Un loc al excelenţei şi rafinamentului. Institutul Confucius din cadrul Universităţii din Bucureşti

Luminiţa BĂLAN
Publicat în Dilema Veche nr. 719 din 30 noiembrie – 6 decembrie 2017
Un loc al excelenţei şi rafinamentului  Institutul Confucius din cadrul Universităţii din Bucureşti jpeg

În urmă cu mai bine de 61 de ani, la Universitatea din Bucureşti se înfiinţa o Secţie de limba şi literatura chineză, în paralel cu înfiinţarea Secţiei de limba română la Universitatea de Limbi Străine din Beijing. Apariţia acestor catedre în cele două ţări venea ca un răspuns la cerinţele vremurilor, din nevoia imperioasă de întemeiere a unor relaţii bilaterale, româno-chineze, solide, bazate pe o cunoaştere reciprocă profundă. De-a lungul timpului, în cadrul Secţiei de limba chineză de la Bucureşti, de altfel pînă în urmă cu cîţiva ani singura catedră cu un asemenea profil din România, s-au format peste o mie de specia-lişti, excelenţi vorbitori de limbă chineză, iar sinologia românească a ajuns să reprezinte o şcoală importantă în sfera orientalisticii.

Studiile de cultură, civilizaţie şi limbă chineză întemeiate în acest cadru au pornit de la însuşirea temeinică a limbii clasice şi contemporane, pentru ca apoi programele de studiu, la toate nivelurile – licenţă, masterat, doctorat – să se dezvolte necontenit, perfecţionîndu-se şi diversificîndu-se. Prin profesorii care şi-au dedicat energia şi ştiinţa de carte activităţii didactice, această şcoală de sinologie a urmărit permanent racordarea sa la cele mai noi metode de predare şi cercetare, iar rezultatele obţinute de-a lungul deceniilor oglindesc eforturile depuse pe parcursul a mai bine de şase decenii.

În condiţiile existenţei acestei Secţii de limba chineză, cu o bogată experienţă de predare a limbii chineze, dar şi cu o activitate intensă în sfera cercetării şi a traducerii textelor chineze clasice şi contemporane, la data de 23 noiembrie 2013 s-a înfiinţat Institutul Confucius din cadrul Universităţii din Bucureşti, în urma parteneriatului dintre Universitatea din Bucureşti şi Universitatea de Studii Politice şi Juridice din Beijing. Dată fiind baza solidă existentă, Institutul Confucius a avut un început sub semne de bun augur, căci expertiza profesorilor de la catedră, tradiţia îndelungată în ceea ce priveşte predarea limbii chineze au constituit garanţii ale reuşitei. Prin urmare, dezvoltarea Institutului Confucius din Bucureşti s-a realizat într-un ritm alert pe parcursul celor patru ani, pe direcţii care să valorifice acest potenţial.

Institutul Confucius funcţionează sub egida Oficiului pentru Predarea Limbii Chineze în Străinătate – Hanban, din R.P. Chineză, prin parteneriatul unei universităţi chineze cu o universitate străină. Primul asemenea institut s-a înfiinţat în Coreea de Sud, în anul 2014, iar în momentul de faţă, în întreaga lume, există circa 500 de Institute Confucius şi cîteva sute de Clase Confucius afiliate acestora, toate menite să funcţioneze în principal ca platforme pentru răspîndirea limbii şi culturii chineze în străinătate. În România, primul Institut Confucius s-a deschis în anul 2016, în cadrul Universităţii „Lucian Blaga“, din Sibiu.

Încă de la început, Institutul Confucius din cadrul Universităţii din Bucureşti şi a concentrat activitatea pe promovarea acestor elemente prin activităţile didactice specifice, precum şi prin diverse activităţi culturale. În ansamblul lor, programele iniţiate de institut urmăresc organizarea de cursuri de limba chineză atît pentru studenţii şi profesorii universităţii, cît şi pentru publicul larg.

