Numele, pseudonimul și „problema evreiască”

Leon VOLOVICI
Publicat în Dilema Veche nr. 375 din 21-27 aprilie 2011
Numele, pseudonimul și „problema evreiască” jpeg

Românizarea sau schimbarea numelui de familie în comunităţile etnice minoritare e un fenomen frecvent, doar că în cazul evreilor schimbarea e mai problematică (cum altfel?) şi provoacă reacţii de respingere din partea autohtonilor, dar şi a mediului evreiesc. În lumea literelor, alegerea numelui cu care va semna un autor este mai complicată – motivarea individuală, uneori de natură estetică, prevalează. Aşa-zisul nume „pseudo“ tinde, şi de multe ori reuşeşte, să înlocuiască numele din actul de stare civilă. 

Un „escu“ nu te scapă de necazuri 

Puţin timp după război, I. Ludo, adeptul unui naţionalism cultural evreiesc, a dezbătut pe larg, într-un eseu (Despre pseudonim, 1947) scris cu obişnuita lui vervă pamfletară, abandonarea de către evrei a numelor care trădează originea etnică. Ludo nu discută în mod special pseudonimele scriitorilor (şi „Ludo“ este un pseudonim). Chestiunea care îl preocupă mai mult este semnificaţia românizării numelor de familie în mediul evreiesc, în perioada modernă. Spre deosebire de situaţia din Franţa, evreii din România, afirmă Ludo, supuşi la numeroase şicane şi persecuţii din partea autorităţilor, consideră românizarea numelor o cale (iluzorie) de salvare de umilinţe şi discriminări.   

Schimbarea numelui sau adăugarea unui „escu“ la sfîrşit, crede Ludo, nu-l scăpa pe evreu de necazuri, pentru că românizarea era percepută ca înşelăciune, „demascată“ de naţionalişti (cu infamantele liste înşirînd numele „adevărate“ evreieşti primite la naştere)  sau ridiculizată de mediul evreiesc tradiţional.  O situaţie opusă şi ideală este, pentru Ludo, cazul Franţei. Aici, în 1936, un evreu pe nume (neschimbat) Léon Blum poate fi ales prim-ministru de către Adunarea Naţională. Mai mult, adaugă Ludo: „Deşi face politică franceză, deşi iremediabil francez, Léon Blum, departe de a vrea să apară în ochii concetăţenilor săi un evreu francez bien né, cum se intitulează unele javre asimiliste, îşi poartă numele şi originea cu aceeaşi detaşare şi aceeaşi dezinvoltură cu care îşi poartă cravata, mănuşile sau papucii de casă.“  Un astfel de comportament nu se explică prin curajul acestor personalităţi, ci se datorează mentalităţii şi curajului mediului, opus, ca mentalitate, mediului românesc – susţine Ludo pe un ton polemic, referindu-se la societatea românească de pînă la Al Doilea Război Mondial: „Şi aşa cum, între evreul francez şi mediul francez este un schimb reciproc şi automat de mîndrie, de demnitate, curaj, ca între două vase comunicante, între evreul de aici şi mediu, tot ca între două vase comunicante, este un schimb reciproc şi automat de slugărnicie, umilinţă şi frică. Evreului îi este teamă şi ruşine de numele şi originea sa, fiindcă mediul i-a impus să-i fie teamă şi ruşine de ele.“ 

Schimbarea numelui: cauze şi reacţii 

Eseul lui Ludo oferă numeroase observaţii incisive şi îndreptăţite, dar „românizarea“ şi alegerea unui pseudonim capătă o explicaţie unilaterală. Privite din perspectivă istorică şi cu calm nepamfletar, resorturile individuale şi sociale care determină schimbarea numelui sînt mult mai complexe. Procesul se generalizează spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea, cînd evreii, de voie sau obligaţi de autorităţi (de pildă, prin decretul imperial din 1787, în Austria, sau decretul lui Napoleon din 1808), renunţă la numele ebraic, format prin menţionarea numelui tatălui, precedat de „ben“ (= fiul lui), analog cu „sin“ din limba română veche. La evrei, numele ebraic, totdeauna după numele tatălui, rămîne exclusiv în acte şi ceremonii religioase.  

