Zodii pe cale de apariţie

Publicat în Dilema Veche nr. 622 din 21-27 ianuarie 2016
Zodii pe cale de apariţie jpeg

Nu e primul exerciţiu de babavangism pe care-l aştern în paginile Dilemei vechi. Cu cinci ani în urmă, mi s-a cerut să-mi imaginez lumea anului 2061. M-am conformat cu un fel de surfing pe valul presupunerii ironice şi m-am prezentat cu ceva care începea în felul următor:

„2061 va fi un an fără comoţii majore. Cele două capitale ale Chinei, Sydney şi Oslo, vor organiza împreună Jocurile Olimpice ale Armoniei Cibernetice. Un regizor sud-american (mă rog, o concesie sentimentală a Chinei) va produce prima telenovelă în care nu plînge nimeni. Fiecare telefon mobil va fi dotat cu o instalaţie de aer condiţionat la purtător, o bibliotecă virtuală de chick-lit şi lit-chick, precum şi facilităţi de comunicare în esperanto cu extratereştrii cantonaţi deocamdată pe malul Lacului Titicaca. Campionatele occidentale de fotbal (mă rog, o altă concesie sentimentală a Chinei) vor avea trei etape intermediare între Crăciun şi Anul Nou, iar echipamentul de joc va suferi modificări, preluînd ţinuta tradiţională a şeicilor-patroni (formaţiile care nu va fi patronate de şeici nu vor putea fi înscrise în competiţie). O echipă de arheologi va descoperi dispărutul oraş Napoli sub cîteva miliarde de saci de gunoi. Magistrala de metrou Drumul Taberei-Universitate, inaugurată în 2060, va fi închisă din motive misterioase. La 144 de ani, Neagu Djuvara va lansa volumul de aforisme Anunţ cumanitar la fosta editură Humanitas, transformată, conform propriei sale dorinţe, în Cumanitas.“

Un horoscop e mult mai uşor de încropit decît o previziune cu bătaie peste cincizeci de ani, fie ea şi glumeaţă. Nici alcătuirea unui hororscop nu e  complicată, mai ales cînd semnele astrale pe care ai de gînd să le propui configurează zodiacul noii limbi române. O limbă care, ştim deja, nu va mai fi de of şi de aoleu, ci de OMG şi de LOL, dacă e să dăm crezare reprezentanţilor uneia dintre zodiile care se pregătesc să apară. Şi care sînt următoarele:

Zodia „ca şi“-ului. Nativii din această zodie duc un război aprig împotriva cacofoniilor. Aşa cum nu există ţară pentru bătrîni, nu trebuie să existe nici milă pentru neatenţi sau cacofili. Sigur, la fel ca în orice luptă, se poate vorbi şi aici de victime colaterale: de multe ori, „ca şi“-ul nu ajută la evitarea nici unei cacofonii („Dan, ca şi ziarist, are multe calităţi“). Fidelă crezului, aripa radicală a UEC (Uniunea pentru Eliminarea Cacofoniilor) propune reformarea vocabularului limbii române în aşa fel încît cacofoniile să nu mai apară nici măcar înăuntrul cuvintelor. „Şi“ se transformă astfel în silabă salvatoare. Prin urmare, „cacao“ devine „caşicao“, „cocostîrc“ devine „coşicostîrc“, „cucurbitaceu“ devine „cuşicurbitaceu“, iar „cucurigu“ devine „cuşicurigu“. În plus, asistăm în fine la concretizarea unei vechi iniţiative onomastice: transformarea Mănăstirii Caşin în Mănăstirea Ca Şi.

