Provocarea programelor de integrare socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului în România

Anamaria VID-POP
Publicat în Dilema Veche nr. 765 din 18-24 octombrie 2018
Provocarea programelor de integrare socio profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului în România jpeg

Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție socială reprezintă o provocare uriașă în contextul unei realități economice în continuă schimbare și al unei societăți cu mentalități și prejudecăți adesea învechite.

După despărțirea de familia naturală, copiii ajung în sistemul de protecție socială, de cele mai multe ori primul contact cu acesta fiind în Centrele de Primire în Regim de Urgență. Din aceste servicii sau din Pediatrie, dacă încercarea de reintegrare în familia naturală nu reușește, copiii ajung în asistență maternală sau plasament simplu la familia extinsă sau în servicii de tip familial. În județele în care încă mai există orfelinate de tip clasic, copiii ajung din familie direct în aceste instituții-mamut, aceasta fiind cea mai tristă și nedorită situație.

În oricare din aceste situații, o constantă este absența mamei. Orice copil, imediat după naștere, este nevoit să se acomodeze la mediul extrauterin, încărcat cu stimuli auditivi, tactili și olfactivi nefamiliari. Prezența mamei în acele momente ajută copilul să facă față distresului trăit în mediul extrauterin.

Dacă vorbim de copii care cresc în familie o perioadă de timp, dar la un moment dat intervine despărțirea de mamă și de familia naturală, copilul e nevoit să se acomodeze la un mediu nou, cu cerințe și reguli, de cele mai multe ori, diferite de cele cu care a fost familiarizat. Capacitatea de acomodare a copilului, precum și abilitățile sale înnăscute de-a face față furtunilor vieții, condus de o motivație intrinsecă de a nu renunța la a fi ceea ce își dorește, se constituie în factori de prognostic pentru reușită la părăsirea sistemului de protecție. În plus, adulții din viața copilului reprezintă elementul-cheie, cu rol de catalizator, ce favorizează, prin atitudinea și educația oferită, procese esențiale de autocunoaștere, de dezvoltare de abilități de autonomie personală, de interacțiune socială adecvată și comunicare, de luare de decizie și rezolvare de probleme. Asumarea eșecului, învățarea din greșeli, dezvoltarea unei gîndiri raționale, non-absolutiste, precum și formularea de așteptări realiste, în acord cu nivelul de dezvoltare al fiecărui copil, stimularea multinivelară și ambianța familială non-conflictuală sînt premise esențiale pentru fiecare copil pentru a face față vieții.

Această pregătire e de dorit să înceapă de la vîrste fragede, nu cu o lună sau două înainte de integrarea în societate și în muncă. Echipa de specialiști implicată în pregătirea tinerilor, în vederea integrării lor sociale, trebuie să fie compusă din educatori, asistenți maternali, psihologi, personal medical și asistenți sociali.

Deprinderile de viață care trebuie dezvoltate se referă la igiena personală, pregătirea hranei, la ținută, alegerea unei ocupații în funcție de abilitățile personale, organizarea timpului, folosirea electrocasnicelor, managementul eficient al banilor, întreținerea locuinței, alegerea prietenilor, abilități verbale și non-verbale, implicare în activități extraprofesionale, organizarea timpului liber, pregătirea pentru viața de familie, căutarea unui loc de muncă, asumarea și îndeplinirea sarcinilor de serviciu, cunoașterea drepturilor personale, adaptarea la locul de muncă și în societate prin internalizarea normelor de conduită general valabile. Lucruri care nouă ni se par normale, simplu de realizat.

