Comunicarea muzicală

25 februarie 2022
Comunicarea muzicală jpeg

Despre numeroasele puncte comune dintre muzică și vorbire am mai scris la această rubrică a Dilemei vechi. Pe scurt, am arătat similaritățile lor structurale: ambele se bazează pe existența unui stoc finit de elemente (sunete muzicale, respectiv sunete lingvistice) care se combină potențial la infinit, conform unei sintaxe bazate pe proprietățile recursive ale creierului. Am mai arătat că, deși limba este procesată în arii specializate (Broca și Wernicke) situate în emisfera cerebrală stîngă, aspectele ei non-verbale, muzicale (ritm, intonație, volum, înălțime) activează arii din emisfera dreaptă. Mai mult, aceste din urmă zone, care sînt omoloage ca poziție celor din emisfera stîngă dedicate limbii, mediază producerea și experimentarea muzicii. Aceste fapte i-au determinat pe cercetătorii evoluționiști să formuleze ipoteza unei origini comune și să speculeze intens în jurul întrebării care dintre cele două a apărut prima. Unii susțin că muzica ar fi o dezvoltare inutilă (fără scop în supraviețuirea speciei) a facultății limbajului. În acest articol voi expune opinia excelent documentată a psihiatrului Iain McGilchrist, din volumul The Master and His Emissary. The Divided Brain and the Making of the Western World, care argumentează, dimpotrivă, întîietatea muzicii.

McGilchrist arată că nu e destul ca omul să dispună de spațiu cerebral suficient pentru a stoca dicționarul și gramatica necesare vorbirii; aparatul fonator (corzile vocale plus diversele segmente implicate în articulare, printre care limba) trebuie să aibă anumite trăsături caracteristice care să permită emiterea unei game largi de sunete; mai e necesar un grad remarcabil de control asupra respirației, în vederea susținerii enunțurilor lungi, fluente, dar și modulației vocii. Unele dintre acestea constituie motive pentru care au eșuat încercările primatologilor de a le învăța pe maimuțe să vorbească (pentru alte cauze a se vedea articolul „De ce nu vorbesc maimuțele“, de la această rubrică). Doar păsările pot imita vorbirea, datorită configurației aparatului lor vocal (numit sirinx, literal „nai”) și controlului sofisticat pe care îl au asupra respirației. Interesant, studiul fosilelor ar arăta că acest control al respirației și vocii ar fi apărut cu mult înainte ca acestea să fi fost necesare vorbirii.

Pentru a ajunge la limbă, nervul hipoglosal, care o deservește, trebuie să treacă printr-un orificiu de la baza craniului, numit canal condilar anterior. Dacă un nerv are un volum mare de muncă de susținut, atunci acest lucru se va reflecta în mărimea lui care, logic, se va reflecta în mărimea orificiului prin care trece. Așadar, spune psihiatrul britanic, „ne putem face o idee precisă despre efortul de articulare care trebuia depus de limba posesorului craniului” dacă măsurăm mărimea canalului de la baza craniului, iar aceleași considerații se aplică și canalului vertebral toracic, prin care nervii care controlează respirația ajung la mușchii peretelui toracelui. O examinare comparativă atentă arată, cum era de așteptat, o mărime a acestor canale mai mică la maimuță decît la omul modern. Dar ciudățenia constă în faptul că, practic, cu greu se poate face o distincție, sub acest aspect, între omul modern și cele mai vechi fosile umane, care datează cu mult dinainte de vremea la care se crede că a apărut limba.

