A texta, textare, textor & texteză

Publicat în Dilema Veche nr. 959 din 25 august – 31 august 2022
© familia Tschichold
© familia Tschichold

În engleză, and („și”) figurează între primele patru cele mai frecvente cuvinte din limba scrisă și din cea vorbită. Rădăcina proto-germanică reconstruită, *unda, a dat, în engleza veche, forma ond, pe care o găsim pentru prima dată într-un manuscris de la începutul secolului al VIII-lea – un glosar de termeni latinești traduși de călugării mănăstirii Sfîntul Augustin, din Canterbury. Fiind atît de des folosită, această conjuncție de doar trei litere a fost substituită, în documentele ulterioare, cu o pictogramă (desen ori simbol care înlocuiește un cuvînt sau un grup de cuvinte).

Știm de mult că vorbitorii nativi de engleză adoră să prescurteze cuvintele. (Conștient, ca să economisească timp, vorbind mai puțin și făcînd mai mult? Inconștient, cu un psihic colectiv setat genetic pe scurtime, dacă ne gîndim că fondul autohton, anglo-saxon, e mai ales monosilabic?) Abrevierea și decupajul (clipping) sînt mijloace de îmbogățire a vocabularului deloc moderne; cel de-al doilea acționează asupra structurilor lungi, de origine non-germanică, din care se taie începutul (aligator este gator), sfîrșitul (laboratory este lab), sau ambele (refrigerator este fridge). Însă nu numai structurile lungi sînt prescurtate, ci orice se poate, unele cuvinte monosilabice fiind reduse la litere. De exemplu, o propoziție întreagă este codificată în IOU: în jurul lui 1785 găsim atestat documentar obiceiul de a scrie această formulă pe o bucată de hîrtie, urmată de o sumă de bani și o semnătură, prin care o persoană recunoaște că datorează bani cuiva. Expresia I owe you („Eu vă datorez”) și literele din IOU au în comun identitatea în pronunție, omofonia.

Aici intră în scenă simbolul nostru din titlu, care poartă și un nume: ampersand. El și-a dovedit utilitatea, tradițional, (și) în cazuri ca acesta de mai sus, în care o literă reprezintă un cuvînt întreg. Despre istoria lui avem detalii într-o carte extraordinar de interesantă: Shady Characters: The Secret Life of Punctuation, Symbols & Other Typographical Marks(2013), a britanicului Keith Houston (care, interesant, nu e lingvist, ci scrie programe de imagistică medicală). Houston reproduce, în acest volum, o imagine dintr-o broșură apărută în 1957, în care autorul, germanul Jan Tschichold (născut Johannes Tzschichhold), tipograf și designer grafic, descrie originea și evoluția simbolului. Pictograma originară, numerotată 1 în imaginea care însoțește textul de față (imagine reprodusă cu amabila permisiune acordată de familia Tschichold), apare ca graffiti anonim pe zidurile orașului Pompei, dispărut sub magma vulcanică în 79 A.D. În simbolul cu numărul 13, folosit în secolul al VIII-lea, sub dinastia Merovingienilor, recunoaștem cu ușurință forma de azi. 

Semnul & reprezintă latinescul et („și”): un mare, rotunjit caligrafic și un t, stilizat și comprimat ulterior. Numele ampersand, atestat documentar în 1797, conform etymonline.com., e și el o comprimare a patru cuvinte: and per se and, o formă hibridă, anglo-latină – literal „și în sine și”, adică „(semnul) & ca atare (este) <și>”. Distincția dintre simbol și nume a fost necesară pentru evitarea unor confuzii. În limba engleză, unele litere sînt și cuvinte: I este și pronume personal, „eu”, așa cum am văzut în exemplul IOU; sau A, care poate fi, pe lîngă prima literă a alfabetului, articolul nehotărît „un”/„o”. Astfel că în vechile documente se preciza, prin acest per se, că referința se face la simbol, nu la cuvînt: I per se, semnul I în sine, litera ca atare. Iar pentru că alfabetul limbii engleze avea la sfîrșit, după litera Z, pictograma &, aceasta era citită and per se, and = „semnul ca atare, care înseamnă și” (dispariția sunetului /d/ și înlocuirea lui /n/ cu /m/ avînd cauze fonetice).

