Programul de prevenire a separării copiilor de familie

Radu TOHĂTAN
Publicat în Dilema Veche nr. 765 din 18-24 octombrie 2018
Programul de prevenire a separării copiilor de familie jpeg

Prevenirea a fost și, din păcate, încă mai este, în multe colțuri ale țării, frumoasa fără corp a sistemului de protecție a copilului. Toată lumea vorbea despre ea, o dorea, o aprecia, o invoca, dar nimeni nu știa cum arată, din ce-i făcută și ce (cine) o poate întreține.

„Hope and Homes for Children“ i-a intuit foarte devreme grația și s-a hotărît să-i dea conținut, viață, în pofida inerției și rumorii generale ce acompania orice inițiativă menită să tulbure rutina zilnică și lîncedă din protecția copilului.

Așa se face că programul de prevenire a separării copilului de familie a fost inițiat de „Hope and Homes for Children“ încă de la începutul Fundației în România, acum douăzeci de ani. El s a născut ca un program intrinsec celui de dezinstituționalizare (închidere a instituțiilor de tip vechi), prevenirea însemnînd, de fapt, a ne ocupa de însăși cauza instituționalizării copiilor, eliminarea sau diminuarea la maximum a riscurilor de separare a acestora de familiile lor. Practic, prevenirea are misiunea de a menține în cadrul familiilor naturale sau extinse copiii care sînt expuși riscului de separare.

Ne-am dat seama că nu este suficient să facem ceva doar pentru copiii care deja erau separați de familiile lor și trăiau în renumitele centre de plasament, orfelinate, leagăne, locații improprii unei copilării fericite, ci trebuie să ne gîndim și la copiii a căror copilărie riscă să fie mutilată în aceste medii instituționale. L-am conturat din mers, cu stîngăcie la-nceput, schițîndu-l, reschițîndu-l, punîndu-l în perspectivă, dîndu-i continuu tușe noi, cadre diferite, volum. Am ajuns, pas cu pas, la profilul lui de astăzi, evident, încă perfectibil, un program de sine stătător, deopotrivă impunător și flexibil, proaspăt mereu, abil și generos în a rămîne în același timp conectat cu toate celelalte programe – dezinstituționalizarea, integrarea socio-profesională a tinerilor care au crescut în sistemul de protecție, prevenirea abandonului școlar, formarea profesională a specialiștilor din sistemul de protecție.

Astăzi, prevenirea separării copilului de familie se dovedește a fi o parte esenţială a reformei sistemului de protecţie a copilului din România. Prin urmare, sprijinul acordat familiilor pentru a putea avea grijă de propriii copii se arată a fi o direcție necesară și de neocolit. Atenția și atașamentul pentru acest program s-au consolidat cel puțin în echipa noastră, odată cu constatarea unor evidențe precum: zilnic, mii de copiii se află în situații de sărăcie extremă, de abuz și neglijare, dezinteresul pentru copiii vulnerabili din partea autorităților, lipsa serviciilor de sprijin pentru familii vulnerabile, lipsa de personal specializat, perspectiva unei sustenabilități fragile a sistemului de protecție bazat doar pe servicii de îngrijire de tip familial și lipsit de programe solide de prevenire a separării.

În esență, programul identifică și implementează un set de intervenții în beneficiul copiilor, al familiilor acestora și al comunităților din care aceștia provin, prin care sînt eliminate sau diminuate riscurile de separare a copiilor de familiile lor. Trăsătura definitorie a programului este că implică familia ca actor principal în acțiunea de prevenire, oferind intervenții croite exact pe nevoile acesteia și soluții pe termen lung care evită ca familia să devină dependentă.