Mai mult decît atît, dat fiind interesul larg pentru studierea limbii chineze în şcoli, Institutul Confucius a stabilit parteneriate cu o serie de şcoli şi colegii din Bucureşti şi din ţară (în oraşe precum Bacău, Iaşi, Galaţi, Craiova, Giurgiu etc.) în care profesori nativi susţin ore de limbă chineză şi organizează diverse manifestări culturale. Cum lumea de astăzi este o lume a multiculturalităţii, în care cunoaşterea reciprocă este esenţială, institutul organizează în cadrul şcolilor partenere ateliere culturale, în care sînt prezentate diverse aspecte ale culturii chineze, cum ar fi, de pildă, literatura, arta şi muzica, ceremonia ceaiului, caligrafia. De asemenea, cu ocazia unor evenimente importante în China, cum ar fi Anul Nou chinezesc, Sărbătoarea Mijlocului Toamnei, Sărbătoarea Bărcilor Dragon, sînt organizate evenimente culturale menite să prezinte tradiţiile şi obiceiurile chinezilor.

Institutul Confucius din Bucureşti se preocupă intens de promovarea şi dezvoltarea predării limbii chineze în şcoli şi, în acest sens, a contribuit la introducerea limbii chineze în lista materiilor acreditate pentru studiu în învăţămîntul preuniversitar. Luminiţa Bălan, directorul român al Institutului Confucius şi profesor în cadrul Secţiei de limba chineză, a fost desemnată de către Ministerului Educaţiei drept coordonator al grupului de lucru pentru elaborarea programei de studiu pentru limba chineză destinată învăţămîntului preuniversitar. Totodată, în cadrul institutului se organizează periodic dezbateri şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, care au ca temă didactica limbii chineze, scopul fiind acela de a îmbunătăţi pregătirea profesorilor de limba chineză şi de a crea mediul adecvat pentru schimburi de experienţă şi perfecţionare continuă.

Întrucît profesorii secţiei de limba chineză a Universităţii din Bucureşti s-au remarcat şi cu o bogată activitate de traducători ai operelor literare chinezeşti, Institutul Confucius a devenit un spaţiu în care au loc lansări de carte şi sesiuni de promovare a apariţiilor editoriale ce privesc China. Astfel, în cadrul dezbaterilor şi simpozioanelor ştiinţifice organizate, au fost făcute cunoscute publicului român traduceri din literatura chineză, realizate de profesorii secţiei, reputaţi sinologi precum Florentina Vişan, Mugur Zlotea, sau cărţi ale unor autori români referitoare la istoria, cultura şi civilizaţia chineză.

În ultimii ani, Institutul Confucius din Bucureşti a desfăşurat mai multe proiecte în sfera traducerilor literare şi a contribuit la întărirea legăturilor dintre scriitorii români şi cei chinezi. Astfel, în anul 2015, la invitaţia Institutului Confucius din Bucureşti, o delegaţie de scriitori chinezi, condusă de către reputatul scriitor Su Tong, a efectuat o vizită în România, fiind organizate, cu această ocazie, întîlniri literare, dezbateri, lansări de carte. Anul trecut, Institutul Confucius a susţinut organizarea vizitei unei delegaţii de scriitori şi poeţi chinezi, condusă de Yu Hua, unul dintre cei mai în vogă scriitori chinezi la ora actuală. Delegaţia a fost prezentă la Tîrgul de Carte Gaudeamus, unde China a fost ţară invitată de onoare. Şi Institutul Confucius a participat la diverse evenimente prilejuite de acest tîrg, contribuind la întărirea schimburilor culturale româno-chineze.

De altfel, promovarea schimburilor culturale reprezintă o sferă de activitate importantă pentru institut, iar în acest context au fost organizate şi la Beijing evenimente prin care cultura română să fie mai bine cunoscută în universităţile din China. Merită amintită Ziua culturii române, din luna decembrie a anului 2014, cînd Institutul Confucius a organizat la Universitatea de Studii Politice şi Juridice din Beijing expoziţia „Cultura română“, la care au fost prezentate obiecte de artizanat şi costume populare româneşti, alături de o expoziţie de fotografie din România. Tot cu această ocazie, profesori ai Secţiei de limba chineză şi ai altor facultăţi din Universitatea din Bucureşti au susţinut prelegeri prin care au prezentat studenţilor chinezi cultura română şi rezultate ale cercetării ştiinţifice desfăşurate la această universitate. În luna decembrie a acestui an, o delegaţie condusă de Mircea Dumitru, rectorul Universităţii din Bucureşti, va participa la un eveniment similar la Universitatea Normală din Beijing, una dintre universităţile de prestigiu din China cu care există o colaborare fructuoasă.

