Neveste de văzduh şi clondire cu spiriduşi

Publicat în Dilema Veche nr. 515 din 24-30 decembrie 2013
Neveste de văzduh şi clondire cu spiriduşi png

„Spuneţi-mi, de aveţi ştiinţă, unde să aflu ţara zînelor?“  

(„Ileana Cosînzeana, din cosiţă Floarea-i cîntă, nouă-mpărăţii ascultă“ )     

A fost o vreme cînd munţii, izvoarele şi pădurile erau locuite de spirite, duhuri, zîne şi zei. Zînele ieşeau din apă, din copaci, din stîncă, din rodii aurite sau chiar dintr-o oală (precum zîna Clopoţica din povestea lui Peter Pan). Soarele era îndrăgostit de Lună, florile vorbeau sau cîntau, aninate în cosiţa Ilenei Cosînzene. Zînele sînt, precum ştim, fecioare de o frumuseţe strălucitoare, care locuiesc pe tărîmuri minunate. Au puteri magice, se pot metamorfoza în păsări, flori etc., zboară sau devin invizibile, după voie. Unele se pot chiar căsători cu muritori, dar atunci îşi pierd puterile supranaturale. Tipologic, aceste semidivinităţi sînt asemenea fée-lor din folclorul francez şi fairy-lor din cel englezesc. Întruchipează spiritele naturii: Zîna apelor, Zîna munţilor, Zîna codrilor, Zîna florilor. Se înrudesc cu nimfele din mitologia greacă: naiadele apelor, oreadele munţilor şi ale peşterilor, driadele pădurilor (pe vremea credinţelor amintite, caracterizate prin cultul naturii şi divinizarea diverselor sale manifestări, se interzicea adesea tăierea arborilor pentru că aceştia erau locuiţi de driade). Cu timpul, sub „morişca istoriei“ şi a mentalităţilor religioase în schimbare, zînele aeriene sau acvatice, din bune şi favorabile, pline de milostivire, au fost trecute într-un con de umbră şi neînţelegere, fiind privite, tot mai des, ca primejdioase şi făcătoare de rele („duşmanele oamenilor“, cum sînt numite într-un descîntec de iele), apelative aproape necunoscute în epoca antecreştină şi contrastînd cu firea blajină şi gingaşă a nimfelor antice (Lazăr Şăineanu, Ielele sau zînele rele).  

Cît priveşte originea cuvîntului „zînă“, o găsim pentru prima dată comentată în Descriptio Moldaviae, unde Dimitrie Cantemir o raportează la numele zeiţei romane Diana. Mircea Eliade reia ideea, argumentînd perpetuarea cultului unei zeiţe autohtone sub numele Sîn-(cta) Diana, adică Sîn-ziana (M. Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han). Tot Dimitrie Cantemir este şi cel care menţionează credinţa în iele, pe care le numeşte Frumoasele, fecioare zănatice, înzestrate cu puteri magice şi mare forţă de seducţie. Ele apar noaptea, la lumina lunii, cînd joacă hora ielelor. Vîrtejurile de vînt, mai ales la răscruci, erau privite ca hore ale ielelor. Purtînd veşminte transparente şi clopoţei la picioare (iată că, nu întîmplător, prietena zînă a lui Peter Pan se numea Clopoţica), ielele cîntau şi dansau minunat, dar aveau obiceiul să-l pedepsească pe cel ce le vedea dansînd. Îl adormeau cu cîntecele lor, îl zăpăceau cu vîrtejul horei şi-i luau minţile. Cel bolnav de iele era vindecat prin descîntece sau prin jocul căluşarilor. Oamenii se temeau de ele, evitînd pronunţarea numelui (echivalentă cu invocarea şi aducerea magică). Li se adresau cu apelative prietenoase: Frumoasele, Albele, Bunele, Măiestrele, Muşatele, Rusaliile. Nu de puţine ori, atrase irezistibil de muzică şi joc, ielele se îndrăgosteau lulea de feciorii cei tineri şi frumoşi. Moldovenii, aflăm de la Cantemir, obişnuiau să le numească pe aceste Frumoase seducătoare „neveste de văzduh“. Probabil că ştiau ei ce ştiau. Căci, vorba lui D. Bolintineanu, din poemul Ielele: „În dumbravă, la răcoare / Ielele cobor din cer (…) / Raze de aur şi de foc / Şi bobiţe dulci de rouă / Peste sînul lor se joc. / Hora lor se învîrteşte / Peste albul păstoraş.“  