Zodia accentului greşit. Nativii din această zodie luptă statornic pentru dizolvarea convingerii că accentuarea cuvintelor are norme şi importanţă. Palpită aici un entuziasm al relativizării de care alte zodii de viţă nouă nu dispun. Dacă în Ungaria accentul se pune mereu pe prima silabă, iar în Franţa mereu pe ultima, chestiunea accentului în română ţine – susţin nativii zodiei în chestiune – de bunul-plac al fiecărui vorbitor. „Cine deschide gura pune accentul“– iată principiul fondator al noii doctrine. Consecinţa se măsoară în sute de cuvinte cărora li se schimbă respiraţia firească. Mai vechilor „carácter“ în loc de „caractér“, „prevédere“ în loc de „prevedére“ şi „butelíe“ în loc de „butélie“ li se adaugă astăzi „alíbi“ (două silabe) în loc de „alibí“, „lípie“ în loc de „lipíe“, „cápsulă“ în loc de „capsúlă“, „furíe“ în loc de „fúrie“, „adúlter“ în loc de „adultér“ şi „edítor“ în loc de „editór“. Schimbarea atinge şi numele proprii în a căror ultimă silabă există un „i“ moale, astfel încît, pentru ca pervertirea limbii să nu aibă fisuri, Oláriu devine Olaríu, Rotáriu devine Rotaríu, Ciubotáriu devine Ciubotaríu, Pescáriu devine Pescaríu, Scripcáriu devine Scripcaríu etc.

Zodia determinării. Nativii din această zodie sînt hotărîţi să desfiinţeze hotărîrea şi să pună în locul ei determinarea. Dacă lucrurile merg aşa cum îşi doresc nativii cu pricina, „hotărîre“ îşi va lua nu peste multă vreme familia de cuvinte şi se va muta, cu ea cu tot, în azilul arhaismelor. În lumea nouă şi pocită a vocabularului, vom auzi exclusiv enunţuri din categoria „Handbalistele noastre sînt foarte determinate să scoată un rezultat bun“ sau „Parlamentarii au manifestat multă determinare în adoptarea unor legi mai bune“. Nimeni nu va mai şti că „a determina“ înseamnă „a stabili“. Cei care vor mai folosi cuvîntul în accepţia bună vor fi izgoniţi în păduri, unde vor înfiinţa o sectă cu ritualuri şi convingeri paseiste. Şi asta nu oricum, ci prin Hotărîre de Guvern. Dar ce zic eu, Hotărîre? Nu, prin Determinare. Determinare de Guvern.

Zodia lui super. Supernativii din această superzodie îl folosesc pe „super“ ori de cîte ori au ocazia. Şi o au, slavă Domnului. Aici, în teritoriul unui singur augmentativ, totul este super, inclusiv lucrurile urîte, neplăcute sau cumplite. Preschimbarea plusului în minus nu trebuie să surprindă într-o lume ai cărei poli etici, sociali şi culturali migrează unul spre celălalt. În aceste condiţii, tot ce iese din sfera obişnuitului capătă automat statut de „super“. Pe de o parte, superpetreceri, superchipe, superprofesionişti, superoferte, supertransferuri, superocazii, supervacanţe, superiahturi, supercampioni, supermotocoase, superpompe de injecţie şi supermaşini de spălat. Pe de alta, supercrize, supercatastrofe, superasasinate, superdrogaţi, superhoţi, supercurve, superdobitoci şi superanalfabeţi. Apropo, mai ţineţi minte napolitanele „Super“ din anii ’70, cu ambalaj ciclam, la 1,25 lei pachetul? Da? Super!

Zodia „gen“-ului. Nativii din această zodie susţin la unison că, după atîtea studii, chestiuni, dezbateri şi diferenţe de gen, cuvîntul „gen“ merită o detentă superioară. Şi asta fără a fi stînjenit de povara sensului. „Gen“ trebuie lăsat să nu însemne nimica nimicuţa. Să se răsfeţe caligrafic pe pagină şi să ne înfioare delicat urechea fără alt rost decît acela de umbră a umbrei. Aşa stînd lucrurile, nu vom mai merge la restaurant, ci vom merge la restaurant gen. Copiii nu vor mai citi romane de aventuri, ci vor citi (iar copiii snobi vor lectura) romane de aventuri gen. Tinerii nu vor mai pleca la mare, ci vor pleca la mare gen. Vom trăi într-o ţară care nu uită în nici o zi a calendarului să-şi violeze limba. Şi nu oricum, ci cu perversiuni gen.