În concordanţă cu preocupările în sfera ştiinţifică ale membrilor Secţiei de limba chineză, Institutul Confucius a organizat în cei patru ani de la inaugurare numeroase evenimente academice, cum ar fi conferinţele ştiinţifice, cu teme din domeniul filozofiei, literaturii, didacticii, la care au participat specialişti chinezi din mai multe universităţi din China, dar şi din alte ţări, alături de reputaţi sinologi români.

Prin întreaga sa activitate, Institutul Confucius îşi propune să reprezinte o platformă pentru dezvoltarea relaţiilor culturale româno-chineze, pentru promovarea predării limbii chineze, precum şi pentru sprijinirea proiectelor de cercetare şi organizarea de manifestări culturale şi ştiinţifice. 

Luminița Bălan, profesor universitar la Catedra de Limbi Orientale a Universității din București, este directoarea Institutului Confucius și traducătoarea în limba română a lui Mo Yan.

Foto: wikimedia commons

„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
„Nu ne mai facem bine”
Și eu am propria mea curiozitate, așa că încerc să aflu ce s-a schimbat aici, din perspectiva lor, este una dintre principalele teme de discuție.
p 10 jpg
România era țara mea bună, dar vitregă
Astăzi consider că România e țara în care mă pot întoarce cînd doresc, e „cartierul vecin”.
Palatul Culturii Iasi   Aerial jpg
Iași, mon amour contrarié
Iașiul îmi pare un cameleon. Apar întruna terase noi și e tonifiant. Vara asta am mîncat într-un gastrobar cu specific andaluz, cu o veselă aleasă cu gust, cu prețuri rezonabile și porții mărișoare.
640px Parliament 704254 jpg
Stai, cum adică avem o imagine bunicică la Bruxelles?!
Dar cum adică „nu creăm probleme” la Bruxelles, dacă în România sînt atîtea probleme? E simplu, grijile Bruxelles-ului sînt altele decît ale noastre.
p 12 WC jpg
Cum văd eu România? După 15 ani și de la 3.500 de kilometri distanță?
În cele cîteva limbi de circulație pe care le înțeleg, nu găsesc un sinonim în valoare absolută al cuvîntului „omenie”. Poate în el rezidă, totuși, logica speranței.
Bjc cv cs foto 089 jpg
Secretul stă la primărie
În România, m-am ocupat, vrînd-nevrînd, cu colecționarea de faze și impresii, să le spun ilustrate.
p 13 sus jpg
Cînd trăiești între aici și acolo
Am început, timid, să ies în afara granițelor, întrebîndu-mă deseori cum ar fi viața mea în altă parte, în momentul în care nimic nu mă mai reținea în România.
Page 428 Captured Romanians transported away (12239755986) jpg
Trei neîntoarceri
România are acum un chip ponosit, în tușe de gri și negru. Dar e OK pentru că e o Românie exterioară, din afara ta, e un context din care ai scăpat. High five.
Romania Parliament at night jpg
Sedarea românilor
n reacție, nu puțini români refuză calmarea și emigrează, seduși de melodia sirenelor potrivit cărora „în România, asta e!”, totul a „rămas la fel”.
Scriitorii, rudele mele maghiare jpeg
Tribunalul Poporului
Vedem asta în fiecare zi: nimic din ceea ce se postează nu rămîne necorectat, necontestat, nejudecat, nesancționat. Mai devreme sau mai tîrziu – ca să fac o parafrază – fiecare are parte de cincisprezece minute de judecată publică.
p 10 jpg
Critica publică în online: virtuți și vicii
Am observat, de asemenea, și cum platometre digitale au fost utilizate pentru a instiga la ură, dispreț și sexism, pentru a delegitima această mișcare și a decredibiliza victimele violenței de gen.
p 11 Ostrakon WC jpg
Ostracizarea online ca dilemă liberală
Cu toate acestea, nu trebuie să uităm de pericolul pe care apelul la ostracizarea online îl deschide, ținînd cont de stimulentele pe care viața în mediul online ni le oferă în conjuncție cu impactul pe care emoțiile morale îl au la adresa modului în care interacționăm cu ceilalți
640px The Two Gossips (Les Deux Commères) MET DP808826 jpg
Gura satului global
Gura satului global nu este diferită de gura satului tradițional decît prin instrumentele sale.
640px Cyber bullying 122156 960 720 jpg
Cel fără de păcat – o sursă idiopatică?
Realitatea socială poate fi remarcabilă datorită ansamblului de creiere umane adunate pentru a influența evoluția societății în bine, și aici avem nevoie de etică – în lipsa acesteia, realitatea se poate transforma în factori și actori sociali maligni.
John George Brown The Bully of the Neighborhood jpg
Și cu copiii ce facem? Intruziune, expunere, violență, anulare
Spațiul virtual a căpătat dimensiuni tot mai mari în viața copiilor, marea lor majoritate preferînd o interacțiune mediată de un dispozitiv uneia reale.
p 14 sus jpg
J’accuse! Indignarea morală și ostracizarea digitală
Nu e mare lucru să ne gîndim mai mult înainte de a (re)acționa, cum nu e nici prea mare efortul de a încerca să vedem lucrurile dintr-o perspectivă mai largă, dincolo de interesele noastre imediate.
p 21 jpg
Linșajul contemporan
Strămoșii noștri nu aveau lideri, judecători sau poliție, dar aveau mijloace pentru a răspunde celor care încălcau normele sociale de a respecta autonomia celorlalți sau de a contribui în mod echitabil la bunăstarea socială
Cea mai bună parte din noi jpeg
Ce rol mai au valorile?
Am aflat că valorile sînt cele care ne dau un sens, iar acest lucru ne face să fim perseverenți și să depășim obstacolele.
p 10 sus jpg
Dihotomia fapte/valori a fost greşit înţeleasă
Valorile sînt ingredientele indispensabile ale realităţii sociale.
Elevi jpg
StateLibQld 2 198959 Planting a tree for Arbor Day at Ban Ban Springs State School, 1920 jpg
Tot ceea ce vreau să fiu
„Prietenia înseamnă să împarți punga de chips-uri cu celălalt.”
p 12 sus jpg
Mesajul corect
Într-o clinică de toxicomani e barometrul cel mai fidel al suferinței unei societăți.
640px Islamic   Garden Scene   1987 360 4   Art Institute of Chicago jpg
Valori, virtuți, viață în islam
Societățile musulmane sînt puternic condiționate de tradiții.
Social Media and Technology jpg
Social media și tribalizarea valorică
Viața noastră socială nu arată întotdeauna precum fluxul nostru de pe rețelele sociale.

