Scenarii sociale pentru anul 21

Publicat în Dilema Veche nr. 307 din nr. 307
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Diferenţele între republica populară şi cea socialistă fiind minore, am putea considera perioada comunistă drept una a Primei Republici. Acest lucru face ca 2010 să devină anul douăzeci şi unu al celei de-A Doua Republici. Ar putea fi un an important: poate că Republica, ca mod de organizare socială, s-a maturizat, iar societatea ştie cum să îi folosească regulile ca să atingă progresul. Sau poate că, dimpotrivă, e ultimul an al Republicii şi o nouă schimbare majoră de Constituţie ne aşteaptă. Indiferent de aceasta, 2010 este un an de cumpănă. Incertitudinea domneşte încă din debutul său, fiind dominată de criza economică. Două scenarii se întrezăresc. Cel pesimist presupune continuarea recesiunii. La polul opus sînt previziunile legate de reluarea creşterii economice. Economicul şi politicul vor domina fără doar şi poate anul 2010. Care va fi însă impactul asupra vieţii sociale? Va continua România să fie cea mai tradiţionalistă ţară a UE? Va continua creşterea inegalităţii? Schiţez mai jos cîteva posibile răspunsuri.

Valorile sociale

Începînd cu 1990 şi pînă în prezent, studiile au plasat constant românii între cei mai tradiţionalişti europeni. Sîntem mai puţin deschişi la nou, mai puţin planificaţi, sîntem orientaţi predilect către explicaţia religioasă ca răspuns la problemele vieţii şi ale societăţii, sîntem destul de intoleranţi faţă de cei care sînt altfel decît noi, sîntem orientaţi către modele autoritariste de organizare a societăţii şi a relaţiilor sociale. La fel ca în toate societăţile, şi la noi generaţiile mai tinere sînt mai moderne decît cele vîrstnice. Socializaţi însă în vremuri de restrişte economică şi de incertitudine socială, în care bîtele minerilor au corectat adesea regulile jocului, tinerii noştri sînt mai puţin diferiţi de generaţiile ce îi preced, în comparaţie cu tinerii din ţările de la vest de noi.

Recesiunea economică înseamnă de regulă replierea către valorile tradiţionaliste, către autoritarism, către explicaţii supranaturale preferate unei înţelegeri raţionale a vieţii şi societăţii, bazată pe cunoaşterea mecanismelor ce guvernează lumea. Este probabil ceea ce se va petrece şi la noi în eventualitatea scenariului pesimist al crizei. Schimbări constituţionale în sensul centrării deciziei în jurul unor persoane ar putea reflecta acest tradiţionalism, cu orientarea sa către soluţii autoritariste, fie că este vorba de alegerea uninominală a parlamentarilor sau de întărirea puterilor preşedintelui.

Scenariul optimist poate susţine o continuare a modernizării culturale, prin contagiunea cu valorile vest-europene. Contactul direct, prin turism sau migraţie internaţională, este important în acest sens, dar stabilitatea social-economică este cea care ar permite o deschidere mai mare către diversitatea stilurilor de viaţă, a gusturilor şi a opiniilor. Procesul este însă de durată, ceea ce va face ca, în continuare, să ne menţinem poziţia de cei mai tradiţionalişti membri UE.

Inegalitatea şi polarizarea

Ca şi celelalte surate foste comuniste, România a cunoscut în aceste două decenii o creştere aproape continuă a inegalităţilor. Astăzi sîntem una dintre cele mai inegalitare societăţi europene, iar predicţiile pesimiste spun că ne îndreptăm către un model sud-american. Cota unică de impozitare a împins economia înainte, însă contribuie la creşterea inegalităţilor. Cei care cîştigă mult cîştigă din ce în ce mai mult în raport cu cei care cîştigă puţin, iar redistribuirea la nivel societal stimulează creşterea acestui decalaj. Criza economică îi afectează mai ales pe cei cu venituri mai mici, de regulă dependenţi de o angajare pe locuri de muncă insuficient de flexibile pentru a face faţă recesiunii. Dezvoltarea economică îi favorizează pe cei cu venituri mari. Fără schimbări importante în sistemul de redistribuire socială, menţinerea unei cote de impozitare unitare mă aştept să contribuie la creşterea inegalităţii, uşoară, dar fermă, prin tendinţele de durată.