Ca în toată Europa, evreii din România îşi schimbau sau românizau numele nu numai de „teamă“, ci dintr-o dorinţă legitimă de integrare, şi prin schimbarea numelui, în cultura populaţiei majoritare. De altfel, numele evreiesc care urmează să fie adaptat sau înlocuit nu era, de regulă, un nume originar evreiesc, ci tot un nume adoptat după cultura ţării din care evreii au emigrat (Austria, Rusia ţaristă). De aici frecvenţa numelor evreieşti de origine germană sau austriacă, indicînd meserii (Schneider, Schuster) sau localitatea de origine: Berliner, Leipziger, Posen. În mediul polonez, tot după oraşul de origine, mulţi evrei au ca nume Warszawski, Krakowski, Poznanski, iar în Rusia şi Ucraina ei au moştenit nume încheiate, cel mai frecvent, cu sufixul -ici (Moscovici, Leibovici... Volovici). 

Reacţia negativă, de la persiflare la sarcasm, din partea mediului evreiesc, se manifestă numai atunci cînd cel care îşi schimbă numele încearcă prin această schimbare  să ascundă, să-şi (re)nege identitatea evreiască şi mai ales cînd noul nume este exagerat de neaoş sau chiar preia numele unor celebrităţi naţionale (nu dau exemple, ca să nu lezez sensibilitatea purtătorilor actuali ai acestor nume). Folclorul evreiesc este plin de anecdote pe această temă. Freud a intuit, cum era de aşteptat, potenţialul psihanalitic al acestor fenomene de asimilare a evreilor de către mediul majoritar. El a şi adunat anecdote evreieşti despre tendinţele eşuate de camuflare identitară. De pildă, una dintre istorioarele din colecţia lui Freud are ca erou un evreu galiţian, Katzman, care se decide să pună capăt inconvenientelor identităţii evreieşti, trădată fatal de numele „evreiesc“. El se mută la Paris şi cere de îndată „franţuzirea“ numelui prin traducere: Katz = chat, Mann = l’homme, împreună, în transcriere fonetică: „şalom!“. E un fel de a ilustra eşecul încercării de a-ţi ascunde identitatea evreiască. Într-un fel sau altul, fără voia ta, ea va ieşi la suprafaţă, te va urmări ca un stigmat, sau cei jur vor avea grijă să-ţi reamintească sau să divulge „compromiţătorul“ secret.  

O identitate ambiguă 

Istoria familiei juristului Arnold Schwefelberg – ca să dau un exemplu la îndemînă (am publicat memoriile lui la Editura Hasefer) – ilustrează transformările care au loc în privinţa numelor în lumea evreiască din perioada modernă. Bunicul lui Arnold e trecut în hrisoavele vremii ca Iancu Pecetaru şi chiar era un vestit pecetar (gravor), primind comenzi pentru peceţi şi monede de la curtea domnească. Familia lui venise din Galiţia austriacă, de unde şi numele dobîndit acolo: Schwefelberg. Fazele emancipării evreilor din păturile înstărite pot fi urmărite şi în numele pe care îl primesc copiii la naştere. Bunicii mai poartă nume evreieşti, dar urmaşii lor preferă să dea copiilor nume care indică dorinţa de integrare „europeană“, oscilînd între nume germane (în amintirea originii austriece) şi nume româneşti. Fiul lui Iancu Pecetaru e Isac, dar copiii lui sînt: Arnold, Wilhelm, Mihail, dar şi Iancu, după bunic. Copiii învaţă la şcoli româneşti sau „israelito-române“. La Iaşi, Isac (tatăl lui Arnold) e dat la „Şcoala publică primară“, unde îl are ca învăţător pe Ion Creangă. În sfîrşit, strănepoata pecetarului, poetă, a preferat alegerea unui pseudonim: Veronica Porumbacu.  