„Hope and Homes for Children“ România a dezvoltat un program specific de intervenție și sprijin dedicat acestor tineri începînd cu anul 2003. Intervenția este specifică, axată pe nevoile individuale ale fiecărui tînăr sprijinit. Ea trebuie să fie realizată atît din punct de vedere social, prin plata chiriei și a utilităților pe o perioadă determinată, cît şi psihologic, urmărind particularităţi psiho-afective, voliţionale, abilităţi de relaţionare, adaptare, comunicare interpersonală, luare de decizii, rezolvare de probleme, managementul timpului și al banilor. Pentru o integrare socială adecvată este decisivă formarea autonomiei personale, a deprinderilor de viaţă independentă, responsabilizarea tînărului. De asemenea, este relevantă opinia tînărului şi implicarea acestuia în deciziile ulterioare care îl privesc, totul avînd la bază abilităţile, competenţele și deprinderile acestora. Cunoașterea de sine și încurajarea dezvoltării potențialului individual din timp, prin consiliere și orientare vocațională, sînt importante pentru adaptarea la locul de muncă și păstrarea acestuia.

Implicarea şi consilierea personalului care lucrează în mod direct cu tinerii și cu copiii sînt necesare pentru dezvoltarea și automatizarea de formare de deprinderi de trai independent, de implicare în luarea de decizii şi de dezvolare a unor personalităţi armonioase, care cresc semnificativ reușita integrării socio-profesionale. Școala, profesorii şi educatorii, asistenții sociali și psihologii de la Protecţia Copilului trebuie să colaboreze pentru a înțelege problematica cu care se confruntă tinerii la școală și a le oferi sprijin pentru depășirea barierelor cognitive, emoționale sau de interacțiune socială. Încurajarea menținerii unei atitudini potrivite față de școală și de actul educativ presupune formare de deprinderi de respectare a regulilor, de organizare eficientă a timpului, de cunoaștere de sine, dar mai ales menținerea acestei atitudini față de muncă, la vîrsta adultă.

În același timp, opinia publică trebuie informată și sensibilizată, prin exemple pozitive, în privința reuşitelor copiilor și tinerilor aflaţi în servicii rezidenţiale.

De multe ori, însă, pentru că intervențiile nu au fost realizate din timp sau nu au fost făcute pluridisciplinar, tinerii nu sînt suficient de pregătiți pentru a reuși să facă față cerințelor și condițiilor impuse de societate. Vulnerabilitatea lor este dată mai ales de gradul scăzut de autonomie personală – posibilitatea de a alege cursul pe care doresc să îl ia acţiunile lor, în baza faptului că au discernămînt, își cunosc interesele şi ştiu care le este binele propriu. Autonomia înseamnă libertate de a alege. În lipsa unui loc de muncă bine plătit, a unei case și a unei familii de apartenență, tinerii nu dispun de un minimum de condiții pentru a putea să facă alegeri în mod liber. A trăi la limita sărăciei nu presupune a avea posibilitatea de a alege – la fel, a fi tînăr cu nevoi speciale îngustează semnificativ alegerea.

Cînd ies din sistem, la 18 ani sau la terminarea studiilor, acești tineri trebuie să se descurce singuri, fără casă, fără masă, fără familie. Impactul cu realitatea presupune un șoc, care pe mulți îi destabilizează. Astfel se ajunge foarte ușor la consum de droguri, furturi, delincvență, prostituție. Fără un sprijin real, viitorul acestor tineri „aruncați în stradă“ va deveni o amenințare pentru siguranța și bunăstarea societății.

Timpul dedicat muncii cu acești tineri care părăsesc sistemul de protecție a fost de cele mai multe ori insuficient, iar succesul intervenției a depins de factori externi, precum rigiditatea sistemului, colaborarea cu specialiștii din Direcții și cu membrii de personal din servicii. Dacă vorbesc de succes sau de eșec în ceea ce privește pregătirea pentru viața independentă a tinerilor, nu mi le pot atribui în mod exclusiv, deoarece acestea sînt rezultatele unei munci în echipă, alături de colegii mei asistenți sociali, profesori sau educatori. Tot ceea ce Hope and Homes for Children face înseamnă, de fapt, o muncă de echipă, o muncă bine organizată în care fiecare își cunoaște rostul și menirea.