Zodia diminutivului. Nativii din această zodie sînt, de fapt, nativuţii din această zodioară. Ei fac parte împreună din tribul celor deprinşi să obţină, multinaţionaliceşte vorbind, maximizarea prin minimizare. Asta înseamnă dorinţa de a-ţi arăta o solicitudine mai mare adresîndu-ţi-se în termeni care micşorează. Iată un artificiu la îndemînă într-o ţară unde muzeele şi palatele au tras în terorişti, un fotbalist a jucat la două echipe în aceeaşi etapă, iar regele a fost invitat să candideze la preşedinţie. În concluzie, nativii din zodia diminutivului (sau poate a diminutivelului) te vor ruga să aştepţi două minuţele, te vor întreba dacă nu ai trei leuţi mărunt, te vor trata cu o gustărică, un vinişor, o mămăliguţă cu brînzică şi o felioară de tortuleţ, îţi vor înmîna un bonuleţ sau o facturică, îţi vor strînge mînuţa şi-ţi vor dori o ziulică bunişoară.

Sînt doar şase zodii, adică un semihoroscop. Li se pot adăuga fără probleme zodia prescurtărilor (brb pe tema asta, wtf?), zodia „decît“-ului în loc de „doar“ („am citit decît două cărţi toată viaţa“), zodia expresiilor folosite anapoda („Sfîşiat de durere, Gică a plîns cu lacrimi de crocodil“), zodia pleonasmului („Primarul şi-a adus aportul la buna desfăşurare a operaţiunilor de deszăpezire“), zodia parezei lexicale („Gîlcă a redebutat ca antrenor în Spania“) şi zodia confuziei („Am fost fortuit să asist la barbarismele soldaţilor“).

Drumuleţul spre limba ca şi superhaos e deschis gen.

Radu Paraschivescu este scriitor, jurnalist şi traducător.

image png
„O vîscozitate, sau altceva analog”
Înlocuirea unei piese de schimb presupune îndeobște oprirea mașinăriei, „scoaterea din priză” a ansamblului care trebuie reparat.
p 10 jpg
Grefe, transplant, înlocuiri de organe
Dimineața, doctorii își pun repede la loc „piesele” și pleacă la drum.
p 11 jpg
Despre viața eternă. Un creier în borcan
ă mă salvez în cer? Păi, ce discutăm noi aici, domnule, neuroștiințe, filosofie, transumanism sau teologie? În halul ăsta am ajuns? Doamne ferește!
p 12 jpg
Făpturi de unică folosință
Dar pentru a fi, realmente, mai buni, trebuie să găsim ieșirea din labirint.
image png
Poema centralei
Am găsit-o aici, montată de fostul proprietar, și va împlini în curînd 22 de ani.
p 13 jos  la Prisecaru jpg
Piese de schimb
Sperăm ca prin aceste considerații elementare să vă fi trezit dorința de a afla mai multe aspecte legate de acest capitol și curiozitatea de a urmări mai îndeaproape subiectul.
p 14 jpg
(Sub)ansambluri cognitive
Omul nu mai este, poate, măsura tuturor lucrurilor.
p 16 foto C  Mierlescu credit MNLR jpg
Cu ură și abjecție
Mă amuz și eu, dar constatativ, de un alt episod, grăitor, zic eu, cît zece.
image png
Groapa, cazul și centenarul
Eugen Barbu (20 februarie 1924 – 7 septembrie 1993) este, probabil, cel mai detestabil și mai controversat scriitor român din postbelicul literar românesc.
p 10 adevarul ro jpg
Dilemele decadenței
Există aici, poate, o secretă soteriologie la confiniile cu sensibilitatea decadentă, și anume credința că printr-o înălțare estetică deasupra oricărei etici contingente.
p 11 WC jpg
„Biografia detestabilă” și „opera admirabilă”
Groapa, cîteva nuvele din Oaie și ai săi ori Prînzul de duminică, parabolele decadente Princepele și Săptămîna nebunilor sînt titluri de neocolit.
p 12 Pe stadionul Dinamo, 1969 jpg
Montaje despre un mare prozator
Din dorința de a da autenticitate însemnării, autorul s-a slujit și de propria biografie. Cititorul va fi înțeles astfel semnificația primului montaj.
p 13 Eugen Barbu, Marcela Rusu, Aurel Baranga foto Ion Cucu credit MNLR jpg
Ce trebuie să faci ca să nu mai fii citit
Nu cred că Barbu e un scriitor mare, dar Groapa rămîne un roman bun (preferata mea e scena nunții) și pînă și-n Principele sînt pagini de foarte bună literatură.
p 14 credit MNLR jpg
Cele trei „Grații” ale „Împăratului Mahalalei”
Se pune, astfel, întrebarea ce ratează și unde ratează acest scriitor: fie în proasta dozare a elementului senzațional, fie în inabila folosire a șablonului ideologic.
image png
Dalí la București
Dalí vorbește românilor pe limba lor, spunîndu‑le, totuși, o poveste pe care nu o pot auzi de la nici un alt artist.
p 11 credit ARCUB jpg
Space venus Museum jpg
Declarația de independență a imaginației
și drepturile omului la propria sa nebunie
În coșmarul unei Venus americane, din beznă apare (ticsit de umbrele uscate) vestitul taxi al lui Cristofor Columb.
p 12 credit ARCUB jpg
Gala
Numai Gala și Dalí sînt deghizați într‑o mitologie deja indestructibilă.
Charme Pendentif Avide Dollars jpg
Suprarealismul sînt eu! Avida Dollars
Materia nu poate fi spiritualizată decît dacă o torni în aur.
047 jpg
Viziunea suprarealistă a lumii
Ne aflăm pe versantul opus lucidității gîndului. Intrăm în ținutul somnului, al tainei, adică în zona de umbră a vieții.
p 14 credit ARCUB jpg
Dalí în România?
Dacă ar fi să căutăm influența lui Dalí în arta românească, este necesar ca mai întîi să înțelegem cine și ce a fost Salvador Dalí.
image png
Mințile înfierbîntate
Cu alte cuvinte, cum diferă noile forme de fanatism de cele din trecut?
p 10 adevarul ro jpg
Dragă Domnule Cioran,
Pe vremuri, m-ați fi vrut arestat; acum, trebuie să-mi acceptați o „distanță ironică de destinul nostru”. Vai, lumea merge înainte cu „semi-idealuri”!
p 11 jpg