În genere, precaritatea culturii idiş la păturile „emancipate“ a diminuat substanţa culturală iudaică a intelectualilor evrei. Ei au optat destul de repede pentru o identitate ambiguă, româno-evreiască, lesne de constatat şi în schimbarea numelor.  

Mă veţi întreba, revenind la cei care intră cu un pseudonim în publicistică sau literatură, de ce nu mi-am ales şi eu unul. Ba mi-am ales şi am şi semnat primele comentarii critice în revista Iaşul literar cu un pseudonim sută la sută românesc, ales cam pripit. Pînă în ziua în care redactorul-şef de atunci, întîlnindu-mă pe stradă, m-a întîmpinat cu „Vă salut, domnule ...escu !“. M-am simţit foarte jenat, numele nu mi se potrivea şi apoi, ce-or să spună părinţii cînd vor afla: ţi-e ruşine cu numele tău? Şi am revenit de îndată la numele adevărat, asumîndu-mi, fără să mai ezit, o identitate de care oricum nu puteam şi nu doream să mă eliberez. Episodul a avut şi un epilog ironic. După emigrare, cînd numele meu nu mai era frecventabil în presa literară, pseudonimul meu temporar a cunoscut o mică glorie postumă. Un amic din România (era înainte de Revoluţie),  mi-a semnalat o nouă ediţie din proza lui Ion Vinea, care includea şi o selecţie din comentariile critice despre scriitor. Articolul... pseudonimului meu despre Lunatecii lui Vinea era reprodus în întregime. Autorul ediţiei nu aflase cine se „ascunde“ în spatele lui „escu“.  

Decizia mea („profund psihanalizabilă“) de a renunţa, ruşinat, la numele de împrumut nu mă impiedică însă să consider cu totul legitimă opţiunea tuturor celor care s-au orientat, mai decis decît mine, spre un nume care să fie mai uşor acceptabil şi integrabil în spaţiul cultural în care au dorit să se afirme. La urma urmei, şi Eminescu a fost mai întîi Eminovici, iar Ciprian Porumbescu era, de fapt, Golembiovski.

Leon Volovici este istoric literar şi eseist, cercetător la Universitatea Ebraică din Ierusalim. A editat recent volumele: Mihail Sebastian. Dilemele identităţii (Editura Apostrof, 2009) şi Eugen Relgis – Eseuri despre iudaism. Mărturii de ieri şi de azi (Editura Hasefer, 2011; împreună cu Camelia Crăciun).