Există și alte tipuri de dovezi, în afară de cele fosile, care să sugereze o origine anterioară a comunicării muzicale? McGilchrist menționează mai multe. Sintaxa muzicii e mai simplă, mai puțin evoluată decît a limbii. În plus, muzica transmite direct sunete, ea nu simbolizează ceva, cum face un sistem lingvistic, care cere un anume grad de abstractizare a gîndirii. Apoi există dovezi din psiholingvistică: afinitatea clară a bebelușilor pentru ritm, capacitatea de a distinge timbrul vocii mamei încă de la naștere, de a arăta că preferă vocea ei față de a altora și limba maternă față de limbi neauzite înainte – toate demonstrate experimental –, confirmă că acestea nu se bazează pe un talent nativ pentru limbă, în sine. Ele sînt inițiate prin activarea acelor arii cerebrale responsabile de procesarea holistică a comunicării, din emisfera dreaptă, prin care se fac fine discriminări în tiparele globale – un fenomen foarte diferit de procesarea analitică a limbajului, din emisfera stîngă. Studiile arată că inclusiv primatele sînt capabile să identifice voci individuale pe baza unor astfel de trăsături. Un alt argument e că muzica înseamnă transmitere a emoției – forma fundamentală a comunicării, primordială atît în filogenie, cît și în ontogenie. Cercetările din neurologie sprijină puternic ipoteza conform căreia „dragostea noastră de muzică reflectă abilitatea ancestrală a creierului mamifer de a transmite și recepționa sunete emoționale elementare”. Mecanismele prozodice ale emisferei drepte prin care comunicăm emoții cu ajutorul intonației trebuie să fi fost cruciale pentru supraviețuirea grupului, scrie McGilchrist, citîndu-l pe un celebru antropolog de la Universitatea din Oxford, Robin Dunbar, care e de părere că „emoțiile răscolitoare generate de muzică sugerează că aceasta are origini străvechi, mult anterioare apariției limbajului”.

Nu toată lumea e încîntată de o așa concluzie, precizează McGilchrist. Geneticienii, de exemplu, susțin că orice dezvoltare trebuie să demonstreze un avantaj evoluționist, or muzica nu prea se vede ce avantaj ar conferi celor care o utilizează, spre deosebire de limbaj. Chiar lumea, în general, nu își imaginează comunicarea în afara vorbirii obișnuite. Dar, dincolo de faptul că, pe planetă, trăiesc specii foarte inteligente și foarte sociale (balenele, delfinii) care comunică prin tonuri muzicale, există chiar populații umane, în zone izolate, care folosesc, pe lîngă vorbirea obișnuită, comunicarea de tip muzical. McGilchrist citează cazul tribului Pirahã, din jungla braziliană, ca dovadă izbitoare în sprijinul afirmației că se pot comunica sensuri precise în absența cuvintelor. Cititorul poate își amintește că am dedicat o serie de trei articole consecutive sistemului lingvistic pirahã. Rezumînd ce ne interesează pe noi aici: nativii folosesc unul dintre cele mai mici inventare sonore din lume (trei vocale și opt consoane), iar tonul, accentul și greutatea silabelor au o așa de mare importanță încît limba poate fi fluierată, murmurată, strigată și cîntată. Mesajele transmise astfel au formă muzicală. Fluieratul se folosește doar de bărbați, la vînătoare, pentru a nu speria prada. Vorbirea strigată face uz de vocala a și de una sau două consoane (k sau x) și este folosită îndeosebi în zilele ploioase, cînd ploaia și tunetul sînt zgomotoase, pentru a comunica la distanțe lungi. Vorbirea cîntată se obține prin exagerarea diferențelor de înălțime dintre tonul înalt și tonul jos și modificarea ritmului cuvintelor și sintagmelor; prin ea se comunică informații noi și importante, se intră în legătură cu spiritele, însă se folosește mai ales atunci cînd se dansează, iar cine cunoaște notațiile muzicale o poate înregistra în scris, așa cum foneticianul înregistrează o limbă apelînd la alfabetul fonetic.

Forța muzicii constă în puterea ei de a ne aduce împreună, indiferent de limba pe care o vorbim, de a ne face conștienți de faptul că împărtășim aceeași condiție, aceleași sentimente, aceleași experiențe – lucru vital pentru supraviețuirea ca specie, dar trecut ușor cu vederea în ziua de azi, mai ales în societățile puternic industrializate, unde „competiția și specializarea au împins muzica departe de centrul vieții”, constată psihiatrul. El mai adaugă că, dacă originea muzicală a limbajului va fi vreodată dovedită, s-ar risipi și deruta provocată de faptul că, istoric vorbind, poezia a apărut înaintea prozei: în antichitate, poezia era cîntată, „dansa”, cum spuneau grecii, în comparație cu proza (pezos logos), care „mergea pe jos”. Muzica, conchide McGilchrist, e cel mai bun candidat la rolul de strămoș al limbajului, cu loc între funcțiile emisferei drepte, care se relaționează cu empatia și comuniunea, nu cu competiția și divizarea. Fenomenul e foarte diferit de cîntecul păsărilor – „individualist ca intenție și competitiv ca natură”, localizat în emisfera stîngă a creierului acestora, deci avînd rol instrumental, nu emoțional. Multe lucruri interesante mai sînt încă de spus, dragă cititorule, despre unele trăsături care se regăsesc atît în limbaj, cît și în muzică, dar acestea vor constitui subiectul articolului de săptămîna viitoare.