Apariția unor simboluri care să comprime scrierea alfabetică în variante mai rapid de înregistrat dovedește necesitatea transmiterii unei mari cantități de informație într-un timp cît mai scurt (îmi amintesc și de fascinantul curs de stenografie din liceu). Însă niciodată această nevoie nu a fost mai mare ca acum, în epoca mesajelor electronice. Iar cea mai mare creativitate și flexibilitate în ceea ce privește limba scrisă pare să vină din zona texting-ului. Texting și textspeak... Cum am putea numi scurt, pe românește, trimiterea mesajelor prin telefonul mobil? Textare? Dar codul acesta, comprimat la maximum? Texteză? El conține nu numai litere, ci și cifre, imagini digitale și pictograme care sugerează emoțiile (numite, din acest motiv, „emoticoane”). Engleza din mediul virtual se modifică cu viteză sub ochii noștri și influențează toate celelalte limbi, care au preluat deja nu numai obiceiul de a decupa cuvintele mai lungi, ci și comprimarea în litere și cifre, după modelul B4 = before („înainte”), 4U = for you („pentru tine”), STR8 = straight („drept”), L8R = later („mai tîrziu”), ori I h8 U = I hate you („te urăsc”), bazată pe omofonia dintre numele simbolului matematic și diverse (fragmente de) cuvinte.

Astfel, la solicitarea mea, studenții Literelor ieșene mi-au transmis electronic cîteva dintre prescurtările folosite de ei (și se știe deja că marile jurnale și campusurile studențești se numără printre cei mai eficienți factori de schimbare lingvistică): plicti(sitor), dimi(neața), sec(undă), fac(ultate), uni(versitate), sal(ut), inte(resant)frigi(der), cașca(val). Au precizat apoi că, din mesajele lor, nu lipsesc ms (mersi), cp (cu plăcere), npc (n-ai pentru ce), bv (bravo), imd (imediat), pt(r) (pentru), csf (ce să faci), ncsf (n-ai ce să faci), vr (vrei/vreau), tb (trebuie), scz (scuze), np (nici o problemă), app(apropo), OD (O, Doamne), nmc (nimic), tn (tine), mn (mine), altcv (altceva), acm (acum), trz (tîrziu), lsm (lasă-mă), cf(ce faci), bn (bine), f (foarte), dc (de ce), cv (ceva), nb (noapte bună), sal (salut), vb (vorbim), lma (la mulți ani). O studentă mi-a furnizat o propoziție întreagă, pentru context: Ai nev d cv d la maga? – „Ai nevoie de ceva de la magazin?”.

Colegii de la celelalte catedre ale Departamentului de Limbi și Literaturi Străine mi-au confirmat pătrunderea, de ceva vreme, a modelului englezesc în diverse culturi: în franceză, qq1 = quelqu’un („cineva”), 2m1 = demain („mîine”); în germană, 8ung = achtung („atenție”), GN8 = gute Nacht („noapte bună”); în italiană, ness1 = nessuno („nimeni”); în spaniolă, salu2 = saludos („salutări”), to2 = todos („toți”), es3 = estres („stres”), b7s = besitos („pupici”) și 100pre = siempre („mereu”); în norvegiană, G9 = geni („geniu”), 7K = sjuk („bolnav”); în polonă, 3majsie = Trzymaj sie (un fel de „ai grijă”). În plus, discursul din mesagerie conține, indiferent de limba maternă, prescurtări împrumutate direct din engleză: lol = laughing out loud („rîd de nu mai pot”) sau brb = be right back („mă întorc imediat”), după cum observă David Crystal în volumul Txtng: the Gr8 Db8 (= Texting: the Great Debate).

Lingvistul britanic spune că lumea vehiculează diverse mituri în legătură cu mesageria electronică: ar fi cu precădere folosită de copii; aceștia ar scrie numai cu abrevieri; abrevierile ar fi fost inventate de copii; ei nu mai știu să scrie pentru că omit litere; o generație de analfabeți va apărea din această cauză. Dimpotrivă, susține Crystal, textarea (nu știu dacă va prinde la public acest cuvînt) e bună pentru limba engleză. În primul rînd, analizele făcute în ultimul deceniu (să nu uităm că fenomenul are o istorie destul de scurtă) arată că numai 20% din mesajele electronice din întreaga lume sînt trimise de copii, restul de 80% aparținînd adulților. Apoi, din totalul cuvintelor folosite, proporția celor abreviate reprezintă doar 10 procente. Abrevierea nu e deloc nouă și, cu siguranță, nu a fost inventată de copii: regina Victoria și Lewis Carroll scriau CU L8R = See you later („Ne vedem mai tîrziu!”), cu peste o sută de ani în urmă, spune lingvistul. Copiii englezi știu să scrie corect, în marea lor majoritate, pentru că, pentru a omite litere într-un cuvînt, trebuie mai întîi să știi că ele se află acolo în mod normal. Iar școlarii cu care Crystal a interacționat în diverse instituții de învățămînt s-au arătat surprinși cînd au fost întrebați dacă folosesc aceste prescurtări în alte contexte decît conversațiile pe telefonul mobil, răspunsul lor fiind un nu vehement. În fine, cercetările recente arată că gradul de alfabetizare crește prin textare, pentru că tehnologia permite și promovează cititul și scrisul. Da, poate produce dependență, dar aceasta este o consecință care afectează comportamentul uman, nu limba.