De cînd lucrez în echipa „Hope and Homes for Children“, am cunoscut mulți tineri care au rămas fără „cordon ombilical“ într-un mod mult prea brutal, fiind împinși cu forța într-o societate la fel de nepregătită pentru a-i primi și accepta. Un succes pentru mine a fost cînd, după mai bine de un an de zile, un tînăr dintr-o casă de tip familial dezvoltată de „Hope and Homes for Children“ a renunțat, în urma consilierii, la decizia de a abandona școala în ultimul an de liceu și de a părăsi sistemul de protecție. După mai multe discuții, vizite în casă, sfaturi oferite membrilor de personal, ședințe de management de caz, tînărul a renunțat la consumul de droguri și la prietenii care îl influențau în mod negativ, a început să participe a cursurile școlare și a terminat liceul. Doi ani mai tîrziu, tînărul are un loc de muncă stabil, nu consumă droguri și are planuri pentru întemeierea unei familii cînd va găsi persoana potrivită. Relațiile cu cei apropiați sînt armonioase, are prieteni cu interese comune și este capabil să ia decizii potrivite și sănătoase legate de propria viață.

Un eșec a fost o tînără care a abandonat școala la 18 ani, cînd mai avea doar un an pînă la absolvire, fiindu-i asigurat chiar și un loc de muncă după obținerea diplomei. Pentru a ieși mai repede din sistem, a decis să rămînă însărcinată și să se mute la familia prietenului ei, fără să mai aibă vreo intenție de a mai merge la școală. În prezent are doi copii, lucrează ca muncitor necalificat și trăiește în continuare cu partenerul ei, cu care se chinuie zilnic să își crească cei doi copii. 

Anamaria Vid-Pop este psiholog, manager al Departamentului Asigurarea Calității și Psihologie, „Hope and Homes for Children România“.

Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Dar dacă ești tînăr, sărac și bolnav?
Salvează tinerețea – vîrsta la care se spune că poți orice – chiar orice nenoroc sau chiar orice nefericire?
p 10 jpg
Povara tinereții
Copilăria se încheie, adesea, abrupt, după o vacanță de vară – tinerețea se consumă lent, se îngemănează cu bătrînețea firesc, insesizabil.
16781709398 92dac8f6bb c jpg
Primăvară în decembrie
„Femeile au devenit mai puțin interesate de machiaj și mai mult de frumusețea în ansamblu, cea care radiază din interior spre exterior, spre ideea de wellness.”
p 11 jpg
Note despre „încă”
De-ar fi să trebuiască să cred totuși în ceva și tot n-aș (putea) crede în Dumnezeu! Intuiție, vanitate, consolare – ține aceasta de vîrstă?
p 12 jpg
Tinerețea are coloană sonoră
Sînt părți de suflet în legătură cu care vom fi mereu subiectivi.
640px Pierre Auguste Renoir The Boating Party Lunch jpg
Simțire și nepăsare
Se spune că tinerețea, la fel ca și copilăria, nu e conștientă de ea însăși, că abia mai tîrziu ajungi să ți le amintești cu nostalgie și să le apreciezi adevărata valoare.
p 13 jpg
Oase ușoare ca ale păsărilor
Îi privesc atentă pe oamenii foarte tineri.
2722374996 d24e7fdf0e c jpg
Tinerii bătrîni și bătrînii tineri Cum mai măsurăm tinerețea?
Cred că merită să pledăm și, mai mult, e destul de limpede faptul că nu există o compartimentare netă a tinereții și a bătrîneții dată de vîrste și condiții, ci ele există simultan, în orice moment al vieții.
50294010101 132de799e7 c jpg
Anii ’90
Anii ’90 s-au încheiat pe 31 decembrie în Piaţa Revoluţiei, cînd deasupra noastră şi sub egida PRO TV-ului s-a înălţat un înger kitsch.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Învățături fără dezvăț
Trăim o vreme în care toți credem cu tărie că educația este esențială.
p 10 credit C  Hord jpg
p 11 credit C  Hord jpg
Pedagogia juridică între învăț și dezvăț
Avizele Consiliului Legislativ, în măsura în care ar fi urmate, sînt o bună premisă pentru creșterea calității legilor adoptate de Parlament.
p 13 credit C  Hord jpg
Seducția. Didactica nova?
Profesorul trebuie să fie el însuși seducător.
p 14 credit C  Hord jpg
Nu mai mîngîiați cercul!
Orice rol este făcut dintr-o continuă modelare a sensibilităţii interioare.
Mîntuirea biogeografică jpeg
Jurnal de glande și hormoni
Glandele endocrine și hormonii sînt o bună metaforă a importanței lucrurilor „mărunte”.
DS jpg
Minunatele isprăvi ale Adrenalinei (basm suprarenal)
Avea în ea atîta energie fata asta cît să transforme repausul într-un motor puternic.
640px Human mind, Human Universals png
p 11 sus jpg
Despre iubire, cu rigla si compasul. O încercare de endocrinologie euclidiană
Omul de știință stă drept, rezistă seducției misterioase și pune problema clar: în ce constă chimia acestei biologii?
p 12 sus jpg
Despre iubire și alte droguri
Iubirea romantică motivează o serie nesfîrșită de alegeri individuale și joacă un rol fundamental în elaborarea planurilor noastre de viață.
p 13 Hans Holbein, Henric al VIII lea WC jpg
Hormonii: „dirijorii” lichizi care ne schimbă corpul fizic și istoria
În epoca de formare a operei italiene, rolurile feminine erau interpretate de bărbați castrați, deveniți astfel eunuci.
640px Bloodletting 1 298x300 jpg
Profilul hormonal
Hormonii îți schimbă comportamentul sau comportamentul îți modifică profilul hormonal?
All Art is Erotic (Unsplash) jpg
Avem erotism în arta românească?
Cum rămîne totuși cu senzația că eroticul și erotismul au ocolit arta românească?
E cool să postești jpeg
Logica bunului-simț
De ce este logic să avem bun-simț chiar într-o societate care își pierde din ce în ce mai mult această noțiune?
p 10 jpg
Drumul în sus
E adevărat că bunul-simț nu poate fi construit fără simțul comun.