A fost şi o vreme cînd, la fel ca zînele, spiriduşii puteau fi întrezăriţi, rostogolindu-se jucăuş pe tăpşanul de rouă al zorilor. Pînă şi filozofii, privind prin ocheanul diamantin al imaginaţiei, puteau zări meditativ aceste mici creaturi sprinţare animînd spaţiile. Probabil că aşa i s-a întîmplat şi descoperitorului constelaţiei Ursa Mică, Thales din Milet (640-562 î.e.n.), care susţinea că întreaga lume este însufleţită, fiindcă are în sine un principiu de mişcare şi transformare şi, ca atare, e plină de suflete.  

Cuvîntul spiriduş derivă din latinescul spiritus-us, cu sensul de: spirit, duh, suflet (lat. animus-i; spiritus-us). Spiriduşul este o fiinţă de proporţii adesea minuscule, dar cu însuşiri supranaturale. Poate lua forme diferite: copil foarte mic, pui de găină, muscă, fluture, şarpe etc. Este foarte sprinten şi neastîmpărat, fapt care i-a atras apelativul de drăcuşor. Fiinţă magică, zburdă în preajma omului, fără a fi văzut. Poate fi cumpărat, sub formă de bănuţ, de la fermecătorii care îl primesc din gura unui balaur – drac (I. Muslea, Ov. Bârlea, Tipologia folclorului). Asocierea acestei creaturi simpatice şi năzdrăvane cu vrăjile şi banii i-a adus o reputaţie proastă în comunitatea tradiţională. I s-a atribuit o naştere sulfuroasă, dintr-un ou de puică neagră, clocit la subţioară de o vrăjitoare. Babele fermecătoare, dar şi femeile care dau cu ghiocul îl foloseau la vrăji şi descîntece. Se ştia că spiriduşul ajută la toate farmecele, aduce călăre ibovnicii la iubitele lor, tămăduieşte boalele (Gh. Ceauşanu, Superstiţiile poporului român). În plus, oamenii îl mai puteau folosi ca ajutor la cîştigarea unui proces sau să le aducă bani. Vrăjitoarele îl strigau: Nichipercea, Sarsailă, Mititelu. Îl ţineau ascuns într-o oală, îl hrăneau cu miere amestecată cu nucă şi-i dădeau de fumat. Se spune că, dacă nu aveau grijă de el, spiriduşul le şicana, răsturna lucrurile prin casă, le chinuia noaptea. Entitate năzdrăvană, pusă pe şotii, un fel de Puck din Visul unei nopţi de vară („Mătuşa crede că-s un scăunel / Şi cată să se-aşeze-ncet pe el / Eu fug, ea pe podea se prăvăleşte, / Ţurloaiele îşi saltă şi tuşeşte“). Spiriduşul a fost (la fel ca şi alte semidivinităţi păgîne) exilat, sub influenţa bisericii, din sfera sacrului în categoria duhurilor diavoleşti. De fapt, acest duh domestic se înrudeşte cu elfii, zeităţi ale aerului, de origine nordică, mici ca dimensiune, încîntători şi capricioşi, vaporoşi, dar şi periculoşi cîteodată, fără a fi malefici. Se credea că pe lîngă fiecare casă există un spiriduş. El îi putea ajuta pe oameni în chip nevăzut şi făcea chiar minuni. Spiriduşul se putea cumpăra şi din unele farmacii. Se spune că spiţerii aveau la dispoziţie o mulţime de asemenea fiinţe, ţinute prin ulcioare, sticle şi clondire. Cumpărătorii aveau de unde alege. Dar să ţii asemenea creaturi minunate, captive într-un clondir? Ce sacrilegiu! Lucian Blaga avea într-adevăr dreptate, cînd spunea că lumea este ruina unui basm.