Există voci în Statele Unite care susțin că textarea se diferențiază de scriere: e adevărat că scrisul a apărut ca necesitate de înregistrare a vorbirii, dar textul scris este „epurat” de imperfecțiunile din vorbire – ezitări, elemente de oralitate, propoziții mai ales scurte –, pe cînd textarea le captează și, mai mult, încorporează și codifică vizual atitudini ale textorilor (dacă tot m-am pornit, fac toată familia de cuvinte!). Lucrări și cărți întregi încep tot mai des să aibă ca subiect această dezvoltare adusă de inventarea computerului. Încotro va merge texteza și unde va ajunge reprezintă o chestiune care, nu mă îndoiesc, va depăși imaginația noastră din prezent.

Laura Carmen Cuțitaru este conferențiar la Literele ieșene, specializată în lingvistică americană.

Ilustrație reprodusă cu permisiunea familiei Tschichold 

973 22 Iulia Marin jpeg
De ce Bach?
Doar ecourile unui Du schaffst das m-au ajutat să pot duce piesele la final. Însă în acea zi, nu cred că Johann Sebastian Bach a ajutat multora.
p 23 Lewis Carroll WC jpg
Efemeridele lingvistice
O atitudine normală, veți zice. Poți pretinde drepturi asupra vocabularului?
p 22  James Cooke Brown WC jpg
Dreptul asupra limbii
Vladimir Putin poate, de fapt, să declare că limba rusă e proprietatea sa personală, consecințele legale ale unei astfel de pretenții sînt nule.
RoAlert jpg
Societatea de consum emoțional
De cîte ori ar trebui să sune telefoanele oamenilor într-o zi? Și apoi ce se va mai adăuga pe lista Ro-Alert?
p 22 Nagit WC jpg
Nagîț de pui
Etimologiile acestea „raționale”, dar false nu reflectă simple asocieri formale și sonore între cuvinte.
p 7 FED WC jpg
E inflația, prostule!
Întrucît Sistemul Federal de Rezerve al SUA (FED) a majorat recent rata-țintă a dobînzii, s-ar putea ca inflația să încetinească spre sfîrșitul anului în curs.
Florin Stoian 10 jpg
„Am transformat Oltenia de sub Munte într-un brand” – interviu cu geologul Florin STOICAN
„Mai întîi, trebuie să spun că rețeaua internațională a Geoparcurilor UNESCO a ajuns acum la 177 de geoparcuri din 46 de țări și există un interes atît de mare pentru alte geoparcuri, încît UNESCO a limitat numărul anual de aplicații la maximum 20 și maximum două/țară.”
p 7 WC jpg
Periculoasa alunecare spre violență a Americii
Teoriile conspiraționiste de extremă dreapta ale „statului paralel” și minciunile partidului republican despre alegerile măsluite au același țel comun: să conteste legitimitatea statului.
p 7 WC jpg
America și provocarea chineză
America trebuie de asemenea să-și sporească participarea la actualele instituții internaționale pe care le-a creat și să le dezvolte pentru a stabili standarde și a gestiona interdependența.
p 19 jpg
Hîrtia, ecranul și cititul
Cum rămîne cu argumentele „emoționale” ale unui cititor care nu se poate „debarasa” de cartea tipărită?
p 7 WC jpg
Căderea lui Boris Johnson – și a noastră
În ziua de azi, personal este realmente politic: eșecurile personale sînt ipso facto eșecuri politice.
p 23 ExpoziLŤia Columbian¦â, Chicago, 1893 WC jpg
Ierusalimul de ipsos – Expoziția Mondială de la Chicago, 1893
La Chicago, în 1893, un oraş ideal întreg s-a pogorît pe harta oraşului, condiţionat de sit şi de cultura albă, creştină, „falocentrică” şi „elitistă” care domina acel moment.
p 7 Thyssen Krupp, Essen, Germania WC jpg
Războiul lui Putin și modelul economic german
Va supraviețui oare modelul economic german războiului purtat de președintele rus Vladimir Putin împotriva Ucrainei?
p 2 WC jpg
Tocăniță de vin
Numite, în engleză, SOT („slips-of-the-tongue”), greșelile de vorbire care se fac involuntar, de obicei din grabă sau sub imperiul emoțiilor, sînt studiate de o parte a lingvisticii cognitiviste americane cu scopul de a descifra tiparele fonologice mentale.
p 22 WC jpg
„Noua Ideocrație” și Eterna Idiocrație
În locul pe care credința (frica de Dumnezeu) îl ocupa în sufletul individual a rămas un gol, o gaură neagră.
948 19 poza jpg
Barbara Klemm – artistul din fața fotojurnalistului
Fotojurnaliștilor le-aș spune să se concentreze pe fericirea din lume, să rămînă curioși și puternici, să lucreze constant, să fie empatici cu oamenii – însă toate acestea ar trebui să fie conectate cu talentul artistic.
2p 23 Mihail Sebastian jpg
Mihail Sebastian, trădări și accidentări
„În cultură, ca și în parlament, oamenii se înjură la tribună și se împacă la bufet.“
p 7 WC jpg jpg
A început criza alimentară globală
Pandemia de COVID-19 a scos la iveală fragilitatea și disfuncționalitatea rețelelor alimentare mondiale.
Epurări şi maculări jpeg
Consecințele nehotărîrii și iluziilor Vestului în raport cu Rusia
Dacă Vestul merge pe drumul sugerat de stînga americană, resursele rusești se vor dovedi decisive. Kremlinul va cîștiga războiul.
945 04 traducere jpg
Ar trebui Europa să oprească finanțarea războiului lui Putin?
E oare corect ca țările europene să continue să-i plătească Rusiei un miliard de euro (1,1 miliarde de dolari) pe zi pentru energie, cînd ele știu că în felul acesta finanțează un război de agresiune împotriva Ucrainei?
p 7 Hans Bergel jpg
In memoriam Hans Bergel
La 26 februarie s-a stins din viaţă, la vîrsta venerabilă de aproape 97 de ani, ardeleanul Hans Bergel, uomo universale fără pereche, personalitate care a marcat cu consecvenţă, zeci și zeci de de ani, viaţa culturală și politică atît din România, cît şi din Germania.
p 19 WC jpg
Firescul nefiresc al educației în România
Aud la răstimpuri melancolicul oftat cum că nu se mai face carte „ca pe vremuri” – vremurile fiind cele de dinainte de Revoluție.
Falimentul moral al pacifismului german jpeg
Falimentul moral al pacifismului german
Germania se îndreaptă spre o altă gravă umilire istorică, în urma căreia va petrece ani – dacă nu decenii – cerîndu-și scuze și reparînd ceea ce a făcut.
Cercuri concentrice – despre efectele războiului din Ucraina jpeg
Cercuri concentrice – despre efectele războiului din Ucraina
Conflictul din Ucraina a apărut după doi ani de vești extrem de proaste și de fake news.