Adevarul.ro

Ivana Knoll FOTO Instagram png
Moment hilar în Qatar, cu doi bărbați care scot rapid telefoanele pentru a o poza pe Miss Croația | FOTO VIDEO
Una dintre cele mai provocatoare fane de la Mondialul din Qatar a fost Ivana Knoll, fotomodelul care a fost Miss Croația reușind să întoarcă privirile a mii de suporteri.
femeie inele de aur mana bijuterii shutterstock 1966151602 jpg
Zodiile care nu trebuie să poarte aur sub nicio formă. Cum alungi ghinionul adus de bijuterii
Deși este unul dintre cele mai iubite metale prețioase, poartă ghinion. Un astrolog celebru spune de ce nu e bine să purtăm aur. Totodată, există și un ritual simplu prin care se alungă spiritele rele.
cum poti avea succes la interviul de angajare jpeg
Noua strategie folosită de angajați pentru a obține măriri de salariu
Tot mai mulți angajați se arată interesați de posturi pe care nu au nicio intenție să le accepte doar ca să își forțeze șefii de la actualul loc de muncă să le ofere o mărire de salariu, arată Business Insider.

HIstoria.ro

image
Una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice ale tuturor timpurilor
Fără îndoială, una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice ale tuturor timpurilor a fost scoaterea de sub cenușă a orașului roman Pompeii, redus la tăcere în vara lui 79 de erupția vulcanului Vezuviu.
image
Drumul spre Alba Iulia: Cum au ajuns românii la Marea Adunare Națională
Așa cum se înfățișează din literatura memorialistică, majoritatea delegaților ori participanților sosesc la Alba Iulia cu trenul. Numai cei din așezările aflate la distanțe mici călătoresc cu alte mijloace de transport.
image
Noiembrie 1918: O lume în revoluție
1918, așa cum este creionat de literatura memorialistică, este anul unei lumi în plină revoluție. Desfășurată de la un capăt la celălalt al continentului european, revoluția este inegală și îmbracă diverse forme.