Laura Carmen Cuțitaru este conferențiar la Literele ieșene, specializată în lingvistică americană.

988 21 Cutitaru jpg
Cu creionul, pe hîrtie...
Indiferent de natura și scopul ei, scriitura se bazează în mod egal pe resursele lingvistice și cognitive generale ale creatorului.
p 23 WC jpg
Despre muzică și memorie
Atunci cînd totul va fi aseptic precum în filmul utopic The Lobster (cu personajul principal interpretat de dublinezul Colin Farrell)?
640px Sichuan earthquake building collasped  JPG
Cutremur - cimitirul politicii
Domnul cu mila, pînă cînd politicienii români vor înțelege că politica înseamnă a face! Altfel, se ajunge la țipătul disperat: „Nu de stare de urgență avem nevoie, ci de un stat”.
p 22 jpg
Cînd scrisul e bolnav
Psihologii, psihiatrii și neuro-psihiatrii sînt tot mai interesați de ceea ce poate scrisul de mînă să dezvăluie despre starea de boală sau anormalitate.
1 Casa Aureliei Cionca jpg
Ritmuri ale locuirii.
Case de muzicieni din București
Memoria orașului se reîncarcă astfel cu noi povești vechi care așteptau de multă vreme să fie descoperite.
p 23 jos Matthew McConaughey in True Detective jpg
Cioran în cultura pop și a cavernelor
Cioran, care a zis în repetate rînduri că și-ar fi dorit „să fie contemporanul nimănui”, ar fi surprins să afle că a devenit între timp contemporanul tuturor.
983 22 Case de muzicieni Bucuresti 2022 jpg
La plimbare prin București, în căutarea unor Case de muzicieni
Și cît de vie pare atmosfera casei George Georgescu de pe str. Washington, creație a arhitectului Duiliu Marcu, în amintirile celor care i-au călcat pragul!
325663457 650749766809974 8602847072399601702 n jpg
p 22 jpg
Împotriva organizării de către licee a admiterii pentru clasa a IX-a
Ce tip de lume este aceea în care se întîmplă asta? Este ceva mai mult decît medieval, este un fapt primitiv și rău, atroce.
980 22 L Cutitaru  jpg
Ești cum scrii?
Așa că subiectul acestui text, scrisul de mînă, destinat mai degrabă a amuza decît a informa, va fi dezvoltat într-o mică serie, în lunile următoare.
p 21 Pierre Nora WC jpg
„Monsieur notă-de-subsol“ face istorie
Nașterea revistei Nouvelle Revue Française a avut loc în timpul unei încrîncenate lupte culturale.
caderea unui dictator jpg
„Cine a tras în noi după 22”? Singura teorie logică și bazată pe dovezi - o discuție cu Andrei Ursu -
Sînt oameni care au fost eroi în mod real și cărora li s-a băgat în cap că de fapt au fost niște unii care nu știau ce fac pe acolo și, în același timp, securiștii, care au pensii speciale, sînt eroizați.
p 22 Taormina WC jpg
Luminile și parcările Taorminei
Și să nu uitam că sîntem colonii Romei la gurile Dunării, printre atîția barbari... am pătimit destule... deve avere importanza in qualche modo”.
p 23 WC jpg
Criptomonedele nu sînt bani
Criptomonedele nu sînt bani, sînt o iluzie a unei lumi care-și caută noi căi acum în noua eră a informaticii și informației.
P G  Lowery Sideshow Band jpg
Se caută un cuvînt
Cohorte de îngeri... roiuri, stoluri, puzderie, cete, alaiuri... îți trebuie o mulțime de substantive colective ca să-l alegi pe cel mai potrivit ideii de „grup”.
973 22 Iulia Marin jpeg
De ce Bach?
Doar ecourile unui Du schaffst das m-au ajutat să pot duce piesele la final. Însă în acea zi, nu cred că Johann Sebastian Bach a ajutat multora.
p 23 Lewis Carroll WC jpg
Efemeridele lingvistice
O atitudine normală, veți zice. Poți pretinde drepturi asupra vocabularului?
p 22  James Cooke Brown WC jpg
Dreptul asupra limbii
Vladimir Putin poate, de fapt, să declare că limba rusă e proprietatea sa personală, consecințele legale ale unei astfel de pretenții sînt nule.
RoAlert jpg
Societatea de consum emoțional
De cîte ori ar trebui să sune telefoanele oamenilor într-o zi? Și apoi ce se va mai adăuga pe lista Ro-Alert?
p 22 Nagit WC jpg
Nagîț de pui
Etimologiile acestea „raționale”, dar false nu reflectă simple asocieri formale și sonore între cuvinte.
p 7 FED WC jpg
E inflația, prostule!
Întrucît Sistemul Federal de Rezerve al SUA (FED) a majorat recent rata-țintă a dobînzii, s-ar putea ca inflația să încetinească spre sfîrșitul anului în curs.
Florin Stoian 10 jpg
„Am transformat Oltenia de sub Munte într-un brand” – interviu cu geologul Florin STOICAN
„Mai întîi, trebuie să spun că rețeaua internațională a Geoparcurilor UNESCO a ajuns acum la 177 de geoparcuri din 46 de țări și există un interes atît de mare pentru alte geoparcuri, încît UNESCO a limitat numărul anual de aplicații la maximum 20 și maximum două/țară.”
p 7 WC jpg
Periculoasa alunecare spre violență a Americii
Teoriile conspiraționiste de extremă dreapta ale „statului paralel” și minciunile partidului republican despre alegerile măsluite au același țel comun: să conteste legitimitatea statului.
959 22 LCCutitarupng jpg
A texta, textare, textor & texteză
Lucrări și cărți întregi încep tot mai des să aibă ca subiect această dezvoltare adusă de inventarea computerului. Încotro va merge texteza și unde va ajunge reprezintă o chestiune care, nu mă îndoiesc, va depăși imaginația noastră din prezent.