Intervențiile „Hope and Homes for Children“ vizează în principal dezvoltarea capacității părinților de a gestiona nevoile copiilor, prin îmbunătățirea conștiinței și abilităților parentale, prin angajare/reangajare pe piața muncii și o administrare rațională și în interesul copiilor și a familiei a resurselor de care dispun. Cu sprijinul companiilor, donatorilor și susținătorilor reușim să rezolvăm părți însemnate din lipsurile care afectează copiii și familiile lor, fie materiale, fie psihologice și de consiliere. Cele materiale pot fi foarte diverse, de la alimente, produse de igienă sau materiale de construcții, rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte pînă la o bicicletă pentru ca tatăl să ajungă mai repede la locul de muncă, animale pentru dezvoltarea unei gospodării de subzistență sau chiar o nouă casă cu condiții de trai mai bune pentru părinți și copii.

Am gîndit o strategie de implementare astfel încît impactul programului să se realizeze la toate nivelurile-cheie. Pe orizontală, programul are componente special dezvoltate pentru copil/copii și familie, familie lărgită și comunitate, asigurîndu-ne că toată lumea înțelege importanța activităților de prevenire și că fiecare contribuie la îmbunătățirea calității vieții lor, iar pe verticală, programul cheamă la acțiune atît autoritățile locale (serviciile de asistență socială din cadrul primăriilor), cît și cele județene (direcțiile de protecție a copilului), dezvoltîndu-le capacitatea de a oferi servicii cu scopul prevenirii plasamentelor inutile ale copiilor în sistemul de protecție.

În acest cadru, vorbim, pe de-o parte, de intervenţii directe asupra copiilor, familiilor lor și comunităților din care provin (acest lucru însemnînd evaluarea nevoilor şi riscurilor familiilor incluse în program, stabilirea unor planuri de intervenţie şi sprijin şi alocarea efectivă a unor resurse diversificate de sprijin şi furnizarea unor servicii complexe de informare, consiliere și asistare), iar, pe de altă parte, vorbim de o componentă, să i spunem „indirectă“, a programului, în cadrul căreia „Hope and Homes for Children“ a dezvoltat servicii de prevenire în comunitate (Centre de Zi, Centre de Consiliere, Centre de Primire în Regim de Urgenţă şi Centre Maternale), gestionate în prezent de autorităţile judeţene şi locale, precum și programe de formare pentru îmbunătățirea abilităților de intervenție timpurie a specialiștilor din protecția socială.

După douăzeci de ani de operațiuni, încurajăm dezvoltarea cu prioritate a serviciilor de prevenire, pentru că ele evită, în fond, acumularea problemelor și cronicizarea acestora. Acțiunile instituțiilor responsabile la nivel comunitar și intervențiile pe teren permit identificarea precoce a copiilor care sînt sub incidența unor riscuri de separare de familie, de abuz ori de nesiguranță (privind integritatea ori viața lor). Semnalarea acestor probleme este un prim pas înspre identificare unor soluții care să conducă la rezolvarea lor. 

Radu Tohătan este manager al Departamentului de Asistență Socială la „Hope and Homes for Children“, România.

Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Creșteri și descreșteri
Noi, românii, avem vorba aceasta despre noi înșine, „Ce-am fost și ce-am ajuns”.
Sever jpg
Cazaban jpg
„Adame, unde ești?“ Imagini și simboluri ale căderii omului
Semnificativ foarte este faptul că Adam și Eva nu au rămas cu rezultatul artizanatului lor grăbit și ipocrit, legat de conștiința propriei vini.
Stoica jpg
Ungureanu jpg
Bătaia cea ruptă din rai
Toată această conştiinţă a violenței creează o imagine a societății românești
Popa jpg
Mărire și decădere în istoria contemporană a Rusiei
Sigur, Putin încearcă să justifice ideologic acest război, însă justificările sale sînt străvezii, inconsistente, necredibile.
Mîntuirea biogeografică jpeg
Aurul pur, urina sinceră
Amprenta creatorului va dispărea, opera de artă va arăta impecabil, dar autenticitatea ei va fi o iluzie.
p 10 WC jpg
Eul adevărat, eul autentic, eul perfect, eul dizolvat
David Le Breton evoca tentația „evadării din sine” ca „soluție la epuizarea resimțită în urma faptului de a trebui să fii în mod constant tu însuți”.
p 11 WC jpg
Autenticitate „Made in China”
Aceste grifonări rapide pe marginea conceperii autenticității în China sînt menite să arate că aceasta depășește antiteza paradigmatică dintre original și fals.
p 12 1 jpg
Autenticitatea românească între războaie: (dez)iluzii
Ce rămîne din subcultura românească interbelică a autenticității?
p 13 jpg
Biografiile culturale ale unui tricou
Un tricou alb de bumbac este la fel de banal, la o adică, și dacă are, și dacă nu are marca Kenvelo inscripționată pe față.
Bran Castle View of Countryside (28536914551) jpg
Pledoarie pentru metisaj
Scuze, dar nimeni sau nimic nu s-a născut dintr-unul…
640px Copyright (Simple English) Wikibook header png
Lista de supraveghere a raportului 301
Grație eforturilor noastre conjugate, România a reușit, după 25 de ani, să nu mai apară pe această „listă a rușinii”.
p 13 sus M  Chivu jpg
Două mesaje de la Greenpeace România
Oare cîți dintre noi nu s-au entuziasmat în fața unei oferte de 9 euro pentru un bilet de avion?
index jpeg 5 webp
„Turiști funerari”
Oare să rămînem acasă este cel mai cuminte lucru pe care l-am putea face spre binele planetei, adică al nostru?
p 10 M  Chivu jpg
Spovedania unui globe-trotter
Dar toate aceasta înseamnă că turismul de masă nu mai poate continua ca pînă acum, ci trebuie reinventat cu inteligență și sensibilitate.
997 t foto AN Stermin jpg
p 12 adevarul ro jpg
„Turiști mai puțini, impact economic mai mare” interviu cu Andrei BLUMER
Să caute destinații mai puțin populare și cu o ofertă bogată de experiențe în natură.
997 t foto Cosman jpeg
„One dollar” și o sticlă de apă
„One dollar”, atît este prețul unei sticle de apă de 0,5 litri în Cambodgia.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
p 10 jpg
Surpriza Bizanțului vesel
Nu s-a vorbit niciodată despre sexul îngerilor, în timpul asediului de la 1453 chiar nu avea nimeni timp de așa ceva.
p 13 jpg
„Cred că Cehov e mulțumit de spectacolul nostru“
Cehov este generos, are multe fațete și poți să-i montezi spectacolele în modalităţi stilistice foarte diferite.
p 14 jpg
E cool să postești jpeg
Să-ți asculți sau nu instinctul?
Totuși, urmînd ispita de a gîndi rapid, nu cădem oare în păcatul gîndirii pripite, în fapt un antonim pentru gîndire?

Adevarul.ro

image
Arnold Schwarzenegger, despre ce înseamnă pentru el moartea și Raiul: „Nu ne vom mai revedea niciodată“
Actorul Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al statului american California, vorbeşte cu multă sinceritate despre încercările şi dificultăţile din viaţa sa într-un nou documentar în trei părţi, "Arnold", informează site-ul revistei People.
image
Legenda satului Vama Veche, locul plin de șerpi, unde s-au așezat găgăuzii
Legenda spune că satul Vama Veche a fost întemeiat de găgăuzi, iar ținutul s-a numit „Yilanlâk“ (Șerpăria).
image
Motivul pentru care chinezii forează una din cele mai adânci gropi din lume în deșertul Tarim
China a început să foreze una dintre cele mai adânci gropi din lume în căutarea unor descoperiri în adâncul Pământului. Presa de stat chineză a descris proiectul de foraj de 11.000 de metri drept „un punct de reper în explorarea de către China a adâncimii Pământului”.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.