit., cartea a II-a, XX), dar a purtat și dialoguri cu artiști din alte spații geografice, care explorează de-o manieră creativă același univers sau material apicol (Ren Ri sau Sarah Hutton, printre alții). Nu în ultimul rînd, a fost îndrumat și purtat spre fertile conversații cu Raluca Băloiu, curatoarea ambelor proiecte expoziționale din acest an ale lui Neagoe.

Pentru expoziția „Shape(s)“ cei doi au configurat două paliere de structurare formală și de lectură. Pe de o parte, au inclus o dimensiune arheologică, demonstrînd străvechimea conviețuirii omului cu albina, dar și a acesteia cu natura, cu universul mineral. Pe de alta, reutilizînd materialul existent, se propune o lectură și o dimensiune pedagogică, propedeutică și mnemotehnică; este o lecție despre statornicie și permanență, e ca și cum am expurga din ecuație conștiința timpului și am deveni brusc, urgent și inevitabil participanți la „întemeierea cetății“ (ca să folosim lexicul aceluiași Maeterlinck), martori la acele roiuri conduse de regina albinelor, dintotdeauna. Constatăm că în această „cetate“ nu există progres, înțelegem că ceea ce vedem în fața ochilor este întocmai cu ceea ce putem surprinde în imaginile de pe anticele sarcofage sau pe papirusurile egiptene – nimic schimbat, transformat sau revoluționat. Inteligența întreprinzătoare a albinelor este una geometrică, și e statornicită de rutina creatoare de miere, ceară și propolis. Or, asta nu se vede decît în rodul miraculos al acestei munci titanice, asidue, jertfelnice.

Dragoș Neagoe se hrănește cu voluptate și cu spirit de smerit învățăcel din experiența acesta a necuvîntătoarelor, și nu doar încearcă să le înțeleagă, ci mai ales să își aproprieze – prin arta sa – calitățile acestora de artist, inginer, zidar, politician, arhitect, logician, pentru că, în fapt, „ele l-au înțeles pe om înainte ca acesta să-și sfîrșească gîndurile“ (Maeterlinck, op. cit., cartea a VII-a, V).

În chip surprinzător, un artist român al începutului de secol XXI își dă mîna cu zbuciumul eminamente fertil al tradiției artistice, plecînd însă de la ideea permanenței neșovăielnice a miresmelor, a lucrului bine făcut și a legilor firii care s-au statornicit în dialogul ferm cu natura. Pe care nu o poți respecta cu adevărat decît locuind în mijlocul ei, în armonie cu ea, alături de truditoarele sale cele mai neobosite și minunate: albinele. 

Vladimir Bulat este istoric şi critic de artă, membru al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă (AICA, Paris), membru al UAP din Republica Moldova şi România.