Pe de altă parte, avem o tradiţie a conflictelor care implică în plan societal grupuri largi. Legionarii contra evreilor, clasa muncitoare contra burgheziei şi moşierilor, muncitorii contra personalului TESA, cei ce muncesc contra celor ce gîndesc, neocomuniştii contra anticomuniştilor, românii contra ungurilor şi toţi împotriva ţiganilor sînt doar cîteva dintre conflictele ce au jalonat secolul trecut. Noul mileniu a adus în prim-plan un conflict care cred că este mult mai adînc, iar exploatarea sa politică actuală îl exacerbează şi riscă să afecteze fundamentele solidarităţii sociale, ale funcţionării contractului social curent. Este vorba de opoziţia dintre „bugetari“ şi „non-bugetari“. Continuarea crizei economice şi a celei politice riscă să acutizeze puternic conflictul. Fără a genera confruntări fizice, aşa cum au făcut-o conflictele din trecut.

Educaţia

România are o populaţie mai slab educată decît majoritatea ţărilor europene. Purtătorii de diplome universitare sînt puţini, iar numărul de studenţi dintr-o generaţie continuă să fie destul de redus, neputînd anula decalajul amintit, chiar şi dacă-i includem între studenţi şi pe mult discutaţii cursanţi ai unei universităţi private. Pe de altă parte, avem prea mulţi studenţi, iar performanţele şi standardele reduse ale universităţilor româneşti contribuie la întreţinerea acestei imagini. În plus, creşterea economică nu se poate realiza fără a avea o forţă de muncă înalt calificată. În acest context, devine extrem de important cîţi studenţi vor fi înscrişi în toamna lui 2010 în anul I de studii. Scenariul economic negativ pare a conduce la o scădere a numărului de studenţi. În versiunea optimistă, viitorul aduce cu sine o creştere cantitativă. În timp, este posibil ca aceasta să genereze concurenţă şi o creştere a calităţii învăţămîntului universitar. Un număr mare de absolvenţi va însemna, pe termen lung, mai mulţi părinţi mai bine educaţi, dar şi o concurenţă sporită pentru ocuparea de poziţii în învăţămîntul preuniversitar, cu consecinţe pozitive în ce priveşte calitatea acestuia.

Migraţia internaţională

A trecut deja un an de criză economică şi iluzia întoarcerii migranţilor a început să se destrame. Dacă recesiunea continuă, este probabil să avem acelaşi flux migrator, mai ales în condiţiile în care celelalte ţări europene par a-şi reveni. Incertitudinile politice pot accentua migraţia celor cu studii superioare, aşa cum s-a întîmplat şi la sfîrşitul anilor 1990. Creşterea economică este puţin probabil că va stopa emigraţia, însă va aduce în prim-plan o problemă pe care continuăm să evităm a o discuta şi a o pregăti cu atenţie: nevoia de forţă de muncă şi imigrarea către România.

Fertilitatea

Este puţin probabil ca fertilitatea să mai coboare. Toate ţările europene au cunoscut procese similare de diminuare puternică a numărului de copii născuţi de o mamă, urmată de plafonarea acestei rate. Unele ţări, după cîţiva ani în care fertilitatea a fost constantă, au cunoscut uşoare revigorări ale acestei rate. România este încă în perioada de menţinere a plafonului. Cred însă că o continuare a crizei economice poate duce la creşterea numărului de naşteri. Motivul este banal: lipsa banilor implică mai puţine oportunităţi de loisir. Şomajul poate determina cuplurile să petreacă mai mult timp împreună. Creşte astfel fertilitatea la păturile mai sărace ale societăţii, mărindu-se implicit şi cererea de suport a nou-născuţilor.

Toate aceste scenarii constituie mai degrabă puncte de reper privind elemente ale stării sociale a României la sfîrşitul a două decenii de organizare socială postcomunistă. Prognozele schiţate sînt mai degrabă simpliste, ignorînd voit evoluţii din afara sistemului social românesc, eventualitatea unor evenimente catastrofice, trecînd cu vederea impactul eventualelor oscilaţii din viaţa politică. Totuşi, cred că traiectoriile posibile sugerate aici reprezintă rute probabile pentru următorul an şi, mai ales, eventualităţi de luat în seamă cînd ne construim, raţional, planificat, viitorul. Eu sper ca anul ce urmează să se înscrie în scenariul optimist. Ce va fi însă în realitate, rămîne de văzut.

Bogdan Voicu este sociolog şi lucrează în cadrul Institului de Cercetare a Calităţii Vieţii.

Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Creșteri și descreșteri
Noi, românii, avem vorba aceasta despre noi înșine, „Ce-am fost și ce-am ajuns”.
Sever jpg
Cazaban jpg
„Adame, unde ești?“ Imagini și simboluri ale căderii omului
Semnificativ foarte este faptul că Adam și Eva nu au rămas cu rezultatul artizanatului lor grăbit și ipocrit, legat de conștiința propriei vini.
Stoica jpg
Ungureanu jpg
Bătaia cea ruptă din rai
Toată această conştiinţă a violenței creează o imagine a societății românești
Popa jpg
Mărire și decădere în istoria contemporană a Rusiei
Sigur, Putin încearcă să justifice ideologic acest război, însă justificările sale sînt străvezii, inconsistente, necredibile.
Mîntuirea biogeografică jpeg
Aurul pur, urina sinceră
Amprenta creatorului va dispărea, opera de artă va arăta impecabil, dar autenticitatea ei va fi o iluzie.
p 10 WC jpg
Eul adevărat, eul autentic, eul perfect, eul dizolvat
David Le Breton evoca tentația „evadării din sine” ca „soluție la epuizarea resimțită în urma faptului de a trebui să fii în mod constant tu însuți”.
p 11 WC jpg
Autenticitate „Made in China”
Aceste grifonări rapide pe marginea conceperii autenticității în China sînt menite să arate că aceasta depășește antiteza paradigmatică dintre original și fals.
p 12 1 jpg
Autenticitatea românească între războaie: (dez)iluzii
Ce rămîne din subcultura românească interbelică a autenticității?
p 13 jpg
Biografiile culturale ale unui tricou
Un tricou alb de bumbac este la fel de banal, la o adică, și dacă are, și dacă nu are marca Kenvelo inscripționată pe față.
Bran Castle View of Countryside (28536914551) jpg
Pledoarie pentru metisaj
Scuze, dar nimeni sau nimic nu s-a născut dintr-unul…
640px Copyright (Simple English) Wikibook header png
Lista de supraveghere a raportului 301
Grație eforturilor noastre conjugate, România a reușit, după 25 de ani, să nu mai apară pe această „listă a rușinii”.
p 13 sus M  Chivu jpg
Două mesaje de la Greenpeace România
Oare cîți dintre noi nu s-au entuziasmat în fața unei oferte de 9 euro pentru un bilet de avion?
index jpeg 5 webp
„Turiști funerari”
Oare să rămînem acasă este cel mai cuminte lucru pe care l-am putea face spre binele planetei, adică al nostru?
p 10 M  Chivu jpg
Spovedania unui globe-trotter
Dar toate aceasta înseamnă că turismul de masă nu mai poate continua ca pînă acum, ci trebuie reinventat cu inteligență și sensibilitate.
997 t foto AN Stermin jpg
p 12 adevarul ro jpg
„Turiști mai puțini, impact economic mai mare” interviu cu Andrei BLUMER
Să caute destinații mai puțin populare și cu o ofertă bogată de experiențe în natură.
997 t foto Cosman jpeg
„One dollar” și o sticlă de apă
„One dollar”, atît este prețul unei sticle de apă de 0,5 litri în Cambodgia.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
p 10 jpg
Surpriza Bizanțului vesel
Nu s-a vorbit niciodată despre sexul îngerilor, în timpul asediului de la 1453 chiar nu avea nimeni timp de așa ceva.
p 13 jpg
„Cred că Cehov e mulțumit de spectacolul nostru“
Cehov este generos, are multe fațete și poți să-i montezi spectacolele în modalităţi stilistice foarte diferite.
p 14 jpg
E cool să postești jpeg
Să-ți asculți sau nu instinctul?
Totuși, urmînd ispita de a gîndi rapid, nu cădem oare în păcatul gîndirii pripite, în fapt un antonim pentru gîndire?

Adevarul.ro

image
„Secretul japonez pentru o viață lungă și fericită“. Cei mai longevivi oameni au aceste două trăsături de personalitate
Cei mai mulți centenari au trăsături de personalitate similare, care contribuie la creșterea duratei de viață, potrivit unui studiu.
image
Halep, prima veste bună după o lungă perioadă: Situația paradoxală cu care se confruntă
Constănțeanca de 31 de ani traversează un sezon trist, per ansamblu.
image
Angajată băgată în comă de patron. Bărbatul a fost arestat. „Ce, vrei să demisionezi?“
Femeia a fost sechestrată și lovită cu un topor în momentul în care a mers la firmă să-și depună demisia. Angajata a ajuns la spital în comă de gradul unu. Soțul acesteia a sunat imediat la 112.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.