Silvia Chiţimia este dr. în etnologie, scriitor. 

Mîntuirea biogeografică jpeg
Dulciuri, seriale, rugăciuni
În același timp, „discursul consolator” are, pentru omul zilelor noastre, o problemă de plauzibilitate.
p 10 jpg
Vechea artă a consolării
În timpurile moderne, la finalul secolului al XVIII-lea, treptata secularizare a dus la dispariția literaturii consolatorii, dar nevoia de consolare nu a pierit.
index jpeg 2 webp
Cea mai frumoasă consolare din lume
Și atunci, ce îi rămîne jurnalistului ca alinare? Ce îl ține pe el în mișcare? În existența sa profesională?
Saint Ambrose MET DT3022 jpg
Pretenția alinării universale
Există, desigur, unii creștini care, în fața pierderilor suferite, „dansează“ datorită bucuriei învierii.
index jpeg webp
Cînd consolarea are șanse să devină reală
Pentru a ne redobîndi viața, El nu s-a sfiit să urce pe cruce și să-l trimită la noi pe Mîngîietorul, Duhul (Spiritul) Adevărului.
Consolation of Ariadne MET ap18 42 jpg
Cu c de la căldură și nu doar pentru elefanți și delfini
S-ar putea spune că acceptarea suferinței și înțelegerea faptului că orice trăiește moare aduc consolare în cele mai multe situații.
p 13 jpg
Rețelele consolării. Scurtă incursiune în modul de existență în-durere
Acțiunea de a consola nu înseamnă doar a oferi sprijin emoțional, ci și a conlucra în a crea sau re-crea noi legături.
640px Sorrento buidings jpg
Il Grande Premio di Consolamento…
„Gogu a plecat în lume și a luat cu el și salariile voastre pe cinci luni. Doar știți prin ce a trecut, trebuia să se consoleze și el cu ceva”.
Immanuel Kant  Aquatint silhouette  Wellcome V0003180 jpg
Cît de mult ne pot consola filosofii?
Lecția pe care o putem extrage din schimbul de scrisori între Kant și Maria von Herbert este că filosofii ne pot consola în măsura în care nu vor forța aplicarea în practică a adevărurilor existențiale pe care le descoperă.
5832910afis jpg
În plină stradă
Arta publică din România este prea puțin susținută, reglementată sau mediată, fapt ce relevă porozitatea comprehensiunii și receptării conceptului, zdruncinînd atît semnificația, cît și scopurile artei înseși.
Scriitorii, rudele mele maghiare jpeg
Arta ca exagerare
„În artă, cînd nu știm ce vedem, reacționăm prin exagerare”.
p 10 Guerrilla Girls WC jpg
Eco-activismul și arta
Astfel, activiștii speră că dacă ne pasă de artă suficient de mult încît să vrem să protejăm arta, vom găsi modalități pentru a ne salva planeta.
p 11 WC jpg
Palimpseste temporare
La urma urmei, armele artiștilor și ale activiștilor sînt aceleași, iar salvarea se află în mîinile și în conștiința noastră.
Racism is not patriotism sign in Edison, NJ jpg
Rasismul ca reacție a publicului cinefil
Cert este că, în ultimii ani, mainstream-ul hollywoodian traversează o încercare de emancipare, prin care vrea să se dezică de vechile obiceiuri.
index jpeg 2 webp
Curaj
Cum facem asta? Semnăm petiţiile împotriva persecuţiilor, participăm la proteste. Ne exprimăm. Orice fărîmă contează.
p 13 Ashraf Fayadh YouTube jpg
Cuvintele, mai puternice decît dictatorii
Fiindcă adevărul cuvintelor noastre vorbește despre libertate, pe cînd adevărul cuvintelor dictatorilor vorbește despre frică.
p 14 J K  Rowling jpg
Voldemort pe Twitter?
J.K. Rowling nu este „too big to fail”, dar este „too big to cancel”.
E cool să postești jpeg
Lucrurile bune, trecute cu vederea
Potrivit lui Leibniz, răul există în lume, însă doar relativizîndu-l îl putem transforma într-un instrument prin care putem conștientiza și construi binele, care este, de altfel, singura cale pentru progres.
index jpeg webp
Cum și de ce să găsești partea plină a știrii
ar dacă mai devreme vorbeam despre libertatea jurnaliștilor sau a editorilor de a alege ce știri dau mai departe, nu trebuie să uităm că și publicul are libertatea să aleagă. Important e să aibă de unde alege.
Cloud system moving into Chatham Sound png
Depinde doar de noi
Altă veste bună din 2022 vine tot din emisfera sudică. În unele zone din Marea Barieră de Corali din Oceanul Pacific, cercetătorii au observat o însănătoșire și o extindere a recifurilor de aici.
p 11 WC jpg
Liberul-arbitru și paradoxul „poluării bune”
Dar chiar și dacă nu vrem să facem nimic, partea plină a paharului este că noi avem șanse bune să murim de moarte bună, în aproape aceleași condiții climatice în care am trăit.
p 12 Tarkovski, Nostalgia jpg
Pandemie cu final ca-n filme
Am strîns puncte din tot felul de grozăvii ale pandemiei, așteptînd vaccinul, așteptînd remediul, așteptînd vestea eliberatoare. Și, în cele din urmă, am cîștigat, tancul american a apărut.
p 13 M  Chivu jpg
Copilul călare pe porc sau falsul conflict dintre tradiție și modernitate
Generația mea poate a făcut mai multe sau mai puține. Am făcut ce am putut. Însă viitorul este deja aici. Iar cei care pot prelua ștafeta sînt și ei aici.
06F2AB41 2CE7 4E53 9857 4D9205D89939 1 201 a jpeg
2022, cu bune
Gura mea de aer: cu acel zîmbet curat, te privește fix în ochi și, pe un ton apăsat, îți spune: „Tati, te iubesc!”.