Adevarul.ro

Vladimir Putin FOTO SHUTTERSTOCK
Scenariul în care regimul lui Putin ar cădea: ce ar putea urma pentru Rusia
Decretarea mobilizării parțiale a slăbit susținerea regimului lui Putin, iar dacă armata Rusiei va suferi o altă înfrângere majoră cel mai probabil soarta lui este pecetluită, scrie Anatol Lieven.
fostul sanatoriu scos la licitatie de CJ Olt   foto theodora trusca jpeg
Fost sanatoriu TBC, chilipir scos la licitație. Povestea spitalului, impresionantă
Consiliul Județean Olt a scos din nou la licitație o clădire în care a funcționat sanatoriul TBC din Slatina. Prețul stabilit de evaluator pentru clădire și pentru terenul de 3.000 mp este un chilipir.
hipertensiune pexels com jpg
Bolile cardiovasculare, un ucigaș tăcut care lovește în plin. Cifrele lipsei de educație
Societatea Română de Cardiologie transmite un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Inimii, în care subliniază importanța informării corecte a populației pentru prevenția și depistarea precoce a bolilor cardiovasculare.

HIstoria.ro

image
„Historia Special”: 100 de ani de la încoronarea regilor României Mari
„Historia Special”: 100 de ani de la Încoronarea de la Alba Iulia
image
Care este importanța strategică a Insulei Șerpilor?
De mici dimensiuni, având doar 17 hectare, Insula Șerpilor are cu toate acestea o importanță geostrategică semnificativă. Controlul insulei și al apelor înconjurătoare afectează toate rutele de navigație care leagă Ucraina de restul lumii.
image
Cum era la ora de istorie ținută de I.L. Caragiale?
Ca mulţi alţi literaţi, Ion Luca Caragiale a avut o pasiune pentru istorie, inclusiv pentru cea naţională. Blamat de unii încă din timpul vieţii pentru că, în scrierile sale, s-ar fi relevat drept anti-român, el a avut, uneori, o viziune romantică (dacă nu chiar idilică) asupra trecutului neaoș.