964 16 coperta jpg
Febra etică
Ca o concluzie, atît Mariana Marin, cît și Mariana Codruț practică o literatură în răspăr cu poetica dominantă a generației ’80, dar nu într-un mod manifest, ostentativ.
964 17 Va urma  Pe planeta Oglinda foto Marius Sumlea 1 jpg
La 146 km de război. Teatru la Piatra Neamț
Ce regăsesc la fiecare ediție a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț este un efort de adecvare la problematicile momentului, la crizele lumii și la ideile ce se dezbat, un efort care face festivalul viu, vibrant, departe de formatul obosit de „vitrină” teatrală.
964 23 png
Lucrările maeștrilor peisagiști britanici (și nu numai) la București
Pavilioanele Art Safari sînt deschise publicului pînă la 11 decembrie și, cu siguranță, promit o experiență vizuală memorabilă.
afis conferintele dilema iasi 6-8 octombrie 2022
Conferințele Dilema veche la Iași. Despre Război și pace 6-8 octombrie 2022, Sala Henri Coandă a Palatului Culturii
Între 6 și 8 octombrie, de joi pînă sîmbătă, Conferințele Dilema veche ajung pentru prima dată la Iași. E o ediție la care conferențiarii invitați vor aborda o temă foarte actuală: „Război și pace”.
963 16 Pdac Romila jpg
Hibridizări
Aplicate preponderent pe Craii de Curtea-Veche, „investigațiile” lui Ion Vianu sfîrșesc prin a da un portret de adîncime al lui Mateiu Caragiale.
p 17 2 jpg
Melancolie pariziană
Ambreiajul ficțiunilor lui Hers este doliul: moartea unui apropiat (în magnificul Ce sentiment de l’été și Amanda), ruptura amoroasă și adolescența (care tot un fel de doliu – al absenței grijilor – se cheamă că e) în Les Passagers de la nuit.
963 17 Breazu jpg
Vremea schimbării
Dezbrăcat de pompa, efervescența și galvanitatea primelor opere discografice ale The Mars Volta, noul album poate fi o ecuație cu prea multe necunoscute pentru vechii fani, dar are caracter și culoare.
Ultimul interviu jpg
Ultimul interviu (roman) - Eshkol Nevo
„Eshkol Nevo scrie cu talent, cu umor și cu inteligență… Prietenie, invidie, iubire, nefericire, puterea de a merge mai departe – nimic nu-i scapă.“
962 16 coperta BAS1 jpg
De la mistic la psihedelic
Viciu ascuns pastișează delicios genul noir, oferind un personaj central care rulează printre tripuri și realități halucinante, în încercarea de a dezlega enigma dispariției amantului căsătorit al unei foste iubite.
p 17 jpg
Frustrare
Om cîine arată din capul locului ca un film ajuns într-o gară din care trenul (succesului de public, al aprecierii critice, dar mai ales al originalității pur și simplu) a plecat de mult.
962 17 Biro cover01 jpg
Estetici synth
Am crescut cu minciuna persistentă că ultimele inovații muzicale s-ar fi realizat în anii ’70.
p 21 coperta jpg
O poveste din Nord, cu voluptate și multă tristețe...
Publicat în cursul acestei veri la Editura Polirom, ultimul roman tradus al lui Stefánsson este, cu siguranță, o piesă importantă în portofoliul colecției de literatură străină al Poliromului.
p 23 jpg
O arhitectură de excepție și o propunere: expoziția permanentă ”Brâncuși în lume”
Cu cîteva zile înainte de inaugurarea acestui Centru, programată pentru 15 septembrie 2022, am organizat o discuție care a pornit de la arhitectura edificiului și a ajuns, firesc cumva, la modul în care, pe de o parte, cultura română de azi îl metabolizează pe Brâncuși.
The John Madejski Garden at the V&A (c) Victoria and Albert Museum, London (1) jpg
Opere de artă rare din patrimoniul Marii Britanii vor fi expuse în această toamnă în București, la Art Safari
81 de opere extrem de valoroase semnate de John Constable (1776-1837), dar și de Rembrandt, Albrecht Dürer, Claude Lorrain și alte nume mari din colecția muzeului londonez sînt împrumutate către Art Safari
p 17 1 jpg jpg
Scandalizare
Ce s-ar fi schimbat în Balaur dacă relația fizică de intimitate ar fi avut loc nu între elev (Sergiu Smerea) și profesoara de religie, ci între elev și profesoara de limba engleză, de pildă? Nu prea multe.
961 17 Breazu jpg
Prezentul ca o buclă temporară într-un cîntec pop retro
Reset, albumul creat de Panda Bear și Sonic Boom, a fost lansat pe 12 august de casa de discuri britanică Domino.
copertă Pozitia a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine jpg
Cătălin Mihuleac - Poziția a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine
Care va să zică, pentru a pluti ca o lebădă în apele noilor timpuri, omul înțelept are nevoie de un patriotism bicefal, care să se adreseze atât României, cât și Uniunii Sovietice!
960 15 Banu jpg
Cu sau fără de cale
Colecționarul se încrede în ce e unitar, amatorul în ce e disparat. Primul în calea bine trasată, pe care celălalt o refuză, preferînd să avanseze imprevizibil. Două posturi contrarii.
960 17 afis jpg
Un spectacol ubicuu
Actorii sînt ghizi printre povești în care protagoniști sînt șapte adolescenți care participă virtual la spectacol.
p 21 Amintire de calatorie, 1957 jpg
Victor Brauner, Robert Rius și „arta universală“
Poetul Robert Rius, pe care Victor Brauner îl vizitează la Perpignan în anul 1940, este unul dintre cei pasionați de scrierile misticului catalan Ramon Llull, al cărui nume figurează în lista „străbunilor suprarealismului“ redactată de Breton odată cu publicarea primului manifest suprarealist
Cj fb post 2000x1500 info afis jpg
Conferințele Dilema veche la UBB. Despre Bogați și săraci 14-16 septembrie, Sala Jean Monet a Facultății de Studii Europene
O ediție specială a Conferințelor ”Dilema veche” în care am invitat cele mai competente voci din disciplinele care, în opinia noastră, sînt obligatoriu de convocat dacă vrem să înțelegem cu adevărat chestiunea complicată și nevindecabilă a rupturii dintre bogați și săraci.
959 16jos Iamandi jpeg
România și meritocrația
Cum s-a raportat spațiul românesc la toate aceste sinuozități? Normal, lui Wooldridge nu i-a trecut prin cap o asemenea întrebare, dar cred că un răspuns destul de potrivit ar fi „cu multă detașare”.
p 17 jpg
Canadian Beauty
Dintre subgenurile născute în epoca post-#metoo și influențate decisiv de aceasta, satira corozivă, cu trăsături îngroșate pînă la caricatură, are astăzi vînt din pupă.
959 17 Biro jpg
Reformări
Tears for Fears, celebri pentru răsunătorul succes „Shout” al epocii Thatcher, dar și pentru chica optzecistă pe care o promovau la vremea respectivă, ar părea că se relansează a doua oară după 18 ani de absență, însă reformarea propriu-zisă a avut loc cu ocazia albumului precedent, din 2004.