Adevarul.ro

image
Furtuni cu grindină și vânt puternic în mai multe zone din țară. La Tulcea, ISU a emis mesaje RO-ALERT VIDEO
ISU Delta Tulcea a emis un mesaj RO-Alert pentru atenționarea locuitorilor, din Tulcea, Nufărul, Murighiol, Sarichioi, Babadag, Kogălniceanu, Frecăței, Somova și toate localitățile din Deltă Dunării.
image
Se află omenirea în pragul celui de-al Treilea Război Mondial? Ce spun specialiștii
Preocupările legate de izbucnirea unui al Treilea Război Mondial sunt crescânde, având în vedere recentele evenimente petrecute în Orientul Mijlociu, dar și situația din Ucraina.
image
Cum a fost aleasă Dobrogea ca loc de construcție al Centralei nucleare. Proiectul demarat de Nicolae Ceaușescu și inaugurat de Ion Iliescu VIDEO
Specialiștii au identificat și studiat mai mult de 120 de posibile amplasamente pentru centrală şi au fost luate în calcul mai multe bazine: Dunărea, Vişeul de Sus, Someşul Cald, Crişul Negru, Mureşul, Oltul, Siretul, Suceava, Moldova, Prutul Superior. În cele din urmă, a fost aleasă Dobrogea.

HIstoria.ro

image
Femeile din viața lui Lucrețiu Pătrășcanu
Lucrețiu Pătrășcanu a fost un personaj al deceniilor 4 și 5, controversat în timpul vieții, cat și după asasinarea sa în 1954.
image
A știut Churchill despre intenția germanilor de a bombarda orașul Coventry?
Datorită decriptărilor Enigma, aparent, Churchill a aflat că germanii pregăteau un raid aerian asupra orașului Coventry. Cu toate acestea, nu a ordonat evacuarea orașului și nici nu a suplimentat mijloacele de apărare antiaeriană.
image
Căderea lui Cuza și „monstruoasa coaliţie”
„Monstruoasa coaliţie“, așa cum a rămas în istorie, l-a detronat pe Alexandru Ioan Cuza prin lovitura de palat din 11 februarie.