index jpeg 2 webp
Pantofii lui Van Gogh
Este înțelegerea pașnică, în febrila încrîncenare de a nu mai vrea să înțelegi nimic.
p 10 jpg
Boema ca o operă
În opera lui Puccini, marile încercări ale vieții (iubirea și moartea, boala, prietenia) sînt livrate în forma lor epurată, căci personajele le trăiesc boem.
p 11 desen de J  J  Grandville jpg
Paris, ultimii boemi
Cum recunoști azi un boem, la Paris?
image png
În stație la Boema
Pentru Ozun, „stația” boemei trece, așadar, fără să lase urme nici măcar în amintire.
image png
Îndreptar boem
Să reținem amprenta lăsată de acești grozavi pictori asupra istoriei artei, asupra dumneavoastră, asupra mea.
p 13 jpg
Trei roluri ale boemei în cultura română
Fără îndoială, boema e una dintre puterile literaturii și artei asupra societății.
p 14 jpg
Boemul, un desuet?
De aceea, viața boemă a fost și fericit asociată cu aristocrația interioară și eleganța profunzimii.
Comunismul se aplică din nou jpeg
Începe vara
Tranziția pe care o aduce toamna poate fi de multe ori delicată, ca o dulce amînare.
11642099644 1a9d5559e6 o jpg
A treia fiică a anului
Toamna întind mîna după paharul de vin și fotografii vechi, mă duc la tîrgul de cărți, ascult teatru radiofonic.
Chisinau Center4 jpg
Toamna-Toamnelor
Pentru mine, Chişinăul devenise, încet, un oraș galben, despre care îmi plăcea să spun că găzduiește Toamna-Toamnelor.
p 11 sus Sonata de toamna jpg
Lasă-mi toamna
În „Sonata de toamnă” (1978), Ingmar Bergman dedică acest anotimp transpunerii unei întîlniri dintre o mamă și o fiică înstrăinate.
31524231041 19fca33e3b o jpg
Viața începe cînd cade prima frunză
Și-acum, la 33 de ani, îmi cumpăr haine noi odată cu fiecare început de toamnă, de parcă m-aș pregăti iar pentru școală.
p 12 sus WC jpg
Delta
Septembrie era pentru noi și luna marii traversări a lacului Razelm.
51604890122 85f6db3777 k jpg
Toamna vrajbei noastre
„Nu «Rarul umple carul», ci «Desul umple carul»!“
3035384225 17c8a2043e k jpg
Toamna între maşini paralele
Ne mai amintim cum arăta o toamnă în București în urmă cu 17 ani?
p 14 WC jpg
p 23 WC jpg
Make tea, not war
Ori de cîte ori englezii nu se simt în largul lor într-o situație (adică aproape tot timpul), pun de ceai.
image png
SF-ul din viețile noastre
Dosarul de acum e o revizitare a unor epoci dispărute.
p 10 la Babeti WC jpg
Cine te face voinic?
Iar azi – numai săpunuri bio, zero clăbuc, sau geluri antibacteriene, zero miros.
image png
Sînt atît de bătrîn, că
Sînt atît de bătrîn, că în copilăria mea dudele se mîncau de pe jos, din praf.
image png
În tranziţie
O zi şi o noapte a durat, cred, aşteptarea pe trotuarul primului McDonald’s, pentru un burger gratuit.
p 11 la Rugina jpg
Avem casete cu „Casablanca“
Fell in love with you watching Casablanca.
p 12 la Mihalache jpg
Unde ești?
„Și după aia pot să plec?” „În nici un caz!” „Nu mai înțeleg nimic!”, se bosumflă. Nu știu dacă e ceva de înțeles, m-am gîndit, dar nu i-am mai spus.
image png
Cu o bursă de studii la Berlin
Mă întreb cum s-ar mai putea realiza astăzi experiența unei călătorii în care totul nu e planificat dinainte pe Internet

Adevarul.ro

image
Răzbunarea unui patron disperat că îl abandonează angajații. „Sunt sigur că o să-mi săriți în cap cu treaba asta”
Tot mai mulți antreprenori se plâng nu doar de faptul că își găsesc cu greu angajați, dar și că mulți dintre ei pleacă după doar câteva săptămâni și îi lasă baltă, fără preaviz și fără să suporte niciun fel de consecințe. Un patron crede că a găsit soluția la această problemă
image
Mircea Badea: „De ce să stea Simona Halep în România?! O viață ai, cu toată dragostea pentru țară”
Prezentatorul de la Antena 3 comentează decizia sportivei de se muta la Dubai.
image
Româncă gravidă în nouă luni, înjunghiată în Țara Galilor. Motivul pentru care agresorul, tot român, o urmărea de o lună
Andreea Pintili, o româncă de 29 de ani care locuiește în Țara Galilor, a fost înjunghiată de mai multe ori de un conațional care o urmărea și posta pe TikTok clipuri cu ea și cu copiii săi.

HIstoria.ro

image
Moartea lui Aurel Vlaicu. Concluziile anchetei
În cursul anchetei în cazul accidentului aeronautic în care și-a pierdut viața Aurel Vlaicu (31 august/13 septembrie 1913) s-au conturat două ipoteze, pe care locotenentul av. Gheorghe Negrescu le prezintă astfel:
image
Zguduitoarea dramă amoroasă din Brăila, care a captivat presa interbelică
În anii 1923-1924, numita Anny Bally din Brăila, „de o frumuseţe rară“, a încercat să se sinucidă din dragoste. În 8 noiembrie 1924, tot din amor, şi-a împuşcat iubitul, după care s-a împuşcat şi ea.
image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.