Adevarul.ro

image
Cum a slăbit Damian Drăghici aproape 70 de kilograme. „Am avut zile când puteam să trăiesc doar din zahăr” VIDEO
Artistul, care a dezvăluit cum s-a transformat din punct de vedere fizic și mental, povestit că cea mai mare luptă pe care a dus-o a fost cea cu zahărul, și nu cea cu kilogramele.
image
Mută un singur băț de chibrit pentru a rezolva acest test de inteligență. Ai 20 de secunde la dispoziție
Acest exercițiu matematic devine corect printr-o singură mutare. Doar cei cu o inteligență peste medie îl pot face în mai puțin de 20 de secunde.
image
Condimentul ieftin care luptă împotriva cancerului. Poate fi folosit în mâncăruri, deserturi și băuturi
Acest condiment nu doar că este la îndemâna oricui și aromatizează perfect preparatele gătite, dar are și numeroase beneficii pentru sănătate.

HIstoria.ro

image
„Orașul de aur”, de sub nisipurile Egiptului
Pe lista descoperirilor recente și considerate fascinante se înscrie și dezvăluirea unui oraș de aur, din Luxor, Egipt.
image
Din culisele Operațiunii Marte
În istoria războiului sovieto-german, nume ca „Moscova”, „Stalingrad”, „Kursk”, „Belarus” sau „Berlin” evocă mari victorii sovietice.
image
Ce mai mare soprană a nostră, Hariclea Darclée, cea care a salvat opera La Tosca / VIDEO
E duminică, 14 ianuarie 1900, iar pe scena Teatrului Constanzi din Roma are loc o premieră memorabilă:„Tosca”, opera în trei acte a lui Giacomo Puccini. E prima reprezentaţie a poveştii dramatice care va cuceri lumea, iar soprana româncă Hariclea Darclée o interpretează pe Floria Tosca.