Adevarul.ro

pistolul cu bile bacau jpeg
Bărbați împușcați în gât și abdomen, în județul Bacău. Agresorul este din Vrancea
Incidentul în urma căruia doi bărbați au fost împușcați a avut loc duminică, la un târg dintr-un sat din județul Bacău. Inspectoratul de Poliție Județean Bacău spune că între victime și agresor a avut loc un conflict spontan, care a degenerat.
Virgil Popescu FOTO gov.ro
Virgil Popescu: Nu vine nimeni să stingă becul sau televizorul din casele românilor
Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurări că reducerea consumului de energie nu va afecta populația, că „nu vine nimeni să tingă becul sau televizorul din casele românilor”.
Funeralii Alexandru Arșinel FOTO Inquam / George Călin
Imaginile devotamentului: cum a venit la priveghi soția lui Arșinel
Sicriul cu trupul actorului Alexandru Arşinel a fost depus în foaierul Teatrului „Constantin Tănase“, iar printre cei care sâmbătă i-au adus un omagiu s-a numărat și soția sa, care i-a fost alături mai bine de cinci decenii.

HIstoria.ro

image
Bălcescu, iacobinul român despre care nimeni nu mai vorbește
Prima jumătate a veacului al XIX-lea a reprezentat pentru Ţările Române un timp al recuperării. Al recuperării parţiale – ideologice şi naţionale, cel puţin – a decalajului ce le despărţea de Occidentul european. Europa însăşi este într-o profundă efervescenţă după Revoluţia de la 1789, după epopeea napoleoniană, Restauraţie, revoluţiile din Grecia (1821), din Belgia şi Polonia anului 1830, mişcarea carbonarilor din Italia, toată acea fierbere socială şi naţională, rod al procesului de industria
image
„Historia Special”: 100 de ani de la încoronarea regilor României Mari
„Historia Special”: 100 de ani de la Încoronarea de la Alba Iulia
image
Victor Babeș, cel mai elegant savant român
Victor Babeș a fost savant, profesor universitar, unul dintre cei mai renumiți oameni de știință, cunoscut și recunoscut în toată lumea. Când apărea profesorul Babeș la catedră, sau cu alte ocazii, acesta era îmbrăcat impecabil, foarte elegant, având o ținută exemplară.