Adevarul.ro

image
Imagini emoționante cu Bruce Willis sărutându-și soția, la aniversarea nunții. Actorul luptă cu demența
Bruce Willis și Emma Heming au sărbătorit marți cea de-a 14-a aniversare a căsătoriei lor. Soția starului și-a amintit cum și-au reînnoit jurămintele și a postat pe Instagram o fotografie emoționantă cu un sărut de la o aniversare anterioară.
image
Un nou aquapark în România: poate fi comparat cu celebrele băi din Ungaria
Aquaparkul de pe fostul stadion UMT va purta numele de Amazonia, având în vedere că interiorul a fost amenajat cu ornamente și decorațiuni care amintesc de o junglă. Proiectul se ridică la peste 83 de milioane de lei, din care aproape 29 de milioane de lei sunt fonduri europene nerambursabile.
image
Un șofer român de TIR a explicat cum a ajuns să câștige 4.200 de euro pe lună VIDEO
Un tânăr român, care lucrează ca șofer de TIR la o firmă de curierat din Germania, a dezvăluit într-un clip video publicat pe TikTok cum a ajuns să încaseze 4.200 de euro pe lună.

HIstoria.ro

image
Prosecco și Macarons, două produse care au cucerit întreaga lume și altele din bucătarie
Radio România Cultural și Revista Historia, prin vocea Danielei Ivanov, vă aduc un proiect cultural inediat „Povești parfumate”.
image
Mândria națională – arma Ucrainei în război
Războiul declanșat de Vladimir Putin a arătat și o componentă importantă a relațiilor internaționale în secolul al XXI-lea, una a cărei vizibilitate a fost, până acum, scăzută, deoarece nimeni nu se mai aștepta la existența vreunui conflict armat pe teritoriul european.
image
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei
Femeie cu suflet mic și foarte răutăcioasă, Elenei Ceaușescu îi plăcea să pună limite. Cumnații și nora nu o puteau vizita decât invitați. Nu l-a iertat nici pe Andruță – tată lui Nicolae Ceaușescu – care mai vorbea cu oamenii, la un țoi, despre problemele cotidiene. Sunt întâmplări relatate de Mirela Petcu și Camil Roguski, în cartea „Ceaușescu: adevăruri din umbră”.