Adevarul.ro

Submarinul Cetus  FOTO Guvernul Britanic png
Noul submarin-dronă, mândria armatei Marii Britanii. Cetus va domina spațiul de luptă subacvatic
Noul submarin de 18,7 milioane de dolari al Marinei Britanice va fi gata în 2024 și va contribui la „dominarea spațiului de luptă subacvatic”, transmite presa britanică.
GYORPLUSZ jpg
Presa maghiară, cucerită de fanii Rapidului la meciul cu Gyor. Cum i-a comparat cu fanii Japoniei de la Mondial
Presa maghiară a fost impresionată de comportamentul fanilor giuleșteni din timpul partidei dintre Gyor și Rapid, încheiată cu scorul de 32-30, în grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin.
7538113 jpg
B-21 Raider – bombardierul care lovește oriunde în lume a fost lansat VIDEO
Primul avion de generația a VI-a de serie din lume, noul bombardier intercontinental cu capabilități stealth (invizibil pentru radar) B-21 Raider a fost dezvăluit publicului în urmă cu câteva zile de producătorul Northrop Grumman și beneficiarul US Air Force.

HIstoria.ro

image
Una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice ale tuturor timpurilor
Fără îndoială, una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice ale tuturor timpurilor a fost scoaterea de sub cenușă a orașului roman Pompeii, redus la tăcere în vara lui 79 de erupția vulcanului Vezuviu.
image
Drumul spre Alba Iulia: Cum au ajuns românii la Marea Adunare Națională
Așa cum se înfățișează din literatura memorialistică, majoritatea delegaților ori participanților sosesc la Alba Iulia cu trenul. Numai cei din așezările aflate la distanțe mici călătoresc cu alte mijloace de transport.
image
Noiembrie 1918: O lume în revoluție
1918, așa cum este creionat de literatura memorialistică, este anul unei lumi în plină revoluție. Desfășurată de la un capăt la celălalt al continentului european, revoluția este inegală și îmbracă diverse forme.